W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.

Doktoranci

Doktoranci z niepełnosprawnościami mogą uzyskać wsparcie w postaci m.in.:
 • usług asystenta osoby z niepełnosprawnością;
 • tłumacza języka migowego dla osób głuchych i niedosłyszących;
 • dodatkowych zajęć dydaktycznych z języka obcego prowadzonych z uwzględnieniem specyficznych potrzeb wynikających z niepełnosprawności;
 • dodatkowych uzupełniających (wyrównawczych) zajęć dydaktycznych, z uwzględnieniem specyficznych potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności;
 • zakupu, przystosowywania i opracowywania materiałów dydaktycznych i naukowych w formie dostępnej dla osób z różnymi niepełnosprawnościami;
 • udostępniania sprzętu i oprogramowania specjalistycznego wspomagającego proces dydaktyczny/naukowy;
 • dostosowania formy weryfikacji wiedzy osób z niepełnosprawnościami (egzaminów i zaliczeń);
 • pokrycia ponadnormatywnych kosztów udziału w krajowych i zagranicznych szkoleniach, konferencjach, zajęciach sportowych, obozach naukowo-sportowych, olimpiadach, paraolimpiadach, w tym zwiększonych z powodu niepełnosprawności kosztów transportu i zakwaterowania;
 • organizacji zajęć dydaktycznych w salach z zamontowanymi urządzeniami wspomagającymi słyszenie
 • udostępnienia rozwiązań technologicznych wspierających proces kształcenia;
 • zgody na rejestrowanie na własne potrzeby zajęć dydaktycznych, z zachowaniem rygorów prawa autorskiego.
 • otrzymywania od prowadzących zajęcia materiałów dydaktycznych w wersji dostosowanej do indywidualnych potrzeb wnioskodawcy wynikających z niepełnosprawności, z zachowaniem rygorów prawa autorskiego.

Udzielenie wsparcia odbywa się na wniosek zainteresowanego:
Wniosek o przyznanie wsparcia w zakresie dostosowania organizacji procesu kształcenia do indywidualnych potrzeb studenta/ doktoranta/ słuchacza studiów podyplomowych z niepełnosprawnością (DOCX, 21 KB)

Wraz z wnioskiem przedstawia się do wglądu orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne, lub aktualną specjalistyczną dokumentację medyczną , potwierdzające konieczność przyznania wsparcia nie wskazanych we wniosku formie i zakresie.

Wniosek o dostosowanie formy weryfikacji wiedzy powinien być złożony do Biura ds. Osób z Niepełnosprawnościami nie później niż 3 tygodnie przed terminem zaliczenia/egzaminu.

Otrzymanie wsparcia w postaci rejestracji zajęć oraz otrzymywanie materiałów dydaktycznych wiążą się z podpisaniem przez wnioskodawcę oświadczenia o odpowiedzialności za udostępnianie materiałów objętych prawem autorskim.
 

Pomoc doradcy zawodowego oraz psychologicznego konsultanta

Zachęcamy do korzystania z darmowej, anonimowej pomocy doradcy zawodowego oraz psychologów z działających w ramach pomocy psychologicznej na Politechnice Białostockiej.

 

Stypendia

Doktoranci z orzeczeniem o niepełnosprawności, którzy rozpoczęli kształcenie na studiach doktoranckich przed rokiem akademickim 2019/2020 mogą uzyskać stypendium dla osób niepełnosprawnych, ale nie dłużej niż do 2023 roku.

Doktoranci z orzeczeniem o niepełnosprawności, którzy rozpoczęli kształcenie w Szkole Doktorskiej mogą uzyskać zwiększenie stypendium z tytułu niepełnosprawności.
 

Doktoranci mogą z orzeczeniem o niepełnosprawności mogą uzyskać: