Władze Uczelni

Rektor i prorektorzy

Rektor L. Dzienis

JM Rektor Politechniki Białostockiej
prof. dr hab. inż. Lech Dzienis

rektor [at] pb.edu.pl 85 746-90-10

Prorektor A. Kaczynski

Prorektor ds. Rozwoju
dr hab. inż. Roman Kaczyński, prof. PB

prorektor.rozwoj [at] pb.edu.pl 85 746-90-14

Prorektor A. Sikorski

Prorektor ds. Nauki
prof. dr hab. inż. Andrzej Sikorski

prorektor.nauka [at] pb.edu.pl 85 746-90-40

Prorektor M. Kazberuk

Prorektor ds. Kształcenia i Współpracy Międzynarodowej
dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk, prof. PB

prorektor.ksztalcenie [at] pb.edu.pl 85 746-90-82

Prorektor J. Perszko

Prorektor ds. Studenckich
dr hab. Jarosław Perszko, prof. PB

prorektor.studenci [at] pb.edu.pl 85 746-90-20


Rada Politechniki Białostockiej

Sekretariat:

85 746-90-10
 

Członkowie spoza wspólnoty Uczelni:

Leszek Marek Gołąbiecki – Przewodniczący Rady
Dariusz Bogdan – Wiceprzewodniczący Rady
Jarosław Kiryluk
Tomasz Stypułkowski
 

Członkowie reprezentujący wspólnotę Uczelni:

Ewa Jolanta Janczewska – Sekretarz Rady
Mateusz Adaszczyk
 
W skład pierwszej Rady Politechniki Białostockiej wchodzi także przewodniczący Samorządu Studentów Politechniki Białostockiej, wybrany na mocy odrębnych przepisów. Funkcję tę obecnie pełni Kamil Kulesza.


Senat Uczelni

SKŁAD NA KADENCJĘ 2016-2020

prof. dr hab. inż. Lech Dzienis – Rektor Politechniki Białostockiej
dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk, prof. PB – Prorektor ds. Kształcenia i Współpracy Międzynarodowej
dr hab. inż. Roman Kaczyński, prof. PBn – Prorektor ds. Rozwoju
prof. dr hab. inż. Andrzej Sikorski – Prorektor ds. Nauki
dr hab. Jarosław Perszko, prof. PB – Prorektor ds. Studenckich
dr hab. inż. arch. Aleksander Asanowicz – Dziekan Wydziału Architektury
prof. dr hab. inż. Michał Bołtryk – Dziekan Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska
dr hab. inż. Mirosław Świercz, prof. PB – Dziekan Wydziału Elektrycznego
dr hab. inż. Marek Krętowski, prof. PB – Dziekan Wydziału Informatyki
prof. dr hab. inż. Andrzej Seweryn – Dziekan Wydziału Mechanicznego
dr hab. inż. Joanna Ejdys, prof. PB – Dziekan Wydziału Zarządzania
dr hab. inż. Sławomir Bakier, prof. PB – Dziekan Zamiejscowego Wydziału Leśnego w Hajnówce

Wydział Architektury:

dr hab. Radosław Kimsza
dr inż. arch. Andrzej Tokajuk

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska:

prof. dr hab. inż. Czesław Miedziałowski
dr hab. inż. Iwona Skoczko
dr hab. inż. Maria Sulewska, prof. PB
prof. dr hab. inż. Józefa Wiater
dr inż. Małgorzata Aldona Lelusz
dr inż. Dariusz Boruszko

Wydział Elektryczny:

dr hab. inż. Bogusław Butryło
dr inż. Sławomir Kwiećkowski

Wydział Informatyki:

dr hab. Agnieszka Malinowska, prof. PB
dr hab. Joanna Olbryś
dr inż. Andrzej Chmielewski

Wydział Mechaniczny:

dr hab. inż. Małgorzata Grądzka-Dahlke, prof. PB
dr hab. inż. Zbigniew Sławomir Kulesza, prof. PB
dr hab. inż. Romuald Mosdorf, prof. PB
dr hab. inż. Dariusz Mariusz Perkowski, prof. PB

Wydział Inżynierii Zarządzania:

dr hab. inż. Zofia Kołoszko-Chomentowska
prof. dr hab. inż. Joanicjusz Nazarko
dr hab. Elżbieta Szymańska, prof. PB
dr hab. inż. Katarzyna Halicka
dr Ewa Rollnik-Sadowska

Zamiejscowy Wydział Leśny w Hajnówce:

dr Ewa Zapora

Wybrany przedstawiciel nauczycieli akademickich z jednostek międzywydziałowych:

mgr Wioletta Omelianiuk

Wybrany przedstawiciel pracowników Biblioteki PB:

mgr Monika Bogacewicz

Wybrany przedstawiciel pracowników administracji:

mgr inż. Halina Pałygiewicz

Wybrany przedstawiciel pracowników naukowo-technicznych i inżynieryjno-technicznych:

mgr inż. Grzegorz Orzepowski

Wybrany przedstawiciel pracowników obsługi:

Waldemar Szymanowicz

Wybrani przedstawiciele studentów:

Karol Wiśniewski – Wydział Architektury
Michał Stańczyk – Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
Katarzyna Buczkowska – Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
Przemysław Tekień – Wydział Elektryczny
Kornelia Waraksa – Wydział Informatyki
Kamil Kulesza – Wydział Mechaniczny
Paulina Landziak – Wydział Inżynierii Zarządzania
Agnieszka Adaszczyk – Wydział Zarządzania
Tomasz Pawłowicz – Zamiejscowy Wydział Leśny w Hajnówce

Wybrany przedstawiciel doktorantów:

mgr inż. Elżbieta Bura

Osoby biorące udział w posiedzeniu senatu z głosem doradczym:

mgr Bożena Moczulska – Kwestor
mgr Sebastian Roszkowski – Kanclerz
mgr Maria Czyżewska – Zastępca Dyrektora Biblioteki PB
dr inż. Paweł Myszkowski – Przedstawiciel NSZZ Solidarność PB
mgr Adam Wasilewski – Przedstawiciel Związku Zawodowego Pracowników Technicznych PB
inż. Stanisław Słowikowski – Przedstawiciel Związku Nauczycielstwa Polskiego PB
dr Wojciech Zalewski – Przedstawiciel Wolnego Związku Zawodowego Pracowników Politechniki Białostockiej „PROGRES”
mgr Tomasz Klim – Przedstawiciel Obywatelskiego Związku Zawodowego Pracowników Oświaty


Dziekani wydziałów


  • Prodziekan ds. Studenckich i Dydaktyki

   dr inż. Małgorzata Aldona Lelusz

   kierunki: Budownictwo, Gospodarka Przestrzenna, Architektura Krajobrazu
   85 746 95 80
   m.lelusz [at] pb.edu.pl


  • Prodziekan ds. Studenckich i Dydaktyki

   dr Jolanta Piekut

   kierunki: Inżynieria Środowiska, Ochrona Środowiska, Ekoinżynieria, Biotechnologia, Inżynieria Rolno-Spożywcza i Leśna
   85 746 95 80
   j.piekut [at] pb.edu.plNa skróty
× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.