Ocena nauczycieli akademickich

Wszyscy nauczyciele akademiccy zatrudnieni w Politechnice Białostockiej podlegają okresowej ocenie w zakresie należytego wykonywania obowiązków, wynikających z zajmowanego stanowiska, określonych w Ustawie z dn. 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, z późniejszymi zmianami), Statucie PBRegulaminie Pracy Uczelni oraz przestrzegania przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a także o własności przemysłowej.

Z dniem 15 sierpnia 2021 roku przestało obowiązywać rozporządzenie MEiN w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 https://dziennikustaw.gov.pl/D2021000146401.pdf. Co za tym idzie, przestało obowiązywać zawieszenie oceny okresowej nauczycieli akademickich – art. 51b ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478, z późn. zm.). 

Zgodnie z przepisami wprowadzającymi ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, uczelnia zobowiązana jest dokonać oceny okresowej nauczycieli akademickich w 2021 roku.

Regulamin oceny nauczycieli akademickich Politechniki Białostockiej został wprowadzony Zarządzeniem Rektora Politechniki Białostockiej Nr 977 z 27 czerwca 2019 roku.
Regulamin oceny nauczycieli akademickich PB. Zarządzenie Nr 977 z 2019 r. (PDF, wersja dostępna cyfrowo, 992 KB)
Harmonogram procedury przeprowadzania oceny okresowej nauczycieli akademickich PB został wprowadzony Zarządzeniem Rektora Politechniki Białostockiej Nr 99 z 27 sierpnia 2021 roku.

Harmonogram procedury przeprowadzania oceny okresowej nauczycieli akademickich PB. Zarządzenie Nr 99 z 2021 r. (PDF, wersja skanowana, 238 KB)

Wzór arkusza oceny

Arkusz oceny. Zarządzenie Nr 1057 z 2019 r. (PDF, wersja skanowana, 2 MB)

 

Zgodnie z Regulaminem informacje o publikacjach, osiągnięciach naukowo-badawczych i dorobku dydaktyczno-organizacyjnym należy zgłaszać do: Oddziału Informacji Naukowej Biblioteki PB, Ośrodka Własności Intelektualnej, Działu Spraw Studenckich i Dydaktyki, Dział Jakości Kształcenia, Biura ds. Rozwoju i Programów Międzynarodowych,  Biura ds. Współpracy Międzynarodowej, Działu Spraw Personalnych, Działu Nauki, Działu Promocji w formie przez określonej przez te jednostki. Termin składania ankiet to 15 września br.

WZORY ANKIET

Dział Spraw Personalnych – Ankieta za okres od 01.07.2019 do 31.12.2020

Dział Nauki – Ankieta za okres od 01.07.2019 do 31.12.2020

Dział Jakości Kształcenia – Ankieta za okres od 01.07.2019 do 31.12.2020

Dział Promocji – Ankieta za okres od 01.07.2019 do 31.12.2020

Dział Spraw Studenckich i Dydaktyki – Ankieta za okres od 01.07.2019 do 31.12.2020

Biuro ds. Rozwoju i Programów Międzynarodowych – Ankieta za okres od 01.07.2019 do 31.12.2020

Biuro Współpracy Międzynarodowej – Ankieta za okres od 01.07.2019 do 31.12.2020

Ośrodek Własności Intelektualnej – Ankieta za okres od 01.07.2019 do 31.12.2020

 

 

 

Na skróty
× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.