W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.

PPK – Pracownicze Plany Kapitałowe

Informacja o wznowieniu dokonywania wpłat do PPK w 2023 roku,
tzw. Autozapis do PPK

Zgodnie z Ustawą z dnia 4 października 2018 r. o Pracowniczych Planach Kapitałowych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 46) co 4 lata każdy pracodawca ma obowiązek dokonania autozapisu do Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK). Pierwszy autozapis do PPK będzie miał miejsce w 2023 roku, kolejne w 2027 roku, w 2031 roku itd.

AUTOZAPIS DO PPK

Autozapisem zostaną obowiązkowo objęte osoby pozostające w zatrudnieniu, które:

 • do końca marca 2023 roku nie ukończą 55 lat i
 • wcześniej złożyły deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK.

Autozapisem mogą także zostać objęte osoby, które złożyły wcześniej deklarację o rezygnacji i przed 1 kwietnia 2023 r. ukończą 55. rok życia, ale wyłącznie na ich wniosek, złożony do ostatniego dnia lutego 2023 roku.

Autozapisowi nie będą podlegały osoby, które:

 • przed 1 kwietnia 2023 r. ukończą 70 lat,
 • przed 1 kwietnia 2023 r. ukończą 55 lat i nie złożą wniosku o zawarcie w ich imieniu umowy o prowadzenie PPK,
 • w marcu 2023 roku ponownie złożą deklarację o rezygnacji z wpłat do PPK.
REZYGNACJE

Wszystkie rezygnacje z dokonywania wpłat do PPK złożone do 28 lutego 2023 roku przestają obowiązywać. 

Ponowne deklaracje o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK można składać w Dziale Spraw Personalnych (DSP) od 01 marca 2023 roku. Deklarację można złożyć wyłącznie w formie pisemnej, co oznacza, że do DSP może zostać złożona deklaracja podpisana osobiście przez pracownika/ uczestnika PPK (własnoręczny, czytelny podpis – imię i nazwisko). Liczy się data wpływu do DSP.

Wzór rezygnacji (PDF, otworzy się w nowej karcie)

WPŁATY DO PPK

W związku z obowiązkiem autozapisu, pierwsze wpłaty do PPK zostaną naliczone i pobrane od wynagrodzeń wypłacanych w marcu 2023 roku.

W kwietniu 2023 roku wpłaty do PPK, zostaną przekazane do PKO TFI S.A. – dotyczy tych uczestników, którzy nie złożą deklaracji o rezygnacji.

Uwaga
Pracodawca nie musi uzyskać zgody osoby zatrudnionej, aby zapisać ją do PPK. Oznacza to, że jeśli osoba, w wieku od 18 do 54 lat, nie złoży deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK, pracodawca ma obowiązek zapisania jej do programu.

ZMIANA DECYZJI – PRZYSTĄPIENIE DO PPK / WZNOWIENIE WPŁAT
 • Osoby, które złożą wniosek o rezygnacji mogą w każdej chwili zmienić decyzję i przystąpić do PPK na swój wniosek lub złożyć wniosek o wznowienie wpłat.
 • Wniosku o zawarcie umowy o prowadzenie PPK lub o wznowienie wpłat nie może złożyć osoba, która ukończyła 70 lat.

Osoby, które są uczestnikami Pracowniczych Planów Kapitałowych, bez względu na wiek, nadal pozostają w programie PPK (nie składają żadnych wniosków).

Żaden przepis nie ogranicza uprawnień do oszczędzania w PPK osób, które ukończyły 55. lub 70. rok życia w trakcie oszczędzania. Oznacza to, że ukończenie wskazanego wieku nie oznacza konieczności „wypisania” z programu takiej osoby. Wpłaty będą nadal przekazywane do PKO TFI.
 

Obsługą Pracowniczych Planów Kapitałowych w Politechnice Białostockiej zajmuje się wyłącznie Dział Spraw Personalnych, do którego należy składać wnioski dot. PPK.

 

Dodatkowe informacje:

W serwisie internetowym PKO TFI, na stronie Autozapis PPK znajdują się odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące zagadnień związanych z autozapisem:

Informacje na temat PPK znajdą Państwo także na oficjalnym portalu Pracowniczych Planów Kapitałowych: www.mojeppk.pl

Do pobrania:

Wzory formularzy składanych do pracodawcy


Od 1 stycznia 2021 roku Politechnika Białostocka została objęta przepisami ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych [dalej: PPK] ( Dz.U. z 2020 r. poz. 1342). W PB powołano zespół składający się z przedstawicieli Pracodawcy oraz przedstawicieli Organizacji Związkowych działających w Uczelni, który wybrał instytucję finansową do prowadzenia i zarządzania PPK. W dniu 12 lutego 2021 r. Politechnika Białostocka zawarła umowę o zarządzanie PPK dla pracowników Uczelni we współpracy z PKO Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych S.A. (PKO TFI S.A). Do 10 kwietnia br. zostanie zawarta umowa o prowadzenie PPK (nastąpi zgłoszenie pracowników uczelni do PPK).

