Kadra pedagogiczna

Kadrę Liceum Ogólnokształcącego PB tworzy grono wyspecjalizowanych nauczycieli. Jest to zespół kreatywnych, chętnych do współpracy z uczniami i rodzicami pedagogów. Przez lata praktyki nasi nauczyciele wypracowali takie metody nauczania, które przynoszą najlepsze rezultaty, gwarantują wysoką jakość kształcenia uczniów, a także osiągnięcie satysfakcjonującego wyniku na egzaminie maturalnym. Nasi nauczyciele wiedzą, jak zdopingować uczniów do nauki i rozwijać ich pasje. Dbają przy tym o przyjazną atmosferę podczas zajęć i budowanie dobrych relacji z uczniami.

 

 

Dyrektor, mgr Piotr Klim

mgr Józef Piotr Klim
Dyrektor Szkoły

Jestem absolwentem Wydziału Historii filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku

Posiadam kwalifikacje i wiedzę w zakresie organizacji i zarządzania oświatą (m.in. byłem dyrektorem V LO w Białymstoku i wicedyrektorem Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku) oraz wieloletnie doświadczenie w pracy w administracji publicznej.

 

 

dr Marta Białobrzeska

dr Marta Białobrzeska
Nauczycielka języka polskiego i WOK-u

Lubię uczyć. Mam siedemnastoletnie doświadczenie w pracy z młodzieżą. Obowiązki nauczyciela łączę z pracą naukową oraz funkcją konsultanta metodycznego i egzaminatora maturalnego. Ukończyłam filologie polską, podyplomowe studia wiedzy o kulturze i studia doktoranckie w zakresie literaturoznawstwa. W 2013 roku obroniłam pracę doktorską. Jestem autorką książki „Antoni Malczewski. Literackie mitologizacje biografii” i licznych artykułów z zakresu historii literatury i metodyki nauczania. Moim celem jest zaszczepianie w moich podopiecznych zainteresowania kulturą i sztuką oraz wpajanie im przekonania, że mogą być nie tylko odbiorcami, ale także twórcami kultury, wszakże: „Sztuka trwa i także ty dopisać możesz wers” (Walt Whitman).

mgr Tomasz Buczkowicz
Nauczyciel języka polskiego

Jestem absolwentem polonistyki na Uniwersytecie Rzeszowskim, studiowałem także wiedzę o teatrze na Uniwersytecie Jagiellońskim. Obok literatury, to Teatr jest moją pasją!

Jeszcze w trakcie studiów byłem pomysłodawcą i organizatorem ogólnopolskich przeglądów teatralnych. Współtworzyłem teatry akademickie i szkolne. Pracę nauczyciela języka polskiego w liceum rozpocząłem w 2010 roku, a od roku 2017 jestem egzaminatorem maturalnym. Zapraszam do wspólnego odkrywania literatury oraz do spotkań na scenie teatralnej.

Katarzyna Nurkowska

mgr Katarzyna Nurkowska
Nauczycielka języka polskiego

Jestem nauczycielem języka polskiego od 20 lat. Ukończyłam filologię polską na Uniwersytecie w Białymstoku, Studia Podyplomowe w zakresie filologii polskiej – doskonalenie kwalifikacji (UwB), kurs Instytutu Badań Literackich PAN w Warszawie w zakresie poprawnej polszczyzny. Od 10 lat pełnię funkcję egzaminatora egzaminu maturalnego z języka polskiego. Pasjonuje mnie literatura II polowy XIX w. ,podróże i trekking. Uważam, że w życiu nie ma przypadków, przypadki są tylko w gramatyce. Jeśli spotkamy się razem na humanistycznych ścieżkach , odkryjemy na nich nie tylko tajemnice literatury, ale przede wszystkim wartość człowieka.

