Struktura

Administracja centralna

Rektor Politechniki Białostockiej
prof. dr hab. inż Lech Dzienis

85 746-90-10,    rektor [at] pb.edu.pl

asystentka Rektora – mgr inż. Monika Karpiuk

85 746-90-10,    85 746-90-15,    m.karpiuk [at] pb.edu.pl

Rzecznik prasowy

mgr Dorota Sawicka    85 746-97-27,    690-602-493,    rzecznik [at] pb.edu.pl

Dział Zarządzania

kierownik – mgr Jolanta Tagil    85 746-70-19,    j.tagil [at] pb.edu.pl

Sekcja ds. Organizacyjnych

kierownik sekcji – mgr inż. Monika Karpiuk    85 746-90-10,    m.karpiuk [at] pb.edu.pl

Sekcja ds. Prawnych

kierownik sekcji – mgr Anna Kukor-Bąk    85 746-97-25,    a.kukor [at] pb.edu.pl

Dział Realizacji

kierownik – mgr inż. Lucyna Dziedzic    85 746-90-78,    l.dziedzic [at] pb.edu.pl

Dział Realizacji

Kancelaria

85 746-91-98,    kancelaria [at] pb.edu.pl

Dział Spraw Personalnych

kierownik – mgr Ewa Janczewska    85 746-97-66,    e.janczewska [at] pb.edu.pl

z-ca kierownika – mgr Iwona Zasowska    85 746-90-23,    i.zasowska [at] pb.edu.pl

Sekcja Płac i Ubezpieczeń Społecznych

kierownik sekcji – mgr Małgorzata Grądzka    85 746-91-23,    m.gradzka [at] pb.edu.pl

Dział Kontroli Wewnętrznej

kierownik – mgr Tomasz Klim    85 746-70-44,    t.klim [at] pb.edu.pl

Biuro Radców Prawnych

koordynator – mec. Filip Tagil    85 746-97-26,    f.tagil [at] pb.edu.pl

r.pr. Adrian Tarasewicz    85 746-97-26,    a.tarasewicz [at] pb.edu.pl

r.pr. Joanna Rogalewska-Bielińska    85 746-97-26,    j.rogalewska [at] pb.edu.pl

mec. Jakub Radlmacher    85 746-97-22,    j.radlmacher [at] pb.edu.pl

mec. Izabela Daniszewska-Stelmaszyńska    i.daniszewska [at] pb.edu.pl

Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych

mgr Maria Borzymowska-Cwalina    85 746-90-13,    pelnomocnik.ochrony [at] pb.edu.pl

Dział Promocji

kierownik – mgr Katarzyna Myśliwiec
85 746-90-48,    503-606-745,    k.mysliwiec [at] pb.edu.pl

Sekcja ds. Promocji

kierownik sekcji – mgr Agnieszka Gierejkiewicz-Wróbel
85 746-90-48    a.wrobel [at] pb.edu.pl

Akademicka Rozgłośnia Radiowa PB Radio Akadera

Redaktor programowy – mgr Julita Grzywa    85 746-99-98, 85 746-99-99,
85 746-99-97,    grzywa [at] akadera.bialystok.pl

Uczelniane Centrum Informatyczne

kierownik – dr inż. Waldemar Pacuk    85 746-97-75,    w.pacuk [at] pb.edu.pl

Zespół Samodzielnych Stanowisk ds. BHP

główny specjalista ds. BHP – mgr Anna Zacny
główny specjalista ds. BHP – inż. Stanisław Słowikowski
85 746-97-65,    bhp [at] pb.edu.pl

Zespół Samodzielnych Stanowisk ds. Obrony

specjalista ds. obronności  – Mirosław Sacharczuk    85 746-92-79
specjalista ds. obronności – mgr Diana Andrzejuk-Puch

