W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.

Rzecznicy Dyscyplinarni

prof. dr hab. inż. Iwona Skoczko
i.skoczko [at] pb.edu.pl

Wiejska 45E, sala seminaryjna 1/2 lub 4/10

dr hab. inż. Karol Aniserowicz, prof. PB
k.aniserowicz [at] pb.edu.pl

Wiejska 45D, budynek Wydziału Elektrycznego PB,
pok. 343

Zadania realizowane przez rzeczników:

 1. Prowadzenie dyscyplinarnego postępowania wyjaśniającego z urzędu lub na polecenie JMR Rektora PB;
 2. Przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego, w tym czynności mających na celu ustalić zasadność zarzutu uchybienia obowiązkom nauczyciela akademickiego lub godności zawodu nauczyciela akademickiego oraz okoliczności przewinienia;
 3. Składanie wniosków o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego do komisji dyscyplinarnej albo umarzanie postępowania wyjaśniającego;
 4. Zbieranie materiału dowodowego i podejmowanie czynności niezbędnych do wyjaśnienia sprawy, w szczególności przesłuchuje świadków, obwinionego oraz przeprowadzenie konfrontacji, oględzin i okazania. Uczestniczenie w rozprawach dyscyplinarnych w charakterze strony;
 5. Udział w postępowaniach dyscyplinarnych w charakterze strony;
 6. Wnoszenie zażaleń na postanowienia i odwołań od orzeczeń komisji dyscyplinarnej pierwszej instancji do komisji dyscyplinarnej drugiej instancji;
 7. Składanie podań do właściwego ministra o wniesienie rewizji nadzwyczajnej od prawomocnego orzeczenia dyscyplinarnego;
 8. Składanie wniosków o wznowienie postępowania dyscyplinarnego.
dr inż. Michał Baszeń
m.baszen [at] pb.edu.pl

Wiejska 45E, p. 222 lub sala seminaryjna WB 218A

dr Andrzej Smolarczyk
a.smolarczyk [at] pb.edu.pl

Kleosin, Budynek KS, sala 117

Zadania realizowane przez rzeczników:

 1. Prowadzenie postępowania wyjaśniającego na polecenie JM Rektora Politechniki Białostockiej;
 2. Zbieranie dowodów w prowadzonych postępowaniu wyjaśniającym;
 3. Przesłuchiwanie obwinionych, poszkodowanych oraz świadków;
 4. Składanie wniosków do Komisji Dyscyplinarnej ds. studentów i doktorantów o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego w przypadku uprawdopodobnienia przewinienia lub umorzenie postępowania wyjaśniającego w przypadku braku dowodów na wstąpienie przewinienia;
 5. Udział w postępowaniach dyscyplinarnych w charakterze strony;
 6. Wnoszenie odwołań od orzeczeń Komisji Dyscyplinarnej do Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej.