W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.

Zarządzanie ryzykiem

Ryzyko strategiczne, operacyjne i projektu

Dnia 13 stycznia 2021 roku weszło w życie Zarządzenie Nr 2/2021 Rektora Politechniki w sprawie wprowadzenia systemu kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem w Politechnice Białostockiej. Zgodnie z załącznikiem nr 2 do w/w Zarządzenia stanowiącym „Procedurę zarządzania ryzykiem strategicznym, operacyjnym i projektu” dokumentowanie procesu zarządzania ryzykiem odbywa się poprzez wypełnienie w wersji elektronicznej i papierowej rejestru ryzyka: strategicznego, operacyjnego, projektu, w terminie do 31 października każdego roku na rok następny.

Rejestr ryzyka strategicznego i operacyjnego sporządza, wskazana przez kierownika pionu/wydziału, osoba odpowiedzialna za gromadzenie rejestrów ryzyka podległych jednostek. Identyfikację i analizę ryzyka projektu przeprowadza wnioskodawca/kierownik w oparciu o cele sformułowane w odniesieniu do zadań zawartych w harmonogramie projektu i przekazuje prorektorowi, w którego kompetencjach leży nadzór nad realizacją danego projektu.

Wyznaczone przez rektora jednostki dokonują samooceny standardów kontroli zarządczej poprzez wypełnienie, zatwierdzonych przez rektora wzorów kwestionariuszy samooceny standardów kontroli zarządczej, w terminie ustalonym przez Rektora Politechniki Białostockiej.

Osoby zarządzające ryzykiem nieakceptowalnym składają sprawozdania z zarządzania ryzykiem nieakceptowalnym, w terminie do 20 stycznia każdego roku za rok poprzedni.

Rektor, prorektorzy, kanclerz, dziekani i kwestor, składają do Zespołu ds. kontroli zarządczej, w nieprzekraczalnym terminie do 25 stycznia każdego roku oświadczenie cząstkowe o stanie kontroli zarządczej za rok poprzedni w zakresie kierowanego pionu/jednostki.
 

Do pobrania

Komunikat Nr 6 Ministra Finansów z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych wytycznych dla sektora finansów publicznych w zakresie planowania i zarządzania ryzykiem (Dz. Urz. Min. Fin. poz. 56) (PDF, wersja dostępna cyfrowo, 1 MB)

Zarządzenie w sprawie w sprawie wprowadzenia systemu kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem w Politechnice Białostockie 2/2021

Procedura zarządzania ryzykiem strategicznym, operacyjnym i projektu w Politechnice Białostockiej – Załącznik nr 2 do Zarządzenia 2/2021 (PDF, wersja dostępna cyfrowo, 417 KB)

Rejestry ryzyka strategicznego, operacyjnego, projektu (XLSX, 46 KB)

Sprawozdania z zarządzania ryzykiem nieakceptowalnym (XLSX, 50 KB)
 

Przykłady uzupełnionych rejestrów ryzyka

Przykłady ryzyka strategicznego (XLSX, 96 KB)

Przykłady ryzyka operacyjnego (XLSX, 90 KB)
Przykłady ryzyka projektu (XLSX, 46 KB)
 

Osoby odpowiedzialne za udzielanie informacji:

Barbara Litman: b.litman [at] pb.edu.pl, 85 746 70 18

Monika Karpiuk: m.karpiuk [at] pb.edu.pl, 85 746 70 18