Rzecznik patentowy

mgr inż. Paweł Miniuk    85 746-70-14,    p.miniuk [at] pb.edu.pl

Ośrodek Własności Intelektualnej

Inspektor Ochrony Danych

mgr inż. Krzysztof Bonisławski  85 746-70-43,     iod [at] pb.edu.pl

Ochrona Danych Osobowych

Zespół Samodzielnych Stanowisk ds. Audytu Wewnętrznego

kierownik wieloosobowej komórki, audytor wewnętrzny – mgr Magdalena Niedźwiedzka    85 746-72-94,    audyt [at] pb.edu.pl

audytor wewnętrzny – mgr inż. Marcin Rodzianko;   85 746-72-93,    audyt [at] pb.edu.pl

Audyt Wewnętrzny

Samodzielne stanowisko ds. ryzyka

mgr Barbara Litman      85 746-70-32,     b.litman [at] pb.edu.pl

Biuro ds. Ochrony Danych

kierownik – mgr inż. Krzysztof Bonisławski    85 746-70-43,    k.bonislawski [at] pb.edu.pl

Prorektor ds. Rozwoju
dr hab. inż.Roman Kaczyński, prof. PB

85 746-90-14,    prorektor.rozwoj [at] pb.edu.pl

asystent Prorektora ds. Rozwoju

mgr Paweł Szeps    85 746-90-14,    85 746-90-42,    p.szeps [at] pb.edu.pl

Biuro ds. Rozwoju i Programów Międzynarodowych

kierownik – mgr Daniel Puch    85 746-91-68,    d.puch [at] pb.edu.pl

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE
Projekty PB
Punkt Kontaktowy w 7 Programie Ramowym Unii Europejskiej

Centrum Komputerowych Sieci Rozległych

dyrektor – inż. Cezary Citko    85 746-91-54,   fax 746-91-56,    c.citko [at] pb.edu.pl

st. specjalista ds. administracyjnych – mgr Joanna Beata Kulesza
85 746-91-55,  746-91-56,    j.kulesza [at] pb.edu.pl

Centrum Komputerowych Sieci Rozległych

Ośrodek Własności Intelektualnej Politechniki Białostockiej

kierownik – mgr inż. Paweł Miniuk
85 746-70-14,    797-903-164,    p.miniuk [at] pb.edu.pl

specjalista ds. własności intelektualnej – mgr inż. Arkadiusz Stankiewicz

Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości i Wybranych Nowych Technologii Politechniki Białostockiej

dyrektor – mgr Łukasz Siemieniuk    85 746-70-09,   fax 746-71-00,    l.siemieniuk [at] iit.pb.bialystok.pl

Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości i Wybranych Nowych Technologii Politechniki Białostockiej

Prorektor ds. Nauki
prof. dr hab. inż Andrzej Sikorski

85 746-90-40,    prorektor.nauka [at] pb.edu.pl

asystentka Prorektora ds. Nauki

mgr Monika Stankiewicz    85 746-90-40,    85 746-90-15,    m.stankiewicz [at] pb.edu.pl

Dział Nauki

dzial.nauki [at] pb.edu.pl

kierownik – mgr inż. Salwina Barbara Kieliszek
85 746-90-29,    85 746-90-29,    b.kieliszek [at] pb.edu.pl

Biblioteka

po. dyrektora – mgr Maria Czyżewska    85 746-93-29,    m.czyżewska [at] pb.edu.pl

sekretariat – mgr Jolanta Misiewicz
85 746-93-30,    85 746-93-29,    j.misiewicz [at] pb.edu.pl

Biblioteka Politechniki Białostockiej

biblioteka [at] pb.edu.pl

Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej

Dyrektor – mgr inż. Joanna Ziółkowska    85 746-91-34,    j.ziolkowska [at] pb.edu.pl

Oficyna wydawnicza

oficyna.wydawnicza [at] pb.edu.pl

Prorektor ds. Kształcenia i Współpracy Międzynarodowej
dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk, prof. PB

85 746-90-82    prorektor.ksztalcenie [at] pb.edu.pl

asystentka Prorektora ds. Kształcenia i Współpracy Międzynarodowej
mgr Aneta Juchnicka    85 746-90-82,    a.juchnicka [at] pb.edu.pl

