Administracja centralna

Rektor Politechniki Białostockiej
dr hab. inż. Marta Kosior–Kazberuk, prof. PB

85 746-90-10,    rektor [at] pb.edu.pl

asystent Rektora – mgr Paweł Szeps

85 746-90-10,   85 746-90-15,   p.szeps [at] pb.edu.pl

Dział Zarządzania

kierownik – mgr Anna Kukor-Bąk,   85 746-97-25,   a.kukor [at] pb.edu.pl

Sekcja ds. Prawnych

kierownik sekcji – mgr Adrian Tarasewicz,   85 746-97-26,
a.tarasewicz [at] pb.edu.pl

Sekcja ds. Organizacyjnych

kierownik sekcji – mgr Paweł Szeps,   85 746-90-10,   p.szeps [at] pb.edu.pl

z-ca kierownika sekcji – mgr inż. Urszula Zapolnik

85 746-90-14,   u.zapolnik [at] pb.edu.pl

Kancelaria Ogólna

85 746-91-98,   kancelaria [at] pb.edu.pl

Centrum Danych i Analiz Strategicznych

kierownik – mgr Małgorzata Jeglińska-Krupa,   m.krupa [at] pb.edu.pl

Dział Spraw Personalnych

kierownik – mgr Ewa Janczewska,   85 746-97-66,   e.janczewska [at] pb.edu.pl

z-ca kierownika – mgr Iwona Zasowska,   85 746-90-23,   i.zasowska [at] pb.edu.pl

starszy specjalista ds. płac i ubezpieczeń społecznych – mgr Małgorzata Grądzka
85 746-91-23,   m.gradzka [at] pb.edu.pl

Dział Kontroli Wewnętrznej

kierownik – mgr Tomasz Klim,   85 746-70-44,   t.klim [at] pb.edu.pl

Biuro Radców Prawnych

koordynator Biura – r. pr. Adrian Tarasewicz,   85 746-97-26,
a.tarasewicz [at] pb.edu.pl

r.pr. Filip Tagil,   85 746-97-26,   f.tagil [at] pb.edu.pl

r.pr. Joanna Rogalewska-Bielińska,   85 746-97-26,   j.rogalewska [at] pb.edu.pl

adw. Jakub Radlmacher,   85 746-97-22,   j.radlmacher [at] pb.edu.pl

adw. Izabela Daniszewska-Stelmaszyńska,   85 746-97-22,
i.daniszewska [at] pb.edu.pl

Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych

pelnomocnik.ochrony [at] pb.edu.pl

Dział Promocji

kierownik – mgr Katarzyna Myśliwiec
85 746-70-48,   503-606-745,   k.mysliwiec [at] pb.edu.pl

z-ca kierownika – mgr Magdalena Kadłubowska
85 746-90-48,   795-423-017,   m.kadlubowska [at] pb.edu.pl

rzecznik prasowy – Aleksandra Toczydłowska
85 746-97-27,   506-000-907,   rzecznik [at] pb.edu.pl

Akademicka Rozgłośnia Radiowa PB Radio Akadera

kierownik anteny – mgr Julita Grzywa,   85 746-99-98, 85 746-99-99,
85 746-99-97,   grzywa [at] akadera.bialystok.pl

Sekcja Serwisów Internetowych

kierownik – dr inż. Tomasz Huścio,   571-443-047,   t.huscio [at] pb.edu.pl

Sekcja Serwisów Internetowych

Zespół Samodzielnych Stanowisk ds. BHP

główny specjalista ds. BHP – mgr Anna Zacny
główny specjalista ds. BHP – inż. Stanisław Słowikowski
85 746-97-65,   bhp [at] pb.edu.pl

Zespół Samodzielnych Stanowisk ds. Obrony

specjalista ds. obronności  – Mirosław Sacharczuk,   85 746-92-79
specjalista ds. obronności – mgr Diana Andrzejuk-Puch

