W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.

Administracja centralna

Rektor Politechniki Białostockiej
dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk, prof. PB

85 746-90-10,    rektor [at] pb.edu.pl

Biuro Rektora (R-B)

dyrektor – mgr Anna Kukor-Bąk,   85 746-97-25,   a.kukor [at] pb.edu.pl  

Sekcja ds. Prawnych (R-BSP)

kierownik sekcji – mgr Adrian Tarasewicz,   85 746-70-19,   a.tarasewicz [at] pb.edu.pl  

Sekcja ds. Organizacyjnych (R-BSO)

kierownik sekcji – mgr inż. Urszula Stasiewicz,   85 746-90-14
 

Kancelaria Ogólna

85 746-91-98,   kancelaria [at] pb.edu.pl

Centrum Danych i Analiz Strategicznych (R-BDA)

kierownik – mgr Małgorzata Jeglińska-Krupa
85 746-90-74,   m.krupa [at] pb.edu.pl

z-ca kierownika – mgr inż. Wojciech Puchalski
85 746-90-74,   w.puchalski [at] pb.edu.pl

Centrum Danych i Analiz Strategicznych

Dział Spraw Personalnych (R-DSP)

kierownik – mgr Ewa Janczewska,   85 746-97-66,   e.janczewska [at] pb.edu.pl

z-ca kierownika – mgr Iwona Zasowska,   85 746-90-23,
i.zasowska [at] pb.edu.pl

Sekcja ds. Płac

kierownik – mgr Dorota Kaczmarek,  85 746-91-23,   d.kaczmarek [at] pb.edu.pl

Dział Kontroli Wewnętrznej (R-DK)

kierownik – mgr Tomasz Klim,   85 746-70-44,   t.klim [at] pb.edu.pl

Biuro Radców Prawnych (R-BRP)

koordynator Biura – r. pr. Adrian Tarasewicz,   85 746-70-19,  a.tarasewicz [at] pb.edu.pl

r.pr. Joanna Rogalewska-Bielińska,   85 746-70-37,   j.rogalewska [at] pb.edu.pl

r.pr. Patrycja Sokołowska-Breś,   85 746-97-26,   p.sokolowska [at] pb.edu.pl

r.pr. Łukasz Prokorym,   85 746-97-22,   661 079 589,   brp.adwokat [at] pb.edu.pl

adw. Piotr Bołtryk,   85 746-97-22,   507 163 363,   brp.adwokat [at] pb.edu.pl

Biuro Radców Prawnych

Uczelniane Centrum Informatyczne (R-UCI)

kierownik – mgr inż. Marcin Rodzianko,   85 746-97-75,   797-355-110
m.rodzianko [at] pb.edu.pl

z-ca kierownika – mgr Magdalena Wasilewska,   85 746-91-26,   692-099-135
m.wasilewska [at] pb.edu.pl

Uczelniane Centrum Informatyczne

Biuro prasowe PB

biuroprasowe [at] pb.edu.pl

Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych (R-PIN)

pelnomocnik.ochrony [at] pb.edu.pl

mgr inż. Monika Karpiuk,  85 746-71-77, m.karpiuk [at] pb.edu.pl

Zespół Samodzielnych Stanowisk ds. Marki i Komunikacji Społecznej (R-ZMKS)

biuroprasowe [at] pb.edu.pl

specjalista ds. komunikacji społecznej – mgr inż. Jerzy Doroszkiewicz
85 746-70-47,   504-600-110,   j.doroszkiewicz [at] pb.edu.pl

specjalista ds. marki – mgr Agnieszka Sakowicz-Stasiulewicz
85 746-97-27,   506 776 303,   a.stasiulewicz [at] pb.edu.pl

Dział Promocji (R-DP)

kierownik – mgr Agnieszka Sakowicz-Stasiulewicz
85 746-97-27,   506 776 303,   a.stasiulewicz [at] pb.edu.pl

Akademicka Rozgłośnia Radiowa PB Radio Akadera (R-DPRA)

redaktor naczelna – mgr Agnieszka Sakowicz-Stasiulewicz,
85 746 97 27,   506 776 303
redaktor.naczelna [at] akadera.bialystok.pl

kierownik anteny – mgr Julita Grzywa,   85 746-99-98,   85 746-99-99,
85 746-99-97,   grzywa [at] akadera.bialystok.pl

