W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.

PPK – Pracownicze Plany Kapitałowe

Od 1 stycznia 2021 roku Politechnika Białostocka została objęta przepisami ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych [dalej: PPK] ( Dz.U. z 2020 r. poz. 1342). W PB powołano zespół składający się z przedstawicieli Pracodawcy oraz przedstawicieli Organizacji Związkowych działających w Uczelni, który wybrał instytucję finansową do prowadzenia i zarządzania PPK. W dniu 12 lutego 2021 r. Politechnika Białostocka zawarła umowę o zarządzanie PPK dla pracowników Uczelni we współpracy z PKO Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych S.A. (PKO TFI S.A). Do 10 kwietnia br. zostanie zawarta umowa o prowadzenie PPK (nastąpi zgłoszenie pracowników uczelni do PPK).

PPK to program, który pozwoli zaoszczędzić środki przeznaczone na wypłatę po osiągnięciu 60. roku życia. Wpłaty, dokonywane na Państwa prywatny rachunek prowadzony w ramach PPK, będą finansowane z trzech źródeł:

  • od Pracodawcy – w wysokości 1,5% wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczenia składki emerytalno-rentowej,
  • od Pracownika – w wysokości 2% wynagrodzenia,
  • z Funduszu Pracy – w ramach jednorazowej wpłaty powitalnej w wysokości 250 zł i dopłat rocznych z tytułu aktywnego oszczędzania każda w wysokości 240 zł.

Pracownicy mają również możliwość odprowadzania wpłaty dodatkowej Pracownika w wysokości nieprzekraczającej 2% wynagrodzenia. Osoby, które zamierzają odprowadzać wpłatę dodatkową, proszone są o złożenie deklaracji wnoszenia wpłaty dodatkowej .

Osoby przystępujące do PPK lub będące uczestnikami PPK, których łączne wynagrodzenie osiągane z różnych źródeł w danym miesiącu nie przekracza kwoty odpowiadającej 120% aktualnego minimalnego wynagrodzenia, mogą odprowadzać składkę podstawową w wysokości niższej niż 2% swojego wynagrodzenia ale nie mniej niż 0,5%, o ile złożą odpowiednią deklarację w tym zakresie.

  • Pracownicy w wieku 18-54 lat zapisywani są do PPK przez pracodawcę automatycznie, chyba że złożą oświadczenie o rezygnacji z dokonywania tych wpłat.
  • Pracownicy, którzy ukończyli 55. rok życia, a nie ukończyli 70 lat przystępują do PPK na swój wniosek.
  • Pracownicy powyżej 70 lat nie mogą przystąpić do PPK.

Przed podjęciem decyzji w sprawie udziału w Programie należy zapoznać się z materiałami informacyjnymi i szkoleniami/ wideokonferencjami, do których linki znajdą Państwo poniżej.

Po podjęciu decyzji o uczestnictwie w PPK, pracownicy, którzy są zapisywani automatycznie nie muszą składać w tej sprawie żadnych wniosków.

Osoby, które chcą zrezygnować/przystąpić na swój wniosek lub zmienić wysokość wpłaty proszone są o wypełnienie odpowiedniego formularza, wydrukowanie, podpisanie i dostarczenie do Działu Spraw Personalnych (pokój nr 1 lub 5).

Pracownicy, którzy nie posiadają dostępu do komputera mogą otrzymać właściwe druki u bezpośrednich przełożonych lub w DSP.

Środki gromadzone w ramach PPK, zgodnie z ustawą z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, są prywatnymi środkami uczestników PPK oraz podlegają dziedziczeniu. Będzie z nich można skorzystać, zachowując ulgi podatkowe, ulgę ZUS i dopłaty z Funduszu Pracy, po osiągnięciu 60. roku życia. W niektórych przypadkach będzie można z nich skorzystać, przynajmniej w części, przed osiągnięciem tego wieku (np. w przypadku poważnego zachorowania  lub zakupu mieszkania / budowy domu na kredyt).

Poprzez stronę www.pkotfi.pl uczestnicy PPK będą mogli logować się do internetowego serwisu transakcyjnego, za pośrednictwem którego będą mieli dostęp do swojego rachunku PPK i możliwość składania określonych dyspozycji.

Aktualne materiały informacyjne o PPK publikowane są na stronie www.pkotfi.pl/ppk-z-pko-tfi.

Zachęcamy również do kontaktu z infolinią PPK pod numerami:  801 32 32 80 lub 22 358 56 56.

NOWELIZACJA USTAWY O PPK

Informujemy, że została ogłoszona nowelizacja ustawy o pracowniczych planach kapitałowych (Ustawa o PPK). Zmiany w Ustawie o PPK zostały wprowadzone ustawą z 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027. Większość zmian wchodzi w życie w dniu 4 czerwca br. natomiast te, które wymagają dłuższego czasu na implementacje wejdą w życie po 6 miesiącach od dnia ich ogłoszenia, tj. w dniu 21 listopada 2022 r.

Na stronie PFR Portal PPK, w zakładce „Aktualności” znajdziecie Państwo wykaz wszystkich zmian w Ustawie o PPK i terminy ich wejścia w życie Zmiany w ustawie.

W związku z nowelizacją Ustawy o PPK zaktualizowane zostały:  

  • wzory formularzy składanych do pracodawcy tutaj
  • prezentacja o PPK dla pracowników tutaj
  • onepager wypłata transferowa tutaj
RODO

Obowiązek informacyjny dla pracowników w związku z PPK (PDF, wersja dostępna cyfrowo, 92 KB)