Sekcja Jakości Kształcenia

sjk [at] pb.edu.pl   
kierownik – dr inż. Jarosław Werdoni
85 746-93-93,    797-994-904,    j.werdoni [at] pb.edu.pl

p.o. kierownika – dr inż. Joanna Krętowska    797 995 943    j.kretowska [at] pb.edu.pl

mgr Krzysztof Pleskaczuk    85 746-90-16    k.pleskaczuk [at] pb.edu.pl

mgr Anna Backiel    85 746-90-16    a.backiel [at] pb.edu.pl

Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej

kierownik – mgr Małgorzata Malinowska-Czuprys
85 746-96-68,     m.malinowska [at] pb.edu.pl

z-ca kierownika – mgr Katarzyna Kochaniak
85 746-96-62,  &nbsp 85 746-70-10,    k.kochaniak [at] pb.edu.pl

Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej
studyatbut [at] pb.edu.pl

Biuro Karier Politechniki Białostockiej

kierownik – mgr Izabela Stankiewicz
85 746-97-54,    728-912-221,    kariera [at] pb.edu.pl

Biuro Karier

Studium Języków Obcych

kierownik – mgr Michał Citko    85 746-90-61,    m.citko [at] pb.edu.pl

z-ca kierownika – mgr Violetta Grabińska    85 746-96-29,
v.grbinska [at] pb.edu.pl

Sekretariat – mgr inż. Edyta Kiersnowska    85 746-90-21,    sjo [at] pb.edu.pl

Studium Języków Obcych

Prorektor ds. Studenckich
dr hab. Jarosław Perszko, prof. PB

85 746-90-20,    85 746-91-79,    prorektor.studenci [at] pb.edu.pl

asystentka Prorektora ds. Studenckich

mgr Anna Gromko    85 746-90-20,    85 746-91-79,    a.gromko [at] pb.edu.pl

Dział Spraw Studenckich i Dydaktyki

główny specjalista kierujący działem – mgr Irena Werdoni
85 746-90-24,    85 746-90-24,    i.werdoni [at] pb.edu.pl

Centrum Rekrutacji i Wspierania Edukacji

kierownik – mgr Justyna Grodzka
85 746-71-47,    85 746-71-46,    j.grodzka [at] pb.edu.pl

Chór Politechniki Białostockiej

główny specjalista dyrygent Chóru Politechniki Białostockiej
prof. dr hab. Wioletta Miłkowska

Chór Politechniki Białostockiej

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

kierownik – mgr Stanisław Piątkowski    85 746-97-01,    s.piatkowski [at] pb.edu.pl sekretariat – mgr inż. Katarzyna Wnuszyńska    85 746-97-00,    studium.wf [at] pb.edu.pl

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

Centrum Studiów Podyplomowych i Innych Form Szkolenia

kierownik – mgr inż. Elżbieta Stachniewicz
85 746-71-49,    e.stachniewicz [at] pb.edu.pl

Centrum Studiów Podyplomowych i Innych Form Szkolenia

 

