W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.

O uczelni

Informacje o Politechnice Białostockiej w tekście łatwym do czytania
– ETR (EASY TO READ)

 

Artykuł poniżej zawiera:

 • Informacje ogólne o Politechnice Białostockiej
 • Oferta dydaktyczna
 • Potencjał naukowy
 • Infrastruktura naukowo-dydaktyczna
 • Film prezentujący informacje o uczelni w polskim języku migowym
Informacje ogólne o Politechnice Białostockiej

Politechnika Białostocka powstała w 1949 roku. Uczelnia jest kontynuatorką bogatych tradycji szkolnictwa wyższego w Białymstoku. Powstała na bazie infrastruktury, kadry akademickiej i dorobku naukowego kolejnych białostockich szkół wyższych: Prywatnej Wieczorowej Szkoły Inżynierskiej NOT, Wieczorowej Szkoły Inżynierskiej i Wyższej Szkoły Inżynierskiej.

Obecnie Politechnika Białostocka jest największą uczelnią techniczną północno-wschodniej Polski. Naszą misją jest wysokiej jakości kształcenie studentów i młodych naukowców, prowadzenie badań naukowych na najwyższym poziomie międzynarodowym oraz komercjalizacja rezultatów prac badawczych. We współpracy z otoczeniem gospodarczym wdrażamy innowacyjne rozwiązania techniczne, które wpływają na innowacyjność gospodarki. Podejmujemy też działania stanowiące odpowiedź na potrzeby społeczne.

Na 6 wydziałach Politechniki Białostockiej uczy się obecnie blisko 7 tysięcy studentów. Nasi wykładowcy to praktycy i eksperci w swoich dziedzinach. Absolwenci Politechniki Białostockiej są poszukiwani na rynkach pracy w kraju i za granicą. Swoimi sukcesami dzielą się w ramach prężnie działającego Stowarzyszenia Absolwentów PB.

Na Uczelni działa 66 kół i organizacji studenckich, funkcjonuje Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości oraz Biuro Karier i Współpracy z Absolwentami.

Politechnika Białostocka jest regionalnym liderem w obszarze badawczo-rozwojowym oraz dydaktyki. Studenci i pracownicy mają dostęp do najnowszych osiągnięć naukowych. W latach 2004 -2021 PB zrealizowała ponad 130 projektów o łącznej wartości przekraczającej 493 mln zł.

Nasza uczelnia pozyskuje znaczne środki na programy wymiany zagranicznej. Dzięki aktywnym, międzynarodowym kontaktom jest postrzegana przez zagraniczne uczelnie jako solidny i godny zaufania partner. Politechnika Białostocka wraz z Politechniką Krakowską i Tianjin Chengjian University współprowadzi Międzynarodową Szkołę Inżynierską przy Tianjin Chengjian University. Podlega ona przepisom prawa Chińskiej Republiki Ludowej oraz Rzeczpospolitej Polskiej.

W 2021 roku uczelnia została partnerem Xylopolis – prezentacji województwa podlaskiego podczas EXPO 2020 Dubai, która może stać się Międzynarodowym Centrum Nauki i Sztuki na kampusie Politechniki Białostockiej.

Uczelnia w liczbach

Oferta dydaktyczna

Politechnika Białostocka zaprasza na studia I stopnia (licencjackie 3-letnie oraz inżynierskie 3,5-letnie) oraz II stopnia (magisterskie 1,5 lub 2-letnie). Studia dualne to kierunki kształcenia prowadzone z największymi pracodawcami regionu. Zapoznaj się z ofertą kierunków studiów

Uczelnia prowadzi interdyscyplinarną Szkołę Doktorską.

Posiada też bogatą ofertę studiów podyplomowych.

Nasi pracownicy i studenci korzystają z programu międzynarodowej wymiany Erasmus+, który umożliwia wyjazd do 280 ośrodków akademickich na całym świecie. Ponadto Politechnika Białostocka prowadzi 20 programów podwójnego dyplomowania z uczelniami w Chinach, Białorusi, Danii, Francji, Hiszpanii, Kazachstanie, Kirgistanie, Portugalii, Rosji, Ukrainie, Uzbekistanie.