Sekcja Serwisów Internetowych (R-DPSSI)

kierownik – dr inż. Tomasz Huścio,   571-443-047,   t.huscio [at] pb.edu.pl

Sekcja Serwisów Internetowych

Zespół Samodzielnych Stanowisk ds. BHP (R-ZBHP)

główny specjalista ds. BHP – mgr Anna Zacny
główny specjalista ds. BHP – inż. Stanisław Słowikowski
85 746-97-65,   bhp [at] pb.edu.pl

Zespół Samodzielnych Stanowisk ds. Obrony (R-ZOB)

specjalista ds. obronności  – Mirosław Sacharczuk,   85 746-92-79
specjalista ds. obronności – mgr Diana Andrzejuk-Puch

Inspektor Ochrony Danych (R-IOD)

mgr Marta Płońska-Wasieńko,   85 746-90-45,   iod [at] pb.edu.pl

Ochrona Danych Osobowych

Zespół Samodzielnych Stanowisk ds. Audytu Wewnętrznego (R-ZAW)

audyt [at] pb.edu.pl

kierownik wieloosobowej komórki, audytor wewnętrzny
mgr Damian Tanajewski,   85 746-72-93,   d.tanajewski [at] pb.edu.pl

audytor wewnętrzny
mgr Urszula Malinowska,   85 746-72-93,   u.malinowska [at] pb.edu.pl

Audyt Wewnętrzny

Archiwum Uczelniane i Centrum Historii Politechniki Białostockiej (R-AUCH)

dyrektor – dr inż. arch. Maciej Kłopotowski,   m.klopotowski [at] pb.edu.pl

85 746-91-36,   571 443 192   archiwum [at] pb.edu.pl

Archiwum Uczelniane i Centrum Historii Politechniki Białostockiej

Prorektor ds. Rozwoju
dr hab. inż. Mirosław Świercz, prof. PB

85 746-90-14,   prorektor.rozwoj [at] pb.edu.pl

asystentka Prorektora ds. Rozwoju

mgr inż. Ewa Kulesza,   85 746-90-14,   e.kulesza [at] pb.edu.pl

Biuro ds. Rozwoju i Programów Międzynarodowych (PR-BRPM)

kierownik – mgr Daniel Puch,   85 746-91-68,   d.puch [at] pb.edu.pl

z-ca kierownika – Tomasz Charkiewicz,   85 746-91-68,
t.charkiewicz [at] pb.edu.pl

Biuro ds. Rozwoju i Programów Międzynarodowych
Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE
Projekty PB
Punkt Kontaktowy w 7 Programie Ramowym Unii Europejskiej

Centrum Komputerowych Sieci Rozległych (CKSR)

dyrektor – inż. Cezary Citko,   85 746-91-54,   746-91-56,
c.citko [at] pb.edu.pl

st. specjalista ds. administracyjnych – mgr Joanna Beata Kulesza
85 746-91-55,   746-91-56,   j.kulesza [at] pb.edu.pl

Centrum Komputerowych Sieci Rozległych

Ośrodek Własności Intelektualnej (PR-OWI)

specjalista ds. własności intelektualnej – mgr inż. Arkadiusz Stankiewicz,
85 746-70-14,   owi [at] pb.edu.pl

Ośrodek Własności Intelektualnej

Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości i Wybranych Nowych Technologii Politechniki Białostockiej (PR-IP)

dyrektor – dr Łukasz Siemieniuk,   85 746-70-09,   746-71-00,
l.siemieniuk [at] iit.pb.bialystok.pl

Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości i Wybranych Nowych Technologii Politechniki Białostockiej

Prorektor ds. Nauki
prof. dr hab. inż. Marek Krętowski

85 746-90-40,   prorektor.nauka [at] pb.edu.pl

asystentka Prorektora ds. Nauki

mgr Monika Stankiewicz,   85 746-90-40,   m.stankiewicz [at] pb.edu.pl

Dział Nauki (PN-DN)

dzial.nauki [at] pb.edu.pl

kierownik – mgr inż. Salwina Barbara Kieliszek
85 746-90-29,   85 746-90-29,   b.kieliszek [at] pb.edu.pl

