O uczelni

Informacje o Politechnice Białostockiej w języku łatwym do czytania – ETR (EASY TO READ)
 

Artykuł poniżej zawiera:

 • Informacje ogólne o Politechnice Białostockiej
 • Oferta dydaktyczna
 • Potencjał naukowy
 • Infrastruktura naukowo-dydaktyczna
 • Film prezentujący informacje o uczelni w polskim języku migowym
Informacje ogólne o Politechnice Białostockiej

Politechnika Białostocka powstała w 1949 roku. Uczelnia jest kontynuatorką bogatych tradycji szkolnictwa wyższego w Białymstoku. Powstała na bazie infrastruktury, kadry akademickiej i dorobku naukowego kolejnych białostockich szkół wyższych: Prywatnej Wieczorowej Szkoły Inżynierskiej NOT, Wieczorowej Szkoły Inżynierskiej i Wyższej Szkoły Inżynierskiej.

Obecnie Politechnika Białostocka jest największą uczelnią techniczną północno-wschodniej Polski. Naszą misją jest wysokiej jakości kształcenie studentów i młodych naukowców, prowadzenie badań naukowych na najwyższym poziomie międzynarodowym oraz komercjalizacja rezultatów prac badawczych. We współpracy z otoczeniem gospodarczym wdrażamy innowacyjne rozwiązania techniczne, które wpływają na innowacyjność gospodarki. Podejmujemy też działania stanowiące odpowiedź na potrzeby społeczne.

Na sześciu wydziałach Politechniki Białostockiej uczy się obecnie blisko 7 tysięcy studentów. 630 naszych wykładowców to praktycy i eksperci w swoich dziedzinach. Absolwenci Politechniki Białostockiej są poszukiwani na rynkach pracy w kraju i za granicą. Swoimi sukcesami dzielą się w ramach prężnie działającego Stowarzyszenia Absolwentów PB.

Poza studiowaniem oferujemy wiele możliwości angażowania się w życie uczelni oraz stwarzamy niepowtarzalną szansę osobistego rozwoju. W Politechnice Białostockiej prężnie działają organizacje studenckie, 14 sekcji sportowych AZS i blisko 60 studenckich kół naukowych.

Oferta dydaktyczna

Politechnika Białostocka zaprasza na studia I stopnia (licencjackie 3-letnie oraz inżynierskie 3,5-letnie) oraz II stopnia (magisterskie 1,5 lub 2-letnie). Zapoznaj się z ofertą kierunków studiów

Uczelnia prowadzi interdyscyplinarną Szkołę Doktorską.

Posiada też bogatą ofertę studiów podyplomowych.

Nasi pracownicy i studenci korzystają z programu międzynarodowej wymiany Erasmus+, który umożliwia wyjazd do 280 ośrodków akademickich na całym świecie. Ponadto Politechnika Białostocka prowadzi 20 programów podwójnego dyplomowania z uczelniami w Chinach, Białorusi, Danii, Francji, Hiszpanii, Kazachstanie, Kirgistanie, Portugalii, Rosji, Ukrainie, Uzbekistanie.

Potencjał naukowy

Działalność naukowa realizowana w Politechnice Białostockiej rozwija się wraz z tworzeniem nowych kierunków studiów i specjalności, dając wzmocnienie procesu dydaktycznego oraz podstawę do awansów naukowych. Znajduje też swoje odzwierciedlenie w badaniach własnych, dorobku publikacyjnym, działalności patentowej, projektach grantowych, komercjalizacji i pracach zleconych przez otoczenie przemysłowe, współpracy z ośrodkami krajowymi i zagranicznymi, organizacji konferencji i seminariów naukowych.

Uczelnia w liczbach

Aktualny wykaz ocen działalności naukowej i badawczo-rozwojowej uzyskanych przez wydziały Politechniki Białostockiej:

jednostka przyporządkowana
kategoria naukowa
Wydział Architektury B
Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku A
Wydział Elektryczny B
Wydział Informatyki B
Wydział Inżynierii Zarządzania B
Wydział Mechaniczny A

Kategoria A – oznacza poziom bardzo dobry, B – poziom zadowalający z rekomendacją wzmocnienia.

