Rekrutacja

Harmonogram rekrutacji kandydatów do Szkoły Doktorskiej Politechniki Białostockiej w roku akademickim 2020/2021

Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej Politechniki Białostockiej w roku akademickim 2020/2021 odbywa się według następującego harmonogramu:

Data Czynności
30.06.2020 r. Przekazanie do Prorektora ds. Nauki pozytywnie zaopiniowanych przez radę dyscypliny tematyk
i zakresów rozpraw doktorskich w ramach dyscyplin.
01.09.2020 r. – 08.09.2020 r. Przyjmowanie kompletu dokumentów od kandydatów do Szkoły Doktorskiej, zgodnie z Zasadami rekrutacji
do Szkoły Doktorskiej Politechniki Białostockiej.
10.09.2020 r. – 11.09.2020 r. Przeprowadzenie rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami przez komisję rekrutacyjną.
16.09.2020 r. Ogłoszenie wyników rekrutacji.
30.09.2020 r. Ogłoszenie listy przyjętych.

 
Harmonogram rekrutacji kandydatów do Szkoły Doktorskiej Politechniki Białostockiej w roku akademickim 2020/2021 (126 KB)
 
UCHWAŁA NR 541/XXXII/XV/2020 Senatu Politechniki Białostockiej z dnia 30 kwietnia 2020 roku w sprawie uchwalenia „Zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Politechniki Białostockiej” na rok akademicki 2020/2021 (171 KB)


Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej Politechniki Białostockiej, są zobowiązani w terminie przewidzianym w harmonogramie rekrutacji złożyć następujące dokumenty:

  1. Podanie o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej.
  2. Kwestionariusz osobowy wraz z 2 zdjęciami (załącznik nr 2).
  3. Kartę informacyjną (załącznik nr 3).
  4. Odpis dyplomu magistra, magistra inżyniera lub równorzędnego. Dyplom kandydata z kraju, z którymi Polska nie ma podpisanej umowy o uznawalności stopni i tytułów podlega nostryfikacji.
  5. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia kształcenia w Szkole Doktorskiej.
  6. W przypadku cudzoziemców certyfikat z języka polskiego na poziomie przynajmniej B1 (zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora).

Komplet dokumentów proszę składać na Wydziałach PB koordynujących daną dyscyplinę:

  • automatyka, elektronika i elektrotechnika – pokój 001, Wydział Elektryczny (mgr inż. Izabela Cieśluk);
  • informatyka techniczna i telekomunikacja – pokój 121, Wydział Informatyki (dziekanat);
  • inżynieria biomedyczna – pokój 109, Wydział Mechaniczny (mgr inż. Agnieszka Sakowicz);
  • inżynieria lądowa i transport – pokój 119, Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku (mgr Grażyna Dąbrowska);
  • inżynieria mechaniczna – pokój 109, Wydział Mechaniczny (mgr inż. Agnieszka Sakowicz);
  • inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka – pokój 119, Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku (mgr Grażyna Dąbrowska);
  • nauki o zarządzaniu i jakości – pokój 6 Wydział Inżynierii Zarządzania, budynek dziekanatu (mgr Joanna Grabarska).

Doktoraty wdrożeniowe (inżynieria lądowa i transport/inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka)
– pokój 108A, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska (mgr Beata Tymińska).

Na skróty
× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.