Oficyna Wydawnicza (PN-OW)

kierownik – mgr inż. Joanna Ziółkowska
85 746-91-34,   j.ziolkowska [at] pb.edu.pl

Oficyna wydawnicza

oficyna.wydawnicza [at] pb.edu.pl

Biblioteka Politechniki Białostockiej (PN-B)

Dyrektor – mgr Elżbieta Kierejczuk,   85 746-93-31,   e.kierejczuk [at] pb.edu.pl

Zastępca Dyrektora – mgr Anna Gogiel-Kuźmicka,   85 746-93-29,
a.gogiel [at] pb.edu.pl

sekretariat – mgr Katarzyna Cichoń
85 746-93-30,   85 746-93-29,   k.cichon [at] pb.edu.pl

Biblioteka Politechniki Białostockiej

biblioteka [at] pb.edu.pl

Prorektor ds. Współpracy Międzynarodowej
dr hab. inż. Dorota Anna Krawczyk, prof. PB

85 746-90-82,   prorektor.wspolpraca [at] pb.edu.pl

asystentka Prorektor ds. Współpracy Międzynarodowej

mgr Edyta Dudzińska,   85 746-90-82,   e.dudzinska [at] pb.edu.pl

Dział Projektów Międzynarodowych Erasmus+ i NAWA (PW-DPM)

kierownik – mgr inż. Agata Dziekońska
85 746-70-28,   a.dziekonska [at] pb.edu.pl

z-ca kierownika – mgr Anna Ulitko-Ławicka
85 746-70-10,   a.lawicka [at] pb.edu.pl

Dział Mobilności i Obsługi Umów Międzynarodowych (PW-MUM)

kierownik – mgr inż. Agata Dziekońska
85 746-70-28,   a.dziekonska [at] pb.edu.pl

z-ca kierownika – mgr Grażyna Jakimiuk
85 746-96-62,   85 746-70-10,   g.jakimiuk [at] pb.edu.pl

Klasa Konfucjańska Politechniki Białostockiej (PW-KKPB)

kierownik – dr Katarzyna Anna Kuźmicz, 506-583-347
k.kuzmicz [at] pb.edu.pl

Klasa Konfucjańska Politechniki Białostockiej

Samodzielne stanowisko specjalisty
ds. komunikacji interpersonalnej i międzykulturowej (PW-SKIM)

dr Joanna Szydło, j.szydlo [at] pb.edu.pl

Prorektor ds. Kształcenia
dr hab. Agnieszka Dardzińska-Głębocka, prof. PB

85 746-90-26,   prorektor.ksztalcenie [at] pb.edu.pl

asystentka Prorektora ds. Kształcenia

mgr Monika Stankiewicz,   85 746-90-40,   m.stankiewicz [at] pb.edu.pl

Dział Jakości Kształcenia (PK-DJK)

kierownik – dr inż. Joanna Krętowska,   85 746-90-16,   j.kretowska [at] pb.edu.pl

djk [at] pb.edu.pl

Studium Języków Obcych (PK-SJO)

kierownik – mgr Violetta Grabińska,   85 746-90-61,   v.grabinska [at] pb.edu.pl

z-ca kierownika – mgr Małgorzata Komarewska,   85 746-96-29,
m.komarewska [at] pb.edu.pl

Sekretariat – mgr Dorota Jerlecka,   85 746-90-21,   sjo [at] pb.edu.pl

Studium Języków Obcych

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu (PK-SWFS)

kierownik – dr Piotr Klimowicz,   85 746-97-01,
  p.klimowicz [at] pb.edu.pl

sekretariat – mgr Anna Pietraszko,   85 746-97-00,   studium.wf [at] pb.edu.pl

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

Prorektor ds. Studenckich
dr hab. inż. Jarosław Szusta, prof. PB

85 746-90-20,   85 746-91-79,   prorektor.studenci [at] pb.edu.pl

Interesanci są przyjmowani we wtorki i środy w godz. 13.00 – 15.00 po uprzednim umówieniu terminu pod numerem 85 746 90 20.

