Biblioteka Politechniki Białostockiej obchodzi 70-lecie. Zaprosiła bibliotekarzy z całej Polski na konferencję naukową

09-09-2021
Jubileusz 70-lecia Biblioteki Politechniki Białostockiej, konferencja naukowa, fot. Katarzyna Cichoń, Politechnika Białostocka
Ogólnopolska debata na temat przyszłości bibliotek akademickich oraz tort z okazji 70. urodzin – Biblioteka Politechniki Białostockiej świętuje w tym roku jubileusz swojej działalności.
 

To wspaniałe podsumowanie pewnego etapu w historii działalności naszej Biblioteki, a także otwarcie się na przyszłe wyzwania – mówiła mgr Maria Czyżewska, dyrektor Biblioteki Politechniki Białostockiej.

 

Dwudniowe spotkanie pod hasłem „Biblioteki naukowe – doświadczenia przeszłości, wyzwania jutra” rozpoczęło się od gratulacji i życzeń składanych bibliotekarzom Politechniki Białostockiej. Był wspaniały tort i premiera jubileuszowego filmu. (obejrzyj film „7 Dekad Biblioteki Politechniki Białostockiej”)

Mam zaszczyt i przyjemność otworzyć konferencję, związaną również z pięknym jubileuszem naszej Biblioteki. W moim odczuciu Bibliotekę tworzą ludzie, a my mamy prężny zespół, bardzo merytoryczny, bardzo empatyczny, ludzi fachowych, oddanych swojej pracy. Mamy niesamowite zbiory gromadzone przez 70 lat. I co równie ważne wspaniałą siedzibę, którą pokochali pracownicy i studenci uczelni. To jest punkt na mapie naszego kampusu, ale też na mapie Białegostoku, rozpoznawalny także w kraju i nawet na świecie, z uwagi na licznych przybywających na Politechnikę studentów zagranicznych – podkreślała rektor Politechniki Białostockiej, dr hab. inż. Marka Kosior-Kazberuk, prof. PB.

Wspólnie z bibliotekarzami Politechniki Białostockiej świętowali przedstawiciele środowiska akademickiego naszego miasta. O znaczeniu Biblioteki PB mówił dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia dr hab. Piotr Chomik, prof. UwB.

Od wielu lat podejmujemy wspólne inicjatywy, które mają zbliżyć do siebie zarówno biblioteki naukowe miasta Białegostoku, jak i bibliotekarzy z nich pracujących. Staramy się podejmować te inicjatywy jak najczęściej, choć w ostatnim czasie pandemia znacznie ograniczyła nasze możliwości. Jednym z najważniejszych przedsięwzięć jest stworzenie Podlaskiego Forum Bibliotekarzy, które jest takim miejscem spotkań i wymiany doświadczeń, bliższych kontaktów. Bibliotekarze z Politechniki Białostockiej i z Uniwersytetu w Białymstoku są motorami napędowymi tej inicjatywy – powiedział dr hab. Piotr Chomik, prof. UwB.

7 dekad Biblioteki Politechniki Białostockiej

Biblioteka Politechniki Białostockiej powstała w 1951 roku, krótko po utworzeniu Wieczorowej Szkoły Inżynierskiej, z której wywodzi się Politechnika Białostocka. Pierwszy zbiór, czyli około 2 tysięcy książek technicznych, przekazała bibliotece Naczelna Organizacja Techniczna, ta sama instytucja, która zdecydowała o założeniu uczelni technicznej w Białymstoku.

Dziś Biblioteka Politechniki Białostockiej jest instytucją na wskroś nowoczesną i zorientowaną na przyszłość, ale jednocześnie czerpiącą z doświadczenia i pracy kilku pokoleń bibliotekarzy. To największa biblioteka naukowo-techniczna w regionie Polski północno-wschodniej. Posiada zbiory liczące ponad 420 tys. woluminów. Są to głównie książki i czasopisma, z czego ponad 50 tysięcy jest w wolnym dostępie. To także duży zbiór norm i literatury firmowej.

Ogólnopolska konferencja

9 września 2021 r. rozpoczęła się dwudniowa konferencja naukowa „Biblioteki naukowe – doświadczenia przeszłości, wyzwania jutra”. Podczas spotkania na Politechnice Białostockiej bibliotekarze z całej Polski podzielą się swoimi doświadczeniami i poszukają odpowiedzi na pytania o rozwój bibliotek akademickich, ich znaczenie dla rozwoju nauki polskiej, ewaluacji uczelni, wkładu w kształcenie zdalne studentów czy wpływu na umiędzynarodowienie uczelni.