mgr inż. arch. Radosław Górski
Nauczyciel rysunku

Edukację artystyczną rozpocząłem w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych im. Józefa Chełmońskiego w Nałęczowie, gdzie uzyskałem tytuł plastyka w specjalizacji meblarstwo artystyczne. Kolejnym etapem były studia na Wydziale Architektury PB na kierunku Architektura Wnętrz, a następnie Architektura i Urbanistyka. Obecnie jestem asystentem w Zakładzie Architektury Wnętrz Politechniki Białostockiej gdzie uczę projektowania wnętrz, wystawiennictwa, malarstwa i rysunku. Jestem wielkim miłośnikiem sportów motorowych, muzyki, filmu i kawy.

mgr Grzegorz Nowik

mgr Grzegorz Nowik
Nauczyciel fizyki i robotyki

Jestem nauczycielem fizyki, informatyki oraz wychowania fizycznego. Wiedzę z tych dziedzin wykorzystuję do prowadzenia zajęć z robotyki.

Podczas moich zajęć lutujemy, wiercimy, piłujemy, programujemy i świetnie się przy tym bawimy. Zbudowane roboty biorą udział w zawodach w całej Polsce, dzięki czemu mamy możliwość wymiany doświadczeń z innymi konstruktorami. Zapraszam na zajęcia.

mgr Kamil Kokoszkiewicz

mgr Kamil Kokoszkiewicz
Nauczyciel fizyki

Ukończyłem fizykę na Uniwersytecie w Białymstoku. Posiadam 14 letnie doświadczenie pracy jako nauczyciel akademicki na Politechnice Białostockiej i 15 letnie jako nauczyciel dyplomowany w Liceum Ogólnokształcącym. Zapraszam do wspólnego odkrywania świata, którego fizyka jest integralną częścią.

Anatol Sienkiewicz

mgr Anatol Sienkiewicz
Nauczyciel matematyki

Ukończyłem Wydział Matematyczno-Przyrodniczy filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku. Jestem nauczycielem dyplomowanym z wieloletnim stażem i egzaminatorem maturalnym.

mgr Marek Gładzki

mgr Marek Gładzki
Nauczyciel matematyki

Jestem nauczycielem matematyki od 2015 roku. Ukończyłem studia magisterskie na Uniwersytecie w Białymstoku. Staram się zarazić uczniów moją pasją do nauk ścisłych. Dbam o to, aby moje lekcje były atrakcyjne i uczniowie mogli poczuć, że matematyka nie jest złem koniecznym. W wolnym czasie uwielbiam grać w gry planszowe i karciane.

dr Zbigniew Zaczkiewicz

dr Zbigniew Zaczkiewicz
Nauczyciel matematyki

Moją pasją jest nauczanie innych i wyjaśnianie zawiłości matematycznych. Ukończyłem matematykę na Uniwersytecie Jagiellońskim, a doktorat obroniłem na Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. Jestem egzaminatorem maturalnym z długoletnim stażem. Sprawdź, jak ciekawa jest matematyka!

dr Krzysztof Ostrowski
Nauczyciel programowania

dr Anna Łupińska-Dubicka

dr inż. Anna Łupińska-Dubicka
Nauczycielka informatyki i programowania

Ukończyłam studia magisterskie na Wydziale Informatyki Politechniki Białostockiej. Również tutaj uzyskałam stopień naukowy doktora w dziedzinie informatyki. Posiadam doświadczenia programistyczne obejmujące zarówno projekty naukowe, jak i oprogramowanie komercyjne. Od lat zarażam studentów pasją do programowania. Wraz z jednym z kół naukowych WI PB organizuję Podlaski Turniej w Programowaniu Zespołowym. Jestem ciekawa ludzi i nowych wyzwań, dlatego chętnie odkrywam tajniki kodowania i algorytmiki kolejnym odbiorcom.
Prywatnie jestem zapaloną podróżniczką, miłośniczką dobrej literatury oraz pasjonatką designu i aranżacji wnętrz.