asystentka Prorektora ds. Studenckich

mgr Irena Werdoni,   85 746-90-20,   85 746-91-79,   i.werdoni [at] pb.edu.pl

Centrum Spraw Studenckich, Dydaktyki i Rekrutacji (PS-C)

dyrektor – mgr Ewa Wojciuk
85 746-90-24,   85 746-90-24,   e.wojciuk [at] pb.edu.pl

Dział Spraw Studenckich (PS-CDSS)

kierownik – mgr Justyna Walendziewicz
85 746-90-38,   789-284-952,   j.walendziewicz [at] pb.edu.pl

Dział Dydaktyki i Rekrutacji (PS-CDDR)

kierownik – mgr Artur Kozłowski
85 746 71 45,   501-292-341,   a.kozlowski [at] pb.edu.pl

Chór Politechniki Białostockiej

główny specjalista dyrygent chóru Politechniki Białostockiej (R-DC)
prof. dr hab. Wioletta Miłkowska

Biuro Karier i Współpracy z Absolwentami Politechniki Białostockiej (PS-BK)

85 746-97-54,   728-912-221,   kariera [at] pb.edu.pl

kierownik – Mateusz Adaszczyk,   508-000-089,   m.adaszczyk [at] pb.edu.pl

Biuro Karier i Współpracy z Absolwentami Politechniki Białostockiej

Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami (PS-BON)

  85 746-91-42,   wsparcie.bon [at] pb.edu.pl  

mgr Tomasz Jastrzębski,   501-032-551,   t.jastrzebski [at] pb.edu.pl  

mgr. inż. arch Emilia Wróblewska,   797 529 882,   e.wroblewska [at] pb.edu.pl

Specjalista ds. Wspierania Edukacji

85 746-72-27,   wsparcie.edukacji [at] pb.edu.pl

mgr inż. Anna Kondracka,   501-718-732,   a.kondracka [at] pb.edu.pl

KANCLERZ: mgr inż. Wojciech Konopacki
85 746-97-61,   kanclerz [at] pb.edu.pl,   w.konopacki [at] pb.edu.pl
Biuro Kanclerza

specjalista ds. administracji – mgr Dorota Janoszuk
85 746-97-60,   d.janoszuk [at] pb.edu.pl

ul. Zwierzyniecka 4, 15-333 Białystok

Dział Administracyjny (K-DA)

kierownik – mgr Beata Jakuszewicz,   85 746-97-70,
b.jakuszewicz [at] pb.edu.pl

z-ca kierownika – mgr Anna Sałatowska,   85 746-97-72,
a.salatowska [at] pb.edu.pl

Dział Administracyjny

Administracja Obiektu Ogólnotechnicznego

ul. Wiejska 45A, 15-351 Białystok

kierownik – mgr Michał Karpowicz,   85 746-91-83, m.karpowicz [at] pb.edu.pl

Po godz. 15.30   ochrona-dozór 85 746-91-93,
Portiernia 85 746-91-92

Administracja Obiektu Wydziału Architektury

ul. Oskara Sosnowskiego 11, 15-893 Białystok

kierownik – mgr Aleksandra Roszkowska
85 746-99-60,   a.roszkowska [at] pb.edu.pl  
Portiernia 85 746-99-00

Administracja Obiektu Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku

ul. Wiejska 45E, 15-351 Białystok

kierownik – Ewa Sztachańska,   85 746-70-70,   85 746-95-70,
e.sztachanska [at] pb.edu.pl

