Struktura

Administracja centralna

Rektor Politechniki Białostockiej
dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk, prof. PB

85 746-90-10,    rektor [at] pb.edu.pl

asystent Rektora – mgr Paweł Szeps

85 746-90-10,   85 746-90-15,   p.szeps [at] pb.edu.pl

Dział Zarządzania (R-DZ)

kierownik – mgr Anna Kukor-Bąk,   85 746-97-25,   a.kukor [at] pb.edu.pl  

Sekcja ds. Prawnych (R-DZSP)

kierownik sekcji – mgr Adrian Tarasewicz,   85 746-70-19, a.tarasewicz [at] pb.edu.pl  

Sekcja ds. Organizacyjnych (R-DZSO)

kierownik sekcji – mgr Paweł Szeps,   85 746-90-10,   p.szeps [at] pb.edu.pl z-ca kierownika sekcji – mgr inż. Urszula Zapolnik,   85 746-90-14,   u.zapolnik [at] pb.edu.pl  

Kancelaria Ogólna

85 746-91-98,   kancelaria [at] pb.edu.pl

Centrum Danych i Analiz Strategicznych (R-BDA)

kierownik – mgr Małgorzata Jeglińska-Krupa
85 746-90-74,   m.krupa [at] pb.edu.pl

z-ca kierownika – mgr inż. Wojciech Puchalski
85 746-90-74,   w.puchalski [at] pb.edu.pl

Centrum Danych i Analiz Strategicznych

Dział Spraw Personalnych (R-DSP)

kierownik – mgr Ewa Janczewska,   85 746-97-66,   e.janczewska [at] pb.edu.pl

z-ca kierownika – mgr Iwona Zasowska,   85 746-90-23,   i.zasowska [at] pb.edu.pl

starszy specjalista ds. płac i ubezpieczeń społecznych – mgr Małgorzata Grądzka
85 746-91-23,   m.gradzka [at] pb.edu.pl

Dział Kontroli Wewnętrznej (R-DK)

kierownik – mgr Tomasz Klim,   85 746-70-44,   t.klim [at] pb.edu.pl

Biuro Radców Prawnych (R-BRP)

koordynator Biura – r. pr. Adrian Tarasewicz,   85 746-70-19,
a.tarasewicz [at] pb.edu.pl

r.pr. Filip Tagil,   85 746-70-37,   f.tagil [at] pb.edu.pl

r.pr. Joanna Rogalewska-Bielińska,   85 746-97-26,   j.rogalewska [at] pb.edu.pl

adw. Jakub Radlmacher,   85 746-97-22,   600 481 176,
radlmacher.firma [at] gmail.com

adw. Izabela Daniszewska-Stelmaszyńska,   85 746-97-22,   608 45 45 85,
adw.daniszewska [at] gmail.com

Uczelniane Centrum Informatyczne (R-UCI)

kierownik – mgr inż. Marcin Rodzianko,   85 746-97-75,   797-355-110
m.rodzianko [at] pb.edu.pl

Uczelniane Centrum Informatyczne

Biuro prasowe PB
biuroprasowe [at] pb.edu.pl
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych (R-PIN)
pelnomocnik.ochrony [at] pb.edu.pl
Zespół Samodzielnych Stanowisk ds. Marki i Komunikacji Społecznej (R-ZMKS)
biuroprasowe [at] pb.edu.pl

specjalista ds. komunikacji społecznej – mgr inż. Jerzy Doroszkiewicz
85 746-70-47,   504-600-110,   j.doroszkiewicz [at] pb.edu.pl

specjalista ds. marki – mgr Agnieszka Sakowicz-Stasiulewicz
85 746-97-27,   506 776 303,   a.stasiulewicz [at] pb.edu.pl

Dział Promocji (R-DP)

kierownik – mgr Agnieszka Sakowicz-Stasiulewicz
85 746-97-27,   506 776 303,   a.stasiulewicz [at] pb.edu.pl

Akademicka Rozgłośnia Radiowa PB Radio Akadera (R-DPRA)

kierownik anteny – mgr Julita Grzywa,   85 746-99-98,   85 746-99-99,
85 746-99-97,   grzywa [at] akadera.bialystok.pl

Sekcja Serwisów Internetowych (R-DPSSI)

kierownik – dr inż. Tomasz Huścio,   571-443-047,   t.huscio [at] pb.edu.pl

Sekcja Serwisów Internetowych

Zespół Samodzielnych Stanowisk ds. BHP (R-ZBHP)

główny specjalista ds. BHP – mgr Anna Zacny
główny specjalista ds. BHP – inż. Stanisław Słowikowski
85 746-97-65,   bhp [at] pb.edu.pl

