W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.

Ekologia a zielona akupunktura miasta

Konkurs ALOPB!
Koncepcja zagospodarowania przestrzeni miasta z wykorzystaniem zielonej akupunktury.
Zachęcamy do uczestnictwa.
Wprowadzenie

Miejska Zielona Akupunktura jest receptą na trudności związane z tworzeniem na terenie miast nowych wielkopowierzchniowych terenów zieleni (parków, skwerów). Polega ona na wykorzystaniu niewielkich powierzchni, rozrzuconych w postaci punktów na terenie aglomeracji, do sadzenia zieleni. W zielone przestrzenie można przekształcać takie obiekty jak: małe wewnętrzne dziedzińce (patia), alejki między budynkami, opuszczone działki, elewacje i dachy budynków (zielone ściany i zielone dachy), pasy zieleni przyulicznej; w ideę zielonej akupunktury wpisują się: łąki kwietne, zielone przystanki autobusowe, ogrody deszczowe, niewielkie sztuczne mokradła, parki kieszonkowe, ogrody społeczne itp. Przedsięwzięcia tego typu mogą w istotny sposób pozytywnie wpływać na miasto i jego mieszkańców, m.in. poprawiać estetykę przestrzeni, podnosić komfort życia, umożliwiać bliższy i częstszy kontakt z naturą, schładzać miejską wyspę ciepła, zwiększać retencję wód opadowych, uzupełniać/tworzyć sieć zielonych korytarzy na terenie miasta itp. Jednym z celów zielonej akupunktury jest wprowadzanie/przywracanie rodzimych gatunków roślin na terenach zurbanizowanych.

Zadanie konkursowe Etap I

Temat: Koncepcja zagospodarowania przestrzeni miasta z wykorzystaniem zielonej akupunktury

Instrukcja wykonania zadania konkursowego

 1. W granicach wybranego miasta należy zinwentaryzować pięć istniejących obiektów, które spełniają kryteria „zielonego punktu”. Inwentaryzację należy przeprowadzić z wykorzystaniem karty inwentaryzacyjnej, będącej załącznikiem do niniejszej instrukcji (Załącznik nr 1). Następnie należy zaprojektować trzy nowe obiekty (wybrać typ obiektu i jego lokalizację na terenie miasta), które uzupełnią istniejącą
  sieć zielonej akupunktury. Opis nowych obiektów należy przeprowadzić z wykorzystaniem karty, będącej załącznikiem do niniejszej instrukcji (Załącznik nr 2).
 2. Praca konkursowa powinna zawierać: stronę tytułową (Załącznik 3), karty inwentaryzowanych obiektów (5 kart), karty projektowanych obiektów (3 karty) oraz Podsumowanie i wnioski, powinna być sformatowana jak do wydruku (marginesy 2,5 cm, czcionka Times New Roman 12, interlinia 1,15) i zapisana w pliku PDF (nazwa pliku: Miasto_Nazwisko autora_Szkoła).

  Gotowe prace muszą zostać nadesłane na adres: liceum [at] pb.edu.pl

  Do Konkursu należy się zgłaszać do 05 listopada 2023 r.

  Prace należy nadsyłać do dnia 15 listopada 2023 r.

Autorzy dziesięciu najlepszych prac zostaną zakwalifikowani do drugiego etapu konkursu.

Zadanie konkursowe Etap II

Temat: Koncepcja projektowa „zielonego punktu”

Instrukcja wykonania zadania konkursowego

 1. Autor pracy krótko omawia trzy zaprojektowane przez siebie „zielone punkty”. Następnie wybiera jeden z nich i przedstawia jego projekt w formie graficznej (rysunki, fotografie) wykorzystując do tego prezentację multimedialną. Prezentacja powinna zawierać następujące elementy (kolejne slajdy):
  a) Lokalizacja (miasto, dzielnica, ulica)
  b) Stan istniejący – dokumentacja fotograficzna
  c) Widoki obiektu (wizja autorska – zeskanowane rysunki odręczne)
  d) Wykaz roślin użytych w projekcie (nazwy gatunków i ich zdjęcia)
  e) Metryczka (Nazwa szkoły, imię i nazwisko autora, klasa, rok szkolny 2023/2024)
 2. Wystąpienie powinno trwać nie dłużej niż 15 minut.

Przydatne dokumenty:

Załącznik 1 – Karta inwentaryzowanego obiektu

Załącznik 2 – Karta projektowanego obiektu

Załącznik 3 – Strona tytułowa

Więcej informacji w Regulaminie Konkursu Ekologia a zielona akupunktura miasta (PDF, 647 KB, otworzy się w nowej karcie)

 

Formularz zgłoszeniowy do konkursu

Przyjmowanie zgłoszeń zakończone.