Jakość kształcenia

studentka podczas zajęć

Troska o zapewnienie jakości kształcenia oraz stałe jej podnoszenie, jest jednym z priorytetów Politechniki Białostockiej. Władze, a także pracownicy uczelni konsekwentnie dążą do przekazywania takiego zakresu wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, by studenci mogli z sukcesem realizować swoje plany zawodowe i naukowe.

Jednym z ważniejszych organów wspomagających osiąganie tych celów jest Uczelniana Komisja ds. Jakości Kształcenia powołana Zarządzeniem nr 580 Rektora PB z dnia 6 grudnia 2016 r. Współtworzą ją przedstawiciele wydziałów, centrów dydaktycznych i jednostek administracji uczelnianej, doktoranci oraz studenci.

Oczekiwania poszczególnych środowisk charakteryzuje duża różnorodność, a realizacja celów każdej grupy stanowi dla uczelni konieczność poszukiwania kompromisu. Nauczyciele akademiccy oczekują, że ich praca dydaktyczna będzie silnie powiązana z przedmiotem prowadzonych badań naukowych oraz nie będzie nadmiernym obciążeniem utrudniającym rozwój kariery naukowej. Z kolei studenci, chcą by realizowany na studiach program kształcenia był ukierunkowany na zdobywanie specjalistycznych umiejętności praktycznych (inżynierskich czy projektowych, itp.), niezbędnych do znalezienia najodpowiedniejszej dla nich pracy.

Mając na uwadze powyższe argumenty Uczelniana Komisja ds. Jakości Kształcenia oddziałuje na organizację życia akademickiego studentów, doktorantów i nauczycieli oraz administrację głównie poprzez monitorowanie wszystkich elementów procesu kształcenia, począwszy od udostępniania  informacji nt. programów kształcenia, oraz dbania o zgodność realizowanych programów kształcenia z wytycznymi MNiSW i instytucji akredytacyjnych, po zasady komunikowania się między sobą uczestników procesu kształcenia.

Wysoka jakość kształcenia jest obecnie jednym z podstawowych argumentów przyciągających najlepszych kandydatów na studia. Utrzymanie wysokiego poziomu nauczania jest możliwe tylko dzięki pozyskaniu najlepszych uczniów klas maturalnych, a dodatkowo zwiększa szansę absolwentów uczelni na znalezienie satysfakcjonującej pracy.

Skład Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia

Zgodnie z Zarządzeniem nr 1184 Rektora Politechniki Białostockiej z dnia 1 października 2020 roku w sprawie powołania składu Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia w Politechnice Białostockiej oraz składu zespołów do spraw: studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich, studiów podyplomowych oraz kształcenia doktorantów, członkami Komisji są:

 • dr inż. Jarosław Werdoni – przewodniczący;
 • dr inż. Arkadiusz Łukjaniuk – zastępca przewodniczącego;
 • dr inż. Joanna Krętowska – kierownik Działu Jakości Kształcenia;
 • mgr Monika Bogacewicz – sekretarz;
 • dr hab. inż. arch. Halina Łapińska, prof. PB;
 • dr hab. inż. Piotr Mrozek, prof. PB;
 • dr hab. inż. Zbigniew Oksiuta, prof. PB;
 • dr hab. Jolanta Piekut, prof. PB;
 • dr hab. inż. Ewa Świercz, prof. PB;
 • dr hab. inż. Zdzisław Kondrat;
 • dr hab. Katarzyna Krot;
 • dr inż. Andrzej Chmielewski;
 • dr inż. Dorota Dec;
 • dr inż. Łukasz Dragun;
 • dr inż. Jarosław Forenc;
 • dr inż. Tomasz Grześ;
 • dr inż. Sławomir Kwiećkowski;
 • dr inż. Małgorzata Lelusz;
 • dr inż. arch. Jolanta Owerczuk;
 • dr Julia Siderska;
 • dr inż. Zdzisław Skibko;
 • dr inż. Paweł Tadejko;
 • dr inż. Zofia Tyszkiewicz;
 • mgr Anna Backiel;
 • mgr Michał Citko;
 • mgr inż. Piotr Golonko;
 • mgr Karolina Skoczylas;
 • mgr Irena Werdoni;
 • mgr inż. Patryk Zwierzyński;
 • Mateusz Adaszczyk;
 • Kamil Borowik – student;
 • Aleksandra Gosk – student;
 • Aneta Wasilewska-Kacynel.

Zespół ds. studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich w następującym składzie osobowym:

 • dr hab. inż. arch. Halina Łapińska, prof. PB;
 • dr hab. inż. Piotr Mrozek, prof. PB;
 • dr hab. Jolanta Piekut, prof. PB;
 • dr hab. inż. Zdzisław Kondrat;
 • dr inż. Andrzej Chmielewski;
 • dr inż. Łukasz Dragun;
 • dr inż. Tomasz Grześ;
 • dr inż. Sławomir Kwiećkowski;
 • dr inż. Małgorzata Lelusz;
 • dr inż. arch. Jolanta Owerczuk;
 • dr inż. Zdzisław Skibko;
 • dr inż. Zofia Tyszkiewicz;
 • mgr inż. Patryk Zwierzyński.

