Kadra pedagogiczna

Kadrę Liceum Ogólnokształcącego PB tworzy grono wyspecjalizowanych nauczycieli. Jest to zespół kreatywnych, chętnych do współpracy z uczniami i rodzicami pedagogów. Przez lata praktyki nasi nauczyciele wypracowali takie metody nauczania, które przynoszą najlepsze rezultaty, gwarantują wysoką jakość kształcenia uczniów, a także osiągnięcie satysfakcjonującego wyniku na egzaminie maturalnym. Nasi nauczyciele wiedzą, jak zdopingować uczniów do nauki i rozwijać ich pasje. Dbają przy tym o przyjazną atmosferę podczas zajęć i budowanie dobrych relacji z uczniami.

Dyrektor, mgr Piotr Klim

mgr Józef Piotr Klim
Dyrektor Szkoły

Jestem absolwentem Wydziału Historii filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku

Posiadam kwalifikacje i wiedzę w zakresie organizacji i zarządzania oświatą (m.in. byłem dyrektorem V LO w Białymstoku i wicedyrektorem Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku) oraz wieloletnie doświadczenie w pracy w administracji publicznej.

mgr Tomasz Buczkowicz

mgr Tomasz Buczkowicz
Nauczyciel języka polskiego

Jestem absolwentem polonistyki na Uniwersytecie Rzeszowskim, studiowałem także wiedzę o teatrze na Uniwersytecie Jagiellońskim. Obok literatury, to Teatr jest moją pasją!

Jeszcze w trakcie studiów byłem pomysłodawcą i organizatorem ogólnopolskich przeglądów teatralnych. Współtworzyłem teatry akademickie i szkolne. Pracę nauczyciela języka polskiego w liceum rozpocząłem w 2010 roku, a od roku 2017 jestem egzaminatorem maturalnym. Zapraszam do wspólnego odkrywania literatury oraz do spotkań na scenie teatralnej.

mgr Grzegorz Nowik

mgr Grzegorz Nowik
Nauczyciel fizyki i robotyki

Jestem nauczycielem fizyki, informatyki oraz wychowania fizycznego. Wiedzę z tych dziedzin wykorzystuję do prowadzenia zajęć z robotyki.

Podczas moich zajęć lutujemy, wiercimy, piłujemy, programujemy i świetnie się przy tym bawimy. Zbudowane roboty biorą udział w zawodach w całej Polsce, dzięki czemu mamy możliwość wymiany doświadczeń z innymi konstruktorami. Zapraszam na zajęcia.

dr Zbigniew Zaczkiewicz

dr Zbigniew Zaczkiewicz
Nauczyciel matematyki

Moją pasją jest nauczanie innych i wyjaśnianie zawiłości matematycznych. Ukończyłem matematykę na Uniwersytecie Jagiellońskim, a doktorat obroniłem na Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. Jestem egzaminatorem maturalnym z długoletnim stażem. Sprawdź, jak ciekawa jest matematyka!

Zhao Jin

Zhao Jin
Nauczycielka języka chińskiego

Wykładałam język chiński dla obcokrajowców w Chile i Chinach. Biegle posługuję się trzema językami obcymi: angielskim, hiszpańskim i francuskim. Jestem ciekawa świata i ludzi. Dlatego z radością czekam na spotkanie z uczniami Liceum Politechniki Białostockiej. Do zobaczenia! 再见!

mgr Katarzyna Kaczyńska

mgr Katarzyna Kaczyńska
Nauczycielka przedsiębiorczości

Jestem absolwentką Wydziału Zarządzania Politechniki Białostockiej, posiadam przygotowanie pedagogiczne oraz ukończony kurs kwalifikacyjny z Zarządzania i Organizacji Oświatą. Uczę od trzynastu lat. Pracę zawodową rozpoczęłam w roku 2003 od stanowiska nauczyciela podstaw przedsiębiorczości w liceum ogólnokształcącym oraz nauczyciela przedmiotów ekonomicznych w szkole policealnej.

mgr Honorata Buczkowicz

mgr Honorata Buczkowicz
Nauczycielka języka niemieckiego

Jestem absolwentką filologii germańskiej na Uniwersytecie Rzeszowskim. Chciałabym, aby moje lekcje były odkrywcze, pasjonujące i pełne „żywego” języka, dlatego też będziemy wspólnie odkrywać kulturę, zwyczaje, codzienność, niezwykłe miejsca – wszystko co wiąże się z krajami niemieckojęzycznymi. Doświadczenie pedagogiczne, jako nauczyciel języka niemieckiego, zdobywałam w szkołach na poziomie gimnazjalnym oraz ponadgimnazjalnym. Ukończyłam też studia podyplomowe na kierunku Translacja jako przekład interkulturowy oraz specjalistyczne kursy zawodowe: Język niemiecki w turystyce oraz Język niemiecki w biznesie na Uniwersytecie Rzeszowskim. Do zobaczenia! Tschüss!