Zdzislaw Babicz

mgr Zdzisław Babicz
Nauczyciel informatyki

Ukończyłem studia podyplomowe na Uniwersytecie Warszawskim Filia w Białymstoku oraz Politechnice Białostockiej. Uczyłem fizyki i informatyki w I Liceum Ogólnokształcącym w Białymstoku. Jako konsultant ds. technologii informacyjnej i wicedyrektor Centrum Edukacji Nauczycieli organizowałem i prowadziłem szkolenia dla nauczycieli w zakresie komputerowego wspomagania dydaktyki. Prowadziłem zajęcia z informatyki na studiach podyplomowych dla nauczycieli organizowanych przez uczelnie Białegostoku i Łomży. Byłem Wojewódzkim Koordynatorem Podlaskiej Platformy Edukacyjnej. W roku 2017 znalazłem się na Liście 100 Szerokiego Porozumienia na Rzecz Umiejętności Cyfrowych. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Informatycznego i wiceprezesem Oddziału Podlaskiego PTI. Moje hobby to urządzanie starego, wiejskiego siedliska i jazda na rowerze.

mgr inż. Małgorzata Dakowicz
Nauczycielka informatyki

Jestem absolwentką Wydziału Informatyki Politechniki Białostockiej – specjalność inżynieria oprogramowania. Posiadam doświadczenie w nauczaniu oraz w przygotowaniu uczniów do matury z informatyki. Jestem egzaminatorem maturalnym z informatyki oraz egzaminatorem egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe z przedmiotów zawodowych – technik informatyk. Uwielbiam rozwiązywać zadnia logiczne oraz łamigłówki. Podczas zajęć informatyki (zakres rozszerzony) pokażę uczniom, że świat programowania, algorytmiki i baz danych jest bardzo ciekawy, a słowo NIE WIEM przestanie istnieć i zmieni się w ZNAJDĘ, POSZUKAM, DOWIEM SIĘ :). Prywatnie mam 3 wspaniałe córki i w każdej wolnej chwili sięgam po książkę.

mgr Marzena Smolewska

mgr Marzena Smolewska
Nauczycielka chemii

Po ukończeniu studiów na Uniwersytecie w Białymstoku na kierunku chemia, tj. w latach 2006-2008, pracowałam w Dziale Laboratoryjnym Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Białymstoku. W latach 2008-2011 pracowałam w Instytucie Chemii Uniwesytetu w Białymstoku, gdzie m.in. prowadziłam zajęcia z przedmiotów: Chemia Środowiska i Ćwiczenia Specjalizacyjne z technik chromatograficznych. Od listopada 2011 roku pracuję na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej na stanowisku Specjalisty inżynieryjno-technicznego. Początkowo pracowałam w Katedrze Technologii w Inżynierii i Ochronie Środowiska, natomiast obecnie w nowo powstałym Wydziałowym Laboratorium Chemicznym.

Zhao Jin

Zhao Jin
Nauczycielka języka chińskiego

Wykładałam język chiński dla obcokrajowców w Chile i Chinach. Biegle posługuję się trzema językami obcymi: angielskim, hiszpańskim i francuskim. Jestem ciekawa świata i ludzi. Dlatego z radością czekam na spotkanie z uczniami Liceum Politechniki Białostockiej. Do zobaczenia!

mgr Aleksander Ciwoniuk

mgr Aleksander Ciwoniuk
Nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa

Jestem absolwentem Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku. Posiadam ukończone studia podyplomowe z edukacji dla bezpieczeństwa. Od 15 lat pracuję z młodzieżą w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych. Rzymskie „Si vis pacem para bellum” realizuję poprzez organizowanie zawodów sportowo-obronnych gimnazjalistom i licealistom. Każdego roku przygotowuję młodzież z którą uczestniczę w zawodach „Sprawni Jak Żołnierze” i „O Srebrne Muszkiety”. Jestem nauczycielem mianowanym i weteranem misji pokojowej ONZ.

