Kontakt

Kierownik mgr Irena Werdoni – pok. 233

85 746 90 24
i.werdoni [at] pb.edu.pl

 

mgr Urszula Krukowska – pok. 231

85 746 90 36
u.krukowska [at] pb.edu.pl  

Prowadzi sprawy w zakresie:

 1. Zbiorczych zestawień godzin dydaktycznych planowanych i wykonanych przez nauczycieli akademickich.
 2. Zbiorczych zestawień w zakresie wykonania pensum dydaktycznego i godzin ponadwymiarowych.
 3. Albumu studenta.
 4. Księgi dyplomów.
 5. Wytycznych do rozkładu zajęć dydaktycznych.

mgr Krzysztof Pleskaczuk – pok. 231

85 746 90 36
789 285 053
k.pleskaczuk [at] pb.edu.pl  

Prowadzi sprawy w zakresie:

 1. Współpracy z Samorządem Doktorantów w tym finansowanie działalności Samorządu.
 2. Współpracy z uczelnianymi organizacjami studenckimi.
 3. Dofinansowania projektów uczelnianych organizacji studenckich ze środków Samorządu Studentów.
 4. Spraw dyscyplinarnych studentów i doktorantów.
 5. Konkursu na Najlepszego Studenta Politechniki Białostockiej.
 6. Konkursu na Najlepszego Doktoranta Politechniki Białostockiej.

mgr inż. Agata Gawryluk – pok. 229

85 746 90 38
a.gawryluk [at] pb.edu.pl  

Prowadzi sprawy w zakresie:

 1. Regulaminu Studiów.
 2. Regulaminu Studiów Doktoranckich.
 3. Trybu postępowania przy przyznawaniu stypendium doktoranckiego.
 4. Trybu postępowania przy przyznawaniu zwiększenia stypendium doktoranckiego.
 5. Wzorów dyplomów ukończenia studiów pierwszego stopnia i drugiego stopnia.
 6. Zasad i sposobu sporządzania dyplomów ukończenia studiów pierwszego stopnia i drugiego stopnia oraz suplementu do dyplomu, w tym w tłumaczeniu na język angielski.
 7. Zasad postępowania przy przygotowaniu i obronie pracy dyplomowej.
 8. Wysokości opłat za dokumenty związane z przebiegiem studiów.
 9. Wzoru umowy o organizację obowiązkowej praktyki zawodowej studentów.
 10. Odwołań studentów od decyzji dziekana wydziału w sprawie przebiegu studiów.
 11. Odwołań doktorantów od decyzji Kierownika studiów doktoranckich/Prorektora ds. Nauki.
 12. Programu międzyuczelnianej wymiany studentów – MOSTECH.

mgr Justyna Walendziewicz – pok. 229

85 746 90 38
789 284 952
j.walendziewicz [at] pb.edu.pl  

Prowadzi sprawy w zakresie:

 1. Regulaminu przyznawania świadczeń z funduszu stypendialnego dla studentów i doktorantów.
 2. Stypendium ministra dla studentów.
 3. Planowania funduszu na świadczenia dla studentów i doktorantów.
 4. Kredytów i pożyczek studenckich – zasad wyłaniania 10% najlepszych absolwentów studiów i studiów doktoranckich.
 5. Odwołań studentów i doktorantów od decyzji wydanych w sprawie przyznanych świadczeń z funduszu stypendialnego dla studentów i doktorantów.
 6. Odwołań studentów od decyzji wydanych w sprawie stypendium ministra.

mgr Julita Jurgiel – pokój 227

85 746 90 39
j.jurgiel [at] pb.edu.pl  

Prowadzi sprawy w zakresie:

 1. Opłat za usługi edukacyjne:
  • zasad pobierania,
  • zasad i trybu zwalniania z opłat,
  • uczelnianego zestawienia wysokości opłat.
 2. Zwalniania studentów cudzoziemców z opłat za usługi edukacyjne.
 3. Odwołań studentów od decyzji wydanych w sprawie opłaty za usługi edukacyjne.
 4. Harmonogramu roku akademickiego.
 5. Stypendium Ministra za znaczące osiągnięcia studentów.
 6. Współpracy z Samorządem Studentów
 7. Finansowania działalności Samorządu Studentów

inż. Agnieszka Romaniuk – pok. 227

85 746 90 39
a.romaniuk [at] pb.edu.pl  

Prowadzi sprawy w zakresie:

 1. Umów cywilnoprawnych związanych z prowadzeniem zajęć dydaktycznych na studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia, studiach doktoranckich i w Szkole Doktorskiej.
 2. Umów cywilnoprawnych związanych z realizacją studiów podyplomowych.
 3. Oceny nauczycieli akademickich w zakresie działalności dydaktyczno-organizacyjnej.
× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.