Zespół Samodzielnych Stanowisk ds. Obrony (R-ZOB)

specjalista ds. obronności  – Mirosław Sacharczuk,   85 746-92-79
specjalista ds. obronności – mgr Diana Andrzejuk-Puch

Inspektor Ochrony Danych (R-IOD)

mgr Marta Płońska-Wasieńko,   85 746-90-45,   iod [at] pb.edu.pl

Ochrona Danych Osobowych

Zespół Samodzielnych Stanowisk ds. Audytu Wewnętrznego (R-ZAW)

kierownik wieloosobowej komórki, audytor wewnętrzny
mgr Magdalena Niedźwiedzka,   85 746-72-94,   audyt [at] pb.edu.pl

audytor wewnętrzny
mgr Urszula Malinowska,   85 746-72-93,   u.malinowska [at] pb.edu.pl

Audyt Wewnętrzny

Archiwum Uczelniane i Centrum Historii Politechniki Białostockiej (R-AUCH)

dyrektor – dr inż. arch. Maciej Kłopotowski,   m.klopotowski [at] pb.edu.pl   85 746-91-36,   571 443 192   archiwum [at] pb.edu.pl

Prorektor ds. Rozwoju
dr hab. inż. Mirosław Świercz, prof. PB

85 746-90-14,   prorektor.rozwoj [at] pb.edu.pl

asystentka Prorektora ds. Rozwoju

mgr inż. Urszula Zapolnik,   85 746-90-14,   u.zapolnik [at] pb.edu.pl

Biuro ds. Rozwoju i Programów Międzynarodowych (PR-BRPM)

kierownik – mgr Daniel Puch,   85 746-91-68,   d.puch [at] pb.edu.pl

z-ca kierownika – Tomasz Charkiewicz,   85 746-91-68,
t.charkiewicz [at] pb.edu.pl

Biuro ds. Rozwoju i Programów Międzynarodowych
Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE
Projekty PB
Punkt Kontaktowy w 7 Programie Ramowym Unii Europejskiej

Centrum Komputerowych Sieci Rozległych (CKSR)

dyrektor – inż. Cezary Citko,   85 746-91-54,   746-91-56,
c.citko [at] pb.edu.pl

st. specjalista ds. administracyjnych – mgr Joanna Beata Kulesza
85 746-91-55,   746-91-56,   j.kulesza [at] pb.edu.pl

Centrum Komputerowych Sieci Rozległych

Ośrodek Własności Intelektualnej (PR-OWI)

specjalista ds. własności intelektualnej – mgr inż. Arkadiusz Stankiewicz,
85 746-70-14,   owi [at] pb.edu.pl

Ośrodek Własności Intelektualnej

Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości i Wybranych Nowych Technologii Politechniki Białostockiej (PR-IP)

dyrektor – dr Łukasz Siemieniuk,   85 746-70-09,   746-71-00,
l.siemieniuk [at] iit.pb.bialystok.pl

Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości i Wybranych Nowych Technologii Politechniki Białostockiej

Prorektor ds. Nauki
prof. dr hab. inż. Marek Krętowski

85 746-90-40,   prorektor.nauka [at] pb.edu.pl

asystentka Prorektora ds. Nauki

mgr Monika Stankiewicz,   85 746-90-40,   m.stankiewicz [at] pb.edu.pl

Dział Nauki (PN-DN)

dzial.nauki [at] pb.edu.pl

kierownik – mgr inż. Salwina Barbara Kieliszek
85 746-90-29,   85 746-90-29,   b.kieliszek [at] pb.edu.pl

Oficyna Wydawnicza (PN-OW)

kierownik – mgr inż. Joanna Ziółkowska
85 746-91-34,   j.ziolkowska [at] pb.edu.pl

Oficyna wydawnicza

oficyna.wydawnicza [at] pb.edu.pl

Biblioteka Politechniki Białostockiej (PN-B)

Dyrektor – mgr Maria Czyżewska,   85 746-93-31,   m.czyzewska [at] pb.edu.pl

Zastępca Dyrektora – mgr Anna Gogiel-Kuźmicka,   85 746-93-29,
a.gogiel [at] pb.edu.pl

sekretariat – mgr Jolanta Misiewicz
85 746-93-30,   85 746-93-29,   j.misiewicz [at] pb.edu.pl

