W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.

Projekty finansowane przez NCN

Instytut Inżynierii Lądowej
 1. Biocementacja jako nowatorska metoda wzmocnienia gruntów mineralnych i antropogenicznych

  Kierownik tematu: dr Mariola Wasil
  Katedra Geotechniki i Mechaniki Konstrukcji

  Rodzaj konkursu: MINIATURA 5
  Okres realizacji: 15.12-2021 – 14.12.2022
  Nakłady przyznane: 21 120 zł


 2. Zmiany właściwości fizyczno-mechanicznych i strukturalnych kompozytów geopolimerowych na bazie kruszywa recyklingowego i biokarbonizatu w wyniku sekwestracji CO2

  Kierownik tematu: dr inż. Katarzyna Kalinowska-Wichrowska
  Katedra Budownictwa i Kształtowania Krajobrazu

  Rodzaj konkursu: MINIATURA 7
  Okres realizacji: 30.05.2023 – 29.05.2024
  Nakłady przyznane: 49 344 zł


 3. Wpływ włókien węglowych odzyskanych z zaawansowanych produktów przemysłu motoryzacyjnego i sektora energii odnawialnych na właściwości betonów cementowych

  Kierownik tematu: dr inż. Julita Krassowska
  Katedra Konstrukcji Budowlanych i Mechaniki Budowli

  Rodzaj konkursu: MINIATURA 7
  Okres realizacji: 05.10.2023 – 04.10.2024
  Nakłady przyznane: 38 231 zł


Instytut Inżynierii Środowiska i Energetyki
 1. Badanie zależności między aktywnością przeciwdrobno-ustrojową a prooksydacyjną ekstraktów z jabłek oraz wybranych roślinnych związków fenolowych i ich pochodnych

  Kierownik tematu: dr Monika Kalinowska
  Katedra Chemii, Biologii i Biotechnologii

  Rodzaj konkursu: SONATA 6
  Okres realizacji: 22.07.2014 – 21.07.2018
  Nakłady przyznane: 399 700 zł


 2. Badania nad poprawą selektywności i aktywności wybranych leków i naturalnych związków o właściwościach przeciwnowotworowych pod wpływem kompleksowania metalami

  Kierownik tematu: prof. dr hab. Włodzimierz Lewandowski
  Katedra Chemii, Biologii i Biotechnologii

  Rodzaj konkursu: OPUS 7
  Okres realizacji: 04.02.2015 – 03.12.2018
  Nakłady przyznane: 892 480 zł


 3. Badania wpływu wybranych metali na zmianę właściwości antyoksydacyjnych związków naturalnych występujących w produktach żywnościowych pochodzenia roślinnego

  Kierownik tematu: prof. dr hab. Włodzimierz Lewandowski
  Katedra Chemii, Biologii i Biotechnologii

  Rodzaj konkursu: OPUS 9
  Okres realizacji: 25.02.2016 – 24.02.2020
  Nakłady przyznane: 542 920 zł


 4. Dynamika składników nawozowych w glebie nawożonej osadem pofermentacyjnym z biogazowni rolniczej

  Kierownik tematu: dr inż. Agnieszka Wysocka-Czubaszek
  Katedra Inżynierii Rolno-Spożywczej i Kształtowania Środowiska

  Rodzaj konkursu: MINIATURA 1
  Okres realizacji: 09.11.2017 – 08.11.2018
  Nakłady przyznane: 18 700 zł


 5. Badania zależności między strukturą molekularną a aktywnością biologiczną związków pochodzenia naturalnego o potencjalnym działaniu konserwującym i ich kompleksów z metalami

  Projekt realizowany w Konsorcjum naukowym; Lider – Politechnika Białostocka; Partner – Uniwersytet w Białymstoku
  Kierownik tematu: prof. dr hab. Włodzimierz Lewandowski
  Katedra Chemii, Biologii i Biotechnologii

  Rodzaj konkursu: OPUS 15
  Okres realizacji: 21.02.2019 – 20.02.2024
  Nakłady przyznane PB: 570 640 zł


 6. Nowe pochodne roślinnych kwasów karboksylowych jako aktywne składniki biopreparatów bezpiecznych dla człowieka i środowiska naturalnego

  Projekt realizowany w Konsorcjum naukowym; Lider – Politechnika Białostocka; Partner – Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego w Warszawie

  Kierownik tematu: prof. dr hab. Włodzimierz Lewandowski
  Katedra Chemii, Biologii i Biotechnologii

  Rodzaj konkursu: OPUS 16
  Okres realizacji: 28.06.2019 – 27.06.2024
  Nakłady przyznane PB: 637 000 zł


 7. Analiza wpływu hydrodynamicznych sił ścinających na mechanizm przemian azotu podczas naturalnej granulacji kłaczkowatego osadu czynnego

  Kierownik tematu: dr inż. Piotr Ofman
  Katedra Technologii w Inżynierii Środowiska

  Rodzaj konkursu: MINIATURA 3
  Okres realizacji: 19.12.2019 – 18.12.2020
  Nakłady przyznane: 34 386 zł


