W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.

Dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk, prof. PB rektorem Politechniki Białostockiej w kadencji 2024–2028

06-06-2024
2024-06-wybory-rektora-pb-dr-hab-inz-Marta-Kosior-Kazberuk-prof-pb-www-1080-675
Dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk, prof. PB, będzie drugą kadencję Rektorem Politechniki Białostockiej. Oficjalny wynik wyborów podała Uczelniana Komisja Wyborcza, a nowa kadencja obecnie urzędującej Rektor Politechniki Białostockiej rozpocznie się 1 września 2024 r. Obecna Rektor otrzymała 76 głosów poparcia.

W kampanii wyborczej prof. Marta Kosior-Kazberuk odnosiła się do swojego programu wyborczego sprzed czterech lat i deklarowała plany kontynuacji rozpoczętej w 2021 roku realizacji Strategii Rozwoju Politechniki Białostockiej na lata 2021-2024 z perspektywą przedłużenia do 2030. Dokument ten powstał przy udziale całej społeczności akademickiej, a także interesariuszy zewnętrznych i stał się wyrazem partycypacyjnego zarządzania organizacją.

 

– Czuję radość, ale też i odpowiedzialność – powiedziała Rektor Politechniki Białostockiej tuż po ogłoszeniu wyniku wyborów. – Po raz kolejny społeczność akademicka Politechniki Białostockiej powierzyła mi swoje losy na cztery lata. To duża organizacja, 7000 studentów i prawie 1400 pracowników. Społeczność ponownie zdecydowała, że będę ich liderem.

W kolejnej kadencji Rektor zamierza kontynuować i rozwijać model zarządzania, który odzwierciedla naturę wspólnoty akademickiej, politykę otwartości i dostępności rektora. Chce wprowadzać kolejne rozwiązania cyfrowe ułatwiające działalność Uczelni, a także modernizować i rozbudowywać infrastrukturę uczelnianą. Partnerzy z otoczenia społeczno-gospodarczego mają pełnić jeszcze bardziej aktywną rolę począwszy od rekrutacji kandydatów na studia, poprzez współtworzenie programów studiów, realizację praktyk zawodowych, aż po prace dyplomowe.

– Będę kontynuowała dotychczasową działalność i te dobre rozwiązania, które przygotowaliśmy wspólnie ze społecznością – zapowiada prof. Marta Kosior-Kazberuk. – Mam nadzieję, że to będzie okres kolejnych dynamicznych działań w Politechnice Białostockiej zgodnie z oczekiwaniami całej naszej społeczności. Liczę na rozwój naszych unikalnych specjalności naukowych, na rozwój umiędzynarodowienia, rozwinięcie naszych usług edukacyjnych, modernizację i rozbudowę infrastruktury i na budowanie rozpoznawalności naszej uczelni tutaj w kraju, ale też i za granicą, a wszystko to przy dużym udziale całej społeczności naszej Uczelni.

 

 

Cele strategiczne programu wyborczego na drugą kadencję:

Politechnika Przyszłości to:

  1. Wiodący ośrodek naukowy i badawczo-rozwojowy

Systemowe wsparcie dyscyplin naukowych, reprezentowanych w Politechnice Białostockiej. Wspieranie innowacyjnych i interdyscyplinarnych kierunków badań. Promowanie umiędzynarodowienia badań naukowych.

  1. Nowoczesna jednostka dydaktyczna

Programy studiów rozwijających kompetencje przyszłości zgodne z wymaganiami europejskimi. Interdyscyplinarne kształcenie z udziałem partnerów przemysłowych i innych instytucji. Elastyczna organizacja procesu dydaktycznego.

  1. Silna struktura wewnętrzna i rozpoznawalna marka

Wspieranie inicjatyw pracowników, studentów i doktorantów doskonalących struktury i funkcjonowanie Uczelni. Doskonalenie zasad nagradzania za efektywność, wydajność, kompetencje i kreatywność. Odciążenie pracowników od biurokracji. Stabilna kondycja finansowa Uczelni. Spójność i autentyczność marki.

  1. Korzystne relacje z otoczeniem

Kreowanie Politechniki Białostockiej jako miejsca dyskusji nad rozwojem regionu w zakresie wspólnego, zrównoważonego rozwoju gospodarczego. Identyfikowanie i monitorowanie potrzeb otoczenia biznesowego i administracyjnego. Rozwijanie sieci współpracy z uczelniami z regionu, kraju, Europy i świata.