Beata Matowicka

dr Beata Matowicka
Nauczycielka biologii

Jestem długoletnim pracownikiem Politechniki Białostockiej. Od 2010 roku pracuję jako starszy wykładowca w Katedrze Ochrony i Kształtowania Środowiska. Od powstania na Uczelni kierunku architektura krajobrazu jestem pracownikiem Zespołu Dydaktycznego Architektury Krajobrazu. W swojej pracy zawodowej łączę obowiązki nauczyciela akademickiego z pracą na rzecz ochrony przyrody naszego regionu. Od lat interesuję się fotografią przyrodniczą i dokumentuję jej piękno.

mgr Mirosław Mikołajewicz

mgr Mirosław Mikołajewicz
Nauczyciel geografii

Jestem absolwentem UMCS w Lublinie i nauczyciel dyplomowany z II stopniem specjalizacji. Pod moją opieką swe pasje rozwijało 12 finalistów i laureatów konkursów geograficznych. Zapraszam do wspólnego odkrywania świata gdzie pasja podróżowania daje możliwość zrozumienia otaczającego świata.

Anna Brańska

mgr Anna Brańska
Nauczycielka języka angielskiego

Język angielski i kultura krajów anglojęzycznych od zawsze były moją pasją dlatego nauczanie języka angielskiego stało się dla mnie oczywistym wyborem oraz sposobem na życie. W swojej pracy kładę nacisk nie tylko na rzetelne przygotowanie ucznia do egzaminu maturalnego ale także na praktyczne wykorzystanie języka. Jestem absolwentką filologii angielskiej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od 2005 jestem też egzaminatorem maturalnym. Interesuję się filmem i historią a moją pasją są książki biograficzne. Zapraszam do wspólnego odkrywania świata poprzez angielski. Do zobaczenia! See You!

mgr Ewelina Jaworowska

mgr Ewelina Jaworowska
Nauczycielka języka angielskiego

Jestem absolwentką filologii angielskiej Uniwersytetu Warszawskiego.
Mam wieloletnie doświadczenie w nauczaniu młodzieży. Pracowałam z osobami w wieku od 6 do 60 lat. Pełnię funkcję egzaminatora maturalnego z języka angielskiego.
Jestem przekonana, że czynna umiejętność posługiwania się językiem angielskim jest bardzo ważna we współczesnym świecie i otwiera wiele możliwości przed młodym ludźmi.
Cieszę się, że należę do tych szczęśliwców, którzy robią to, co lubią.

mgr Beata Szymańska

mgr Beata Szymańska
Nauczycielka języka angielskiego

Uzyskałam tytuł mgr filologii angielskiej na Uniwersytecie Gdańskim
oraz mgr psychologii na Uniwersytecie Warszawskim. Od 2005 roku egzaminator maturalnym. Lektor, trener biznesu, były dziennikarz radiowy i telewizyjny, manager w Galerii Chłodna 20 w Suwałkach. Prywatnie entuzjastka kultury włoskiej i baristka.

mgr Honorata Buczkowicz

mgr Honorata Buczkowicz
Nauczycielka języka niemieckiego

Jestem absolwentką filologii germańskiej na Uniwersytecie Rzeszowskim. Chciałabym, aby moje lekcje były odkrywcze, pasjonujące i pełne „żywego” języka, dlatego też będziemy wspólnie odkrywać kulturę, zwyczaje, codzienność, niezwykłe miejsca – wszystko co wiąże się z krajami niemieckojęzycznymi. Doświadczenie pedagogiczne, jako nauczyciel języka niemieckiego, zdobywałam w szkołach na poziomie gimnazjalnym oraz ponadgimnazjalnym. Ukończyłam też studia podyplomowe na kierunku Translacja jako przekład interkulturowy oraz specjalistyczne kursy zawodowe: Język niemiecki w turystyce oraz Język niemiecki w biznesie na Uniwersytecie Rzeszowskim. Do zobaczenia! Tschüss!