 8. Poprodukcyjne odpady zielarskie jako surowce do produkcji biopaliwa

  Kierownik tematu: dr inż. Aneta Sienkiewicz
  Katedra Inżynierii Rolno-Spożywczej i Kształtowania Środowiska

  Rodzaj konkursu: MINIATURA 3
  Okres realizacji: 19.12.2019 – 19.08.2021

  Nakłady przyznane: 49 940 zł


 9. Wpływ rodzaju osadu czynnego oraz parametrów technologicznych sekwencyjnych reaktorów wsadowych na efektywność oraz mechanizm usuwania mikrozanieczyszczeń z grupy benzotriazoli

  Kierownik tematu: dr inż. Joanna Struk-Sokołowska
  Katedra Technologii w Inżynierii Środowiska

  Rodzaj konkursu: MINIATURA 4
  Okres realizacji: 01.10.2020 – 30.09.2021

  Nakłady przyznane: 49 740 zł


 10. Wpływ niskotemperaturowego kondycjonowania osadu tlenowego granulowanego z wykorzystaniem zestalonego ditlenku węgla na przebieg fermentacji metanowej

  Kierownik tematu: dr inż. Joanna Kazimierowicz
  Katedra Wodociągów i Kanalizacji

  Rodzaj konkursu: MINIATURA 4
  Okres realizacji: 16.10.2020 – 15.10.2021

  Nakłady przyznane: 42 834 zł


 11. Badania przyczyn wzrostu właściwości antyutleniających związków naturalnych występujących w żywności pod wpływem kompleksowania mikroelementami. Poszukiwanie efektywnych antyoksydantów w technologii żywności

  Projekt realizowany w Konsorcjum naukowym; Lider – Politechnika Białostocka; Partner – Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego w Warszawie

  Kierownik tematu: prof. dr hab. Włodzimierz Lewandowski
  Katedra Chemii, Biologii i Biotechnologii

  Rodzaj konkursu: OPUS 20
  Okres realizacji: 18.06.2021 – 17.06.2025
  Nakłady przyznane PB: 811 000 zł


 12. Wybrane fungicydy jako potencjalne mikrozanieczyszczenia estrogeniczne EDC w środowisku

  Kierownik tematu: dr hab. Agata Jabłońska-Trypuć
  Katedra Chemii, Biologii i Biotechnologii

  Rodzaj konkursu: MINIATURA 5
  Okres realizacji: 03.11.2021 – 02.11.2022
  Nakłady przyznane PB: 42 486 zł


 13. Badania nad kompleksowym wykorzystaniem bogatych w związki fenolowe odpadów z przetwórstwa rolno-spożywczego do otrzymania nano-formulacji o wysokiej bioaktywności i biodostępności

  Kierownik tematu: dr hab. Monika Kalinowska
  Katedra Chemii, Biologii i Biotechnologii

  Rodzaj konkursu: OPUS 22
  Okres realizacji: 24.06.2022 – 23.06.2026
  Nakłady przyznane PB: 1 721 542 zł


 14. Wpływ warunków zagęszczania na jakość peletów wytworzonych z różnych rodzajów biokarbonizatów

  Kierownik tematu: dr inż. Magdalena Joka Yildiz
  Katedra Inżynierii Rolno-Spożywczej i Kształtowania Środowiska

  Rodzaj konkursu: MINIATURA 7
  Okres realizacji: 30.05.2023 – 29.05.2024
  Nakłady przyznane PB: 39 358 zł


Instytut Nauk Leśnych
 1. Badania nad składem chemicznym i mechanizmami działania przeciwnowotworowego ekstraktów z pączków brzozy białej i wyizolowanych z nich substancji

  Kierownik tematu: prof. dr hab. Walerij Isidorow

  Rodzaj konkursu: OPUS 12
  Okres realizacji: 03.08.2017 – 02.01.2020
  Nakłady przyznane: 678 042 zł


 2. Emisja fotochemiczne czynnych związków organicznych do atmosfery przez rozkładające się liściaste ściółki i roślinność runa leśnego, a także trawiastego filcu stepów w świetle globalnych zmian klimatu

  Kierownik tematu: prof. dr hab. Walerij Isidorow

  Rodzaj konkursu: OPUS 18
  Okres realizacji: 1.09.2020 – 31.12.2023
  Nakłady przyznane: 1 692 074 zł


Instytut Automatyki, Elektroniki i Elektrotechniki
 1. Badanie mechanizmów wpływających na różnice we właściwościach luminescencyjnych szkieł i wytworzonych z nich światłowodów domieszkowanych lantanowcami

  Kierownik tematu: dr hab. inż. Marcin Kochanowicz
  Katedra Elektroenergetyki, Fotoniki i Techniki Świetlnej

  Rodzaj konkursu: SONATA 5
  Okres realizacji: 17.03.2014 – 16.03.2017
  Nakłady przyznane: 555 960 zł


 2. Deskryptorowe układy nieliniowe i liniowe niecałkowitych rzędów

  Kierownik tematu: prof. zw. dr hab. inż. Tadeusz Kaczorek
  Katedra Automatyki i Elektroniki

  Rodzaj konkursu: OPUS 7
  Okres realizacji: 04.02.2015 – 03.02.2018
  Nakłady przyznane: 525 940 zł


