Jakość kształcenia

studentka podczas zajęć Troska o zapewnienie jakości kształcenia oraz stałe jej podnoszenie, jest jednym z priorytetów Politechniki Białostockiej. Władze, a także pracownicy uczelni konsekwentnie dążą do przekazywania takiego zakresu wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, by studenci mogli z sukcesem realizować swoje plany zawodowe i naukowe.

Jednym z ważniejszych organów wspomagających osiąganie tych celów jest Uczelniana Komisja ds. Jakości Kształcenia powołana Zarządzeniem nr 580 Rektora PB z dnia 6 grudnia 2016 r. Współtworzą ją przedstawiciele wydziałów, centrów dydaktycznych i jednostek administracji uczelnianej, doktoranci oraz studenci.

Oczekiwania poszczególnych środowisk charakteryzuje duża różnorodność, a realizacja celów każdej grupy stanowi dla uczelni konieczność poszukiwania kompromisu. Nauczyciele akademiccy oczekują, że ich praca dydaktyczna będzie silnie powiązana z przedmiotem prowadzonych badań naukowych oraz nie będzie nadmiernym obciążeniem utrudniającym rozwój kariery naukowej. Z kolei studenci, chcą by realizowany na studiach program kształcenia był ukierunkowany na zdobywanie specjalistycznych umiejętności praktycznych (inżynierskich czy projektowych, itp.), niezbędnych do znalezienia najodpowiedniejszej dla nich pracy.

Mając na uwadze powyższe argumenty Uczelniana Komisja ds. Jakości Kształcenia oddziałuje na organizację życia akademickiego studentów, doktorantów i nauczycieli oraz administrację głównie poprzez monitorowanie wszystkich elementów procesu kształcenia, począwszy od udostępniania  informacji nt. programów kształcenia, oraz dbania o zgodność realizowanych programów kształcenia z wytycznymi MNiSW i instytucji akredytacyjnych, po zasady komunikowania się między sobą uczestników procesu kształcenia.

Wysoka jakość kształcenia jest obecnie jednym z podstawowych argumentów przyciągających najlepszych kandydatów na studia. Utrzymanie wysokiego poziomu nauczania jest możliwe tylko dzięki pozyskaniu najlepszych uczniów klas maturalnych, a dodatkowo zwiększa szansę absolwentów uczelni na znalezienie satysfakcjonującej pracy.

Skład Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia

Zgodnie z Zarządzeniem nr 1041 Rektora PB z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie powołania składu Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia w Politechnice Białostockiej oraz składu zespołów do spraw: studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich, studiów podyplomowych oraz kształcenia doktorantów, członkami Komisji są:

 • dr inż. Jarosław Werdoni – przewodniczący;
 • dr inż. Arkadiusz Łukjaniuk – zastępca przewodniczącego;
 • mgr Krzysztof Pleskaczuk – sekretarz;
 • mgr Anna Backiel;
 • mgr Karolina Skoczylas;
 • mgr Michał Citko;
 • mgr Irena Werdoni;
 • Mateusz Adaszczyk;
 • dr inż. arch. Jolanta Owerczuk;
 • dr hab. Jolanta Piekut, prof. PB;
 • dr inż. Małgorzata Lelusz;
 • dr inż. Łukasz Dragun;
 • mgr inż. Patryk Zwierzyński;
 • dr inż. Andrzej Chmielewski;
 • dr inż. Tomasz Grześ;
 • dr hab. Ewa Pawłuszewicz, prof. PB;
 • dr hab. inż. Dariusz Mariusz Perkowski, prof. PB;
 • dr hab. inż. arch. Halina Łapińska, prof. PB;
 • dr inż. Andrzej Karpiuk;
 • dr inż. Antoni Bogdan;
 • dr inż. Paweł Tadejko;
 • dr inż. Magdalena Topczewska;
 • dr Elżbieta Gołąbeska;
 • dr inż. Dorota Dec;
 • dr Julia Siderska;
 • dr inż. Elżbieta Krawczyk-Dembicka;
 • Kamil Borowik;
 • Aleksander Ekstowicz;
 • mgr inż. Elżbieta Bura.

Zespół ds. studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich w następującym składzie osobowym:

 • dr inż. arch. Jolanta Owerczuk;
 • dr hab. Jolanta Piekut, prof. PB;
 • dr inż. Małgorzata Lelusz;
 • dr inż. Łukasz Dragun;
 • mgr inż. Patryk Zwierzyński;
 • dr inż. Andrzej Chmielewski;
 • dr inż. Tomasz Grześ;
 • dr hab. Ewa Pawłuszewicz, prof. PB;
 • dr hab. inż. Dariusz Mariusz Perkowski, prof. PB;
 • dr hab. inż. arch. Halina Łapińska, prof. PB;
 • dr inż. Andrzej Karpiuk;
 • dr inż. Antoni Bogdan.

Zespół ds. studiów podyplomowych w następującym składzie osobowym:

 • dr inż. Paweł Tadejko;
 • dr inż. Magdalena Topczewska;
 • dr Elżbieta Gołąbeska;
 • dr inż. Dorota Dec;
 • dr Julia Siderska;
 • dr inż. Elżbieta Krawczyk-Dembicka.

 
Harmonogram Pracy Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia w 2018 r.  (218 KB)

Harmonogram WKdsJK w roku akademicki 2018-2019 (376 KB)Pliki do pobrania

Wykaz najważniejszych dokumentów związanych z jakością kształcenia w Politechnice Białostockiej (25 KB)

Rozporządzenie MNiSW z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się (1 MB)

Rozporządzenie z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (731 KB)

Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (1 MB)

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (1 MB)

Zależności między nową klasyfikacją dziedzin i dyscyplin a wcześniej obowiązującym wykazem i systematyką OECD (366 KB)

Przewodnik po systemie szkolnictwa wyższego i nauki – część 1 (3 MB)

Formularz zgłoszeniowy: Konkurs na najlepszego nauczyciela (13 KB)

Oświadczenie: Konkurs na najlepszego nauczyciela (15 KB)

Regulamin Konkurs na najlepszego nauczyciela akademickiego PB 2017 (18 KB)

Szczegółowe kryteria oceny programowej PKA ze wskazówkami (586 KB)

Wzór Raportu Końcowego WKdsJK (25 KB)

Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym (981 KB)

Rozporządzenie w sprawie warunków prowadzenia studiów (146 KB)

Rozporządzenie MNiSW w sprawie ogólnych kryteriów oceny programowej (98 KB)

Rozporządzenie MNiSW w sprawie charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji (424 KB)

Regulamin oceny nauczycieli akademickich (5 MB)

Definicja pracowni specjalistycznej (91 KB)

Autonomia Programowa Uczelni. Ramy kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego (2 MB)

Jak przygotować program kształcenia (901 KB)

Słownictwo stosowane w opisie efektów kształcenia (37 KB)

Szablon – opis WSZJK PB (28 KB)

 Na skróty
× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.