Artur Kuźmicz

mgr Artur Kuźmicz
Nauczyciel języka niemieckiego

W 1992 r. uzyskałem tytuł magistra filologii germańskiej na Uniwersytecie w Lipsku/RFN. Szkoła średnia specjalizująca się w nauczaniu języka niemieckiego (XLIX Liceum Ogólnokształcące im. Johanna Wolfganga Goethego w Warszawie) ugruntowała moje zainteresowanie krajami niemieckojęzycznymi, w szczególności Niemcami. Intensywny kontakt z żywym językiem niemieckim pozwalał mi cały czas doskonalić moje umiejętności. Po latach okazało się, że hobby stało się też moją pracą. Po studiach filologicznych podjąłem pracę jako nauczyciel w liceum, a później jako nauczyciel akademicki. Pracuję także jako lektor języka niemieckiego i tłumacz. Praca z młodzieżą sprawia mi dużo satysfakcji i jest dla mnie wyzwaniem.

mgr Monika Borodzicz

mgr Monika Borodzicz
Nauczycielka języka rosyjskiego

W 2007 r. uzyskałam tytuł magistra filologii rosyjskiej na Uniwersytecie w Białymstoku. Od tego czasu pracuję jako nauczyciel w gimnazjum i liceum ogólnokształcącym, a także jako lektor w szkole językowej. Język rosyjski od zawsze był mi bardzo bliski i dlatego to on wytyczył moją drogę zawodową. Stale staram się rozwijać swoje umiejętności i podnosić kwalifikacje, a efektem tego jest zdobycie uprawnień egzaminatora maturalnego oraz licencji egzaminatora TELC. Prywatnie jestem ogromną miłośniczką gór i cały wolny czas oddaję tej pasji. Zapraszam na zajęcia wszystkich chcących poznać język największego państwa świata!

mgr Irena Kamińska
Nauczycielka języka rosyjskiego

Jestem absolwentką Uniwersytetu im. A. S. Puszkina w Brześciu na kierunku filologia rosyjska oraz Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku filologia angielska. Uczenie języków jest moją pasją, bardzo lubię i cenię sobie pracę z młodzieżą. Uważam, że uczyć się języków można śpiewająco, dlatego w gimnazjum organizowałam Konkurs piosenki angielskiej, a na Politechnice Białostockiej od kilku lat współoreganizuję Konkurs piosenki obcojęzycznej. Znajomość języka, to klucz do innego świata, do innej kultury.

mgr Helena Sajewicz

mgr Helena Sajewicz
Pedagog szkolny

 Jestem absolwentką Wydziału Matematyczno – Przyrodniczego Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku na kierunku fizyka. W 2001 roku ukończyłam studia podyplomowe w zakresie pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej na Uniwersytecie w Białymstoku. W roku 2002 uzyskałam stopień nauczyciela dyplomowanego. Ukończyłam również studia podyplomowe w zakresie doradztwa zawodowego na Uniwersytecie w Białymstoku oraz wychowania seksualnego na Wydziale Pedagogiki Uniwersytetu Warszawskiego. Uzupełniając swoje kwalifikacje zawodowe ukończyłam także studium przeciwdziałania przemocy w rodzinie prowadzone przez Centrum Szkolenia Psychoedukacyjnego Instytutu Psychologii Zdrowia w Warszawie. Posiadam uprawnienia do prowadzenia grup socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży oraz jestem certyfikowanym trenerem TZA (trening zastępowania agresji ART). Mam wieloletnie doświadczenie w pracy z uczniami jako pedagog szkolny.

mgr Elwira Małyszko
Nauczycielka animacji

Jestem absolwentką historii na Uniwersytecie w Białymstoku, „Akademii Filmu!” Warszawskiej Szkoły Filmowej oraz kierunku Etiuda filmowa i animacja na UMCS w Lublinie. Jestem animatorką kultury, autorką projektów edukacyjno-artystycznych, m. in. „Zachodzący Białystok”, „Za siedmioma górami”, „Doświadczyć Historii” oraz wielu filmów animowanych m.in. „Doktor Esperanto”, „Esperanto i Doktor Zamenhof”. Zdobyłam tytuł Laureatki Przystanku Młodzi „Gazety Wyborczej” w Białymstoku. Prowadzę Pracownię Animacji i Filmu w Młodzieżowym Domu Kultury w Białymstoku.