 3. Światłowody ko-domieszkowane lantanowcami i nano-cząstkami metali szlachetnych

  Kierownik tematu: dr inż. Jacek Żmojda
  Katedra Elektroenergetyki, Fotoniki i Techniki Świetlnej

  Rodzaj konkursu: SONATA 11
  Okres realizacji: 19.01.2017 – 18.01.2020
  Nakłady przyznane: 401 750 zł


 4. Badania właściwości spektroskopowych ko-domieszkowanych światłowodów polimerowych

  Kierownik tematu: dr inż. Piotr Miluski
  Katedra Elektroenergetyki, Fotoniki i Techniki Świetlnej

  Rodzaj konkursu: MINIATURA 1
  Okres realizacji: 11.10.2017 – 10.10.2018
  Nakłady przyznane: 43 670 zł


 5. Wpływ ko-domieszkowania pierwiastkami ziem rzadkich na właściwości spektroskopowe szkieł fluoroindowych

  Projekt realizowany w Konsorcjum naukowym: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie – Lider; Partner – Politechnika Białostocka

  Kierownik tematu: dr hab. inż. Marcin Kochanowicz
  Katedra Elektroenergetyki, Fotoniki i Techniki Świetlnej

  Rodzaj konkursu: OPUS 13
  Okres realizacji: 26.02.2018 – 25.08.2022
  Nakłady przyznane PB: 259 840 zł


 6. Analiza i synteza wybranych klas liniowych i nieliniowych układu rzędu niecałkowitego

  Kierownik tematu: prof. zw. dr hab. inż. Tadeusz Kaczorek
  Katedra Automatyki i Elektroniki

  Rodzaj konkursu: OPUS 14
  Okres realizacji: 12.06.2018 – 11.12.2021
  Nakłady przyznane: 715 960 zł


 7. Predykcyjna regulacja przekształtnika AC/DC z filtrem LCL oraz dodatkowym sprzężeniem zwrotnym

  Kierownik tematu: dr inż. Piotr Falkowski
  Katedra Energoelektroniki i Napędów Elektrycznych

  Rodzaj konkursu: MINIATURA 2
  Okres realizacji: 20.12.2018 – 19.12.2019
  Nakłady przyznane: 13 449 zł


 8. Predykcyjne sterowanie wielopoziomowym przekształtnikiem ANPC ze zredukowaną ilością obliczeń

  Kierownik tematu: dr inż. Krzysztof Kulikowski
  Katedra Energoelektroniki i Napędów Elektrycznych

  Rodzaj konkursu: MINIATURA 2
  Okres realizacji: 15.03.2019 – 14.03.2020
  Nakłady przyznane: 13 449 zł


 9. Szklano-ceramiczne światłowody domieszkowane jonami lantanowców – badania i technologia

  Kierownik tematu: dr hab. inż. Jacek Żmojda
  Katedra Fotoniki, Elektroniki i Techniki Świetlnej

  Rodzaj konkursu: PRELUDIUM BIS-1
  Okres realizacji: 01.10.2020 – 30.09.2023
  Nakłady przyznane: 439 200 zł


 10. Ultraszerokopasmowa emisja 1.0-2.1 um w światłowodach wielordzeniowych domieszkowanych ziemiami rzadkimi i metalami Ni, Cr, Bi

  Kierownik tematu: dr hab. inż. Marcin Kochanowicz
  Katedra Fotoniki, Elektroniki i Techniki Świetlnej

  Rodzaj konkursu: OPUS-18
  Okres realizacji: 02.10.2020 – 01.10.2024
  Nakłady przyznane: 1 152 720 zł


 11. Nowe aktywne światłowody o multipierścieniowym rdzeniu typu LMA do ultra-szerokopasmowej emisji w zakresie bezpiecznym dla wzroku

  Kierownik tematu: dr hab. Piotr Miluski
  Katedra Elektroenergetyki, Fotoniki i Techniki Świetlnej

  Rodzaj konkursu: OPUS 19
  Okres realizacji: 01.02.2021 – 31.01.2025
  Nakłady przyznane: 1 067 760 zł


 12. Opracowanie algorytmu optymalizacji doboru rozkładu spektralnego oświetlacza półprzewodnikowego do zwiększenia kontrastu obrazowania tkanek

  Kierownik tematu: dr inż. Łukasz Gryko
  Katedra Fotoniki, Elektroniki i Techniki Świetlnej

  Rodzaj konkursu: MINIATURA 5
  Okres realizacji: 15.12.2021 – 14.12.2023
  Nakłady przyznane: 49 500 zł


 13. Analiza i synteza układów sterowania z wykorzystaniem układów przełączalnych niecałkowitego rzędu

  Projekt realizowany przez Wydział Elektryczny i Wydział Informatyki

  Kierownik tematu: prof. dr hab. inż. Tadeusz Kaczorek
  Katedra Automatyki i Robotyki

  Rodzaj konkursu: OPUS 23
  Okres realizacji: 10.01.2023 – 09.01.2026
  Nakłady przyznane: 899 140 zł