Potencjał naukowy

Działalność naukowa realizowana w Politechnice Białostockiej rozwija się wraz z tworzeniem nowych kierunków studiów i specjalności, dając wzmocnienie procesu dydaktycznego oraz podstawę do awansów naukowych. Znajduje też swoje odzwierciedlenie w badaniach własnych, dorobku publikacyjnym, działalności patentowej, projektach grantowych, komercjalizacji i pracach zleconych przez otoczenie przemysłowe, współpracy z ośrodkami krajowymi i zagranicznymi, organizacji konferencji i seminariów naukowych.

Politechnika Białostocka posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora i stopnia doktora habilitowanego w 10 dyscyplinach naukowych (należących do dziedzin nauk inżynieryjno-technicznych, nauk rolniczych, sztuki oraz nauk społecznych):

 • architektura i urbanistyka (kat. B+)
 • automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne (kat. B+)
 • informatyka techniczna i telekomunikacja (kat. B+)
 • inżynieria biomedyczna (kat. B+)
 • inżynieria lądowa, geodezja i transport (kat. B+)
 • inżynieria mechaniczna (kat. A)
 • inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (kat. B+)
 • nauki leśne (kat. B+)
 • nauki o zarządzaniu i jakości (kat. A)
 • sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki (kat. B+).
Infrastruktura naukowo-dydaktyczna

Kampus Politechniki Białostockiej znajduje się przy ul. Wiejskiej. Tu zlokalizowane są Wydziały: Budownictwa i Nauk o Środowisku, Elektryczny, Informatyki oraz Mechaniczny, a także Akademickie Centrum Sportu, Domy Studenta oraz Centrum Nowoczesnego Kształcenia (mapa kampusu). Przy ul. Oskara Sosnowskiego swą siedzibę ma Wydział Architektury. W znakomicie skomunikowanym z Białymstokiem Kleosinie znajduje się kampus Wydziału Inżynierii Zarządzania. Poza aglomeracją białostocką, w położonej w sercu Puszczy Białowieskiej Hajnówce, uczelnia prowadzi Centrum Naukowo-Badawcze, w którym funkcjonują laboratoria i pracownie Instytutu Nauk Leśnych.

W 2010 r. powstał Instytut Innowacji i Technologii Politechniki Białostockiej Sp. z o.o., którego celem jest komercjalizacja badań naukowych. Po dziesięciu latach działalności, w 2021 r., ta spółka celowa Politechniki Białostockiej zyskała status Centrum Badawczo-Rozwojowego. Łącząc potencjał produkcyjny z potencjałem naukowym uczelni Instytut Innowacji i Technologii PB stanowi laboratorium dla przedsiębiorstw chcących wprowadzać do swojej produkcji innowacje techniczne.

Uczelnia z sukcesem pozyskuje środki z funduszy unijnych na realizację projektów wzbogacających jej infrastrukturę naukową-dydaktyczną oraz podnoszących jakość oferowanego kształcenia. Wśród nich wyróżnia się Centrum Nowoczesnego Kształcenia Politechniki Białostockiej, którego realizacja współfinansowana była ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013. W nowoczesnym budynku CNK PB swoją siedzibę mają: Biblioteka PB, Studium Języków Obcych, Centrum Kształcenia Zdalnego oraz Naukowe Centrum Badawczo-Rozwojowe. W ramach projektu Centrum Nowoczesnego Kształcenia Politechniki Białostockiej powstało też Centrum Naukowo-Badawcze w Hajnówce, w którym mieści się 50-osobowa sala seminaryjna oraz zespół czterech laboratoriów specjalistycznych służących naukowcom Instytutu Nauk Leśnych do prowadzenia badań nad środowiskiem leśnym. Natomiast w październiku 2015 r. uczelnia oddała do użytku obiekt INNO-EKO-TECH Innowacyjne Centrum Dydaktyczno-Badawcze Alternatywnych Źródeł Energii, Budownictwa Energooszczędnego i Ochrony Środowiska Politechniki Białostockiej”, którego celem jest unowocześnienie uczelnianej infrastruktury oraz podniesienie jakości kształcenia poprzez wykorzystanie w procesie dydaktycznym nowoczesnych rozwiązań ICT.

Poza bardzo dobrą bazą dydaktyczną, mamy doskonałe warunki do uprawiania sportów. Zajęcia sportowe odbywają się na hali, na której można rozegrać mecze siatkówki, koszykówki, piłki nożnej, tenisa stołowego i ziemnego, ćwiczyć judo lub aerobik.
 

Film zawierający informacje o uczelni w polskim języku migowym