W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.

Studenci

Studenci z niepełnosprawnościami mogą uzyskać wsparcie w postaci m.in.:
 • usług asystenta osoby z niepełnosprawnością;
 • usług tłumacza języka migowego dla osób głuchych i niedosłyszących;
 • dodatkowych zajęć dydaktycznych z języka obcego prowadzonych z uwzględnieniem specyficznych potrzeb wynikających z niepełnosprawności;
 • alternatywnych form obowiązkowych zajęć z wychowania fizycznego dostosowanych do możliwości studenta z niepełnosprawnością;
 • dodatkowych uzupełniających (wyrównawczych) zajęć dydaktycznych z uwzględnieniem specyficznych potrzeb wynikających z niepełnosprawności;
 • zakupu, przystosowywania lub opracowania materiałów dydaktycznych i naukowych w formie spełniającej wymogi dostępności;
 • udostępniania sprzętu i oprogramowania specjalistycznego wspomagającego proces dydaktyczny/naukowy;
 • dostosowania formy weryfikacji wiedzy (egzaminów i zaliczeń) do potrzeb wynikających z niepełnosprawności;
 • finansowania zwiększonych z powodu niepełnosprawności kosztów udziału w krajowych i zagranicznych szkoleniach, konferencjach, zajęciach sportowych, obozach naukowo-sportowych, olimpiadach albo paraolimpiadach, w tym kosztów transportu i zakwaterowania;
 • organizacji zajęć dydaktycznych w salach z zamontowanymi urządzeniami wspomagającymi słyszenie;
 • udostępnienia rozwiązań technologicznych wspierających proces kształcenia;
 • możliwości wnioskowania o zgodę na rejestrowanie zajęć dydaktycznych na własne potrzeby;
 • możliwości otrzymywania od prowadzących zajęcia materiałów dydaktycznych w wersji dostosowanej do indywidualnych potrzeb wynikających z niepełnosprawności.

Udzielenie wsparcia odbywa się na wniosek studenta:
Wniosek o przyznanie wsparcia w zakresie dostosowania organizacji procesu kształcenia do indywidualnych potrzeb studenta/ doktoranta/ słuchacza studiów podyplomowych z niepełnosprawnością (DOCX, 21 KB)

Wraz z wnioskiem przedstawia się do wglądu orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne, lub aktualną specjalistyczną dokumentację medyczną, potwierdzające konieczność przyznania wsparcia.

Wniosek o dostosowanie formy weryfikacji wiedzy powinien być złożony do Biura ds. Osób z Niepełnosprawnościami nie później niż 3 tygodnie przed terminem zaliczenia/egzaminu.

Otrzymanie wsparcia w postaci rejestracji zajęć oraz otrzymywanie materiałów dydaktycznych wiążą się z podpisaniem przez wnioskodawcę oświadczenia o odpowiedzialności za udostępnianie materiałów objętych prawem autorskim.
 

Pomoc doradcy zawodowego oraz psychologicznego konsultanta

Zachęcamy do korzystania z darmowej, anonimowej pomocy doradcy zawodowego oraz psychologów z działających w ramach pomocy psychologicznej na Politechnice Białostockiej.
 

Studenci studiów I i II stopnia z orzeczeniem o niepełnosprawności mogą uzyskać:

 

Warto wiedzieć:

Publikacja Fundacji Furia Przewodnik dla studentów w spektrum autyzmu oraz osób wspierających

Publikacja Fundacji Dziewczyny w SpektrumPasjonatki. O dziewczynach w spektrum autyzmu