Narodowe Centrum Nauki ogłosiło 4 nowe konkursy

18-09-2019
logo Narodowe Centrum Nauki

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło konkursy OPUS 18, SONATA 15, PRELUDIUM 18 oraz nowy PRELUDIUM BIS 1 na finansowanie projektów badawczych. Nabór wniosków będzie prowadzony do 16 grudnia 2019 r. za pośrednictwem systemu ZSUN/OSF, dostępnym pod adresem https://osf.opi.org.pl

 

OPUS 18

Konkurs na finansowanie projektów badawczych, w których możliwa jest realizacja projektów także w ramach współpracy międzynarodowej nawiązanej bezpośrednio z partnerem lub partnerami z zagranicznych instytucji naukowych bądź w ramach programów lub inicjatyw międzynarodowych ogłaszanych we współpracy dwu-lub wielostronnej.

Wnioskodawcy

Uczelnia, grupa podmiotów, osoby fizyczne; kierownikiem projektu może być naukowiec niezależnie od etapu kariery naukowej

Termin składania wniosków – do 16 grudnia

Szczegółowe informacje o konkursie: https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/opus18

 

SONATA 15

Konkurs na finansowanie projektów badawczych, którego celem jest wsparcie w stworzeniu unikatowego warsztatu naukowego i prowadzeniu innowacyjnych badań.

Wnioskodawcy

Uczelnia, grupa podmiotów, w przypadku gdy wnioskodawcą jest osoba fizyczna, podmiotem realizującym nie może być grupa podmiotów ani podmiot, dla którego finansowanie projektu stanowić będzie pomoc publiczną. Kierownikiem projektu może być osoba posiadająca stopień doktora uzyskany od 2 do 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.

Termin składania wniosków – do 16 grudnia

Szczegółowe informacje o konkursie: https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/sonata15

 

PRELUDIUM 18

Konkurs na finansowanie projektów badawczych realizowanych przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia doktora.

Wnioskodawcy

Uczelnia, grupa podmiotów, osoby fizyczne; kierownik projektu – osoba nieposiadająca stopnia doktora. Jeśli wnioskodawcą jest osoba fizyczna, to podmiotem wnioskującym nie może być podmiot złożony ani podmiot, dla którego finansowanie projektu badawczego stanowić będzie pomoc publiczną.

Termin składania wniosków – do 16 grudnia

Szczegółowe informacje o konkursie: https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/preludium18

 

PRELUDIUM BIS 1

Wspólny konkurs NCN i NAWA skierowany do podmiotów prowadzących szkoły doktorskie. Głównym celem konkursu jest wsparcie kształcenia doktorantów poprzez finansowanie stypendiów i projektów badawczych, realizowanych przez młodych naukowców, a także staży zagranicznych trwających od 3 do 6 miesięcy, mających za zadanie wspierać mobilność badaczy.

Wnioskodawcy

Podmiot prowadzący szkołę doktorską; kierownik projektu – promotor; zespół badawczy: kierownik projektu i doktorant. Okres realizacji 36-48 miesięcy. Koszt części badawczej max. 180 tys. zł, dodatkowo NAWA sfinansuje koszty stażu zagranicznego.

Termin składania wniosków – do 16 grudnia

Szczegółowe informacje o konkursie: https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/preludium-bis

 

Wnioski o finansowanie projektu badawczego należy składać do NCN wyłącznie w formie elektronicznej przez system ZSUN/OSF (Zintegrowany System Usług dla Nauki /Obsługa Strumieni Finansowania) dostępny na stronie internetowej https://osf.opi.org.pl. Kompletny wniosek z niezbędnymi załącznikami wraz z podpisanym kwalifikowanym podpisem elektronicznym dokumentem potwierdzającym złożenie wniosku lub skan tego dokumentu podpisanego odręcznie przez kierownika jednostki oraz kierownika projektu należy wysłać w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu ZSUN/OSF.

 

Wniosek uznaje się za złożony, gdy jego status w systemie ZSUN/OSF zostanie zmieniony na „wysłany”. Sprawdzenie czy operacja wysłania wniosku zakończyła się poprawnie jest obowiązkiem wnioskodawcy.

 

Aby uzyskać podpis Prorektora ds. Nauki na potwierdzeniu złożenia wniosku należy złożyć do Działu Nauki jeden egzemplarz wydruku wniosku (wersji kompletnej) podpisanego przez kierownika projektu i dyrektora instytutu w terminie do 12 grudnia 2019 r. Wnioski do ewentualnej korekty należy przedłożyć w terminie do 2 grudnia 2019 r.

 

Więcej informacji odnośnie konkursów można uzyskać pod numerem tel. 85 746 90 29.

 


Na skróty
× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.