Kolejny front walki z koronawirusem

27-04-2020
grafika promocyjna konkursu NCBR pt. Wsparcie szpitali jednoimiennych w walce z rozprzestrzenianiem się zakażenia wirusem SARS-CoV-2 oraz w leczeniu COVID-19

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, agencja wykonawcza Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, uruchamia nowe przedsięwzięcie dla szpitali jednoimiennych na prace B+R. Wszystkie placówki tego typu, które prowadzą badania naukowe lub prace rozwojowe, już od 22 kwietnia mogą starać się o dofinansowanie projektów zapobiegających rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2, służących ochronie personelu oraz leczeniu COVID-19. Łącznie do rozdysponowania jest co najmniej 100 mln zł.

Inicjatywa ma formę nie tradycyjnego konkursu, ale dofinansowania przyznawanego na maksymalnie prostych zasadach. Taka forma pomocy jest możliwa dzięki wejściu w życie rozwiązań przyjętych w tzw. drugiej tarczy antykryzysowej.

Dziękując wszystkim pracownikom tych placówek za ich dotychczasowy niezwykły wysiłek, zachęcamy ich do dalszych prac nad rozwiązaniami, które pomogą zahamować, zapobiegać chorobie oraz podnosić skuteczność leczenia – mówi Wojciech Murdzek, minister nauki i szkolnictwa wyższego.

Szukamy możliwości walki z koronawirusem na różnych frontach – nowa inicjatywa NCBR to właśnie kolejny z nich. Oczekujemy, że przedsięwzięcie umożliwi m.in. opracowanie terapii lekowych i nielekowych dedykowanych COVID-19 oraz schematów leczniczych i procedur medycznych, nowych rozwiązań i technologii w zakresie ograniczania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 oraz diagnostyki COVID-19, a także stworzenie odpowiednich narzędzi informatycznych do zbierania danych epidemiologicznych i terapeutycznych – mówi Wojciech Kamieniecki, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Kto może aplikować

O dofinansowanie mogą starać się: szpitale jednoimienne (podmioty lecznicze przekształcone na mocy decyzji Ministra Zdrowia w szpitale zakaźne dedykowane wyłącznie do opieki nad pacjentami zakażonymi lub podejrzanymi o zakażenie koronawirusem), konsorcja szpitali jednoimiennych (maksymalnie 2 podmioty) oraz konsorcja szpitali jednoimiennych i jednostek naukowych (maksymalnie 2 podmioty, przy czym szpital nie musi być liderem konsorcjum).

Poziom dofinansowania na realizację prac w projekcie wynosi 100% kosztów kwalifikowalnych. Prace w projekcie nie mogą być realizowane przez szpitale jednoimienne oraz jednostki naukowe w ramach działalności gospodarczej. Maksymalny okres realizacji projektu to 12 miesięcy, przy czym jego realizacja może rozpocząć się najwcześniej 14 marca 2020 roku, a najpóźniej 31 lipca 2020 roku. W projekcie można powierzyć realizację części prac podwykonawcy – maksymalnie 70% kosztów kwalifikowalnych ponoszonych w projekcie przez dany podmiot. Budżet przedsięwzięcia to 100 mln zł. NCBR zastrzega sobie możliwość zwiększenia tej kwoty. Środki finansowe będą pochodziły z budżetu krajowego – ze środków dotacji celowej będącej w dyspozycji NCBR.

Minimum formalności – na co zwrócić uwagę we wniosku

NCBR przygotowało przejrzysty wniosek, który umożliwi szpitalom szybkie i skuteczne aplikowanie o dofinansowanie. Dodatkowo Centrum udostępniło specjalną instrukcję ze wskazówkami dotyczącymi poszczególnych części wniosku, takich jak: „Podstawowe informacje o projekcie”, „Informacje o Wnioskodawcy”, „Cel i uzasadnienie realizacji projektu”, „Potencjał do realizacji celu”, „Kosztorys” i „Wskaźniki do pomiaru realizacji celu”.

Przy wypełnianiu wniosku szczególnie warto zwrócić uwagę na opisanie celu projektu oraz planowanych rezultatów, które z założenia powinny uwzględniać np.:

  • opracowanie nowych metod terapii choroby zakaźnej COVID-19;
  • opracowanie nowych metod prewencji rozprzestrzeniania się zakażenia wirusem SARS-CoV-2;
  • opracowanie rozwiązań w zakresie stworzenia nowych testów diagnostycznych;
  • wypracowanie metod i technologii wspomagających proces diagnostyki, rozpoznania, leczenia i rekonwalescencji;
  • zebranie danych dotyczących diagnostyki i leczenia pacjentów, które mogą być podstawą rekomendacji epidemiologicznych i terapeutycznych lub dalszych badań;
  • zmiany zastosowania już produkowanych leków lub przeprowadzenie testów klinicznych terapeutyków po I fazie klinicznej;
  • wzrost bezpieczeństwa personelu medycznego i niemedycznego oraz pacjentów.

Terminy i sposób aplikowania

Wnioski o dofinansowanie składać można wyłącznie za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w terminie od 22 kwietnia 2020 r. do 31 maja 2020 r. (do godz. 16:00). Ocena wniosków prowadzona jest w trybie ciągłym i rozpoczyna się po wpłynięciu wniosku. W zależności od liczby wniosków będących w ocenie, może ona trwać do 14 dni roboczych.

Więcej informacji o przedsięwzięciu „Wsparcie szpitali jednoimiennych w walce z rozprzestrzenianiem się zakażenia wirusem SARS-CoV-2 oraz w leczeniu COVID-19” na stronie NCBR: www.ncbr.gov.pl/programy/programy-krajowe/wsparcieszpitalijednoimiennych


Na skróty
× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.