W tradycji bibliotek jest świętowanie jubileuszy bibliotecznych i organizowanie przy tej okazji konferencji naukowych. W tej chwili działalność naukowa bibliotekarzy jest ograniczona, ale nie poddajemy się, ponieważ polskie bibliotekarstwo musi mieć zaplecze naukowe i sposób na to, żeby wymieniać się doświadczeniami, wzajemnie się inspirować, żebyśmy mogli sprostać tym oczekiwaniom zewnętrznym, które zewsząd do nas docierają – mówiła uczestniczka konferencji, mgr Danuta Szewczyk-Kłos, dyrektor Biblioteki Uniwersytetu Opolskiego, pełniąca też funkcję sekretarza Konferencji Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich.

Jakie zadania stawia się obecnie bibliotekom naukowym? Przed jakimi stoją wyzwaniami? Podczas konferencji mówiła o tym dr Anna Wałek, dyrektor Biblioteki Politechniki Gdańskiej, ekspertka w zakresie otwartego dostępu do zasobów naukowych (Open Access), bibliotek cyfrowych oraz organizacji i zarządzania biblioteką naukową. Warto podkreślić, że w lipcu 2021 roku Anna Wałek została wybrana na stanowisko Prezydenta International Association of University Libraries – to najwyższe stanowisko, jakie może zajmować dyrektor biblioteki w strukturach międzynarodowej organizacji.

Biblioteki są jednymi z najważniejszych jednostek na uczelni, ponieważ w nich gromadzona jest i udostępniana wiedza tworzona na uczelni, jak i ta pochodząca ze światowej nauki. Biblioteki mają więc kluczowe znaczenie dla obiegu wiedzy i dla tworzenia wiedzy – podkreślała dr Anna Wałek.

Doświadczenia z czasów pandemii pokazały, że biblioteka w każdej możliwej sytuacji, kiedy mogła być potrzebna, gdzie mogła służyć środowisku naukowemu, dydaktykom, wykazała się i była jednostką bardzo pomocną. Dotyczyło to zarówno procesu udostępniania książek elektronicznych i artykułów podczas nauczania zdalnego, czy też dostępów do różnych źródeł, które nie mogły być udostępnione w wersji papierowej –  tutaj wspólnie z wydawcami wypracowywaliśmy różne mechanizmy po to, żeby zarówno studenci, jak i pracownicy mogli mieć stały dostęp do zasobów wiedzy. Jednocześnie biblioteki zawsze były generatorami innowacji i pionierami wdrażania innowacji na uczelniach. Naukowcy, którzy dzisiaj korzystają chociażby z bibliometrii, z ewaluacji, nie zawsze wiedzą o tym, że to bibliotekarzom zawdzięczają m.in. Impact Factor, który został wymyślony po to, żeby ocenić zasadność zakupu czasopisma. Wiele nowych technologii wywodzi się z biblioteki i funkcjonuje po to, aby ułatwić i poprawić jakość funkcjonowania uczelni i działalności naukowej jej pracowników – mówiła dr Anna Wałek.

Wykłady i prezentacje podczas konferencji wygłoszą specjaliści z Politechniki Gdańskiej, Uniwersytetu Opolskiego, Uniwersytetu Szczecińskiego, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu M. Skłodowskiej-Curie w Lublinie, Politechniki Białostockiej, Politechniki Krakowskiej, Politechniki Lubelskiej, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi, Instytutu Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego.

Cieszę, że na nasze zaproszenie odpowiedziało tak wiele ośrodków. Jesteśmy zaszczyceni, że to spotkanie, tak ważne dla integracji bibliotek naukowych, wymiany doświadczeń oraz wzajemnego inspirowania się, odbędzie się w roku jubileuszowym Biblioteki Politechniki Białostockiejpodkreślała mgr Maria Czyżewska, dyrektor Biblioteki Politechniki Białostockiej.

Wystąpienia konferencyjne zostaną zebrane w monografii.

Informacje o konferencji naukowej „Biblioteki naukowe – doświadczenia przeszłości, wyzwania jutra” znajdują się na stronie konferencji.

Wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem JM Rektor Politechniki Białostockiej, a także patronatem medialny: EBIB – Elektroniczna Biblioteka i Radio Akadera.

Organizację konferencji wsparli sponsorzy główni: Aleph Polska, ARFiDO, EBSCO, EMIS oraz partnerzy: AKME Archive, Cambridge University Press, Elsevier, IBUK Libra, Legalis C.H. Beck, Sages.

(mr)


Na skróty
× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.