W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.

Jakość kształcenia

studentka podczas zajęćTroska o zapewnienie jakości kształcenia oraz stałe jej podnoszenie, jest jednym z priorytetów Politechniki Białostockiej. Władze, a także pracownicy uczelni konsekwentnie dążą do przekazywania takiego zakresu wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, by studenci mogli z sukcesem realizować swoje plany zawodowe i naukowe.

Jednym z ważniejszych organów wspomagających osiąganie tych celów jest Uczelniana Komisja ds. Jakości Kształcenia powołana Zarządzeniem nr 580 Rektora PB z dnia 6 grudnia 2016 r. Współtworzą ją przedstawiciele wydziałów, centrów dydaktycznych i jednostek administracji uczelnianej, doktoranci oraz studenci.

Oczekiwania poszczególnych środowisk charakteryzuje duża różnorodność, a realizacja celów każdej grupy stanowi dla uczelni konieczność poszukiwania kompromisu. Nauczyciele akademiccy oczekują, że ich praca dydaktyczna będzie silnie powiązana z przedmiotem prowadzonych badań naukowych oraz nie będzie nadmiernym obciążeniem utrudniającym rozwój kariery naukowej. Z kolei studenci, chcą by realizowany na studiach program kształcenia był ukierunkowany na zdobywanie specjalistycznych umiejętności praktycznych (inżynierskich czy projektowych, itp.), niezbędnych do znalezienia najodpowiedniejszej dla nich pracy.

Mając na uwadze powyższe argumenty Uczelniana Komisja ds. Jakości Kształcenia oddziałuje na organizację życia akademickiego studentów, doktorantów i nauczycieli oraz administrację głównie poprzez monitorowanie wszystkich elementów procesu kształcenia, począwszy od udostępniania  informacji nt. programów kształcenia, oraz dbania o zgodność realizowanych programów kształcenia z wytycznymi MNiSW i instytucji akredytacyjnych, po zasady komunikowania się między sobą uczestników procesu kształcenia.

Wysoka jakość kształcenia jest obecnie jednym z podstawowych argumentów przyciągających najlepszych kandydatów na studia. Utrzymanie wysokiego poziomu nauczania jest możliwe tylko dzięki pozyskaniu najlepszych uczniów klas maturalnych, a dodatkowo zwiększa szansę absolwentów uczelni na znalezienie satysfakcjonującej pracy.

Komisje ds. Jakości Kształcenia

Zgodnie z Zarządzeniem nr 103 Rektora Politechniki Białostockiej z dnia 23 listopada 2022 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia, zespołu ds. studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich UKdsJK, zespołu ds. studiów podyplomowych UKdsJK, Komisji ds. Jakości Kształcenia Szkoły Doktorskiej Politechniki Białostockiej oraz Komisji ds. Programów Kształcenia Szkoły Doktorskiej Politechniki Białostockiej, członkami Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia są:

 • dr inż. Zofia Tyszkiewicz (WBiNŚ) – przewodnicząca;
 • dr Julia Siderska (WIZ) – zastępca przewodniczącej;
 • mgr Monika Bogacewicz (DJK) – sekretarz;
 • dr inż. Joanna Krętowska (DJK);
 • mgr Karolina Skoczylas (DJK);
 • Aneta Wasilewska-Kacynel (DJK);
 • dr inż. arch. Jolanta Owerczuk – Prodziekan ds. studenckich i kształcenia (WA);
 • dr inż. Małgorzata Lelusz – Prodziekan ds. studenckich i kształcenia (WBiNŚ);
 • dr hab. Jolanta Piekut, prof. PB – Prodziekan ds. studenckich i kształcenia (WBiNŚ);
 • dr inż. Sławomir Kwiećkowski – Prodziekan ds. studenckich i kształcenia (WE);
 • dr inż. Andrzej Chmielewski – Prodziekan ds. studenckich i kształcenia (WI);
 • dr Ewa Rollnik-Sadowska – Prodziekan ds. studenckich i kształcenia (WIZ);
 • dr inż. Adam Bajkowski – Prodziekan ds. studenckich i kształcenia (WM);
 • dr hab. inż. arch. Halina Łapińska, prof. PB (WA);
 • dr Urszula Gireń (WA);
 • dr inż. Dorota Dec (WBiNŚ);
 • dr inż. Maria Walery, prof. PB (WBiNŚ);
 • dr inż. Jarosław Forenc (WE);
 • dr inż. Zdzisław Skibko (WE);
 • dr inż. Tomasz Grześ (WI);
 • dr inż. Paweł Tadejko (WI);
 • dr Justyna Grześ-Bukłaho (WIZ);
 • dr inż. Arkadiusz Łukjaniuk (WIZ);
 • dr inż. Paweł Dzienis (WM);
 • dr inż. Grzegorz Mieczkowski (WM);
 • dr Michał Citko (SJO);
 • dr Piotr Klimowicz (SWFiS);
 • mgr Artur Kozłowski (CSSDR);
 • mgr Mateusz Adaszczyk (BKiWA);
 • Mateusz Pieciul (SSPB);
 • Karolina Chrościńska (SSPB).

