W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.

Promocje doktorskie i habilitacyjne

03-12-2020
12 doktorów i 17 doktorów habilitowanych – tylu badaczy uzyskało stopnie naukowe na Politechnice Białostockiej w roku 2020. W czwartek, 3 grudnia, odbyła się uroczystość ich promocji – nietypowa, ponieważ z zachowaniem reżimu sanitarnego oraz obowiązujących obostrzeń. Podczas spotkań z władzami Politechniki Białostockiej promowani pracownicy naszej uczelni złożyli ślubowania, odebrali dyplomy oraz gratulacje.

„To bardzo ważna uroczystość. Promocja doktorów i doktorów habilitowanych świadczy o awansie naukowym naszych pracowników, ale też o osiągnięciach naszej uczelni w zakresie kształcenia doktorów” – podkreślała Rektor Politechniki Białostockiej dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk, prof. PB.

„Każda z tych promocji to zwieńczenie często kilkuletniej, intensywnej pracy naukowej. Badania prowadzone są w różnych dziedzinach nauki – większość dotyczy tematów technicznych, a zatem wiąże się z odkryciami, rozwojem wiedzy, długoletnimi pracami laboratoryjnymi, a także współpracą z otoczeniem społecznym i gospodarczym. Wyniki prac doktorskich i habilitacyjnych mają efekt utylitarny, często prowadzą do wdrożeń, patentów, czy w kierunku komercjalizacji. Są także punktem wyjściowym do kolejnych działań naukowych” – mówiła Pani Rektor.

Tradycyjnie promocje doktorów i doktorów habilitowanych odbywają się w trakcie uroczystego posiedzenia Senatu PB z okazji Święta Politechniki Białostockiej. Ze względu na obowiązujące ograniczenia i restrykcje w organizacji imprez, spotkań oraz zgromadzeń tegoroczne promocje odbyły się z zmienionej formule.

Z możliwości zdobycia stopnia naukowego na Politechnice Białostockiej co roku korzystają młodzi naukowcy związani z naszą uczelnią, ale także z innymi ośrodkami akademickimi. Politechnika Białostocka posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora w 8 dyscyplinach naukowych: architektura i urbanistyka, automatyka, elektronika i elektrotechnika, inżynieria biomedyczna, inżynieria lądowa i transport, inżynieria  mechaniczna, informatyka techniczna i telekomunikacja, inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, nauki o zarządzaniu i jakości. Uczelniane uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego dotyczą 5 dyscyplin: automatyka, elektronika i elektrotechnika; inżynieria lądowa i transport; inżynieria mechaniczna; informatyka techniczna i telekomunikacja; inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka.

 

Przejdź do strony ze zdjęciami z okazji Święta Politechniki Białostockiej 2020

Promocje habilitacyjne:

dr hab. inż. Jacek Dawidowicz (WBiNŚ)

Nadany stopień: doktor habilitowany nauk inżynieryjno-technicznych, dyscyplina inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Osiągnięcie naukowe pt. „Diagnostyka procesu obliczeń systemu dystrybucji wody z zastosowaniem modelowania neuronowego.”

 

dr hab. inż. Janusz Ryszard Krentowski (WBiNŚ)

Nadany stopień: doktor habilitowany nauk inżynieryjno-technicznych; dyscyplina inżynieria lądowa i transport

Osiągnięcie naukowe pt. „Algorytm badania i rekonstrukcji obiektów budowlanych w stadium zagrożenia awarią lub katastrofą. Czynniki stadium zagrożenia.”

 

dr hab. inż. Jerzy Obolewicz (WBiNŚ)

Nadany stopień: doktor habilitowany nauk inżynieryjno-technicznych; dyscyplina inżynieria lądowa i transport

Osiągnięcie naukowe pt. „Demoskopia bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia przedsięwzięć budowlanych.”

 

dr hab. inż. Dariusz Jańczak (WE)

Nadany stopień: doktor habilitowany nauk inżynieryjno-technicznych; dyscyplina automatyka, elektronika i elektrotechnika

Cykl publikacji powiązanych tematycznie zatytułowany: „Synteza algorytmów estymacji stanu układów dynamicznych o niepewnych warunkach obserwacji i strukturze.”

 

dr hab. inż. Jacek Kusznier (WE)

Nadany stopień: doktor habilitowany nauk inżynieryjno-technicznych; dyscyplina automatyka, elektronika i elektrotechnika

Osiągnięcie naukowe pt. „Światłowody włókniste w zastosowaniach czujnikowych.”