Beata K. Matowicka

dr Beata Matowicka
Nauczycielka biologii

Jestem długoletnim pracownikiem Politechniki Białostockiej. Od 2010 roku pracuję jako starszy wykładowca w Katedrze Ochrony i Kształtowania Środowiska. Od powstania na Uczelni kierunku architektura krajobrazu jestem pracownikiem Zespołu Dydaktycznego Architektury Krajobrazu. W swojej pracy zawodowej łączę obowiązki nauczyciela akademickiego z pracą na rzecz ochrony przyrody naszego regionu. Od lat interesuję się fotografią przyrodniczą i dokumentuję jej piękno.

mgr Dawid Szczerbiński

mgr Dawid Szczerbiński
Nauczyciel wychowania fizycznego

Tytuł magistra zdobyłem w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku. Jestem trenerem klasy II koszykówki oraz posiadam uprawnienia instruktorskie z zakresu: piłki nożnej, pływania, piłki ręcznej i piłki siatkowej. Pracowałem z dziećmi i młodzieżą w szkołach podstawowych i gimnazjach. Obecnie zachęcam do uprawiania sportu studentów Politechniki Białostockiej.

mgr Marzena Smolewska

mgr Marzena Smolewska
Nauczycielka chemii

Po ukończeniu studiów na Uniwersytecie w Białymstoku na kierunku chemia, tj. w latach 2006-2008, pracowałam w Dziale Laboratoryjnym Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Białymstoku. W latach 2008-2011 pracowałam w Instytucie Chemii Uniwesytetu w Białymstoku, gdzie m.in. prowadziłam zajęcia z przedmiotów: Chemia Środowiska i Ćwiczenia Specjalizacyjne z technik chromatograficznych. Od listopada 2011 roku pracuję na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej na stanowisku Specjalisty inżynieryjno-technicznego. Początkowo pracowałam w Katedrze Technologii w Inżynierii i Ochronie Środowiska, natomiast obecnie w nowo powstałym Wydziałowym Laboratorium Chemicznym.

mgr Aleksander Ciwoniuk

mgr Aleksander Ciwoniuk
Nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa

Jestem absolwentem Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku. Posiadam ukończone studia podyplomowe z edukacji dla bezpieczeństwa. Od 15 lat pracuję z młodzieżą w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych. Rzymskie „Si vis pacem para bellum” realizuję poprzez organizowanie zawodów sportowo-obronnych gimnazjalistom i licealistom. Każdego roku przygotowuję młodzież z którą uczestniczę w zawodach „Sprawni Jak Żołnierze” i „O Srebrne Muszkiety”. Jestem nauczycielem mianowanym i weteranem misji pokojowej ONZ.

Anna Brańska

mgr Anna Brańska
Nauczycielka języka angielskiego

Język angielski i kultura krajów anglojęzycznych od zawsze były moją pasją dlatego nauczanie języka angielskiego stało się dla mnie oczywistym wyborem oraz sposobem na życie. W swojej pracy kładę nacisk nie tylko na rzetelne przygotowanie ucznia do egzaminu maturalnego ale także na praktyczne wykorzystanie języka. Jestem absolwentką filologii angielskiej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od 2005 jestem też egzaminatorem maturalnym. Interesuję się filmem i historią a moją pasją są książki biograficzne. Zapraszam do wspólnego odkrywania świata poprzez angielski. Do zobaczenia! See You!

mgr Jarosław Kierdelewicz

mgr Jarosław Kierdelewicz
Nauczyciel wychowania fizycznego

Jestem absolwentem Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku i trenerem II klasy piłki nożnej. Pracowałem z dziećmi w szkole podstawowej. Od 2003 roku pracuję w Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Politechniki Białostockiej.

mgr Mirosław Mikołajewicz

mgr Mirosław Mikołajewicz
Nauczyciel geografii

Jestem absolwentem UMCS w Lublinie i nauczyciel dyplomowany z II stopniem specjalizacji. Pod moją opieką swe pasje rozwijało 12 finalistów i laureatów konkursów geograficznych. Zapraszam do wspólnego odkrywania świata gdzie pasja podróżowania daje możliwość zrozumienia otaczającego świata.

mgr Kamil Kokoszkiewicz

mgr Kamil Kokoszkiewicz
Nauczyciel fizyki

Ukończyłem fizykę na Uniwersytecie w Białymstoku. Posiadam 14 letnie doświadczenie pracy jako nauczyciel akademicki na Politechnice Białostockiej i 15 letnie jako nauczyciel dyplomowany w Liceum Ogólnokształcącym. Zapraszam do wspólnego odkrywania świata, którego fizyka jest integralną częścią.