Portiernia 85 746-95-68

Portiernia INNO-EKO-TECH 85 746-70-97

Administracja Obiektu Wydziału Elektrycznego

ul. Wiejska 45D, 15-351 Białystok

kierownik – mgr Maria Leonczuk
85 746-93-58,   m.leonczuk [at] pb.edu.pl

Portiernia 85 746-94-30

Administracja Obiektu Wydziału Inżynierii Zarządzania

ul. Ojca Tarasiuka 2, 16-001 Kleosin

kierownik – mgr Izabela Werbel,   85 746-98-00,   i.werbel [at] pb.edu.pl

Portiernia Główna 85 746-98-27

Portiernia hala 85 746-98-60

Administracja Obiektu Wydziału Mechanicznego

ul. Wiejska 45C, 15-351 Białystok

kierownik – mgr inż. Daniel Ołdziej,   85 746-92-12,   d.oldziej [at] pb.edu.pl

Portiernia 85 746-93-33

Administracja Obiektu Hali Widowiskowo-Sportowej

ul. Wiejska 41, 15-351 Białystok

kierownik – mgr Jakub Załuska,   85 746-96-68,   j.zaluska [at] pb.edu.pl

Portiernia 85 746-96-69

Administracja Obiektu Centrum Nowoczesnego Kształcenia

ul. Zwierzyniecka 16, 15-333 Białystok

kierownik – mgr Jarosław Nietupski,   85 746-72-90,   j.nietupski [at] pb.edu.pl

Portiernia 85 746-72-91

Dział Gospodarczy (K-DG)

kierownik – mgr Adam Wasilewski, 85 746-92-02, a.wasilewski [at] pb.edu.pl

Sekcja ds. Utrzymania Terenu (K-DGSUT)
Renata Brumer, 513-065-363, renata.brumer [at] pb.edu.pl

Sekcja ds. Transportu (K-DGST)
Katarzyna Wolska, 606-244-472, k.wolska [at] pb.edu.pl

Dział Ochrony Mienia (K-DOM)

kierownik – mgr Marian Dziewiątkowski, 85 746-70-81,
m.dziewiatkowski [at] pb.edu.pl

Centrum Inwestycji i Remontów (K-CIiR)

dyrektor – mgr inż. Tomasz Prytuła, 85 746-70-33,

z-ca dyrektora – mgr inż. Janina Panasewicz-Godlewska, 85 746-70-33,
j.panasewicz [at] pb.edu.pl

Dział Nadzoru Inwestorskiego (K-CDNI)

kierownik – mgr inż. Piotr Suchodoła, 85 746-97-49, p.suchodola [at] pb.edu.pl

Dział Elektroenergetyczny (K-CDE)

z-ca kierownika – mgr inż. Kamil Chylicki,   85 746-97-10,   k.chylicki [at] pb.edu.pl

Dział Remontowo-Budowlany (K-CDRB)

specjalista kierujący działem – Andrzej Dziedzic,   85 746-99-95,
a.dziedzic [at] pb.edu.pl

Dział Sanitarny (K-CDS)

kierownik – mgr inż. Elżbieta Denysiuk,   85 746-70-17,   e.denysiuk [at] pb.edu.pl

Dwór Mejera – Ośrodek Wypoczynkowy PB w Hołnach Mejera (K-DMH)

kierownik – mgr Dariusz Woźniak,   605-958-559,   d.wozniak [at] pb.edu.pl

Dwór Mejera

Zespół Samodzielnych Stanowisk ds. Ochrony Przeciwpożarowej
(K-ZPPOŻ)

dr Robert Daniłowicz,   robert.danilowicz [at] pb.edu.pl,   728-918-633

mgr inż. Jerzy Górski,   jerzy.gorski [at] pb.edu.pl,   883-836-861

ppoz [at] pb.edu.pl
ZASTĘPCA KANCLERZA: mgr Andrzej Mierzyński
85 746-97-62,   a.mierzynski [at] pb.edu.pl
Biuro Kanclerza

specjalista ds. administracji – mgr Dorota Janoszuk
85 746-97-60,   d.janoszuk [at] pb.edu.pl

ul. Zwierzyniecka 4, 15-333 Białystok

Dział Zamówień Publicznych (ZK-DZP)

kierownik – mgr inż. Małgorzata Kajurek,   85 746-97-56,
m.kajurek [at] pb.edu.pl

z-ca kierownika – mgr Iwona Sobolewska,   85 746-97-53, 85 746-97-52,
i.sobolewska [at] pb.edu.pl  
zampubl [at] pb.edu.pl

Dział Aparatury i Zakupów (ZK-DAZ)

kierownik – inż. Mariusz Seroka,   85 746-90-31,
m.seroka [at] pb.edu.pl  
aparatura [at] pb.edu.pl

