W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.

Kontrola zarządcza

I. INFORMACJE OGÓLNE

System kontroli zarządczej to sposób spojrzenia na uczelnię, który ma ułatwić zarządzanie nią w uporządkowany sposób.

Kontrolę zarządczą w jednostkach sektora finansów publicznych stanowi ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy (Art. 68. 1. Ustawy o finansach publicznych). 

II. OŚWIADCZENIE O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ

Minister kierujący działem może zobowiązać kierownika jednostki w dziale (Rektora) do sporządzania planu działalności na rok następny dla tej jednostki oraz sporządzania sprawozdania z wykonania planu działalności i składania oświadczenia o stanie kontroli zarządczej za poprzedni rok w zakresie kierowanej przez niego jednostki (Uczelni).

Podstawą do złożenia oświadczenia są m.in.:

  • monitoring realizacji celów i zadań,
  • samoocena kontroli zarządczej przeprowadzona z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,
  • zarządzanie ryzykiem,
  • audyt wewnętrzny,
  • kontrole wewnętrzne,
  • kontrole zewnętrzne,
  • inne źródła informacji.

Rektor, prorektorzy, kanclerz, dziekani i kwestor, składają do Zespołu ds. kontroli zarządczej, w nieprzekraczalnym terminie do 25 stycznia każdego roku oświadczenie cząstkowe o stanie kontroli zarządczej za rok poprzedni w zakresie kierowanego pionu/jednostki.

Oświadczenie cząstkowe o stanie kontroli zarządczej (DOCX, 31 KB)

III. SAMOOCENA STANDARDÓW KONTROLI ZARZĄDCZEJ

Celem samooceny standardów kontroli zarządczej jest dokonanie analizy funkcjonowania kontroli zarządczej oraz wskazanie możliwości jej doskonalenia i poprawy.
Samooceny standardów kontroli zarządczej dokonują wyznaczone przez Rektora jednostki poprzez wypełnienie elektronicznych kwestionariuszy dostępnych w poniższym linku po zalogowaniu:

IV. PRZEPISY PRAWNE

Zarządzenie Rektora Politechniki Białostockiej:
Zarządzenie w sprawie w sprawie wprowadzenia systemu kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem w Politechnice Białostockie 2/2021 (PDF, 2 MB, otworzy się w nowej karcie)

Ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r., wprowadziła m.in. nowe pojęcie „kontroli zarządczej” oraz określiła zadania i obowiązki kierujących jednostkami sektora finansów publicznych w zakresie zapewnienia prawidłowego jej funkcjonowania.

Ujednolicony tekst ustawy (Dz.U. 2009 nr 157 poz. 1240) (PDF, wersja dostępna cyfrowo, 1 MB)

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej:
Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wzoru oświadczenia o stanie kontroli zarządczej (PDF, wersja dostępna cyfrowo, 313 KB)

Samoocena kontroli zarządczej:
Komunikat Nr 3 Ministra Finansów z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie szczegółowych wytycznych w zakresie samooceny kontroli zarządczej dla jednostek sektora finansów publicznych (Dz. Urz. Min. Fin. Nr 2, poz. 11) (PDF, wersja dostępna cyfrowo, 818 KB)

 

Więcej materiałów metodycznych i opracowań dotyczących kontroli zarządczej można znaleźć na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów w zakładce kontrola zarządcza w sektorze finansów publicznych.