Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego  http://www.nauka.gov.pl/

Narodowe Centrum Nauki http://www.ncn.gov.pl/

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju http://www.ncbir.pl/

Ośrodek Przetwarzania Informacji  http://www.opi.org.pl/

Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej http://www.fnp.org.pl/

Wydrukuj tą stronę