W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.

Zarządzenia 1142-1168

09.2020 10

Sekcja ds. Prawnych Politechniki Białostockiej informuje, że na stronie bip.pb.edu.pl w zakładce: „prawo uczelniane” opublikowane zostały Zarządzenia:

 

Numer     Data wydania        Link na stronie BIP

1142 02.07.2020 r. w sprawie wprowadzenia w życie regulaminów przyznawania nagród studentom Politechniki Białostockiej za wypełnienie ankiet wyrażających opinie studentów o wypełnianiu obowiązków dydaktycznych przez nauczyciela akademickiego lub inną osobę prowadzącą zajęcia
1143 02.07.2020 r. w sprawie zasad przydziału odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej pracownikom zatrudnionym w Politechnice Białostockiej
1145 06.07.2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Rektora Politechniki Białostockiej w sprawie założenia szkoły oraz nadania Statutu Liceum Ogólnokształcącemu Politechniki Białostockiej w Białymstoku
1146 06.07.2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian organizacyjnych w Politechnice Białostockiej oraz zmiany Regulaminu organizacyjnego Politechniki Białostockiej
1147 06.07.2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Rektora Politechniki Białostockiej w sprawie zasad postępowania w Politechnice Białostockiej w  związku z  zagrożeniem wystąpienia COVID-19  
1148 08.07.2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Rektora Politechniki Białostockiej w sprawie wytycznych w zakresie przeprowadzania egzaminów dyplomowych w Politechnice Białostockiej w związku z ograniczeniem lub zawieszeniem funkcjonowania Uczelni
1149 08.07.2020 r. w sprawie zmiany sposobu organizacji zaliczeń i egzaminów w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020 w Politechnice Białostockiej w okresie zawieszenia zajęć dydaktycznych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
1150 08.07.2020 r. w sprawie wprowadzenia w życie Procedur dotyczących monitoringu oraz dokonywania zmian w dokumentacji programu studiów w Politechnice Białostockiej
1151 08.07.2020 r. w sprawie ustalenia wysokości dopłat do wczasów, wypoczynku dzieci i młodzieży, wypoczynku we własnym zakresie oraz działalności kulturalno-oświatowej, sportowo-rekreacyjnej i turystycznej w roku 2020
1152 13.07.2020 r. w sprawie wprowadzenia w życie „Regulaminu przyznawania stypendium dla najlepszych doktorantów Szkoły Doktorskiej Politechniki Białostockiej, którzy rozpoczęli kształcenie w roku akademickim 2019/2020”
1153 13.07.2020 r. w sprawie ustalenia „Zasad gospodarki finansowej w Politechnice Białostockiej”
1154 24.07.2020 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnych Szkoły Doktorskiej Politechniki Białostockiej na rok akademicki 2020/2021
1155 28.07.2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Rektora Politechniki Białostockiej w sprawie utworzenia „Bazy wiedzy i uczelnianego repozytorium dorobku i aktywności zawodowej pracowników i doktorantów Politechniki Białostockiej” oraz ustalenia Regulaminu Bazy wiedzy i uczelnianego repozytorium dorobku i aktywności zawodowej pracowników i doktorantów Politechniki Białostockiej
1156 28.07.2020 r. w sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego Politechniki Białostockiej
1157 28.07.2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian organizacyjnych oraz zmiany Regulaminu organizacyjnego Politechniki Białostockiej
1158 31.07.2020 r. w sprawie wprowadzenia w życie „Instrukcji rekrutacji na pierwszy rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia rozpoczynających się od semestru zimowego roku akademickiego 2020/2021”
1159 10.08.2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian organizacyjnych w Politechnice Białostockiej oraz zmiany Regulaminu organizacyjnego Politechniki Białostockiej
1160 10.08.2020 r. w sprawie powołania Zespołów do spraw wdrożenia w Politechnice Białostockiej systemów informatycznych w celu wspomagania obsługi Biura Karier i Współpracy z Absolwentami Politechniki Białostockiej, procesu rekrutacji kandydatów na studia oraz zdalnego kształcenia w Politechnice Białostockiej
1161 19.08.2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Rektora Politechniki Białostockiej w sprawie wprowadzenia w życie „Regulaminu dofinansowania kół naukowych oraz inicjatyw naukowych studentów i doktorantów na Politechnice Białostockiej”
1162 19.08.2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Rektora Politechniki Białostockiej w sprawie zasad wydatkowania środków finansowych przeznaczonych na działalność Samorządu Studentów Politechniki Białostockiej, Samorządu Doktorantów Politechniki Białostockiej, uczelnianych organizacji studenckich i doktoranckich oraz działających w Politechnice Białostockiej stowarzyszeń zrzeszających wyłącznie studentów lub studentów, doktorantów i pracowników Politechniki Białostockiej
1163 27.08.2020 r. w sprawie wprowadzenia w życie „Regulaminu Konkursu na Najlepszego Doktoranta Politechniki Białostockiej”
1164 01.09.2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian organizacyjnych w Politechnice Białostockiej oraz zmiany Regulaminu organizacyjnego Politechniki Białostockiej
1165 01.09.2020 r. w sprawie utraty mocy umocowań udzielonych przed dniem 1 września 2020 roku
1166 01.09.2020 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej w Politechnice Białostockiej
1167 01.09.2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Rektora Politechniki Białostockiej w sprawie umów sponsoringu w Politechnice Białostockiej
1168 07.09.2020 r. w sprawie powołania Komisji Antymobbingowej w Politechnice Białostockiej