Instytut Informatyki Technicznej i Telekomunikacji
 1. Algorytmy ewolucyjne w globalnej indukcji drzew modelowych

  Kierownik tematu: dr inż. Marcin Czajkowski
  Katedra Oprogramowania

  Rodzaj konkursu: PRELUDIUM 5
  Okres realizacji: 24.02.2014 – 23.02.2017
  Nakłady przyznane: 84 850 zł


 2. Dodatnie nieliniowe systemy sterowania

  Kierownik tematu: prof. dr hab. inż. Zbigniew Bartosiewicz
  Katedra Matematyki

  Rodzaj konkursu: OPUS 5
  Okres realizacji: 17.02.2014 – 16.02.2017
  Nakłady przyznane: 132 600 zł


 3. Konsensus w systemach dynamicznych niecałkowitego rzędu oraz w systemach na skalach czasowych

  Kierownik tematu: dr hab. Agnieszka Malinowska, prof. PB
  Katedra Matematyki

  Rodzaj konkursu: OPUS 8
  Okres realizacji: 14.07.2015 – 13.07.2019
  Nakłady przyznane: 761 800 zł


 4. Badania komparatywne wspólności w płynności na rynkach giełdowych Europy Środkowo-Wschodniej

  Kierownik tematu: dr hab. Joanna Olbryś, prof. PB
  Katedra Informatyki Teoretycznej

  Rodzaj konkursu: OPUS 11
  Okres realizacji: 23.01.2017 – 22.10.2020
  Nakłady przyznane: 128 880 zł


 5. Dyskretne sterowanie typu PID zmiennych niecałkowitych rzędów

  Projekt realizowany w Konsorcjum naukowym: Politechnika Białostocka – Lider; Partner – Politechnika Łódzka

  Kierownik tematu: dr hab. Dorota Mozyrska, prof. PB
  Katedra Matematyki

  Rodzaj konkursu: OPUS 12
  Okres realizacji: 12.09.2017 – 11.07.2021
  Nakłady przyznane PB: 355 130 zł


 6. Dodatnie nieliniowe układy sterowania na skalach czasowych

  Kierownik tematu: prof. dr hab. inż. Zbigniew Bartosiewicz
  Katedra Matematyki

  Rodzaj konkursu: OPUS 13
  Okres realizacji: 19.01.2018 – 18.07.2022
  Nakłady przyznane: 156 000 zł


 7. Metody segmentacji obrazów integrujące analizę tekstur i modele deformowalne

  Kierownik tematu: mgr inż. Daniel Reska
  Katedra Oprogramowania

  Rodzaj konkursu: PRELUDIUM 13
  Okres realizacji: 30.01.2018 – 29.01.2023
  Nakłady przyznane: 150 200 zł


 8. Analiza relacji względnych w eksploracji zintegrowanych danych omicznych

  Kierownik tematu: dr inż. Marcin Czajkowski
  Katedra Oprogramowania

  Rodzaj konkursu: OPUS 17
  Okres realizacji: 25.02.2020 – 24.02.2024
  Nakłady przyznane: 197 400 zł


 9. Nowa dwuskładnikowa metoda augmentacja cykli chodu w biometrycznych systemach identyfikacji osób

  Kierownik tematu: mgr inż. Aleksander Sawicki
  Katedra Mediów Cyfrowych i Grafiki Komputerowej

  Rodzaj konkursu: PRELUDIUM 20
  Okres realizacji: 12.01.2022 – 11.01.2025
  Nakłady przyznane: 97 600 zł


Instytut Nauk o Zarządzaniu i Jakości
 1. Kształtowanie proinnowacyjnej kultury organizacyjnej w publicznych szpitalach

  Kierownik tematu: dr Joanna Jończyk
  Katedra Organizacji i Zarządzania

  Rodzaj konkursu: OPUS 2
  Okres realizacji: 17.08.2012 – 16.08.2017
  Nakłady przyznane: 127 850 zł


 2. Opracowanie koncepcji modelu systemu innowacyjności turystyki zdrowotnej

  Kierownik tematu: dr hab. Elżbieta Szymańska
  Katedra Gospodarki Turystycznej

  Rodzaj konkursu: OPUS 6
  Okres realizacji: 14.07.2014 – 13.01.2017
  Nakłady przyznane: 197 330 zł


 3. Zarządzanie wydajnością w łańcuchu dostaw (SCPM) w zakresie parametrów określonych formułą 3V. Implikacje dla zarządzania informacją

  Projekt realizowany w Konsorcjum naukowym: Akademia Ekonomiczna w Poznaniu – Lider
  Kierownik tematu: prof. dr hab. inż. Joanicjusz Nazarko
  Międzynarodowy Chiński i Środkowo-Wschodnioeuropejski Instytut Logistyki i Nauki o Usługach

  Rodzaj konkursu: OPUS 7
  Okres realizacji: 16.03.2015 – 15.03.2018
  Nakłady przyznane: 80 340 zł


 4. Model zarządzania technologiami w przedsiębiorstwie klastrowym

  Kierownik tematu: mgr inż. Elżbieta Krawczyk-Dembicka
  Katedra Organizacji i Zarządzania

