VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Turystyka na obszarach przyrodniczo cennych”

Październik 17

Białowieski Park Narodowy, Park Pałacowy 11, 17-230 Białowieża


W dniach 17 i 18 października w Białowieskim Parku Narodowym odbędzie się VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Turystyka na obszarach przyrodniczo cennych”. Obrady tegorocznej konferencji będą toczyły się wokół problematyki zrównoważonego rozwoju w ochronie środowiska naturalnego.

Konferencja „Turystyka na obszarach przyrodniczo cennych” jest najważniejszym w regionie dorocznym  spotkaniem leśników, naukowców, samorządowców, przedsiębiorców z branży turystycznej oraz  specjalistów zajmujących się ochroną dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego.

Realizacja konferencji na terenie jedynego polskiego obiektu przyrodniczego na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO tworzy dodatkowy atrybut dyskusji o zrównoważonym rozwoju na obszarach przyrodniczo cennych, zarówno w kontekście środowiskowym, ale także społeczno – gospodarczym.                

Podstawowym celem tegorocznej konferencji jest przegląd najnowszych badań i projekcja praktycznych rozwiązań wzmacniających realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju określonych w dokumencie „Przekształcanie naszego świata: Agenda na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju – 2030”, w Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju oraz w Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego. Konferencja jest  jedynym w Polsce cyklicznym spotkaniem umożliwiającym interdyscyplinarny dialog nt. rozwoju gospodarczego kraju, planowania zintegrowanego z problematyką gospodarowania obszarami przyrodniczo cennymi.                             

VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Turystyka na obszarach przyrodniczo cennych” jest wspólnym przedsięwzięciem Instytutu Nauk Leśnych Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej i Instytutu Kronenberga – Fundacji Przyszłości Obszarów Chronionych. Współorganizatorami przedsięwzięcia są: Samorząd Województwa Podlaskiego, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku, Białowieski Park Narodowy, Starostwo Powiatowe w Hajnówce i Polskie Towarzystwo Agrofizyczne PAN. Wydarzenie jest realizowane przy wsparciu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

W obradach VI Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Turystyka na obszarach przyrodniczo cennych” uczestniczyć będzie ponad 100 ekspertów z kraju i zagranicy. Program tegorocznej konferencji zakłada realizację 9 sesji tematycznych, w tym także debatę w ramach VIII Forum Idei Miast Turystycznych. Uczestnicy konferencji będą także uczestniczyć w IV Gali Nagrody Kronenberga „Omne Trinum Perfectum”.

Swój udział w obradach zapowiedzieli przedstawiciele m.in. Państwowej Rady Ochrony Przyrody, Ministerstwa Sportu i Turystyki, Głównego Urzędu Statystycznego, Narodowego Instytutu Dziedzictwa, Polskiej Organizacji Turystycznej, Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN oraz innych kluczowych instytucji.

Omówione zostaną prawne i organizacyjne aspekty ochrony obszarów przyrodniczo cennych w kontekście prowadzenia zrównoważonej gospodarki turystycznej oraz leśnej. Zaprezentowane zostaną również międzynarodowe doświadczenia w kreowaniu jakości usług turystycznych oraz rozwiązania związane z cyfryzacją i nowymi technologiami służącymi ochronie obszarów przyrodniczo cennych i zrównoważonej gospodarce turystycznej. 

RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI

 I dzień konferencji – 17 października 2019 (czwartek)

 • Sesja I. (Inauguracyjna) – Zrównoważony rozwój obszarów przyrodniczo cennych.
 • Panel ekspertów „Zrównoważony rozwój – imperatyw postępu”.
 • Sesja II. Turystyka w strategiach rozwoju regionów.
 • Sesja III. Cyfryzacja i nowe technologie w turystyce.
 • Sesja IV. Turystyka w zrównoważonym leśnictwie.
 • Sesja V. Jakość w usługach turystycznych – problemy i rozwiązania.
 • VIII Forum Idei Miast Turystycznych – „Zrównoważony rozwój a budowanie odpowiedzialności społeczności lokalnej za środowisko naturalne”
 • IV Gala Finałowa Nagrody Kronenberga „Omne Trinum Perfectum– Biznes – Środowisko – Dziedzictwo 2019.

 II dzień konferencji – 18 października 2019 (piątek)

 • Sesja VII. Międzynarodowe rozwiązania w turystyce.
 • Sesja VIII. Prawne zagadnienia ochrony obszarów przyrodniczo cennych.
 • Sesja IX. Zasoby ludzkie w rozwoju turystyki.

 Udział w VI Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Turystyka na obszarach przyrodniczo cennych” jest bezpłatny. Wymagana jest rejestracja na stronie:  tnopc.pb.edu.pl

Organizatorzy konferencji to:

Zamiejscowy Wydział Leśny Politechniki Białostockiej w Hajnówce

Instytut Kronenberga – Fundacja Przyszłości Obszarów Chronionych

Szczegóły na stronie konferencji: www.tnopc.pb.edu.pl

 

Na skróty
× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.