Biblioteka Politechniki Białostockiej

biblioteka [at] pb.edu.pl

Prorektor ds. Współpracy Międzynarodowej
dr hab. inż. Dorota Anna Krawczyk, prof. PB

85 746-90-82,   prorektor.wspolpraca [at] pb.edu.pl

asystentka Prorektora ds. Współpracy Międzynarodowej

mgr Adrianna Dakowicz,   85 746-90-82,   adrianna.dakowicz [at] pb.edu.pl

Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej (PW-BWM)

kierownik – mgr Małgorzata Malinowska-Czuprys
85 746-96-61,   m.malinowska [at] pb.edu.pl

z-ca kierownika – mgr Grażyna Jakimiuk
85 746-96-62,   85 746-70-10,   g.jakimiuk [at] pb.edu.pl

Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej

studyatbut [at] pb.edu.pl

Klasa Konfucjańska Politechniki Białostockiej
– Centrum Współpracy Polsko-Chińskiej (PW-KKPB)

kierownik sekcji – mgr Krystyna Murawska-Sitko,   85 746-70-45,   506 583 347
k.sitko [at] pb.edu.pl

Klasa Konfucjańska Politechniki Białostockiej

Prorektor ds. Kształcenia
dr hab. Agnieszka Dardzińska-Głębocka, prof. PB

85 746-90-26,   prorektor.ksztalcenie [at] pb.edu.pl

asystentka Prorektora ds. Kształcenia

mgr Anna Załęska,   85 746-90-26,   a.zaleska [at] pb.edu.pl

Dział Jakości Kształcenia (PK-DJK)

kierownik – dr inż. Joanna Krętowska,   85 746-90-16,   j.kretowska [at] pb.edu.pl

djk [at] pb.edu.pl

Studium Języków Obcych (PK-SJO)

kierownik – mgr Michał Citko,   85 746-90-61,   m.citko [at] pb.edu.pl

z-ca kierownika – mgr Violetta Grabińska,   85 746-96-29,
v.grabinska [at] pb.edu.pl

Sekretariat – mgr inż. Edyta Kiersnowska,   85 746-90-21,   sjo [at] pb.edu.pl

Studium Języków Obcych

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu (PK-SWFS)

kierownik – mgr Stanisław Piątkowski,   85 746-97-01,   s.piatkowski [at] pb.edu.pl

sekretariat – mgr Diana Andrzejuk-Puch,   85 746-97-00,   studium.wf [at] pb.edu.pl

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

Prorektor ds. Studenckich
dr hab. inż. Jarosław Szusta, prof. PB

85 746-90-20,   85 746-91-79,   prorektor.studenci [at] pb.edu.pl

asystentka Prorektora ds. Studenckich

mgr Anna Gromko,   85 746-90-20,   85 746-91-79,   a.gromko [at] pb.edu.pl

Dział Spraw Studenckich i Dydaktyki (PS-DSSD)

kierownik – mgr Irena Werdoni
85 746-90-24,   85 746-90-24,   i.werdoni [at] pb.edu.pl

Centrum Rekrutacji i Wspierania Edukacji (PS-CRWE)

kierownik – mgr Justyna Grodzka
85 746-71-47,   85 746-71-46,   j.grodzka [at] pb.edu.pl

Chór Politechniki Białostockiej

główny specjalista dyrygent chóru Politechniki Białostockiej (R-DC)
prof. dr hab. Wioletta Miłkowska

Biuro Karier i Współpracy z Absolwentami Politechniki Białostockiej (PS-BK)

85 746-97-54,   728-912-221,   kariera [at] pb.edu.pl

kierownik – Mateusz Adaszczyk,   508-000-089,   m.adaszczyk [at] pb.edu.pl

Biuro Karier i Współpracy z Absolwentami Politechniki Białostockiej

Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami (PS-BON)

  85 746-91-42,   niepelnosprawni [at] pb.edu.pl  

mgr Tomasz Jastrzębski,   501-032-551,   t.jastrzebski [at] pb.edu.pl  

mgr. inż. arch Emilia Wróblewska,   797 529 882,   e.wroblewska [at] pb.edu.pl

KANCLERZ: mgr inż. Wojciech Konopacki
85 746-97-61,   kanclerz [at] pb.edu.pl,   w.konopacki [at] pb.edu.pl
Sekretariat Kanclerza

specjalista ds. administracji – mgr Dorota Janoszuk
85 746-97-60,   d.janoszuk [at] pb.edu.pl

ul. Zwierzyniecka 4, 15-333 Białystok

Dział Administracyjny (K-DA)

kierownik – mgr Beata Jakuszewicz,   85 746-97-70,
b.jakuszewicz [at] pb.edu.pl

z-ca kierownika – mgr Anna Sałatowska,   85 746-97-72,
a.salatowska [at] pb.edu.pl

specjalista ds. administracyjnych – mgr Marian Dziewiątkowski,   662-062-953
Monitoring: 85 746-70-80,   m.dziewiatkowski [at] pb.edu.pl