W ramach Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia powołany jest zespół ds. studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich w następującym składzie osobowym:

 • dr inż. Zofia Tyszkiewicz (WBiNŚ) – przewodnicząca;
 • dr Julia Siderska (WIZ) – zastępca przewodniczącej;
 • dr hab. inż. arch. Halina Łapińska, prof. PB (WA);
 • dr inż. arch. Jolanta Owerczuk (WA);
 • dr inż. Małgorzata Lelusz (WBiNŚ);
 • dr hab. Jolanta Piekut, prof. PB (WBiNŚ);
 • dr inż. Maria Walery, prof. PB (WBiNŚ);
 • dr inż. Sławomir Kwiećkowski (WE);
 • dr inż. Zdzisław Skibko (WE);
 • dr inż. Andrzej Chmielewski (WI);
 • dr inż. Tomasz Grześ (WI);
 • dr Ewa Rollnik-Sadowska (WIZ);
 • dr inż. Arkadiusz Łukjaniuk (WIZ);
 • dr inż. Adam Bajkowski (WM);
 • dr inż. Grzegorz Mieczkowski (WM);
 • dr Michał Citko (SJO);
 • dr Piotr Klimowicz (SWFiS);
 • mgr Artur Kozłowski (CSSDR);
 • Mateusz Pieciul (SSPB);
 • Karolina Chrościńska (SSPB).

W ramach Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia powołany jest zespół ds. studiów podyplomowych w następującym składzie osobowym:

 • dr inż. Zofia Tyszkiewicz (WBiNŚ) – przewodnicząca;
 • dr Julia Siderska (WIZ) – zastępca przewodniczącej;
 • dr Urszula Gireń (WA);
 • dr inż. Dorota Dec (WBiNŚ);
 • dr inż. Jarosław Forenc (WE);
 • dr inż. Paweł Tadejko (WI);
 • dr Justyna Grześ-Bukłaho (WIZ);
 • dr inż. Paweł Dzienis (WM).
Komisja ds. Jakości Kształcenia Studiów Podyplomowych pracuje w następującym składzie:

  • dr inż. Dorota Dec – przewodnicząca (Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku),
   d.dec [at] pb.edu.pl
  • dr Elżbieta Gołąbeska (Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku)
  • dr inż. Dorota Dworzańczyk-Krzywiec (Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku)
  • dr inż. Jarosław Forenc (Wydział Elektryczny)
  • dr inż. Roman Trochimczuk (Wydział Elektryczny)
  • dr inż. Paweł Tadejko (Wydział Informatyki)
  • dr inż. Magdalena Topczewska (Wydział Informatyki)
  • dr Danuta Szpilko (Wydział Inżynierii Zarządzania)
  • dr inż. Elżbieta Krawczyk-Dembicka (Wydział Inżynierii Zarządzania)
  • dr hab. inż. Zbigniew Oksiuta, prof. PB (Wydział Mechaniczny)
  • dr inż. Wojciech Tarasiuk (Wydział Mechaniczny)