Samodzielne Stanowisko ds. Współpracy i Rozwoju Kreatywności

dr inż. Jerzy Sienkiewicz    604-862-690,    kreatywnosc [at] pb.edu.pl

Pełnomocnik Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych

mgr Tomasz Jastrzębski
85 746-90-36,    niepelnosprawni [at] pb.edu.pl

Kanclerz

mgr Sebastian Roszkowski

85 746-97-61,    s.roszkowski [at] pb.edu.pl

sekretariat Kanclerza

ul. Zwierzyniecka 4, 15-333 Białystok

specjalista ds. administracji – mgr Katarzyna Lewczuk

85 746-97-60,    85 746-97-63,    k.lewczuk [at] pb.edu.pl

Dział Zamówień Publicznych

zampubl [at] pb.edu.pl

kierownik – mgr Andrzej Mierzyński

85 746-97-56,    85 746-97-51, 52,     a.mierzynski [at] pb.edu.pl

z-ca kierownika – mgr inż. Małgorzata Kajurek

85 746-97-53,    m.kajurek [at] pb.edu.pl

Dział Eksploatacyjno-Budowlany

kierownik – mgr inż. Waldemar Szabłowski

85 746-97-73,    606-776-759,    85 746-97-69,    w.szablowski [at] pb.edu.pl

z-ca kierownika – mgr inż. Joanna Panasewicz-Godlewska

85 746-70-17,    j.godlewska [at] pb.edu.pl

Dział Elektroenergetyczny

kierownik – mgr inż. Elżbieta Denysiuk

85 746-70-17,    e.denysiuk [at] pb.edu.pl

z-ca kierownika – inż. Sławomir Daciuk

85 746-97-10,    s.daciuk [at] pb.edu.pl

Zespół Samodzielnych Stanowisk ds. Ochrony Przeciwpożarowej

mgr inż. Piotr Gilewski    600-307-034

inż. Leon Fedorczuk     515-266-384,    l.fedorczuk [at] pb.edu.pl

Dział Aparatury i Zakupów

aparatura [at] pb.edu.pl

kierownik – mgr inż. Wojciech Konopacki

85 746-91-88,    85 746-90-31,    w.konopacki [at] pb.edu.pl

Dział Aparatury i Zakupów

ZASTĘPCA KANCLERZA

Kwestor

mgr Bożena Moczulska

tel. 85 746-91-21,   kwestor [at] pb.edu.pl

z-ca kwestora – mgr Marta Lipska

tel. 85 746-91-22,    m.lipska [at] pb.edu.pl

Zespół Samodzielnych Stanowisk ds. Księgowości

mgr Eliza Krawiec

tel. 85 746-91-20,    e.krawiec [at] pb.edu.pl

mgr Katarzyna Uścinowicz

tel. 85 746-70-07,    k.uscinowicz [at] pb.edu.pl

mgr Iwona Mika-Backiel

tel. 85 746-70-07,    i.backiel [at] pb.edu.pl

Dział Finansowy

finanse [at] pb.edu.pl

kierownik – mgr Joanna Godlewska

tel. 85 746-97-76,    joanna.godlewska [at] pb.edu.pl

Dział Kosztów i Przychodów

koszty [at] pb.edu.pl

kierownik mgr Dorota Jabłońska

tel. 85 746-70-08,    d.jablonska [at] pb.edu.pl

Sekcja Rozliczeń Finansowych

sekcjarf [at] pb.edu.pl

kierownik – mgr Bogusława Doroszko

tel. 85 746-91-25,    b.doroszko [at] pb.edu.pl

Sekcja Materiałowo-Majątkowa

kierownik – mgr Agnieszka Stypułkowska

tel. 85 746-91-27,    a.stypulkowska [at] pb.edu.pl

ZASTĘPCA KANCLERZA

mgr Piotr Bubela

85 746-97-61,    p.bubela [at] pb.edu.pl

sekretariat

ul. Zwierzyniecka 4, 15-333 Białystok

specjalista ds. administracji – mgr Katarzyna Lewczuk

85 746-97-60,    85 746-97-63,    k.lewczuk [at] pb.edu.pl

Dział Administracyjny

kierownik – mgr Jarosław Nietupski

85 746-97-70,    j.nietupski [at] pb.edu.pl

z-ca kierownika – mgr Anna Sałatowska

85 746-97-72,    85 746-97-69,    a.salatowska [at] pb.edu.pl

specjalista ds. administracyjnych – mgr Marian Dziewiątkowski

m.dziewiatkowski [at] pb.edu.pl

monitoring: 662-062-953,   85 746-70-80

Administracja Obiektu Ogólnotechnicznego

ul. Wiejska 45A, 15-351 Białystok
Portiernia – 85 746-91-92 (po godz. 15.30 – ochrona – dozór)

kierownik – mgr Michał Karpowicz

85 746-91-83, 85 746-91-93
m.karpowicz [at] pb.edu.pl

Administracja Obiektu Wydziału Architektury

ul. Oskara Sosnowskiego 11, 15-893 Białystok
Portiernia – 85 746-99-00

główny specjalista kierujący obiektem – mgr Wanda Załuska

85 746-99-60     w.zaluska [at] pb.edu.pl

Administracja Obiektu Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska

ul. Wiejska 45E, 15-351 Białystok
Portiernia – 85 746-95-68
Portiernia INNO-EKO-TECH – 85 746-70-97

