W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.

Stypendia MON dla kandydatów na żołnierzy

10-08-2023
grafika zawierająca zdjęcie dwóch żołnierzy w hełmach i napis Stypendia dla Kandydatów na żołnierzy
Ministerstwo Obrony Narodowej ogłosiło program stypendialny dla studentów – kandydatów na żołnierzy. Można je otrzymać na kierunkach przydatnych w siłach zbrojnych RP. Co ważne – są wśród nich kierunki prowadzone w Politechnice Białostockiej! Wysokość stypendium wynosi 50 % kwoty uposażenia zasadniczego szeregowego zawodowego, czyli obecnie ponad 2 tys. złotych. Czasu na decyzję jest niewiele – termin składania wniosków upływa już 31 sierpnia 2023 r.
 

Program stypendiów adresowany jest do studentów uczelni cywilnych, którzy rozpoczną w roku akademickim 2023/2024 naukę w ramach jednolitych studiów magisterskich lub studiach pierwszego stopnia (bezpośrednio po ich ukończeniu należy kontynuować kształcenie na tym kierunku w ramach studiów drugiego stopnia) i po ich ukończeniu w czasie zgodnym z programem realizowanych studiów uzyskają tytuł magistra (równorzędny) lub magistra inżyniera.

Wykaz kierunków studiów zapewniających nabycie kwalifikacji przydatnych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej zawiera blisko 70 pozycji, w tym kierunki zbieżne z ofertą edukacyjną Politechniki Białostockiej, czyli:

 • zarządzanie
 • informatyka
 • elektronika
 • elektrotechnika
 • telekomunikacja
 • automatyka
 • robotyka
 • mechatronika
 • energetyka
 • logistyka
 • budownictwo
 • gospodarka przestrzenna
 • inżynieria środowiska
 • mechanika i budowa maszyn.

Pełny wykaz kierunków można sprawdzić w załączniku do Rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 lipca 2022 r. w sprawie stypendiów dla kandydatów na żołnierzy

Studenci zainteresowani powołaniem do zawodowej służby wojskowej mogą wystąpić do Szefa Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji z wnioskiem o przyznanie stypendium przez Ministra Obrony Narodowej.

Wzór wniosku został określony w załącznikach do Decyzji Nr 78/Mon Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 sierpnia 2023 r. w sprawie stypendiów dla kandydatów na żołnierzy

Czasu na decyzję jest niewiele. Wniosek należy złożyć za pośrednictwem dowolnie wybranego Wojskowego Centrum Rekrutacji w terminie do 31 sierpnia 2023 r.

Wojskowe Centrum Rekrutacji w Białymstoku
ul. Lipowa 35, 15-428 Białystok
tel. 261398292
wcrbialystok@ron.mil.pl

Do wniosku trzeba dołączyć:

 1. zaświadczenie o przyjęciu kandydata na naukę (studia) w uczelni, które powinno zawierać określenie uczelni wyższej, kierunek studiów, termin (rok) rozpoczęcia i zakończenia wynikający z programu studiów, rodzaj studiów oraz tytuł uzyskiwany po ich ukończeniu;
 2. wniosek o powołanie do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej przed rozpoczęciem drugiego roku nauki na czas szkolenia podstawowego;
 3. wniosek o powołanie po ukończeniu studiów do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej na czas kształcenia w ramach kursu oficerskiego;
 4. wniosek o powołanie do zawodowej służby wojskowej.

źródło: wcrbialystok.wp.mil.pl/stypendia-dla-kandydatow-na-zolnierzy-zawodowych/

(oprac. mr)