Rzecznik patentowy

mgr inż. Paweł Miniuk,   85 746-70-14,   p.miniuk [at] pb.edu.pl

Ośrodek Własności Intelektualnej

Inspektor Ochrony Danych

mgr Marta Płońska-Wasieńko,   85 746-90-45,   iod [at] pb.edu.pl

Ochrona Danych Osobowych

Zespół Samodzielnych Stanowisk ds. Audytu Wewnętrznego

kierownik wieloosobowej komórki, audytor wewnętrzny
mgr Magdalena Niedźwiedzka,   85 746-72-94,   audyt [at] pb.edu.pl

audytor wewnętrzny – mgr inż. Marcin Rodzianko,   85 746-72-93,  
audyt [at] pb.edu.pl

Audyt Wewnętrzny

Archiwum Uczelniane i Centrum Historii Politechniki Białostockiej

dyrektor – dr inż. arch. Maciej Kłopotowski,   m.klopotowski [at] pb.edu.pl

Prorektor ds. Rozwoju
dr hab. inż. Mirosław Świercz, prof. PB

85 746-90-14,   prorektor.rozwoj [at] pb.edu.pl

asystentka Prorektora ds. Rozwoju

mgr inż. Urszula Zapolnik,   85 746-90-14,   u.zapolnik [at] pb.edu.pl

Biuro ds. Rozwoju i Programów Międzynarodowych

kierownik – mgr Daniel Puch,   85 746-91-68,   d.puch [at] pb.edu.pl

z-ca kierownika – Tomasz Charkiewicz,   85 746-91-68,
t.charkiewicz [at] pb.edu.pl

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE
Projekty PB
Punkt Kontaktowy w 7 Programie Ramowym Unii Europejskiej

Centrum Komputerowych Sieci Rozległych

dyrektor – inż. Cezary Citko,   85 746-91-54,   746-91-56,
c.citko [at] pb.edu.pl

st. specjalista ds. administracyjnych – mgr Joanna Beata Kulesza
85 746-91-55,   746-91-56,   j.kulesza [at] pb.edu.pl

Centrum Komputerowych Sieci Rozległych

Uczelniane Centrum Informatyczne

kierownik – dr inż. Waldemar Pacuk,   85 746-97-75,   w.pacuk [at] pb.edu.pl

Uczelniane Centrum Informatyczne

Ośrodek Własności Intelektualnej

kierownik – mgr inż. Paweł Miniuk
85 746-70-14,   797-903-164,   p.miniuk [at] pb.edu.pl

specjalista ds. własności intelektualnej – mgr inż. Arkadiusz Stankiewicz

Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości i Wybranych Nowych Technologii Politechniki Białostockiej

dyrektor – dr Łukasz Siemieniuk,   85 746-70-09,   746-71-00,
l.siemieniuk [at] iit.pb.bialystok.pl

Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości i Wybranych Nowych Technologii Politechniki Białostockiej

Prorektor ds. Nauki
dr hab. inż. Marek Krętowski, prof. PB

85 746-90-40,   prorektor.nauka [at] pb.edu.pl

asystentka Prorektora ds. Nauki

mgr Monika Stankiewicz,   85 746-90-40,   m.stankiewicz [at] pb.edu.pl

Dział Nauki

dzial.nauki [at] pb.edu.pl

kierownik – mgr inż. Salwina Barbara Kieliszek
85 746-90-29,   85 746-90-29,   b.kieliszek [at] pb.edu.pl

Oficyna Wydawnicza

kierownik – mgr inż. Joanna Ziółkowska
85 746-91-34,   j.ziolkowska [at] pb.edu.pl

Oficyna wydawnicza

oficyna.wydawnicza [at] pb.edu.pl

Biblioteka Politechniki Białostockiej

Dyrektor – mgr Maria Czyżewska,   85 746-93-31,   m.czyżewska [at] pb.edu.pl

Zastępca Dyrektora – mgr Anna Gogiel-Kuźmicka,   85 746-93-29,
a.gogiel [at] pb.edu.pl

sekretariat – mgr Jolanta Misiewicz
85 746-93-30,   85 746-93-29,   j.misiewicz [at] pb.edu.pl

Biblioteka Politechniki Białostockiej

biblioteka [at] pb.edu.pl

Prorektor ds. Współpracy Międzynarodowej
dr hab. inż. Dorota Anna Krawczyk, prof. PB