kierownik – mgr Beata Jakuszewicz

85 746-70-70
b.jakuszewicz [at] pb.edu.pl

Administracja Obiektu Wydziału Elektrycznego

ul. Wiejska 45D, 15-351 Białystok
Portiernia – 85 746-94-30

główny specjalista kierujący obiektem – mgr Wanda Załuska

85 746-93-58     w.zaluska [at] pb.edu.pl

Administracja Obiektu Wydziału Inżynierii Zarządzania

ul. Ojca Tarasiuka 2, 16-001 Kleosin

Portiernia Główna – 85 746-98-27
Portiernia Hala – 85 746-98-60

kierownik – mgr Izabela Werbel

85 746-98-00
i.werbel [at] pb.edu.pl

Administracja Obiektu Wydziału Mechanicznego

ul. Wiejska 45C, 15-351 Białystok
Portiernia – 85 746-93-33

kierownik mgr inż. Agnieszka Citko

85 746-92-12
a.citko [at] pb.edu.pl

Administracja Obiektu Hali Widowiskowo-Sportowej

ul. Wiejska 41, 15-351 Białystok
Portiernia – 85 746-96-69

kierownik – mgr Maria Leonczuk

85 746-96-68
m.leonczuk [at] pb.edu.pl

Administracja Obiektu Centrum Nowoczesnego Kształcenia

ul. Zwierzyniecka 16, 15-333 Białystok
Portiernia – 85 746-72-91

kierownik – mgr inż. Wojciech Śliwko

85 746-72-90
w.sliwko [at] pb.edu.pl

Dział Inwentaryzacji i Likwidacji Składników Majątkowych

inwentaryzacja [at] pb.edu.pl

kierownik – mgr Żanna Skarżyńska-Łotysz

85 746-91-73, 85 746-91-72
z.lotysz [at] pb.edu.pl

Dział Inwentaryzacji i Likwidacji Składników Majątkowych

Dział Zasobów Mieszkaniowych

Hotel Asystenta, ul. Zwierzyniecka 4, 15-333 Białystok

kierownik – Danuta Kozak-Czerniak

85 746-97-55,    d.kozak [at] pb.edu.pl

Dom Studenta nr 1 „Alfa”, ul. Zwierzyniecka 14, 15-333 Białystok

kierownik – mgr Urszula Wilimajtys

85 746-97-20,    dsnr1 [at] pb.edu.pl

Portiernia – 85 746-97-18

Dom Studenta nr 1 „Alfa”

Dom Studenta nr 2 „Beta”, ul. Zwierzyniecka 12, 15-333 Białystok

specjalista kierujący DS-2 – Agata Śliwko

85 746-97-29,    dsnr2 [at] pb.edu.pl

Portiernia – 85 746-97-28

Dom Studenta nr 2 „Beta”

Dom Studenta nr 3 „Gamma”, ul. Zwierzyniecka 8, 15-333 Białystok

kierownik – mgr Małgorzata Werner

85 746-97-39,    dsnr3 [at] pb.edu.pl

Portiernia – 85 746-97-38

Dom Studenta nr 3 „Gamma”

Dom Studenta nr 4 „Delta”, ul. Zwierzyniecka 6, 15-333 Białystok

kierownik – mgr Beata Cackowska

85 746-97-45,    dsnr4 [at] pb.edu.pl

Portiernia – 85 746-97-47

Dom Studenta nr 4 „Delta”

Dwór Mejera – Ośrodek Wypoczynkowy PB w Hołnach Mejera

kierownik – mgr Dariusz Woźniak

87 517-22-08,    d.wozniak [at] pb.edu.pl

Dwór Mejera

 
Jednostki organizacyjne podporządkowane Rektorowi i Prorektorom – zobacz


Na skróty
× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.