mgr Monika Borodzicz

mgr Monika Borodzicz
Nauczycielka języka rosyjskiego

W 2007 r. uzyskałam tytuł magistra filologii rosyjskiej na Uniwersytecie w Białymstoku. Od tego czasu pracuję jako nauczyciel w gimnazjum i liceum ogólnokształcącym, a także jako lektor w szkole językowej. Język rosyjski od zawsze był mi bardzo bliski i dlatego to on wytyczył moją drogę zawodową. Stale staram się rozwijać swoje umiejętności i podnosić kwalifikacje, a efektem tego jest zdobycie uprawnień egzaminatora maturalnego oraz licencji egzaminatora TELC. Prywatnie jestem ogromną miłośniczką gór i cały wolny czas oddaję tej pasji. Zapraszam na zajęcia wszystkich chcących poznać język największego państwa świata!

mgr Helena Sajewicz

mgr Helena Sajewicz
Pedagog szkolny

 Jestem absolwentką Wydziału Matematyczno – Przyrodniczego Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku na kierunku fizyka. W 2001 roku ukończyłam studia podyplomowe w zakresie pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej na Uniwersytecie w Białymstoku. W roku 2002 uzyskałam stopień nauczyciela dyplomowanego. Ukończyłam również studia podyplomowe w zakresie doradztwa zawodowego na Uniwersytecie w Białymstoku oraz wychowania seksualnego na Wydziale Pedagogiki Uniwersytetu Warszawskiego. Uzupełniając swoje kwalifikacje zawodowe ukończyłam także studium przeciwdziałania przemocy w rodzinie prowadzone przez Centrum Szkolenia Psychoedukacyjnego Instytutu Psychologii Zdrowia w Warszawie. Posiadam uprawnienia do prowadzenia grup socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży oraz jestem certyfikowanym trenerem TZA (trening zastępowania agresji ART). Mam wieloletnie doświadczenie w pracy z uczniami jako pedagog szkolny.

dr Marta Białobrzeska

dr Marta Białobrzeska
Nauczyciel WOK-u

Lubię uczyć. Mam siedemnastoletnie doświadczenie w pracy z młodzieżą. Obowiązki nauczyciela łączę z pracą naukową oraz funkcją konsultanta metodycznego i egzaminatora maturalnego. Ukończyłam filologie polską, podyplomowe studia wiedzy o kulturze i studia doktoranckie w zakresie literaturoznawstwa. W 2013 roku obroniłam pracę doktorską. Jestem autorką książki „Antoni Malczewski. Literackie mitologizacje biografii” i licznych artykułów z zakresu historii literatury i metodyki nauczania. Moim celem jest zaszczepianie w moich podopiecznych zainteresowania kulturą i sztuką oraz wpajanie im przekonania, że mogą być nie tylko odbiorcami, ale także twórcami kultury, wszakże: „Sztuka trwa i także ty dopisać możesz wers” (Walt Whitman).

mgr inż. Małgorzata Dakowicz
Nauczyciel informatyki na poziomie rozszerzonym

Jestem absolwentką Wydziału Informatyki Politechniki Białostockiej – specjalność inżynieria oprogramowania. Posiadam doświadczenie w nauczaniu oraz w przygotowaniu uczniów do matury z informatyki. Jestem egzaminatorem maturalnym z informatyki oraz egzaminatorem egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe z przedmiotów zawodowych – technik informatyk. Uwielbiam rozwiązywać zadnia logiczne oraz łamigłówki. Podczas zajęć informatyki (zakres rozszerzony) pokażę uczniom, że świat programowania, algorytmiki i baz danych jest bardzo ciekawy, a słowo NIE WIEM przestanie istnieć i zmieni się w ZNAJDĘ, POSZUKAM, DOWIEM SIĘ :). Prywatnie mam 3 wspaniałe córki i w każdej wolnej chwili sięgam po książkę.

dr Anna Łupińska-Dubicka

dr inż. Anna Łupińska-Dubicka
Informatyka, programowanie

Ukończyłam studia magisterskie na Wydziale Informatyki Politechniki Białostockiej. Również tutaj uzyskałam stopień naukowy doktora w dziedzinie informatyki. Posiadam doświadczenia programistyczne obejmujące zarówno projekty naukowe, jak i oprogramowanie komercyjne. Od lat zarażam studentów pasją do programowania. Wraz z jednym z kół naukowych WI PB organizuję Podlaski Turniej w Programowaniu Zespołowym. Jestem ciekawa ludzi i nowych wyzwań, dlatego chętnie odkrywam tajniki kodowania i algorytmiki kolejnym odbiorcom.
Prywatnie jestem zapaloną podróżniczką, miłośniczką dobrej literatury oraz pasjonatką designu i aranżacji wnętrz.

Katarzyna Nurkowska

mgr Katarzyna Nurkowska
Nauczyciel języka polskiego

Jestem nauczycielem języka polskiego od 20 lat. Ukończyłam filologię polską na Uniwersytecie w Białymstoku, Studia Podyplomowe w zakresie filologii polskiej – doskonalenie kwalifikacji (UwB), kurs Instytutu Badań Literackich PAN w Warszawie w zakresie poprawnej polszczyzny. Od 10 lat pełnię funkcję egzaminatora egzaminu maturalnego z języka polskiego. Pasjonuje mnie literatura II polowy XIX w. ,podróże i trekking. Uważam, że w życiu nie ma przypadków, przypadki są tylko w gramatyce. Jeśli spotkamy się razem na humanistycznych ścieżkach , odkryjemy na nich nie tylko tajemnice literatury, ale przede wszystkim wartość człowieka.

mgr Jolanta Dziekońska

mgr Jolanta Dziekońska
Nauczyciel religii rzymsko-katolickiej

Jestem absolwentką Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie. Uzyskawszy tytuł magistra teologii, katechizuję już dwudziesty czwarty rok. Moja praca to dawanie świadectwa tego, że Pan Bóg jest żywy i blisko nas. Ewangelizacja stała się misją mego życia, odkąd odkryłam, że Słowo Boże stało się Ciałem. Kocham pracę z młodzieżą, która szuka prawdy. Moim mottem, są słowa świętej Matki Teresy z Kalkuty ” Nieważne, ile robisz. Ważne, ile miłości wkładasz w to, co robisz”

mgr Katarzyna Ambrożko

mgr Katarzyna Ambrożko
Nauczycielka historii i wiedzy o społeczeństwie

Posiadam dziesięcioletnie doświadczenie w nauczaniu oraz w przygotowaniu uczniów do matury z historii i wiedzy o społeczeństwie. Tytuł magistra historii uzyskałam na Uniwersytecie w Białymstoku, a magistra stosunków międzynarodowych w Wyższej Szkole Humanistycznej w Pułtusku. Jestem absolwentką studiów podyplomowych z wiedzy o społeczeństwie oraz z doradztwa zawodowego na Uniwersytecie w Białymstoku.
Prywatnie jestem mamą trójki dzieci oraz fanką książek Jakuba Małeckiego.

mgr Marek Gładzki

mgr Marek Gładzki
Nauczyciel matamatyki

 

mgr Beata Szymańska

mgr Beata Szymańska
Nauczyciel języka angielskiego

 

mgr inż. arch. Radosław Górski
Nauczyciel rysunku

Edukację artystyczną rozpocząłem w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych im. Józefa Chełmońskiego w Nałęczowie, gdzie uzyskałem tytuł plastyka w specjalizacji meblarstwo artystyczne. Kolejnym etapem były studia na Wydziale Architektury PB na kierunku Architektura Wnętrz, a następnie Architektura i Urbanistyka. Obecnie jestem asystentem w Zakładzie Architektury Wnętrz Politechniki Białostockiej gdzie uczę projektowania wnętrz, wystawiennictwa, malarstwa i rysunku. Jestem wielkim miłośnikiem sportów motorowych, muzyki, filmu i kawy.

 

dr Piotr Klimowicz

dr Piotr Klimowicz
Nauczyciel wychowania fizycznego

Jestem absolwentem Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku oraz Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, gdzie uzyskałem również stopień doktora nauk o kulturze fizycznej. Moją pasją od 32 lat jest judo i sztuki walki. Jestem trenerem judo I klasy, posiadam stopień mistrzowski 5 dan judo. Uwielbiam górskie wycieczki, jazdę na rowerze, wędrówki narciarskie oraz dobrą literaturę i kino.

 

 

mgr Elwira Małyszko
Historia i społeczeństwo, animacja

Jestem absolwentką historii na Uniwersytecie w Białymstoku, „Akademii Filmu!” Warszawskiej Szkoły Filmowej oraz kierunku Etiuda filmowa i animacja na UMCS w Lublinie. Jestem animatorką kultury, autorką projektów edukacyjno-artystycznych, m. in. „Zachodzący Białystok”, „Za siedmioma górami”, „Doświadczyć Historii” oraz wielu filmów animowanych m.in. „Doktor Esperanto”, „Esperanto i Doktor Zamenhof”. Zdobyłam tytuł Laureatki Przystanku Młodzi „Gazety Wyborczej” w Białymstoku. Prowadzę Pracownię Animacji i Filmu w Młodzieżowym Domu Kultury w Białymstoku.

 

mgr Artur Dzieszkowski
Nauczyciel języka angielskiego

 

 

 

 

× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.