  Rodzaj konkursu: PRELUDIUM 10
  Okres realizacji: 28.06.2016 – 27.06.2019
  Nakłady przyznane: 89 600 zł


 5. Metodyka analizy strategicznej przedsiębiorstwa na potrzeby integracji produktowo-usługowej

  Kierownik tematu: mgr Justyna Kozłowska
  Międzynarodowy Chiński i Środkowo-Wschodnioeuropejski Instytut Logistyki i Nauki o Usługach

  Rodzaj konkursu: PRELUDIUM 12
  Okres realizacji: 11.07.2017 – 10.11.2020
  Nakłady przyznane: 99 800 zł


 6. Efektywność publicznych służb zatrudniania w Polsce – stan rzeczywisty a pożądany

  Kierownik tematu: dr Ewa Rollnik-Sadowska
  Zakład Ekonomii Menadżerskiej

  Rodzaj konkursu: MINIATURA 1
  Okres realizacji: 28.10.2017 – 27.10.2018
  Nakłady przyznane: 10 292 zł


 7. Przywództwo a orientacja na klienta w przedsiębiorstwie innowacyjnym

  Kierownik tematu: dr Urszula Widelska
  Katedra Marketingu i Przedsiębiorczości

  Rodzaj konkursu: MINIATURA 1
  Okres realizacji: 09.11.2017 – 08.11.2018
  Nakłady przyznane: 36 696 zł


 8. Modelowanie zarządzania niepewnością w złożonych systemach za pomocą metodyki foresight

  Kierownik tematu: dr Andrzej Magruk
  Międzynarodowy Chiński i Środkowo-Wschodnioeuropejski Instytut Logistyki i Nauki o Usługach

  Rodzaj konkursu: MINIATURA 1
  Okres realizacji: 09.11.2017 – 08.11.2018
  Nakłady przyznane: 5 754 zł


 9. Umiędzynarodowienie i ewaluacja memetycznej metodyki zarządzania treścią w sieciach społecznościowych na potrzeby budowania wizerunku destynacji

  Kierownik tematu: dr Krzysztof Stepaniuk
  Katedra Gospodarki Turystycznej

  Rodzaj konkursu: MINIATURA 1
  Okres realizacji: 09.11.2017 – 08.11.2018
  Nakłady przyznane: 16 390 zł


 10. Relacyjny model systemu kształtowania jakości usług kurierskich w branży e-commerce

  Kierownik tematu: mgr Aleksandra Gulc
  Międzynarodowy Chiński i Środkowo-Wschodnioeuropejski Instytut Logistyki i Nauki o Usługach

  Rodzaj konkursu: PRELUDIUM 13
  Okres realizacji: 12.01.2018 – 11.07.2021
  Nakłady przyznane: 93 800 zł


 11. Metody analizy i oceny modeli biznesu przedsiębiorstw

  Kierownik tematu: dr Katarzyna Dębkowska
  Katedra Informatyki Gospodarczej

  Rodzaj konkursu: MINIATURA 1
  Okres realizacji: 10.02.2018 – 09.02.2019
  Nakłady przyznane: 8 100 zł


 12. Jakość relacji w procesie wspierania przedsiębiorczości akademickiej

  Kierownik tematu: dr Urszula Kobylińska
  Katedra Organizacji i Zarządzania

  Rodzaj konkursu: MINIATURA 2
  Okres realizacji: 03.11.2018 – 02.11.2019
  Nakłady przyznane: 10 715 zł


 13. Wpływ foresightowej dojrzałości kompetencyjnej na oburęczność organizacyjną

  Kierownik tematu: dr Anna Kononiuk
  Międzynarodowy Chiński i Środkowo-Wschodnio Europejski Instytut Logistyki i Nauki o Usługach

  Rodzaj konkursu: MINIATURA 2
  Okres realizacji: 03.11.2018 – 02.11.2019
  Nakłady przyznane: 35 530 zł


 14. Hybrydowa metoda Rough – DEA obiektywizacji oceny technologii w projektach foresight

  Kierownik tematu: dr Ewa Chodakowska
  Międzynarodowy Chiński i Środkowo-Wschodnio Europejski Instytut Logistyki i Nauki o Usługach

  Rodzaj konkursu: MINIATURA 2
  Okres realizacji: 20.12.2018 – 19.12.2019
  Nakłady przyznane: 14 562 zł


 15. Gerontechnologia – potencjał akceptacji technologii poprawiających jakość życia osób starszych

  Kierownik tematu: dr hab. inż. Katarzyna Halicka
  Międzynarodowa Katedra Logistyki i Inżynierii Usług

  Rodzaj konkursu: MINIATURA 3
  Okres realizacji: 22.11.2019 – 21.11.2020
  Nakłady przyznane: 49 500 zł


 16. Uwarunkowania jakości relacji biznesowych w percepcji przedstawicieli firm innowacyjnych w dobie Przemysłu 4.0

  Kierownik tematu: dr Anna Tomaszuk
  Katedra Zarządzania, Ekonomii i Finansów

  Rodzaj konkursu: MINIATURA 3
  Okres realizacji: 19.12.2019 – 19.01.2022
  Nakłady przyznane: 33 008 zł


