Kilkaset osób uczestniczyło w wykładzie otwartym prof. Piotra Moncarza. Uczony ze Stanford University, współtwórca sukcesu programu Top 500 Innovators odwiedził dziś Politechnikę Białostocką.

Prof. Piotr Moncarz to polsko-amerykański inżynier, consulting professor na Uniwersytecie Stanforda, ekspert w dziedzinie analiz i systemów kontroli ryzyka katastrof budowlanych. Od lat z wielkim zaangażowaniem wspiera polsko-amerykańskie projekty naukowe i gospodarcze. Jest współzałożycielem i przewodniczącym Polsko-Amerykańskiej Rady Współpracy (US-Polish Trade Council USPTC). Pod jej egidą na Uniwersytecie Stanforda organizowany jest “Poland Day w Dolinie Krzemowej” – konferencja będąca forum różnych środowisk działających na rzecz budowania wzajemnych relacji między Polską i Stanami Zjednoczonymi. Dzięki staraniom prof. Moncarza Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zainicjowało Program Top 500 Innovators, w którym młodzi polscy naukowcy i pracownicy biur transferu technologii odbywali staże i warsztaty na prestiżowych uczelniach amerykańskich.

Prof. Moncarz jest przewodniczącym rady nadzorczej ElectroMobility Poland SA, spółki której głównym celem jest opracowanie koncepcji polskiego samochodu elektrycznego. Dlatego podczas dzisiejszej wizyty na Politechnice Białostockiej Profesor mówił przede wszystkim o tworzeniu w Polsce kultury elektromobilności.

W wykładzie “Innowacje, strategia rozwoju i elektromobilność jako narodowy projekt Polski – perspektywa z Doliny Krzemowej” Profesor Moncarz przekonywał, że Polska ma ogromny potencjał, by stać się ważnym partnerem w temacie elektromobilności. Jesteśmy dobrze jakościowo i technicznie przygotowani do podejmowania innowacyjnych projektów naukowych. Gorzej z miękkim przejściem od technologii do świata biznesu. Niemniej badania w wybranych niszach powinny stać się naszą narodową specjalnością. Inwestycja w rozwój elektromobilności nie będzie straconym wysiłkiem. To przestrzeń, w której Polska ma szansę zaistnieć technologicznie i produkcyjnie – mówił.

Po wykładzie Profesor Moncarz spotkał się z grupą białostockich absolwentów Top 500 Innovators. Odwiedził także laboratoria Centrum Inno-Eko-Tech przy Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska PB, w tym stanowisko laboratoryjne z aparaturą Wehner/Schulze do laboratoryjnej oceny właściwości przeciwpoślizgowych powierzchni drogowych.

 

 

 

Wydrukuj ten Post