 

dr hab. inż. Wojciech Walendziuk (WE)

Nadany stopień: doktor habilitowany nauk inżynieryjno-technicznych; dyscyplina automatyka, elektronika i elektrotechnika

Cykl publikacji powiązanych tematycznie zatytułowany: „Analiza metrologiczna oraz implementacja wybranych quasi-mostkowych i klasycznych przetworników stosowanych w czujnikach rezystancyjnych.”

 

dr hab. inż. Małgorzata Krętowska (WI)

Nadany stopień: doktor habilitowany nauk inżynieryjno-technicznych; dyscyplina informatyka techniczna i telekomunikacja

Cykl publikacji powiązanych tematycznie zatytułowany: „Drzewiaste modele predykcyjne w analizie danych przeżycia.”

 

dr hab. inż. Ireneusz Mrozek (WI)

Nadany stopień: doktor habilitowany nauk inżynieryjno-technicznych; dyscyplina informatyka techniczna i telekomunikacja

Osiągnięcie naukowe w postaci monografii zatytułowanej: „Wykorzystanie wieloprzebiegowych testów krokowych w procesie detekcji złożonych uszkodzeń pamięci RAM.”

 

dr hab. inż. Łukasz Derpeński (WM)

Nadany stopień: doktor habilitowany nauk inżynieryjno-technicznych; dyscyplina inżynieria mechaniczna

Osiągnięcie naukowe pt. „Badania doświadczalne i modelowanie numeryczne pękania elementów z karbami w złożonych stanach obciążenia.”

 

dr hab. inż. Jerzy Gagan (WM)

Nadany stopień: doktor habilitowany nauk inżynieryjno-technicznych; dyscyplina inżynieria mechaniczna

Osiągnięcie naukowe pt. „Badania strumienic naddźwiękowych pracujących w układach chłodniczych.”

 

dr hab. inż. Andrzej Koszewnik (WM)

Nadany stopień: doktor habilitowany nauk inżynieryjno-technicznych; dyscyplina inżynieria mechaniczna

Osiągnięcie naukowe: „Aktywne układy sterowania drganiami oraz odzyskiwanie energii z drgań konstrukcji mechanicznych.”

 

dr hab. inż. Cezary Kownacki (WM)

Nadany stopień: doktor habilitowany nauk inżynieryjno-technicznych; dyscyplina inżynieria mechaniczna

Osiągnięcie naukowe pt. „Budowa, implementacja oraz badania systemów sterowania poprawiających właściwości eksploatacyjne bezzałogowych statków powietrznych.”

 

dr hab. inż. Jarosław Szusta, prof. PB (WM)

Nadany stopień: doktor habilitowany nauk inżynieryjno-technicznych; dyscyplina inżynieria mechaniczna

Osiągnięcie naukowe pt. „Wytrzymałość i trwałość zmęczeniowa elementów konstrukcyjnych w zakresie jedno- oraz dwuosiowych obciążeń w podwyższonej temperaturze.”

 

dr hab. inż. Bożena Babiarz (Politechnika Rzeszowska)

Nadany stopień: doktor habilitowany nauk inżynieryjno-technicznych, dyscyplina inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Osiągnięcie naukowe pt. „Ocena niezawodności i bezpieczeństwa w systemach zaopatrzenia w ciepło.”

 

dr hab. inż. Lilianna Grażyna Bartoszek (Politechnika Rzeszowska)

Nadany stopień: doktor habilitowany nauk inżynieryjno-technicznych, dyscyplina inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Osiągnięcie naukowe pt: „Degradacja zbiorników wodnych małej retencji – uwarunkowania, nasilenie, możliwości chemicznej rekultywacji.”

 

dr hab. inż. Łukasz Jerzy Jurczyk (Uniwersytet Rzeszowski)

Nadany stopień: doktor habilitowany nauk inżynieryjno-technicznych, dyscyplina inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Osiągnięcie naukowe pt. „Dynamika zmian wybranych grup bakterii aktywnych w oczyszczaniu odcieków składowiskowych w reaktorze SBR.”

 

dr hab. inż. Rafał Doroz (Uniwersytet Śląski)

Nadany stopień: doktor habilitowany nauk inżynieryjno-technicznych, dyscyplina informatyka techniczna i telekomunikacja

Osiągnięcie naukowe pt: „Biometryczne metody rozpoznawania osób uwzględniające brak powtarzalności próbek biometrycznych.”

Promocje doktorskie:

dr Aleksandra Maria Gulc (Wydział Inżynierii Zarządzania)

Nadany stopień: doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości

Temat pracy: „Relacyjny model systemu kształtowania jakości usług kurierskich w branży e-commerce.”

Promotorzy: prof. dr hab. inż. Joanna Ejdys, promotor pomocniczy dr inż. Anna Olszewska

Praca doktorska obroniona z wyróżnieniem.

