Legia Akademicka

logo Legii Akademickiej Trzecia edycja programu Legia Akademicka na Politechnice Białostockiej

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Minister Obrony Narodowej podpisali porozumienie w sprawie realizacji programu edukacji wojskowej studentów w ramach Legii Akademickiej. Jest to kontynuacja zapoczątkowanego w 2017 r. pilotażowego projektu edukacji wojskowej studentów w ramach Legii Akademickiej. Na mocy ww. porozumienia Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego zlecił wybranym uczelniom realizację części teoretycznej programu edukacji wojskowej w ramach Legii Akademickiej w roku akademickim 2019/2020.

Możesz zgłosić się do Legii Akademickiej jeśli:

 • posiadasz obywatelstwo polskie,
 • jesteś studentem uczelni wyższej,
 • przeszedłeś kwalifikację wojskową (lub wyrażasz gotowość, aby odbyć kwalifikację wojskową).
 

INFORMACJA DOT. CZĘŚCI PRAKTYCZNEJ PROGRAMU

W tegorocznej edycji programu Legii Akademickiej resort obrony narodowej przeprowadzi tylko jeden turnus szkoleniowy w części praktycznej w jednostkach wojskowych Sił Zbrojnych RP.

Turnus rozpocznie się 8 sierpnia 2020 r. i potrwa do:

 • 30 sierpnia 2020 (moduł podstawowy zakończony przysięgą wojskowa),
 • 19 września 2020 moduł podoficerski,
 • 21-25 września 2020 szkolenie specjalistyczne CYBER.

Liczba i lokalizacja jednostek, w których odbędzie się część praktyczna szkolenia zostanie dostosowana do liczby wniosków, która wpłynie od studentów. Informacja ta zostanie upubliczniona i przekazana po podjęciu decyzji przez Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych.

Resort obrony narodowej przekaże krótką informację do przedstawienia studentom o warunkach służby (dotychczasowych doświadczeniach) na podstawie szkoleń praktycznych dwóch poprzednich edycji LA (porady dla studenta odbywającego szkolenie praktyczne w JW).

Studenci, którzy nie odbyli kwalifikacji wojskowej oraz studentki (ochotniczki), które nie otrzymały jeszcze orzeczenia o zdolności do odbycia czynnej służby wojskowej winni być w trybie pilnym kierowani do WKU w celu odebrania skierowań do Rejonowych Wojskowych Komisji Lekarskich (RWKL) na badania, które są niezbędne do złożenia wniosku o odbycie szkolenia praktycznego w JW.
WAŻNE: Student, który zgłosi się na badanie do RWKL, winien wskazać w rejestracji, że jest studentem LA, co pozwoli na przyjęcie go na badania w pierwszej kolejności.

Ze względu na panującą pandemię, w tej edycji wnioski studentów o odbycie szkolenia praktycznego mogą być składane zarówno za pośrednictwem uczelni (tak, jak było to wskazane w umowie), jak i indywidualnie, przez zainteresowanego studenta:

 • bezpośrednio do macierzystego WKU (osobiście, ale z uwagi na ograniczenia COVID-19, preferowana jest metoda zdalna),
 • w każdym WKU,
 • poprzez system e-PUAP.

Studenci, którzy otrzymają karty powołania na szkolenie praktyczne w JW w każdej chwili mogą zrezygnować z jej realizacji zgłaszając się z kartą powołania do WKU, która ją wystawiła.

Studenci, którzy nie zdecydują się w tym roku na szkolenie w części praktycznej mogą składać wnioski o udział w przyszłym roku, zgodnie z zaliczonym poziomem modułu teoretycznego.

DODATKOWE SZKOLENIE – MODUŁ CYBER

W celu wzięcia udziału w dodatkowym szkoleniu specjalistycznym z zakresu cyberbezpieczeństwa (moduł CYBER), studenci zobowiązani są rozwiązać najpóźniej do 26 czerwca br. test kwalifikacyjny. Test dostępny jest na platformie e-learningowej LA na platformie e-learningowej Legii Akademickiej, tzw. PELA . W celu uzyskania dostępu do platformy prosimy o kontakt z ppłk Pawłem Burzyńskim (menedżer PELA) pod adresem: p.burzynski [at] ron.mil.pl 721-810-742.

Liczba miejsc w szkoleniu jest ograniczona. Resort obrony narodowej przewidział 100 miejsc dla uczestników programu, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w ramach ww. testu.

Niezbędnymi warunkami do wzięcia udziału w module cyber, oprócz wykonania ww. testu kwalifikacyjnego, jest:

 • złożenie wniosku o odbycie części praktycznej szkolenia,
 • ustalona kwalifikacja wojskowa w przypadku kobiet,
 • zaliczenie modułu podoficerskiego w ramach części praktycznej szkolenia.

PLAN ZAJĘĆ

8 maja 2020 r. rozpoczynają się zajęcia teoretyczne w ramach trzeciej edycji programu Legia Akademicka na Politechnice Białostockiej. Zajęcia będą odbywały się zdalnie, na platformie komunikacyjnej Microsoft Teams. W związku z tym do wszystkich osób, które zgłosiły chęć udziału w programie, na wskazane we wnioskach adresy mailowe, została rozesłana informacja o utworzonym indywidualnym koncie w Office 365.

