W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.

Profesor Witold Czarnecki Profesorem Honorowym Politechniki Białostockiej

Prof. Witold Czarnecki – Honorowy Profesor Politechniki BiałostockiejWydział Architektury Politechniki Białostockiej w roku 2016 obchodzi Jubileusz 40-lecia.
Z tej okazji 27 kwietnia na kampusie Wydziału Architektury przy ul. Oskara Sosnowskiego 11 odbyło się uroczyste posiedzenie Senatu Politechniki Białostockiej. Podczas tego święta została otwarta najnowsza inwestycja Wydziału oraz nadano tytuł Honorowego Profesora Politechniki Białostockiej prof. dr. hab. inż. arch. Witoldowi Czarneckiemu.
Laboratorium Architektury Energooszczędnej i Energii Odnawialnych to obiekt, który formą i skalą nawiązuje do tradycyjnego domu jednorodzinnego z dwuspadowym dachem. Budynek ma służyć badaniom współczesnych rozwiązań architektonicznych i technologii proenergooszczędnych. Koszt inwestycji to 2,7 mln zł, z czego blisko 82% sfinansowano z Regionalnego Programu Opercyjnego. Wyposażenie i aparatura tego budynku kosztowały około 400 tys. zł. Autorem koncepcji architektonicznej budynku jest dr inż. arch. Adam Turecki, Prodziekan ds. Promocji i Współpracy Wydziału Architektury PB. Projekt wykonawczy stworzyło biuro architektoniczne ARCH+ pod kierunkiem architekta Andrzeja Rydzewskiego. Już w ubiegłym roku inwestycję doceniło Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego, przyznając nagrodę Green Building Award 2015. To dobra inwestycja, który będzie służyła nie tylko Politechnice, ale całemu województwu – mówił podczas oficjalnego otwarcia Laboratorium Marszałek Województwa Podlaskiego Jerzy Leszczyński.

Historia i współczesność Wydziału Architektury
Wydział Architektury jest obecnie jednym z 7 wydziałów Politechniki Białostockiej i jednym z 7 samodzielnych politechnicznych Wydziałów Architektury w kraju – mówił Dziekan WA dr hab. inż. arch. Zdzisław Pelczarski, prof. PB. Przypomniał też ponad 40-letnią historię swojego Wydziału i osoby, które miały szczególny wkład w jego rozwój. Inicjatorami ze strony lokalnego środowiska zawodowego byli architekci: Helena Sawczuk-Nowara, Idzi Łukaszewicz oraz prezes zarządu Oddziału SARP Marian Truszkowski. Inspiratorem i współtwórcą ze strony Uczelni był Rektor prof. Tadeusz Bełdowski, który uważał że architektura nobilituje uczelnię techniczną.

18 września 1975 r., Zarządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego powołano Instytut Architektury Politechniki Białostockiej na prawach samodzielnego wydziału. Pierwszym dyrektorem Instytutu był prof. dr hab. inż. arch. Zbigniew Piniński. Jestem dumny, że to ziarno, które w żyzną glebę białostocką przed czterdziestu laty zostało wsadzone, wydało tak wspaniałe owoce – mówił dzisiaj prof. Piniński. Stwierdził także: Aby się podjąć takiego dzieła, jak tworzenie architektury w Białymstoku, trzeba było być maniakiem i ja takim maniakiem byłem. O sentymencie, jakim Profesor darzy Wydział i Politechnikę świadczy zapowiedź zorganizowania w październiku posiedzenia Międzynarodowej Akademii Kultury Budownictwa, w której to Akademii jest Prezesem.

Obecnie na Wydziale Architektury prowadzone są studia na trzech kierunkach: architektura, architektura wnętrz (I stopnia- inżynierskie, II stopnia – magisterskie) oraz grafika(I stopnia – licencjackie). Studiuje tu blisko 820 osób, z którymi pracuje 63 pracowników naukowo-dydaktycznych (15 – magistrów, 31 – doktorów, 17 – doktorów habilitowanych i profesorów). Od dnia powstania, mury Wydziału opuściło 3085 absolwentów.