85 746-90-82,   prorektor.wspolpraca [at] pb.edu.pl

asystentka Prorektora ds. Współpracy Międzynarodowej

mgr Magdalena Opacka,   85 746-90-82,   m.opacka [at] pb.edu.pl

Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej

kierownik – mgr Małgorzata Malinowska-Czuprys
85 746-96-61,   m.malinowska [at] pb.edu.pl

z-ca kierownika – mgr Katarzyna Kochaniak
85 746-96-62,   85 746-70-10,   k.kochaniak [at] pb.edu.pl

Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej

studyatbut [at] pb.edu.pl

Klasa Konfucjańska Politechniki Białostockiej
– Centrum Współpracy Polsko-Chińskiej

kierownik sekcji – mgr Krystyna Murawska-Sitko,   85 746-70-45,   506 583 347
k.sitko [at] pb.edu.pl

Prorektor ds. Kształcenia
dr hab. Agnieszka Dardzińska-Głębocka, prof. PB

85 746-90-26,   prorektor.ksztalcenie [at] pb.edu.pl

asystentka Prorektora ds. Kształcenia

mgr Anna Załęska,   85 746-90-26,   a.zaleska [at] pb.edu.pl

Dział Jakości Kształcenia

kierownik – dr inż. Joanna Krętowska,   85 746-90-16,   j.kretowska [at] pb.edu.pl

sjk [at] pb.edu.pl

Studium Języków Obcych

kierownik – mgr Michał Citko,   85 746-90-61,   m.citko [at] pb.edu.pl

z-ca kierownika – mgr Violetta Grabińska,   85 746-96-29,
v.grabinska [at] pb.edu.pl

Sekretariat – mgr inż. Edyta Kiersnowska,   85 746-90-21,   sjo [at] pb.edu.pl

Studium Języków Obcych

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

kierownik – mgr Stanisław Piątkowski,   85 746-97-01,   s.piatkowski [at] pb.edu.pl

sekretariat – mgr Anna Pietraszko,   85 746-97-00,   studium.wf [at] pb.edu.pl

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

Prorektor ds. Studenckich
dr hab. inż. Jarosław Szusta

85 746-90-20,   85 746-91-79,   prorektor.studenci [at] pb.edu.pl

asystentka Prorektora ds. Studenckich

mgr Anna Gromko,   85 746-90-20,   85 746-91-79,   a.gromko [at] pb.edu.pl

Dział Spraw Studenckich i Dydaktyki

kierownik – mgr Irena Werdoni
85 746-90-24,   85 746-90-24,   i.werdoni [at] pb.edu.pl

Centrum Rekrutacji i Wspierania Edukacji

kierownik – mgr Justyna Grodzka
85 746-71-47,   85 746-71-46,   j.grodzka [at] pb.edu.pl

Chór Politechniki Białostockiej

główny specjalista dyrygent chóru Politechniki Białostockiej
prof. dr hab. Wioletta Miłkowska

Chór Politechniki Białostockiej

Biuro Karier i Współpracy z Absolwentami Politechniki Białostockiej

85 746-97-54,   728-912-221,   kariera [at] pb.edu.pl

kierownik – Mateusz Adaszczyk,   508-000-089,   m.adaszczyk [at] pb.edu.pl

Biuro Karier i Współpracy z Absolwentami Politechniki Białostockiej

Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami

niepelnosprawni [at] pb.edu.pl

mgr Tomasz Jastrzębski,   501-032-551,   t.jastrzebski [at] pb.edu.pl

mgr Elena Świątkowska,   797-529-882,   e.swiatkowska [at] pb.edu.pl

p.o. KANCLERZA: dr Mirosław Reczko

85 746-97-61,    m.reczko [at] pb.edu.pl

Sekretariat Kanclerza

specjalista ds. administracji – mgr Dorota Janoszuk
85 746-97-60,   d.janoszuk [at] pb.edu.pl

ul. Zwierzyniecka 4, 15-333 Białystok

Samodzielne Stanowisko ds. Zarządzania

koordynator ds. zarządzania – mgr Agnieszka Uszyńska
85 746-97-49,   a.uszynska [at] pb.edu.pl