 17. Przezorna ocena technologii jako narzędzie wsparcia odpowiedzialnych badań i innowacji

  Kierownik tematu: dr Łukasz Nazarko
  Katedra Zarządzania, Ekonomii i Finansów

  Rodzaj konkursu: MINIATURA 4
  Okres realizacji: 12.12.2020 – 11.03.2022
  Nakłady przyznane: 33 825 zł


 18. Opracowanie i walidacja narzędzia do oceny przywództwa duchowego w zespołach wirtualnych

  Kierownik tematu: dr Joanna Samul
  Katedra Zarządzania, Ekonomii i Finansów

  Rodzaj konkursu: MINIATURA 6
  Okres realizacji: 8.07.2022 – 7.07.2023
  Nakłady przyznane: 39 600 zł


 19. Czynniki determinujące społeczną akceptację inteligentnej i zrównoważonej mobilności miejskiej

  Kierownik tematu: prof. dr hab. inż. Joanna Ejdys
  Międzynarodowa Katedra Logistyki i Inżynierii Usług

  Rodzaj konkursu: OPUS 23
  Okres realizacji: 27.01.2023 – 26.01.2026
  Nakłady przyznane: 335 584 zł


Instytut Inżynierii Biomedycznej
 1. Analizy biomechaniczne systemu implantacyjnego do bezpośredniego połączenia protezy z kością

  Kierownik tematu: mgr inż. Piotr Prochor
  Zakład Biomateriałów i Inżynierii Wyrobów Medycznych

  Rodzaj konkursu: PRELUDIUM 12
  Okres realizacji: 24.08.2017 – 23.08.2020
  Nakłady przyznane: 72 360 zł


 2. Włókna szklane domieszkowane lantanowcami o hybrydowych właściwościach bioaktywnych i sensorowych

  Kierownik tematu: mgr inż. Agata Baranowska
  Zakład Biomateriałów i Inżynierii Wyrobów Medycznych

  Rodzaj konkursu: PRELUDIUM 16
  Okres realizacji: 11.07.2019 – 10.07.2024
  Nakłady przyznane: 192 600 zł


 3. Zastosowanie analizy tekstury trójwymiarowych obrazów Tomografii Komputerowej (TK) do detekcji objawów radiologicznych resorbcji i hipercementozy zębów na modelu głowy koni w przebiegu syndromu EOTRH

  Kierownik tematu: dr inż. Marta Borowska
  Zakład Biomechatroniki

  Rodzaj konkursu: MINIATURA 6
  Okres realizacji: 03.09.2022 – 02.09.2023
  Nakłady przyznane: 49 995 zł


 4. Badania reologiczne hydrożeli DNA z komórkami i cząstkami naśladującymi komórki

  Kierownik tematu: dr inż. Dawid Łysik
  Zakład Biomateriałów i Inżynierii Wyrobów Medycznych

  Rodzaj konkursu: MINIATURA 7
  Okres realizacji: 05.09.2023 – 04.09.2024
  Nakłady przyznane: 44 550 zł


Instytut Inżynierii Mechanicznej
 1. Mikromechaniczne modelowanie zniszczenia polimerowych kompozytów włóknistych

  Kierownik tematu: dr hab. inż. Marek Romanowicz
  Katedra Mechaniki i Informatyki Stosowanej

  Rodzaj konkursu: SONATA 2
  Okres realizacji: 03.09.2012 – 02.09.2017
  Nakłady przyznane: 297 863 zł


 2. Badanie dynamiki zalewania dyszy cieczą podczas formowania się kolumny pęcherzy

  Kierownik tematu: dr inż. Paweł Dzienis
  Katedra Mechaniki i Informatyki Stosowanej

  Rodzaj konkursu: PRELUDIUM 7
  Okres realizacji: 28.01.2015 – 27.01.2018
  Nakłady przyznane: 107 810 zł


 3. Wybrane problemy termomechaniki materiałów o właściwościach zależnych od temperatury

  Kierownik tematu: dr hab. inż. Dariusz Perkowski
  Katedra Mechaniki i Informatyki Stosowanej

  Rodzaj konkursu: SONATA 6
  Okres realizacji: 20.08.2014 – 19.08.2017
  Nakłady przyznane: 94 550 zł


 4. Analiza niestabilności wrzenia w równoległych minikanałach

  Kierownik tematu: dr inż. Hubert Grzybowski
  Katedra Mechaniki i Informatyki Stosowanej

  Rodzaj konkursu: PRELUDIUM 9
  Okres realizacji: 04.02.2016 – 03.02.2019
  Nakłady przyznane: 64 800 zł


 5. Badania tarcia i zużycia stopów implantacyjnych i ceramiki korundowej w warunkach frettingu

  Kierownik tematu: mgr Marcin Klekotka
  Katedra Inżynierii Materiałowej i Produkcji

  Rodzaj konkursu: PRELUDIUM 9
  Okres realizacji: 15.03.2016 – 14.03.2019
  Nakłady przyznane: 149 984 zł