Architektura polega na zachowaniu trzech zasad: trwałości, użyteczności i piękna – cytował rzymskiego architekta Witruwiusza prof. Lech Dzienis. Trwałość  budowli  osiągnie się wtedy, gdy fundamenty doprowadzi się do stałego gruntu i gdy spośród wielu materiałów budowlanych przeprowadzi się wybór starannie – przypominał myśl Witruwiusza Rektor. I rozwijał: Fundamentem budowli, jaką jest Politechnika Białostocka, są Jej nauczyciele akademiccy. Dziś szczególną uwagę kierujemy w stronę Profesora Witolda Czarneckiego. Pan Profesor jest fundamentem Wydziału Architektury – tworzył podstawy funkcjonowania dzisiejszego Wydziału.

Prof. Witold Czarnecki – Honorowym Profesorem Politechniki Białostockiej
Laudację na cześć Honorowego Profesora wygłosił prof. Konrad Kucza-Kuczyński. Przedstawił życiorys Profesora Czarneckiego, Jego doświadczenia z okresu II wojny światowej i trudnych lat powojennych. W okresie kształtowania się Wydziału, we wczesnych latach 80., Profesor wniósł nieoceniony wkład w tworzenie struktury organizacyjnej jednostki, wzmacnianie kadry naukowo-dydaktycznej oraz tworzenie zaplecza Wydziału. Zwieńczeniem dokonań Profesora Czarneckiego było przekształcenie w roku 1989 Instytutu w Wydział Architektury. Jest inicjatorem cyklicznych konferencji naukowych poświęconych planowaniu i architekturze wsi. Jest organizatorem wydziałowej działalności wydawniczej – mówił prof. Kucza-Kuczyński. Profesor Czarnecki pożegnał się z Wydziałem w 1999 roku, ale pozostawił na Wydziale Architektury dobrą pamięć o sobie, jako organizatorze akademickiej struktury; jako promotor 4 doktoratów, recenzent 20 doktoratów, habilitacji, tytułów profesorskich i licznych recenzji wydawniczych. Jego dorobek naukowy obejmuje ponad 130 publikacji – dodawał prof. Konrad Kucza-Kuczyński. Suche wyliczenie dorobku Profesora nie oddaje w pełni Jego 52-letniej aktywności przekraczającej zwyczajowe standardy nauczycielskie – podsumowywał prof. Kucza-Kuczyński.

Spotkał mnie wielki zaszczyt i oczywiście – wielka przyjemność – mówił Profesor Witold Czarnecki. Dziękuję wszystkim, którzy ocenili pozytywnie lata mojej pracy na Wydziale Architektury Politechniki Białostockiej – dodawał Profesor Honorowy. Muszę stwierdzić, że miałem szczęście do zwierzchników – podsumowywał Profesor swoje wystąpienie dotyczące omówienia współpracy z poszczególnymi Rektorami Politechniki Białostockiej. Jestem szczęśliwy! Tak, bo mamy grono absolwentów – doktorów habilitowanych na stanowiskach profesorów, i to jest wielki sukces! Wysoko oceniam publikacje i prezentowane wystawy dorobku twórczego i naukowego pracowników Wydziału Architektury. Ostatnia konferencja – Piękno w sacrum – świadczy dobitnie o szerokich zainteresowaniach pracowników Wydziału.

Profesor Honorowy serdecznie dziękował także swoim byłym współpracownikom i gratulował uzyskania przez Wydział uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora nauk technicznych w dyscyplinie architektura i urbanistyka.

Podczas uroczystości Dziekan Wydziału Architektury dr hab. inż. arch. Zdzisław Pelczarski wręczył medale osobom zasłużonym dla rozwoju Wydziału. Odznaczenia te, autorstwa Jarosława Perszki, zostały wytłoczone specjalnie na uroczystość 40-lecia Wydziału Architektury.

Uroczystość uświetnił swoim występem Chór Politechniki Białostockiej pod dyr. prof. Wioletty Miłkowskiej. A że absolwenci architektury to ludzie wielu talentów – partię solową w ostatnim utworze wykonał absolwent WA – Grzegorz Kowalewski.

Galeria zdjęć z uroczystości