 

mgr Dawid Szczerbiński

mgr Dawid Szczerbiński
Nauczyciel wychowania fizycznego

Tytuł magistra zdobyłem w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku. Jestem trenerem klasy II koszykówki oraz posiadam uprawnienia instruktorskie z zakresu: piłki nożnej, pływania, piłki ręcznej i piłki siatkowej. Pracowałem z dziećmi i młodzieżą w szkołach podstawowych i gimnazjach. Obecnie zachęcam do uprawiania sportu studentów Politechniki Białostockiej.

mgr Jarosław Kierdelewicz

mgr Jarosław Kierdelewicz
Nauczyciel wychowania fizycznego

Jestem absolwentem Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku i trenerem II klasy piłki nożnej. Pracowałem z dziećmi w szkole podstawowej. Od 2003 roku pracuję w Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Politechniki Białostockiej.

dr Piotr Klimowicz

dr Piotr Klimowicz
Nauczyciel wychowania fizycznego

Jestem absolwentem Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku oraz Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, gdzie uzyskałem również stopień doktora nauk o kulturze fizycznej. Moją pasją od 32 lat jest judo i sztuki walki. Jestem trenerem judo I klasy, posiadam stopień mistrzowski 5 dan judo. Uwielbiam górskie wycieczki, jazdę na rowerze, wędrówki narciarskie oraz dobrą literaturę i kino.

Marek Kawczyński

mgr Marek Kawczyński
Nauczyciel historii

Jestem absolwentem Wydziału Nauk Humanistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W 2003 roku uzyskałem stopień nauczyciela dyplomowanego. Pełnię funkcję egzaminatora maturalnego z historii. Interesuję się Wojną Secesyjną oraz wojnami Rzeczypospolitej w XVII wieku. Moją pasją jest malowanie figurek historycznych.

mgr Piotr Sawicki
Nauczyciel historii i WOS

Ukończyłem Wydział Prawa i Wydział Historyczno-Socjologiczny na Uniwersytecie w Białymstoku. Kształciłem się na kierunku europeistyka, administracja i historia. Obecnie jestem doktorantem Katedry Historii Europy Środkowo-Wschodniej na Uniwersytecie w Białymstoku. Naukowo zajmuje się historią Wielkiego Księstwa Litewskiego i Zachodniej Białorusi. Pasjonuje się również współczesną sytuacją społeczno-polityczną Europy Wschodniej. Moje zainteresowania naukowe pomagają mi przekazywać wiedzę w sposób atrakcyjny dla ucznia, uczyć jego samodzielnego myślenia, obiektywizmu, głębszego spojrzenia na procesy zachodzące na świecie, kształtować w nim przeświadczenie o potrzebie pogłębiania wiedzy

Krzysztof Jabłoński

mgr Krzysztof Jabłoński
Katecheta, religia katolicka

Jestem absolwentem Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie. Moja pasją są sztuki walki i muzyka. Posiadam stopień mistrzowski w karate i jestem trenerem w Akademii Karate w Warszawie.

Kulikowska

mgr Małgorzata Kulikowska
Nauczycielka przedsiębiorczości

Jestem absolwentką Technologii Żywności Akademii Rolniczo – Technicznej w Olsztynie. Po studiach nauczałam przedmiotów zawodowych w Technikum Gastronomicznym w Białymstoku. W 2002 r. ukończyłam studia podyplomowe z podstaw przedsiębiorczości i od tego roku nauczam tego przedmiotu w liceum ogólnokształcącym. Jestem nauczycielem dyplomowanym. Każdego roku zachęcam uczniów, aby rozwijali swoje pasje poprzez udział w konkursach o tematyce społeczno-gospodarczej oraz Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej i Olimpiadzie Przedsiębiorczości.

 
× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.