 

dr Małgorzata Kowczyk-Sadowy (Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku)

Nadany stopień: doktor nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Temat pracy: „Właściwości fizykochemiczne i biologiczne granulatów paszowych wytworzonych z odpadów z przetwórstwa rolno-spożywczego.”

Promotorzy: dr hab. Renata Świsłocka, prof. PB, promotor pomocniczy dr hab. Mariola Samsonowicz, prof. PB

 

dr inż. Iwona Kinga Piszczatowska (Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku)

Nadany stopień: doktor nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Temat pracy: „Modelowanie pracy reaktora biologicznego w miejskiej oczyszczalni ścieków na podstawie śladu azotowego.”

Promotor: prof. dr hab. inż. Lech Dzienis

Praca doktorska obroniona z wyróżnieniem.

 

dr inż. Jakub Popławski (Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku)

Nadany stopień: doktor nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria lądowa i transport

Temat pracy: „Wpływ aktywacji popiołu lotnego z biomasy na właściwości kompozytów cementowych.”

Promotorzy: prof. dr hab. inż. Michał Bołtryk; promotor pomocniczy dr inż. Małgorzata Lelusz

 

dr inż. Eliza Romańczuk-Ruszuk (Wydział Mechaniczny)

Nadany stopień: doktor nauk inżynieryjno-technicznych; dyscyplina inżynieria biomedyczna

Temat pracy: „Charakterystyki biofunkcjonalne bezniklowych stali implantacyjnych otrzymywanych metodą metalurgii proszków.”

Promotor: dr hab. inż. Zbigniew Oksiuta, prof. PB

 

dr inż. Joanna Smyk (Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku)

Nadany stopień: doktor nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Temat pracy: „Wpływ rodzaju zewnętrznego źródła węgla na zmiany frakcji CHZT
w procesie oczyszczania ścieków.”

Promotorzy: prof. dr hab. inż. Katarzyna Ignatowicz, promotor pomocniczy dr inż. Joanna Struk-Sokołowska

 

dr inż. Adam Steckiewicz (Wydział Elektryczny)

Nadany stopień: doktor nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie automatyka, elektronika i elektrotechnika

Temat pracy: „Ocena i kształtowanie właściwości elektrycznych przewodzących struktur periodycznych cienkowarstwowych materiałów laminarnych przy zastosowaniu modeli polowych i obwodowych.”

Promotor: dr hab. inż. Bogusław Butryło, prof. PB

Praca doktorska obroniona z wyróżnieniem.

 

dr inż. Ewa Szatyłowicz (Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku)

Nadany stopień: doktor nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Temat pracy: „Wpływ aktywatorów paliw stałych na zawartość WWA w pozostałościach po spalaniu i emisję zanieczyszczeń gazowych.”

Promotorzy: prof. dr hab. inż. Iwona Skoczko, promotor pomocniczy dr hab. inż. Wojciech Walendziuk

Praca doktorska obroniona z wyróżnieniem.

 

dr inż. Marcin Szkobodziński (Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku)

Nadany stopień: doktor nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria lądowa i transport

Temat pracy: „Zagadnienie przestrzenności i złożoności bryły w modelowaniu konstrukcji murowych obiektów zabytkowych.”

Promotor: prof. dr hab. inż. Czesław Miedziałowski

Praca doktorska obroniona z wyróżnieniem.

 

dr inż. Bartłomiej Brzeziński (spoza PB)

Nadany stopień: doktor nauk inżynieryjno-technicznych, dyscyplina inżynieria lądowa i transport

Temat pracy: „Gruntowe materiały kompozytowe torf-popiół lotny-wapno.”

Promotor: dr hab. inż. Andrzej Olchawa prof. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu

 

dr inż. Daniel Tokarski (spoza PB)

Nadany stopień: doktor nauk inżynieryjno-technicznych; dyscyplina inżynieria lądowa i transport

Temat pracy: „Wpływ warstwy uzupełniającej z dodatkiem biowęgla na właściwości cieplne i zagrożenia mykologiczne przegród w budynkach zabytkowych.”

Promotorzy: dr hab. Irena Ickiewicz, prof. PB, dr hab. n. o zdr. Wioletta Żukiewicz-Sobczak prof. Państwowa Szkoła Wyższa w Białej Podlaskiej

 

dr inż. Anna Żmijewska (spoza PB)

Nadany stopień: doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości

Temat pracy: „Franczyza produkcyjna jako model biznesowy w przedsiębiorstwach piekarsko-cukierniczych sektora małych i średnich przedsiębiorstw.”

Promotor: dr hab. inż. Wojciech Werpachowski, prof. PW, promotor pomocniczy dr inż. Dorota Wolak