W przypadku braku otrzymanego maila z hasłem do platformy Teams, prosimy o kontakt na jeden ze wskazanych adresów: a.gawryluk [at] pb.edu.pl lub m.krupa [at] pb.edu.pl.

Zajęcia teoretyczne w ramach trzeciej edycji programu Legia Akademicka na Politechnice Białostockiej potrwają do 13 maja i zakończą się egzaminem.

Uwaga! Informujemy, że istnieje możliwość uzyskania dostępu do platformy e-learningowej resortu obrony narodowej. Zalecamy studentom korzystanie z materiałów szkoleniowych zawartych na platformie e-learningowej Legii Akademickiej, tzw. PELA. W celu uzyskania dostępu do platformy prosimy o kontakt z ppłk Pawłem Burzyńskim (menedżer PELA) pod adresem: p.burzynski [at] ron.mil.pl721-810-742.

Harmonogram zajęć teoretycznych w ramach trzeciej edycji programu Legia Akademicka na Politechnice Białostockiej (427 KB)

REKRUTACJA

Do programu prowadzonego w Politechnice Białostockiej mogą przystąpić:

 1. studenci Politechniki Białostockiej – wniosek składają w dziekanacie swojego wydziału,
 2. studenci innych uczelni – wniosek składają w Dziale Spraw Studenckich i Dydaktyki – budynek Wydziału Mechanicznego, ul. Wiejska 45C, pokój 229. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie swojej uczelni o posiadaniu statusu studenta.

Termin składania wniosków: 31 stycznia 2020 roku

Wzór wniosku o przystąpienie do Legii Akademickiej (20 KB)

Studentki, które nie posiadają kategorii wojskowej składają dodatkowy wniosek:

Wniosek o wezwanie na kwalifikacje. Kobiety (12 KB)

SPOTKANIA INFORMACYJNE

Pracownicy Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Białymstoku będą udzielać informacji na temat Programu LEGIA AKADEMICKA w następujących dniach:

 • 13 stycznia 2020 r., godz. 10 – 12  – Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku,
 • 14 stycznia 2020 r., godz. 10 – 12  – Wydział Mechaniczny,
 • 15 stycznia 2020 r., godz. 10 – 12  – Wydział Elektryczny,
 • 16 stycznia 2020 r., godz. 10 – 12  – Wydział Informatyki,
 • 17 stycznia 2020 r., godz. 10 – 12  – Wydział Inżynierii Zarządzania.

OPIS PROGRAMU

„Legia Akademicka” to jedno z rozwiązań, którego głównym celem jest odbudowa rezerw osobowych. Dzięki zawartemu porozumieniu organizatorem części teoretycznej ochotniczego szkolenia studentów, obejmującej m.in. przedmioty z  zakresu obronności i wiedzy wojskowej, będzie rektor uczelni, w której realizowany będzie proces szkolenia wojskowego.

Edukacja wojskowa studentów w ramach Legii Akademickiej obejmuje dwie części szkolenia:

 1. Część teoretyczną – realizowaną przez uczelnie zgodnie z opracowanym przez Ministra Obrony Narodowej programem szkoleniowym;
 2. Część praktyczną (ćwiczenia wojskowe) – organizowaną przez Ministra Obrony Narodowej.

Do programu może przystąpić student (studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich) uczelni publicznej i niepublicznej dowolnego roku studiów, który posiada obywatelstwo polskie.

W pierwszej kolejności odbędzie się szkolenie w ramach części teoretycznej, które musi zostać zrealizowane w nieprzekraczalnym terminie do 30 kwietnia 2020 r. Jej zasadniczym celem będzie opanowanie wiedzy i umiejętności z zakresu tematyki wojskowej niezbędnej do odbycia szkolenia w warunkach poligonowych.

Po zaliczeniu części teoretycznej student ochotnik otrzyma kartę powołania na ćwiczenia wojskowe – część praktyczną programu, która będzie realizowana w wytypowanych jednostkach wojskowych lub ośrodkach szkoleniowych Sił Zbrojnych RP podczas przerwy wakacyjnej.

Według założeń, w tej edycji programu zostanie przeszkolonych około 5 tysięcy studentów z całej Polski. Jest to jeden z kluczowych programów Ministerstwa Obrony Narodowej, który ma służyć odbudowie rezerw osobowych Sił Zbrojnych RP, zwłaszcza w korpusach osobowych oficerów i podoficerów rezerwy. Pilotażowa edycja, w której udział wzięło 3487 studentów cieszyła się dużym zainteresowaniem. W odpowiedzi na oczekiwania środowisk akademickich podpisano porozumienie zapewniające kontynuację programu w kolejnych latach, co najmniej do 2021 r., oraz umożliwiające prowadzenie zajęć w ramach programu również przez uczelnie niepubliczne.

 

 

Na skróty
× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.