W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.

Uczelniane Forum Dziekanatów Politechniki Białostockiej

Uczelniane Forum Dziekanatów Politechniki Białostockiej (UFD PB) to kolegialne ciało opiniodawczo-doradcze Rektora, w zakresie obsługi studentów, powołane Zarządzeniem Rektora PB nr 65 z roku 2021 z dnia 8 czerwca 2021 r.

W skład Forum wchodzą pracownicy dziekanatów Politechniki Białostockiej, przy czym z jednego dziekanatu mogą wchodzić maksymalnie cztery osoby – kierownik oraz do trzech osób wskazanych przez kierownika oraz kierownicy jednostek współpracujących z UFD:

 • Dyrektor Centrum Spraw Studenckich, Dydaktyki i Rekrutacji,
 • Kierownik Działu Spraw Studenckich,
 • Kierownik Działu Dydaktyki i Rekrutacji,
 • Kierownik Centrum Danych i Analiz Strategicznych,
 • Kierownik Uczelnianego Centrum Informatycznego.
Kontakt

Przewodnicząca Forum – mgr Wioletta Obidzińska
85 746 90 55

Zastępca – mgr Anna Dakowicz
85 746 93 65

Zastępca – mgr inż. Dorota Kunicka
85 746 92 09

forumdz [at] pb.edu.pl

 

Do zadań Forum należy:

 • inicjowanie działań na rzecz rozwoju wizerunku dziekanatów oraz kompetencji ich pracowników;
 • integracja środowiska pracowników dziekanatów, innych jednostek administracyjnych Uczelni oraz osób zaangażowanych w proces obsługi studentów;
 • prowadzenie kanału komunikacji wewnętrznej dla pracowników dziekanatów;
 • przedstawianie propozycji optymalizacji procesów administracyjnych;
 • opiniowanie i konsultowanie, na wniosek rektora lub prorektora ds. studenckich, spraw związanych z obsługą studentów, pomocą materialną dla studentów, sprawozdawczością dotyczącą studentów, a także w innych sprawach wskazanych przez rektora lub prorektora ds. studenckich;
 • inicjowanie i uczestniczenie, na wniosek rektora, w pracach wdrożeniowych nowych funkcjonalności i systemów wykorzystywanych w obsłudze procesu kształcenia studentów.

 

W celu realizacji swoich zadań Forum:

 • tworzy i administruje kanałami przekazu informacji wewnętrznej;
 • tworzy zasoby informacyjne mieszczące opinie, interpretacje, stanowiska, metody i narzędzia wspomagające funkcjonowanie dziekanatów i obsługi studentów;
 • współpracuje z władzami Uczelni, jednostkami administracji centralnej oraz jednostkami ogólnouczelnianymi;
 • współpracuje z samorządem studentów PB;
 • organizuje konferencje, szkolenia, warsztaty;
 • powołuje zespoły robocze do realizacji zadań spośród wszystkich pracowników dziekanatów PB;
 • zasięga opinii prawnych Biura Radców Prawnych Politechniki Białostockiej, za pośrednictwem prorektora ds. studenckich;
 • wnioskuje o zmianę lub wydanie zarządzenia rektora, za pośrednictwem prorektora ds. studenckich;
 • reprezentuje środowisko dziekanatów PB w zewnętrznych organizacjach będących przedstawicielstwem dziekanatów.

Sympozjum Dziekanatów Podlaskich Uczelni pt. „Dobre praktyki w dziekanacie” 2023


Relacja z Sympozjum Dziekanatów Białostockich Uczelni pt. „Dobre praktyki w dziekanacie” 2022