Administracja Obiektu Ogólnotechnicznego

ul. Wiejska 45A, 15-351 Białystok

kierownik – mgr Michał Karpowicz,   85 746-91-83, m.karpowicz [at] pb.edu.pl

Po godz. 15.30   ochrona-dozór 85 746-91-93,
Portiernia 85 746-91-92

Administracja Obiektu Wydziału Architektury

ul. Oskara Sosnowskiego 11, 15-893 Białystok

kierownik – mgr Aleksandra Roszkowska
85 746-99-60,   a.roszkowska [at] pb.edu.pl  
Portiernia 85 746-99-00

Administracja Obiektu Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku

ul. Wiejska 45E, 15-351 Białystok

kierownik – Ewa Sztachańska,   85 746-70-70,   85 746-95-70,
e.sztachanska [at] pb.edu.pl

Portiernia 85 746-95-68

Portiernia INNO-EKO-TECH 85 746-70-97

Administracja Obiektu Wydziału Elektrycznego

ul. Wiejska 45D, 15-351 Białystok

główny specjalista kierujący obiektem – mgr Wanda Załuska
85 746-93-58,   w.zaluska [at] pb.edu.pl

Portiernia 85 746-94-30

Administracja Obiektu Wydziału Inżynierii Zarządzania

ul. Ojca Tarasiuka 2, 16-001 Kleosin

kierownik – mgr Izabela Werbel,   85 746-98-00,   i.werbel [at] pb.edu.pl

Portiernia Główna 85 746-98-27

Portiernia hala 85 746-98-60

Administracja Obiektu Wydziału Mechanicznego

ul. Wiejska 45C, 15-351 Białystok

kierownik – Agata Giżyńska,   85 746-92-12,   a.gizynska [at] pb.edu.pl

Portiernia 85 746-93-33

Administracja Obiektu Hali Widowiskowo-Sportowej

ul. Wiejska 41, 15-351 Białystok

kierownik – mgr Maria Leonczuk,   85 746-96-68,   m.leonczuk [at] pb.edu.pl

Portiernia 85 746-96-69

Administracja Obiektu Centrum Nowoczesnego Kształcenia

ul. Zwierzyniecka 16, 15-333 Białystok

kierownik – mgr Jarosław Nietupski,   85 746-72-90,   j.nietupski [at] pb.edu.pl

Portiernia 85 746-72-91

Dział Eksploatacyjno-Budowlany (K-DEB)

kierownik – mgr inż. Piotr Suchodoła, 85 746-97-49, p.suchodola [at] pb.edu.pl

z-ca kierownika – mgr inż. Janina Panasewicz-Godlewska, 85 746-70-33, j.panasewicz [at] pb.edu.pl

Dział Elektroenergetyczny (K-DE)

kierownik – mgr inż. Elżbieta Denysiuk,   85 746-70-17,   e.denysiuk [at] pb.edu.pl

z-ca kierownika – inż. Sławomir Daciuk,   85 746-97-10,   s.daciuk [at] pb.edu.pl

Dwór Mejera – Ośrodek Wypoczynkowy PB w Hołnach Mejera (K-DMH)

kierownik – mgr Andrzej Jaworski,   87 517-22-08,   a.jaworski [at] pb.edu.pl

mgr Dariusz Woźniak,   605-958-559,   d.wozniak [at] pb.edu.pl

Dwór Mejera

Zespół Samodzielnych Stanowisk ds. Ochrony Przeciwpożarowej
(K-ZPPOŻ)

mgr inż. Piotr Gilewski,   p.gilewski [at] pb.edu.pl,   600-307-034

mgr inż. Andrzej Koc,   a.koc [at] pb.edu.pl,   789-012-562

Samodzielne stanowisko ds. utrzymania infrastruktury (K-UI)

koordynator ds. utrzymania infrastruktury – mgr inż. Waldemar Szabłowski
85 746-97-09,   w.szablowski [at] pb.edu.pl