 6. Zagadnienia cieplne tarcia dla układów warstwa-podłoże z uwzględnieniem termoczułości materiałów

  Kierownik tematu: mgr inż. Ewa Och
  Katedra Mechaniki i Informatyki Stosowanej

  Rodzaj konkursu: PRELUDIUM 10
  Okres realizacji: 07.07.2016 – 06.07.2018
  Nakłady przyznane: 69 760 zł


 7. Modelowanie numeryczne nagrzewania tarciowego w układzie hamulcowym z uwzględnieniem wzajemnej zależności prędkości, temperatury i czułości termicznej materiałów

  Kierownik tematu: dr inż. Piotr Grześ
  Katedra Mechaniki i Informatyki Stosowanej

  Rodzaj konkursu: SONATA 10
  Okres realizacji: 11.07.2016 – 10.07.2019
  Nakłady przyznane: 188 118 zł


 8. Wpływ ko-domieszkowania lantanowcami szkieł bizmutowo-germanowych na ich właściwości luminescencyjne w zakresie 2–3μm

  Kierownik tematu: dr inż. Tomasz Ragiń
  Katedra Inżynierii Materiałowej i Produkcji

  Rodzaj konkursu: PRELUDIUM 12
  Okres realizacji: 20.07.2017 – 19.07.2019
  Nakłady przyznane: 88 800 zł


 9. Numeryczne modelowanie procesu zniszczenia metali porowatych na podstawie obrazów mikrotomograficznych

  Kierownik tematu: dr inż. Michał Doroszko
  Katedra Mechaniki i Informatyki Stosowanej

  Rodzaj konkursu: PRELUDIUM 12
  Okres realizacji: 09.08.2017 – 08.08.2021
  Nakłady przyznane: 136 220 zł


 10. Nowa koncepcja modułowego bezzałogowego statku powietrznego

  Kierownik tematu: dr inż. Leszek Ambroziak
  Katedra Automatyki i Robotyki

  Rodzaj konkursu: MINIATURA 1
  Okres realizacji: 23.11.2017 – 22.11.2018
  Nakłady przyznane: 47 707 zł


 11. Badania kumulacji uszkodzeń zmęczeniowych w warunkach obciążeń niskocyklowych w tym w podwyższonej temperaturze

  Kierownik tematu: dr inż. Jarosław Szusta
  Katedra Mechaniki i Informatyki Stosowanej

  Rodzaj konkursu: MINIATURA 1
  Okres realizacji: 23.11.2017 – 22.11.2018
  Nakłady przyznane: 50 000 zł


 12. Badania wymiany ciepła w inżektorze dwufazowym

  Kierownik tematu: dr inż. Kamil Śmierciew
  Katedra Budowy Maszyn i Techniki Cieplnej

  Rodzaj konkursu: MINIATURA 1
  Okres realizacji: 13.12.2017 – 12.12.2018
  Nakłady przyznane: 41 250 zł


 13. Ciągliwe pękanie elementów z karbami w złożonym stanie obciążeń nieproporcjonalnych

  Kierownik tematu: dr inż. Łukasz Derpeński
  Katedra Mechaniki i Informatyki Stosowanej

  Rodzaj konkursu: MINIATURA 1
  Okres realizacji: 13.12.2017 – 12.12.2018
  Nakłady przyznane: 49 500 zł


 14. Badanie zależności optymalnych parametrów kształtu palców chwytaków od parametrów i ograniczeń narzuconych przez zadanie chwytania

  Kierownik tematu: dr inż. Adam Wolniakowski
  Katedra Automatyki i Robotyki

  Rodzaj konkursu: MINIATURA 1
  Okres realizacji: 23.12.2017 – 22.12.2018
  Nakłady przyznane: 22 000 zł


 15. Eksperymentalne badania procesu dynamicznej stabilizacji wahadła z zastosowaniem sterowania w pętli sprzężenia zwrotnego

  Kierownik tematu: dr Maciej Ciężkowski
  Katedra Automatyki i Robotyki

  Rodzaj konkursu: MINIATURA 1
  Okres realizacji: 04.01.2018 – 03.01.2019
  Nakłady przyznane: 16 940 zł


 16. Badania wymiany ciepła i oporów przepływu w upakowanym złożu warzyw i owoców

  Kierownik tematu: mgr inż. Adam Łapiński
  Katedra Budowy Maszyn i Techniki Cieplnej

  Rodzaj konkursu: PRELUDIUM 13
  Okres realizacji: 19.01.2018 – 18.07.2020
  Nakłady przyznane: 96 160 zł


 17. Wpływ modyfikacji warstwy powierzchniowej biomateriałów metalicznych na ich właściwości eksploatacyjne

  Kierownik tematu: dr inż. Magdalena Łępicka
  Katedra Inżynierii Materiałowej i Produkcji

  Rodzaj konkursu: PRELUDIUM 13
  Okres realizacji: 19.01.2018 – 18.01.2022
  Nakłady przyznane: 125 336 zł


 18. Rozwiązanie problemu wyznaczania temperatury w kontakcie ślizgowym

  Kierownik projektu: dr hab. Oleksii Nosko
  Katedra Mechaniki i Informatyki Stosowanej

  Rodzaj konkursu: SONATA 13
  Okres realizacji: 28.03.2018 – 27.12.2021
  Nakłady przyznane: 496 300 zł