Samodzielne Stanowisko ds. Technicznych

koordynator ds. technicznych – mgr inż. Robert Jaromski
85 746-97-62,   r.jaromski [at] pb.edu.pl

Dział Administracyjny

kierownik – mgr Beata Jakuszewicz,   85 746-97-70,
b.jakuszewicz [at] pb.edu.pl

z-ca kierownika – mgr Anna Sałatowska,   85 746-97-72,
a.salatowska [at] pb.edu.pl

z-ca kierownika – mgr Jarosław Nietupski,   85 746-70-82,
j.nietupski [at] pb.edu.pl

specjalista ds. administracji – mgr Marian Dziewiątkowski,   662-062-953
Monitoring: 85 746-70-80,   m.dziewiatkowski [at] pb.edu.pl

Administracja Obiektu Ogólnotechnicznego

ul. Wiejska 45A, 15-351 Białystok

kierownik – mgr Michał Karpowicz,   85 746-91-83, m.karpowicz [at] pb.edu.pl

Po godz. 15.30   ochrona-dozór 85 746-91-93,
Portiernia 85 746-91-92

Administracja Obiektu Wydziału Architektury

ul. Oskara Sosnowskiego 11, 15-893 Białystok

kierownik – mgr Aleksandra Roszkowska
85 746-99-60,   a.roszkowska [at] pb.edu.pl  
Portiernia 85 746-99-00

Administracja Obiektu Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku

ul. Wiejska 45E, 15-351 Białystok

kierownik – Ewa Sztachańska,   85 746-70-70,   85 746-95-70,
e.sztachańska [at] pb.edu.pl

Portiernia 85 746-95-68

Portiernia INNO-EKO-TECH 85 746-70-97

Administracja Obiektu Wydziału Elektrycznego

ul. Wiejska 45D, 15-351 Białystok

główny specjalista kierujący obiektem – mgr Wanda Załuska
85 746-93-58,   w.zaluska [at] pb.edu.pl

Portiernia 85 746-94-30

Administracja Obiektu Wydziału Inżynierii Zarządzania

ul. Ojca Tarasiuka 2, 16-001 Kleosin

kierownik – mgr Izabela Werbel,   85 746-98-00,   i.werbel [at] pb.edu.pl

Portiernia Główna 85 746-98-27

Portiernia hala 85 746-98-60

Administracja Obiektu Wydziału Mechanicznego

ul. Wiejska 45C, 15-351 Białystok

kierownik – mgr inż. Agnieszka Citko,   85 746-92-12,   a.citko [at] pb.edu.pl

Portiernia 85 746-93-33

Administracja Obiektu Hali Widowiskowo-Sportowej

ul. Wiejska 41, 15-351 Białystok

kierownik – mgr Maria Leonczuk,   85 746-96-68,   m.leonczuk [at] pb.edu.pl

Portiernia 85 746-96-69

Administracja Obiektu Centrum Nowoczesnego Kształcenia

ul. Zwierzyniecka 16, 15-333 Białystok

kierownik – mgr inż. Wojciech Śliwko,   85 746-72-90,   w.sliwko [at] pb.edu.pl

Portiernia 85 746-72-91

Hotel Asystenta

ul. Zwierzyniecka 4, 15-333 Białystok

mgr Małgorzata Werner,   85 746-97-55,   m.werner [at] pb.edu.pl

Dom Studenta nr 1 „Alfa”

ul. Zwierzyniecka 14, 15-333 Białystok

kierownik – mgr Urszula Wilimajtys,   85 746-97-20,   dsnr1 [at] pb.edu.pl

Portiernia 85 746-97-18

Dom Studenta nr 1 „Alfa”

Dom Studenta nr 2 „Beta”

ul. Zwierzyniecka 12, 15-333 Białystok

kierownik – mgr Izabela Miśko,   85 746-97-29,   dsnr2 [at] pb.edu.pl

Portiernia 85 746-97-28

Dom Studenta nr 2 „Beta”

