W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.

Profesor Mikołaj Busłowicz Profesorem Honorowym Politechniki Białostockiej

Profesor Honorowy PB Mikołaj Busłowicz„Najważniejsza rzecz to pamięć. Człowiek swoją pracą i sposobem życia zapracowuje na tę pamięć. W przypadku Profesora Busłowicza wszyscy możemy stwierdzić, że zachowujemy po nim pamięć jak najlepszą” – mówił Rektor PB prof. Lech Dzienis podczas uroczystości na Wydziale Elektrycznym.

Dziś (29 kwietnia) odbyło się seminarium naukowe poświęcone pamięci Profesora Mikołaja Busłowicza, długoletniego pracownika Wydziału Elektrycznego Politechniki Białostockiej. W październiku ubiegłego roku Senat uczelni pozytywnie zaopiniował przyznanie tytułu Honorowego Profesora temu znakomitemu naukowcowi i nauczycielowi akademickiemu. Niestety 1 listopada 2014 roku Profesor Mikołaj Busłowicz odszedł od nas – ciężka choroba, z jaką walczył, pokonała Go.

Społeczności Politechniki Białostockiej, a zwłaszcza pracownikom i studentom Wydziału Elektrycznego bardzo zależało na tym, by upamiętnić osobę Profesora Mikołaja Busłowicza. Dlatego zostało zorganizowane seminarium naukowe, podczas którego imię Profesora nadano auli 030 na Wydziale Elektrycznym.

W uroczystości wzięli udział nie tylko pracownicy i studenci naszej uczelni, lecz także naukowcy współpracujący z Profesorem, m.in. reprezentanci PAN, Politechniki Łódzkiej, Akademii Górniczo-Hutniczej, Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego i Politechniki Śląskiej. Gościem honorowym seminarium była Pani Wanda Busłowicz.

Prof. Tadeusz Kaczorek mówił: „Z prof. Busłowiczem spotkałem się na drugim roku studiów na Politechnice Warszawskiej. Już wtedy zwracał uwagę jako wyróżniający się student. Był człowiekiem wybitnym, bardzo uważnym. Był pierwszym z Podlasia członkiem zwyczajnym Akademii Inżynierskiej (…). Każdą pracę przed opublikowaniem czytaliśmy, sprawdzał wszystkie obliczenia i schematy”.   Wzruszony wspominał przyjaciela: „To był wspaniały, szlachetny człowiek, utalentowany naukowiec.”

Etapy postępowania o nadanie tytułu Profesora Honorowego przedstawił Dziekan Wydziału Elektrycznego prof. Marian Roch Dubowski: „W lipcu Rada Wydziału Elektrycznego PB wystąpiła z wnioskiem o nadanie tytułu Profesora Honorowego PB Mikołajowi Busłowiczowi. 2 października wniosek ten pozytywnie zaopiniował Senat PB. Niestety Profesor nie doczekał wręczenia…”

W akcie nadania tytułu Profesora Honorowego Politechniki Białostcokiej czytamy: „Wybitnemu specjaliście w zakresie automatyki, nauczycielowi i wychowawcy wielu pokoleń pracowników naukowych i studentów, w uznaniu osiągnięć w pracy naukowej i kształceniu kadr oraz zasług dla rozwoju nauki i techniki”.

Akt ten odebrała Pani Wanda Busłowicz, która mówiła o mężu: „Wierzył, że pokona chorobę i po urlopie zdrowotnym wróci do pracy. Jeszcze zdążył napisać 2 artykuły i wysłać do publikacji, planował kolejną konferencję naukową”. Pełna wzruszenia powiedziała też: „Odszedł od nas cicho, spokojnie, tak jak żył. Wierzę, że pracownicy i studenci zachowają Mikołaja w dobrej pamięci. Człowiek żyje tak długo, jak pamięć o nim trwa. Trudno pogodzić się z tym, że Mikołaja nie ma z nami”.

Pracownicy Katedry Automatyki i Elektroniki, którą kierował Profesor Busłowicz, na ręce pani Wandy Busłowicz przekazali obraz. Jest pełen spokoju i ciszy – jak Profesor…

Prof. Mikołaj Busłowicz rozpoczął pracę na Wydziale Elektrycznym (wówczas Instytucie Elektrotechniki) Politechniki Białostockiej w 1978 r. na stanowisku adiunkta, po okresie kształcenia na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej, gdzie uzyskał tytuł magistra inżyniera, ukończył studia doktoranckie i uzyskał stopień naukowy doktora. Na Wydziale Elektrycznym PB pracował więc nieprzerwanie ponad 36 lat tj. przez ponad połowę 65-letniego okresu istnienia Wydziału i Uczelni. W latach 1988-1993 prof. dr hab. inż. Mikołaj Busłowicz pełnił funkcję prodziekana Wydziału Elektrycznego PB (kolejno: ds. studenckich i dydaktyki oraz ds. nauki), a w latach 1993-1996 i 1996-1999 (przez dwie kadencje) Dziekana Wydziału Elektrycznego PB. W latach 1999-2002 i 2002-2005 był prorektorem Politechniki Białostockiej ds. nauki i pierwszym zastępcą Rektora Uczelni.
W roku 2003 był głównym organizatorem i przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego I Podlaskiego Festiwalu Nauki i Sztuki – pierwszego w historii wydarzenia, prezentującego społeczeństwu Podlasia dorobek białostockiego środowiska akademickiego.
W ciągu swej działalności zawodowej, prof. dr hab. inż. Mikołaj Busłowicz zgromadził bardzo poważny, uznany i ceniony w środowisku krajowym i na arenie międzynarodowej dorobek naukowy.  W sumie  Prof. M. Busłowicz jest autorem lub współautorem około 200 publikacji. Na podkreślenie zasługuje fakt, że wiele z tych prac zawiera oryginalne koncepcje i rezultaty, rozwijane i pogłębiane następnie przez licznych badaczy pracujących w różnych ośrodkach naukowych w Polsce i na świecie.

Galeria zdjęć z uroczystości