 19. Nieliniowe modele matematyczne i badania doświadczalne nagrzewania tarciowego kolejowego układu hamulcowego

  Kierownik projektu: dr hab. inż. Michał Kuciej, prof. PB
  Katedra Mechaniki i Informatyki Stosowanej

  Rodzaj konkursu: OPUS 14
  Okres realizacji: 26.06.2018 – 25.06.2023
  Nakłady przyznane: 625 200 zł


 20. Stabilność intensyfikowanego przez mikromembranę wrzenia w minikanale

  Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Romuald P. Mosdorf
  Katedra Mechaniki i Informatyki Stosowanej

  Rodzaj konkursu: OPUS 14
  Okres realizacji: 17.07.2018 – 16.07.2023
  Nakłady przyznane: 392 984 zł


 21. Dyssypacja energii odkształcenia plastycznego w okolicach koncentratorów naprężeń występujących w materiałach kompozytowych

  Kierownik projektu: dr inż. Grzegorz Rogowski
  Katedra Inżynierii Materiałowej i Produkcji

  Rodzaj konkursu: MINIATURA 2
  Okres realizacji: 16.10.2018 – 15.10.2019
  Nakłady przyznane: 26 400 zł


 22. Anizotropia rozwoju uszkodzeń zmęczeniowych stopów tytanu Ti6Al4V otrzymywanych za pomocą druku 3D

  Kierownik projektu: dr inż. Anna Falkowska
  Katedra Mechaniki i Informatyki Stosowanej

  Rodzaj konkursu: MINIATURA 2
  Okres realizacji: 03.11.2018 – 02.11.2019
  Nakłady przyznane: 42 416 zł


 23. Badanie trójwymiarowych trajektorii ruchu pęcherzy gazowych w cieczy

  Kierownik projektu: mgr inż. Jakub Augustyniak
  Katedra Mechaniki i Informatyki Stosowanej

  Rodzaj konkursu: PRELUDIUM 15
  Okres realizacji: 21.01.2019 – 20.01.2023
  Nakłady przyznane: 136 840 zł


 24. Modelowanie kumulacji uszkodzeń i pękania materiałów konstrukcyjnych w warunkach złożonych obciążeń zmęczeniowych, także z uwzględnieniem predeformacji pełzaniowej oraz podwyższonej temperatury

  Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Andrzej Seweryn
  Katedra Mechaniki i Informatyki Stosowanej

  Rodzaj konkursu: OPUS 15
  Okres realizacji: 21.01.2019 – 20.07.2023
  Nakłady przyznane: 823 120 zł


 25. Materiały kompozytowe o osnowie metalicznej z naturalnym wypełniaczem

  Kierownik projektu: dr inż. Izabela Zgłobicka
  Katedra Inżynierii Materiałowej i Produkcji

  Rodzaj konkursu: SONATA 14
  Okres realizacji: 24.07.2019 – 23.06.2023
  Nakłady przyznane: 417 300 zł


 26. Metoda identyfikacji uszkodzeń wału w trakcie pracy maszyny wirnikowej na podstawie autorskiego modelu diagnostycznego w postaci różnicy przesunięć fazowych sygnałów

  Kierownik projektu: dr inż. Rafał Grądzki
  Katedra Automatyki i Robotyki

  Rodzaj konkursu: MINIATURA 3
  Okres realizacji: 19.12.2019 – 18.12.2020
  Nakłady przyznane: 48 400 zł


 27. Procesy pękania elementów z karbami wykonanych z tworzyw sztucznych, w warunkach prostych i złożonych stanów obciążenia

  Kierownik projektu: mgr inż. Elżbieta Bura
  Katedra Mechaniki i Informatyki Stosowanej

  Rodzaj konkursu: PRELUDIUM 17
  Okres realizacji: 24.02.2020 – 23.02.2024
  Nakłady przyznane: 194 860 zł


 28. Badanie struktur przepływów dwufazowych w mikrokanale z bocznym dopływem fazy gazowej

  Kierownik projektu: dr inż. Grzegorz Górski
  Katedra Inżynierii Materiałowej i Produkcji

  Rodzaj konkursu: MINIATURA 4
  Okres realizacji: 12.12.2020 – 11.12.2021
  Nakłady przyznane: 15 400 zł


 29. Badanie intensywności generacji cząstek zużycia w kontakcie ślizgowym stal-tworzywo sztuczne

  Kierownik projektu: dr inż. Wojciech Tarasiuk
  Katedra Mechaniki i Informatyki Stosowanej

  Rodzaj konkursu: MINIATURA 5
  Okres realizacji: 02.12.2021 – 01.12.2022
  Nakłady przyznane: 20 460 zł


 30. Funkcjonalizowane biomateriały z pokryciem i mikrostrukturyzacją powierzchni do zastosowań w stomatologii

  Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Krzysztof Jan Kurzydłowski
  Katedra Inżynierii Materiałowej i Produkcji

  Rodzaj konkursu: M-ERA.NET.3
  Okres realizacji: 1.07.2022 – 30.06.2025
  Nakłady przyznane: 898 572 zł