W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.

„Otwarte Drzwi”. Konkurs PFRON na prace magisterskie i doktorskie

13-01-2022
grafika z napisem Otwarte Drzwi
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłosił XVIII edycję Ogólnopolskiego Konkursu ,, Otwarte Drzwi” na najlepsze prace magisterskie i doktorskie, których tematem badawczym jest zagadnienie niepełnosprawności w wymiarze: zdrowotnym, zawodowym lub społecznym oraz Konkurs na projekty kół naukowych w obszarze zagadnienia niepełnosprawności.

 
Termin składania prac: do 1 lipca 2022 r.
 
 
Uczestnicy i warunki konkursu:

 • do Konkursu mogą przystępować absolwenci studiów magisterskich lub doktoranckich oraz osoby, które obroniły pracę doktorską w innym trybie,
 • Konkursem objęte są: prace magisterskie, które uzyskały ocenę bardzo dobrą, rozprawy doktorskie podejmujące tematykę związaną z problematyką osób niepełnosprawnych obronione w okresie do 24 miesięcy przed dniem zgłoszenia pracy do Konkursu,
 • prace do Konkursu może zgłosić: dziekan wydziału, dyrektor instytutu, promotor lub recenzent pracy magisterskiej lub doktorskiej,
 • koła naukowe zarejestrowane przez rektora uczelni jako organizacje studenckie, w których działa minimum 5 członków i są aktywne na dzień złożenia zgłoszenia do Konkursu,
 • do Konkursu pracę może zgłosić w przypadku projektów kół naukowych opiekun naukowy w porozumieniu z dziekanem wydziału,
 • wszystkie prace przesłane na konkurs muszą spełniać wymogi dostępności  określone w ustawie z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Kategorie prac magisterskich:

 • Rehabilitacja społeczna i zawodowa,
 • rozwiązania technologiczne służące osobom niepełnosprawnym,
 • rehabilitacja medyczna,
 • dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Nagrody konkursowe:

Dla autorów prac magisterskich w konkursie przewiduje się następujące nagrody pieniężne w każdej kategorii:

 • dla laureata I miejsca – w wysokości 7 000 zł,
 • dla laureata II miejsca – w wysokości 5 000 zł,
 • dla laureata III miejsca – w wysokości 4 000 zł.

Dla autorów prac doktorskich w konkursie przewiduje się trzy nagrody pieniężne:

 • pierwsza nagroda w wysokości 13 000 zł,
 • druga nagroda w wysokości 11 000 zł,
 • trzecia nagroda w wysokości 9 000 zł.

Nagrodą w konkursie jest także publikacja artykułu naukowego w Kwartalniku „Niepełnosprawność – zagadnienia, problemy, rozwiązania” powstałego na podstawie nagrodzonej pracy, który należy nadesłać w terminie 30 dni od dnia uzyskania nagrody na adres kwartalnik@pfron.org.pl 

Nagrody konkursowe dla kół naukowych:

W Konkursie przewiduje się 3 nagrody w wysokości 4 000 zł dla najlepszych projektów kół naukowych. Środki finansowe będą przekazywane na konto uczelni wskazane  w formularzu zgłoszeniowym.

Sposób składania prac: Wersję elektroniczną pracy wraz z załącznikami należy przesłać na adres konkurs@pfron.org.pl.

Do pracy magisterskiej lub doktorskiej należy dołączyć:

 • wypełniony i opatrzony podpisami formularz zgłoszeniowy, stanowiący załącznik do niniejszego ogłoszenia lub skan formularza z podpisami odręcznymi;
 • streszczenie pracy o objętości ok. 8 tys. znaków, które powinno zawierać:
  • prezentację przedmiotu pracy,
  • cel i przedmiot badań, najważniejsze pytania badawcze,
  • techniki badawcze,
  • najważniejsze wnioski wynikające z pracy i ich praktyczne wykorzystanie.
 • recenzje pracy,
 • opinię promotora.

W przypadku projektów kół naukowych dokumentacja którą należy dołączyć do formularza zgłoszeniowego:

 • wypis z rejestru organizacji studenckich na uczelni, potwierdzający aktualny status aktywności koła naukowego;
 • raport z realizacji projektu, zawierającego co najmniej założenia badawcze, opis metodologii, przebieg badania, wnioski;
 • dodatkowo można dołączyć dokumentację dotycząca projektu, a także powstałe w wyniku realizacji projektu publikacje, które ukazały się w jednym z czasopism znajdujących się w aktualnym wykazie czasopism naukowych przygotowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Wyniki konkursu:

Informacje o terminie rozstrzygnięcia Konkursu, wynikach oraz uroczystym finale zostaną podane odrębnym komunikatem na witrynie internetowej www.pfron.org.pl.

O rozstrzygnięciu Konkursu wszyscy nagrodzeni i wyróżnieni zostaną powiadomieni drogą elektroniczną.

Zapraszamy do udziału!

Szczegółowe informacje na stronie: pfron.org.pl/aktualnosci