PPK to program, który pozwoli zaoszczędzić środki przeznaczone na wypłatę po osiągnięciu 60. roku życia. Wpłaty, dokonywane na Państwa prywatny rachunek prowadzony w ramach PPK, będą finansowane z trzech źródeł:

 • od Pracodawcy – w wysokości 1,5% wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczenia składki emerytalno-rentowej,
 • od Pracownika – w wysokości 2% wynagrodzenia,
 • z Funduszu Pracy – w ramach jednorazowej wpłaty powitalnej w wysokości 250 zł i dopłat rocznych z tytułu aktywnego oszczędzania każda w wysokości 240 zł.

Pracownicy mają również możliwość odprowadzania wpłaty dodatkowej Pracownika w wysokości nieprzekraczającej 2% wynagrodzenia. Osoby, które zamierzają odprowadzać wpłatę dodatkową, proszone są o złożenie deklaracji wnoszenia wpłaty dodatkowej .

Osoby przystępujące do PPK lub będące uczestnikami PPK, których łączne wynagrodzenie osiągane z różnych źródeł w danym miesiącu nie przekracza kwoty odpowiadającej 120% aktualnego minimalnego wynagrodzenia, mogą odprowadzać składkę podstawową w wysokości niższej niż 2% swojego wynagrodzenia ale nie mniej niż 0,5%, o ile złożą odpowiednią deklarację w tym zakresie.

 • Pracownicy w wieku 18-54 lat zapisywani są do PPK przez pracodawcę automatycznie, chyba że złożą oświadczenie o rezygnacji z dokonywania tych wpłat.
 • Pracownicy, którzy ukończyli 55. rok życia, a nie ukończyli 70 lat przystępują do PPK na swój wniosek.
 • Pracownicy powyżej 70 lat nie mogą przystąpić do PPK.

Przed podjęciem decyzji w sprawie udziału w Programie należy zapoznać się z materiałami informacyjnymi i szkoleniami/ wideokonferencjami, do których linki znajdą Państwo poniżej.

Po podjęciu decyzji o uczestnictwie w PPK, pracownicy, którzy są zapisywani automatycznie nie muszą składać w tej sprawie żadnych wniosków.

Osoby, które chcą zrezygnować/przystąpić na swój wniosek lub zmienić wysokość wpłaty proszone są o wypełnienie odpowiedniego formularza, wydrukowanie, podpisanie i dostarczenie do Działu Spraw Personalnych (pokój nr 1 lub 5).

Pracownicy, którzy nie posiadają dostępu do komputera mogą otrzymać właściwe druki u bezpośrednich przełożonych lub w DSP.

Środki gromadzone w ramach PPK, zgodnie z ustawą z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, są prywatnymi środkami uczestników PPK oraz podlegają dziedziczeniu. Będzie z nich można skorzystać, zachowując ulgi podatkowe, ulgę ZUS i dopłaty z Funduszu Pracy, po osiągnięciu 60. roku życia. W niektórych przypadkach będzie można z nich skorzystać, przynajmniej w części, przed osiągnięciem tego wieku (np. w przypadku poważnego zachorowania  lub zakupu mieszkania / budowy domu na kredyt).

Poprzez stronę www.pkotfi.pl uczestnicy PPK będą mogli logować się do internetowego serwisu transakcyjnego, za pośrednictwem którego będą mieli dostęp do swojego rachunku PPK i możliwość składania określonych dyspozycji.

Aktualne materiały informacyjne o PPK publikowane są na stronie www.pkotfi.pl/ppk-z-pko-tfi.

Zachęcamy również do kontaktu z infolinią PPK pod numerami:  801 32 32 80 lub 22 358 56 56.

NOWELIZACJA USTAWY O PPK

Informujemy, że została ogłoszona nowelizacja ustawy o pracowniczych planach kapitałowych (Ustawa o PPK). Zmiany w Ustawie o PPK zostały wprowadzone ustawą z 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027. Większość zmian wchodzi w życie w dniu 4 czerwca br. natomiast te, które wymagają dłuższego czasu na implementacje wejdą w życie po 6 miesiącach od dnia ich ogłoszenia, tj. w dniu 21 listopada 2022 r.

Na stronie PFR Portal PPK, w zakładce „Aktualności” znajdziecie Państwo wykaz wszystkich zmian w Ustawie o PPK i terminy ich wejścia w życie Zmiany w ustawie.

W związku z nowelizacją Ustawy o PPK zaktualizowane zostały:  

 • wzory formularzy składanych do pracodawcy tutaj
 • prezentacja o PPK dla pracowników tutaj
 • onepager wypłata transferowa tutaj
RODO

Obowiązek informacyjny dla pracowników w związku z PPK (PDF, wersja dostępna cyfrowo, 92 KB)