Zarządzanie ryzykiem

Ryzyko strategiczne, operacyjne i projektu

Dnia 13 stycznia 2021 roku weszło w życie Zarządzenie Nr 2/2021 Rektora Politechniki w sprawie wprowadzenia systemu kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem w Politechnice Białostockiej. Zgodnie z załącznikiem nr 2 do w/w Zarządzenia stanowiącym „Procedurę zarządzania ryzykiem strategicznym, operacyjnym i projektu” dokumentowanie procesu zarządzania ryzykiem odbywa się poprzez wypełnienie w wersji elektronicznej i papierowej rejestru ryzyka: strategicznego, operacyjnego, projektu, w terminie do 31 października każdego roku na rok następny.

Rejestr ryzyka strategicznego i operacyjnego sporządza, wskazana przez kierownika pionu/wydziału, osoba odpowiedzialna za gromadzenie rejestrów ryzyka podległych jednostek. Identyfikację i analizę ryzyka projektu przeprowadza wnioskodawca/kierownik w oparciu o cele sformułowane w odniesieniu do zadań zawartych w harmonogramie projektu i przekazuje prorektorowi, w którego kompetencjach leży nadzór nad realizacją danego projektu.

Wyznaczone przez rektora jednostki dokonują samooceny standardów kontroli zarządczej poprzez wypełnienie, zatwierdzonych przez rektora wzorów kwestionariuszy samooceny standardów kontroli zarządczej, w terminie do 25 stycznia każdego roku.

Osoby zarządzające ryzykiem nieakceptowalnym składają sprawozdania z zarządzania ryzykiem nieakceptowalnym, w terminie do 20 stycznia każdego roku za rok poprzedni.

Rektor, prorektorzy, kanclerz, dziekani i kwestor, składają do Zespołu ds. kontroli zarządczej, w nieprzekraczalnym terminie do 25 stycznia każdego roku oświadczenie cząstkowe o stanie kontroli zarządczej za rok poprzedni w zakresie kierowanego pionu/jednostki.
 

Do pobrania

Zarządzenie w sprawie w sprawie wprowadzenia systemu kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem w Politechnice Białostockie 2/2021

Procedura kontroli zarządczej w Politechnice Białostockiej – Załącznik nr 1 do Zarządzenia 2/2021

Procedura zarządzania ryzykiem strategicznym, operacyjnym i projektu w Politechnice Białostockiej – Załącznik nr 2 do Zarządzenia 2/2021

Rejestry ryzyka strategicznego, operacyjnego, projektu

Sprawozdania z zarządzania ryzykiem nieakceptowalnym

Kwestionariusz samooceny kontroli zarządczej – kierownicy (DOCX, 20 KB)

Kwestionariusz samooceny standardów kontroli zarządczej – pracownicy (DOCX, 17 KB)

Oświadczenie cząstkowe o stanie kontroli zarządczej (DOCX, 22 KB)
 

Przykłady uzupełnionych rejestrów ryzyka

Przykłady ryzyka strategicznego

Przykłady ryzyka operacyjnego

Przykłady ryzyka projektu
 

Osoby odpowiedzialne za udzielanie informacji:

Barbara Litman: b.litman [at] pb.edu.pl, 85 746 70 18

Monika Karpiuk: m.karpiuk [at] pb.edu.pl, 85 746 70 18
 

Na skróty
× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.