Zespół ds. studiów podyplomowych w następującym składzie osobowym:

 • dr hab. inż. Zbigniew Oksiuta, prof. PB;
 • dr inż. Dorota Dec;
 • dr inż. Jarosław Forenc;
 • dr Julia Siderska;
 • dr inż. Paweł Tadejko.

Zespół ds. kształcenia doktorantów w następującym składzie osobowym:

 • dr hab. inż. Piotr Mrozek, prof. PB;
 • dr hab. inż. Ewa Świercz, prof. PB;
 • dr hab. Katarzyna Krot;
 • mgr inż. Piotr Golonko.

Harmonogram zadań Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia w roku 2020 (PDF, wersja dostępna cyfrowo, 78 KB)

Harmonogram zadań Wydziałowych Komisji ds. Jakości Kształcenia w roku akademickim 2020-2021 (PDF, wersja dostępna cyfrowo, 455 KB)


Zbiorcze wyniki ankiet

Zbiorcze wyniki ankiet studenckich w semestrze zimowym 2020-2021 (PDF, wersja dostępna cyfrowo, 110 KB)

Zbiorcze wyniki ankiet uczestników studiów doktoranckich w semestrze zimowym 2020-2021 (PDF, wersja dostępna cyfrowo, 280 KB)

Zbiorcze wyniki ankiet studenckich w semestrze letnim 2019-2020 (PDF, wersja dostępna cyfrowo, 304 KB)

Zbiorcze wyniki ankiet uczestników studiów doktoranckich w semestrze letnim 2019-2020 (PDF, wersja dostępna cyfrowo, 326 KB)
 
Zbiorcze wyniki ankiet studenckich w semestrze zimowym 2019-2020 (304 KB)

Zbiorcze wyniki ankiet uczestników studiów doktoranckich w semestrze zimowym 2019-2020 (328 KB)
 
Zbiorcze wyniki ankiet studenckich w semestrze letnim 2018-2019 (330 KB)

Zbiorcze wyniki ankiet uczestników studiów doktoranckich w semestrze letnim 2018-2019 (322 KB)

Zbiorcze wyniki ankiet studenckich w semestrze zimowym 2018-2019 (131 KB)

Zbiorcze wyniki ankiet uczestników studiów doktoranckich w semestrze zimowym 2018-2019 (322 KB)
 
Zbiorcze wyniki ankiet uczestników studiów doktoranckich w semestrze letnim 2017-2018 (324 KB)

Zestawienie ankiet studenckich w semestrze letnim 2017-2018 (126 KB)

Zbiorcze wyniki ankiet studenckich w semestrze zimowym 2017-2018 (76 KB)

Zbiorcze wyniki ankiet uczestników studiów doktoranckich w semestrze zimowym 2017-2018 (119 KB)
 
Zbiorcze wyniki ankiety uczestnika studiów doktoranckich, zima 2016/2017 (449 KB)

Zbiorcze wyniki ankiet studenckich, semestr zimowy 2016/2017 (152 KB)
 
Zbiorcze wyniki ankiet z ubiegłych lat 


Pliki do pobrania

Wykaz najważniejszych dokumentów związanych z jakością kształcenia w Politechnice Białostockiej (PDF, wersja dostępna cyfrowo, 310 KB)

Rozporządzenie MNiSW z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów TEKST UJEDNOLICONY (PDF, wersja dostępna cyfrowo, 506 KB)

Rozporządzenie MNiSW z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się (PDF, wersja dostępna cyfrowo, 147 KB)

Rozporządzenie MNiSW z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (PDF, wersja dostępna cyfrowo, 601 KB)

Rozporządzenie MNiSW z dnia 29 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie studiów (PDF, wersja dostępna cyfrowo, 253 KB)

Rozporządzenie MNiSW z dnia 14 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie studiów (PDF, wersja dostępna cyfrowo, 260 KB)

Rozporządzenie MNiSW z dnia 12 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie studiów (PDF, wersja dostępna cyfrowo, 258 KB)

Rozporządzenie MNiSW z dnia 12 września 2018 r. w sprawie kryteriów oceny programowej (PDF, wersja dostępna cyfrowo, 95 KB)

Rozporządzenie MNiSW z dnia 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych (PDF, wersja dostępna cyfrowo, 218 KB)

Zmiany w terminologii i definicjach terminów (PDF, wersja dostępna cyfrowo, 666 KB)

Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (PDF, wersja dostępna cyfrowo, 2 MB)

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (PDF, wersja dostępna cyfrowo, 2 MB)

Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (PDF, wersja dostępna cyfrowo, 892 KB)

Przewodnik po systemie szkolnictwa wyższego i nauki – część 1 (3 MB)

Wzór raportu końcowego Wydziałowej Komisji ds Jakości Kształcenia (DOCX, 31 KB)

 Na skróty
× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.