ZASTĘPCA KANCLERZA: mgr Andrzej Mierzyński
85 746-97-62,   a.mierzynski [at] pb.edu.pl
Sekretariat Kanclerza

specjalista ds. administracji – mgr Dorota Janoszuk
85 746-97-60,   d.janoszuk [at] pb.edu.pl

ul. Zwierzyniecka 4, 15-333 Białystok

Dział Zamówień Publicznych (ZK-DZP)

kierownik – mgr inż. Małgorzata Kajurek,   85 746-97-56,   m.kajurek [at] pb.edu.pl

z-ca kierownika – mgr Iwona Sobolewska,   85 746-97-53, 85 746-97-52,
i.sobolewska [at] pb.edu.pl  
zampubl [at] pb.edu.pl

Dział Aparatury i Zakupów (ZK-DAZ)

kierownik – inż. Mariusz Seroka,   85 746-90-31,
m.seroka [at] pb.edu.pl  
aparatura [at] pb.edu.pl

Dział Aparatury i Zakupów

Dział Inwentaryzacji i Likwidacji Składników Majątkowych (ZK-DIL)

kierownik – mgr Żanna Skarżyńska-Łotysz,   85 746-91-73,   85 746-91-72
z.lotysz [at] pb.edu.pl  
inwentaryzacja [at] pb.edu.pl

Dział Inwentaryzacji i Likwidacji Składników Majątkowych

Hotel Asystenta (ZK-HA)

ul. Zwierzyniecka 4, 15-333 Białystok

kierownik – mgr Małgorzata Werner,   85 746-97-55,   m.werner [at] pb.edu.pl,   h.asystenta [at] pb.edu.pl

Dom Studenta nr 1 „Alfa” (ZK-DS1 )

ul. Zwierzyniecka 14, 15-333 Białystok

kierownik – mgr Urszula Wilimajtys,   85 746-97-20,   dsnr1 [at] pb.edu.pl

Portiernia 85 746-97-18

Dom Studenta nr 1 „Alfa”

Dom Studenta nr 2 „Beta” (ZK-DS2)

ul. Zwierzyniecka 12, 15-333 Białystok

kierownik – mgr Izabela Miśko,   85 746-97-29,   dsnr2 [at] pb.edu.pl

Portiernia 85 746-97-28

Dom Studenta nr 2 „Beta”

Dom Studenta nr 3 „Gamma” (ZK-DS3)

ul. Zwierzyniecka 8, 15-333 Białystok

kierownik – mgr inż. Wojciech Śliwko,   85 746-97-39,   w.sliwko [at] pb.edu.pl,   dsnr3 [at] pb.edu.pl

Portiernia 85 746-97-38

Dom Studenta nr 3 „Gamma”

Dom Studenta nr 4 „Delta” (ZK-DS4)

ul. Zwierzyniecka 6, 15-333 Białystok

kierownik – mgr Beata Cackowska,   85 746-97-45,   dsnr4 [at] pb.edu.pl

Portiernia 85 746-97-47

Dom Studenta nr 4 „Delta”

Kwestor
mgr Bożena Moczulska

85 746-91-21,   kwestor [at] pb.edu.pl, b.moczulska [at] pb.edu.pl

Zastępca Kwestora

mgr Jolanta Jarmołowicz,   85 746 91 22,   j.jarmolowicz [at] pb.edu.pl

pb.edu.pl/kwestura/

Dział Księgowości (KW-DK)

kierownik – mgr Joanna Godlewska,   85 746-70-15,
joanna.godlewska [at] pb.edu.pl

Dział Rozliczeń Projektów (KW-DRP)

kierownik – mgr Bogumiła Rutkowska,   85 746-91-15,
b.rutkowska [at] pb.edu.pl

Dział Majątkowy (KW-DM)

kierownik – mgr Agnieszka Stypułkowska,   85 746-91-27,
a.stypulkowska [at] pb.edu.pl

Dział Rozliczeń Finansowych (KW-DRF)

kierownik – mgr Katarzyna Uścinowicz,   85 746 70 07,
k.uscinowicz [at] pb.edu.pl

Zespół Samodzielnych Stanowisk ds. Księgowości (KW-ZK)

mgr Alicja Kosińska,   85 746-91-20,
alicja.kosinska [at] pb.edu.pl

 

Jednostki podporządkowane Rektorowi i Prorektorom

Jednostki podporządkowane Kanclerzowi i KwestorowiNa skróty
× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.