Politechnika Białostocka posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora w 8 dyscyplinach naukowych:

 • architektura i urbanistyka,
 • automatyka, elektronika i elektrotechnika,
 • inżynieria biomedyczna,
 • inżynieria lądowa i transport,
 • inżynieria mechaniczna,
 • informatyka techniczna i telekomunikacja,
 • inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka,
 • nauki o zarządzaniu i jakości.

Uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego dotyczą 5 dyscyplin:

 • automatyka, elektronika i elektrotechnika,
 • inżynieria lądowa i transport,
 • inżynieria mechaniczna,
 • informatyka techniczna i telekomunikacja,
 • inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka.
Infrastruktura naukowo-dydaktyczna

Kampus Politechniki Białostockiej znajduje się przy ul. Wiejskiej. Tu zlokalizowane są Wydziały: Budownictwa i Nauk o Środowisku, Elektryczny, Informatyki oraz Mechaniczny, a także Akademickie Centrum Sportu, Domy Studenta oraz Centrum Nowoczesnego Kształcenia (mapa kampusu). Przy ul. Oskara Sosnowskiego swą siedzibę ma Wydział Architektury. W znakomicie skomunikowanym z Białymstokiem Kleosinie znajduje się kampus Wydziału Inżynierii Zarządzania. Poza aglomeracją białostocką, w położonej w sercu Puszczy Białowieskiej Hajnówce, uczelnia prowadzi Centrum Naukowo-Badawcze, w którym funkcjonują laboratoria i pracownie Instytutu Nauk Leśnych.

Politechnika Białostocka nieustannie się rozwija, współpracuje z licznymi partnerami w regionie, kraju i na świecie. W 2010 r. powstał Instytut Innowacji i Technologii Politechniki Białostockiej Sp. z o.o., którego celem jest komercjalizacja badań naukowych. Uczelnia z sukcesem pozyskuje środki z funduszy unijnych na realizację projektów wzbogacających jej infrastrukturę naukową-dydaktyczną oraz podnoszących jakość oferowanego kształcenia. Wśród nich wyróżnia się Centrum Nowoczesnego Kształcenia Politechniki Białostockiej, którego realizacja współfinansowana była ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013. W nowoczesnym budynku CNK PB swoją siedzibę mają: Biblioteka PB, Studium Języków Obcych, Centrum Kształcenia Zdalnego oraz Naukowe Centrum Badawczo-Rozwojowe. W ramach projektu Centrum Nowoczesnego Kształcenia Politechniki Białostockiej powstało też Centrum Naukowo-Badawcze w Hajnówce, w którym mieści się 50-osobowa sala seminaryjna oraz zespół czterech laboratoriów specjalistycznych służących naukowcom Instytutu Nauk Leśnych do prowadzenia badań nad środowiskiem leśnym. Natomiast w październiku 2015 r. uczelnia oddała do użytku obiekt INNO-EKO-TECH Innowacyjne Centrum Dydaktyczno-Badawcze Alternatywnych Źródeł Energii, Budownictwa Energooszczędnego i Ochrony Środowiska Politechniki Białostockiej”, którego celem jest unowocześnienie uczelnianej infrastruktury oraz podniesienie jakości kształcenia poprzez wykorzystanie w procesie dydaktycznym nowoczesnych rozwiązań ICT.

Poza bardzo dobrą bazą dydaktyczną, mamy doskonałe warunki do uprawiania sportów. Zajęcia sportowe odbywają się na hali, na której można rozegrać mecze siatkówki, koszykówki, piłki nożnej, tenisa stołowego i ziemnego, ćwiczyć judo lub aerobik.
 

Film zawierający informacje o uczelni w polskim języku migowym

 

 

 

Na skróty
× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.