Dział Aparatury i Zakupów

Dział Inwentaryzacji i Likwidacji Składników Majątkowych (ZK-DIL)

kierownik – mgr Żanna Skarżyńska-Łotysz,   85 746-91-73,   85 746-91-72
z.lotysz [at] pb.edu.pl  
inwentaryzacja [at] pb.edu.pl

Dział Inwentaryzacji i Likwidacji Składników Majątkowych

Osiedle Akademickie (ZK-OA)

kierownik Osiedla Akademickiego – mgr inż. Wojciech Śliwko,   85 746-97-30
w.sliwko [at] pb.edu.pl

Hotel Asystenta (ZK-OAHA)

ul. Zwierzyniecka 4, 15-333 Białystok

kierownik – mgr Małgorzata Werner,   85 746-97-55,   m.werner [at] pb.edu.pl,   h.asystenta [at] pb.edu.pl

Dom Studenta nr 1 „Alfa” (ZK-OADS1)

ul. Zwierzyniecka 14, 15-333 Białystok

kierownik – mgr Urszula Wilimajtys,   85 746-97-20,   dsnr1 [at] pb.edu.pl

Portiernia 85 746-97-18

Dom Studenta nr 1 „Alfa”

Dom Studenta nr 2 „Beta” (ZK-OADS2)

ul. Zwierzyniecka 12, 15-333 Białystok

kierownik – mgr Izabela Miśko,   85 746-97-29,   dsnr2 [at] pb.edu.pl

Portiernia 85 746-97-28

Dom Studenta nr 2 „Beta”

Dom Studenta nr 3 „Gamma” (ZK-OADS3)

ul. Zwierzyniecka 8, 15-333 Białystok

kierownik – mgr Elwira Kitlarz,   85 746-97-39, dsnr3 [at] pb.edu.pl  

Portiernia 85 746-97-38

Dom Studenta nr 3 „Gamma”

Dom Studenta nr 4 „Delta” (ZK-OADS4)

ul. Zwierzyniecka 6, 15-333 Białystok

kierownik – mgr Izabela Miśko,   85 746-97-46,   dsnr4 [at] pb.edu.pl

Portiernia 85 746-97-47

Dom Studenta nr 4 „Delta”

Centrum Obsługi Mieszkańców Osiedla Akademickiego

ul. Zwierzyniecka 8, 15-333 Białystok
kierownik – mgr Beata Cackowska, 85 746-97-45,   oa.com [at] pb.edu.pl

Kwestor
mgr Jolanta Jarmołowicz

85 746-91-21, j.jarmolowicz [at] pb.edu.pl

Zastępca Kwestora
mgr Dorota Jabłońska

85 746-91-22, d.jablonska [at] pb.edu.pl

pb.edu.pl/kwestura/

Dział Księgowości (KW-DK)

kierownik – mgr Joanna Godlewska,   85 746-97-76,
joanna.godlewska [at] pb.edu.pl

Dział Rozliczeń Projektów (KW-DRP)

kierownik – mgr Bogumiła Rutkowska,   85 746-91-28,
b.rutkowska [at] pb.edu.pl

Sekcja ds. Majątkowych (KW-DM)

kierownik – mgr Beata Czapska-Sołowianiuk,   85 746-91-27,
b.czapska [at] pb.edu.pl

Sekcja ds. Finansowych (KW-DRF)

kierownik – mgr Katarzyna Uścinowicz,   85 746-91-25,
k.uscinowicz [at] pb.edu.pl

Sekcja ds. Rozliczeń

kierownik – mgr Anna Kryńska,   85 746-70-07,
anna.krynska [at] pb.edu.pl

Zespół Samodzielnych Specjalistów ds. Księgowości (KW-ZK)

specjalista ds. księgowości – mgr Anna Choromańska,   85 746-70-08,
anna.choromanska [at] pb.edu.pl

specjalista ds. finansowych – mgr Alicja Kosińska,   85 746-91-20,
alicja.kosinska [at] pb.edu.pl

 

Jednostki podporządkowane Rektorowi i Prorektorom

Jednostki podporządkowane Kanclerzowi i Kwestorowi