Dom Studenta nr 3 „Gamma”

ul. Zwierzyniecka 8, 15-333 Białystok

kierownik – mgr Małgorzata Werner,   85 746-97-39,   dsnr3 [at] pb.edu.pl

Portiernia 85 746-97-38

Dom Studenta nr 3 „Gamma”

Dom Studenta nr 4 „Delta”

ul. Zwierzyniecka 6, 15-333 Białystok

kierownik – mgr Beata Cackowska,   85 746-97-45,   dsnr4 [at] pb.edu.pl

Portiernia 85 746-97-47

Dom Studenta nr 4 „Delta”

Dział Zamówień Publicznych

kierownik – mgr Andrzej Mierzyński,   85 746-97-56,   a.mierzynski [at] pb.edu.pl

z-ca kierownika – mgr inż. Małgorzata Kajurek,   85 746-97-53,   85 746-97-52,
m.kajurek [at] pb.edu.pl  
zampubl [at] pb.edu.pl

Dział Aparatury i Zakupów

kierownik – mgr inż. Wojciech Konopacki,   85 746-91-88,   / 85 746-90-31,
w.konopacki [at] pb.edu.pl  
aparatura [at] pb.edu.pl

Dział Aparatury i Zakupów

Dział Eksploatacyjno-Budowlany

kierownik – mgr inż. Waldemar Szabłowski,   85 746-97-73,  
w.szablowski [at] pb.edu.pl

z-ca kierownika – mgr inż. Janina Panasewicz-Godlewska,   85 746-70-33,
j.panasewicz [at] pb.edu.pl

Dział Elektroenergetyczny

kierownik – mgr inż. Elżbieta Denysiuk,   85 746-70-17,   e.denysiuk [at] pb.edu.pl

z-ca kierownika – inż. Sławomir Daciuk,   85 746-97-10,   s.daciuk [at] pb.edu.pl

Zespół Samodzielnych Stanowisk ds. Ochrony Przeciwpożarowej

mgr Tadeusz Borowski,   t.borowski [at] pb.edu.pl

mgr inż. Piotr Gilewski,   600-307-034

Dział Inwentaryzacji i Likwidacji Składników Majątkowych

kierownik – mgr Żanna Skarżyńska-Łotysz,   85 746-91-73,   85 746-91-72
z.lotysz [at] pb.edu.pl  
inwentaryzacja [at] pb.edu.pl

Dział Inwentaryzacji i Likwidacji Składników Majątkowych

Dwór Mejera – Ośrodek Wypoczynkowy PB w Hołnach Mejera

kierownik – mgr Andrzej Jaworski,   87 517-22-08,   a.jaworski [at] pb.edu.pl

mgr Dariusz Woźniak,   605-958-559,   d.wozniak [at] pb.edu.pl

Dwór Mejera

Kwestor

mgr Bożena Moczulska

85 746-91-21,   kwestor [at] pb.edu.pl, b.moczulska [at] pb.edu.pl

Zastępca Kwestora

mgr Jolanta Jarmołowicz,   85 746 91 22,   j.jarmolowicz [at] pb.edu.pl

pb.edu.pl/kwestura/

Dział Księgowości

kierownik – mgr Joanna Godlewska,   85 746-70-15,
joanna.godlewska [at] pb.edu.pl

Dział Rozliczeń Projektów

kierownik – mgr Bogumiła Rutkowska,   85 746-91-15,
b.rutkowska [at] pb.edu.pl

Dział Majątkowy

kierownik – mgr Agnieszka Stypułkowska,   85 746-91-27,
a.stypulkowska [at] pb.edu.pl

Dział Rozliczeń Finansowych

kierownik – mgr Katarzyna Uścinowicz,   85 746 70 07,
k.uscinowicz [at] pb.edu.pl

Zespół Samodzielnych Stanowisk ds. Księgowości

mgr Alicja Kosińska,   85 746-91-20,
alicja.kosinska [at] pb.edu.pl

 

Jednostki organizacyjne podporządkowane Rektorowi i Prorektorom – zobacz

Na skróty
× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.