Przebieg wyborów rektora Politechniki Białostockiej na kadencję 2024-2028

Do udziału w tajnym głosowaniu uprawnione było Kolegium Elektorów Politechniki Białostockiej, składające się z 100 elektorek i elektorów wyłonionych spośród społeczności akademickiej Politechniki Białostockiej we wcześniejszych wyborach. 6 czerwca w wyborach udział wzięli wszyscy elektorzy, obecna Rektor otrzymała 76 głosów poparcia, prof. Sławomir Bakier 28 głosów.

KOMUNIKAT Uczelnianej Komisji Wyborczej

Rada Uczelni Politechniki Białostockiej uchwałą z dnia 15 kwietnia 2024 roku wskazała następujących kandydatów do pełnienia funkcji Rektora Politechniki Białostockiej: dr. hab. inż. arch. Aleksandra Asanowicza; prof. dr hab. inż. Sławomira Bakiera; dr hab. inż. Martę Kosior-Kazberuk, prof. PB.

27 maja 2024 roku kandydaci wzięli udział w Studenckiej Debacie Kandydatów na Rektora Politechniki Białostockiej w której odpowiadali na pytania Samorządu Studentów Politechniki Białostockiej

Obejrzyj: https://www.facebook.com/SamorzadStudentowPB/videos/985375636076133

Dwa dni później, 29 maja 2024 roku, rezygnację z udziału w wyborach złożył dr. hab. inż. arch. Aleksander Asanowicz.

– Cieszę się, że kampania wyborcza dobiegła końca – mówi Rektor Politechniki Białostockiej.  –  Wyborów nie wygrywa się poprzez dziwne zachowania, często nieetyczne, agresywne. Nie można kłamać. Pewne wartości akademickie powinny być utrzymane. Nie ma co straszyć, nie ma co grozić, bo społeczność akademicka wie swoje i potrafi działać na rzecz Uczelni.

Dokładny przebieg całej procedury wyborczej dostępny jest na stronie: https://pb.edu.pl/wybory/

 

Dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk, prof. PB to białostoczanka, absolwentka Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej. Pierwsza kobieta na stanowisku Rektora w 75-letniej historii Uczelni. Od 2022 roku jest Prezesem Polskiego Forum Akademicko-Gospodarczego.

W 2002 roku uzyskała stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie budownictwo, a  w 2014 roku została doktorem habilitowanym. Pracę w Politechnice Białostockiej rozpoczęła w 1995 r.

W latach 2005-2012 była prodziekanem ds. studenckich i dydaktyki Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej, w latach 2015-2020 kierownikiem Katedry Konstrukcji Budowlanych Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej, w latach 2016-2019 prorektorem ds. kształcenia i współpracy międzynarodowej, od 2019 do 2020 roku prorektorem ds. współpracy międzynarodowej.

Od 1 września 2020 pełni funkcję Rektora PB, jest pierwszą kobietą na tym stanowisku w całej historii uczelni.

Jej zainteresowania naukowe dotyczą m. in. trwałości konstrukcji betonowych i innowacyjnych rozwiązań w zakresie zbrojenia konstrukcji. Jest autorką i współautorką blisko 200 publikacji naukowych.

Była promotorką 115 prac dyplomowych inżynierskich i magisterskich. Prowadziła zajęcia w kilkunastu uczelniach zagranicznych.

Kierowała i uczestniczyła w realizacji projektów Narodowego Centrum Nauki, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Erasmus+ Partnerstwa Strategiczne, a także projektów Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. Działa w Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich.

Od 2009 roku jest ekspertką NCBiR; od 2016 r. ekspertką Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

W latach 2012-2018 reprezentowała Politechnikę Białostocką w European Civil Engineering Education and Training Association

W 2018 r. została wybrana do Administrative Council of  European Network for Accreditation of Engineering Education.

W 2021 roku została nagrodzona Laurem Buildera.

W 2022 roku została wiceprzewodniczącą Rady Administracyjnej European Network of Accreditation of Engineering Education (ENAEE).

W 2022 roku została Prezes Polskiego Forum Akademicko-Gospodarczego.

W 2023 roku otrzymała tytuł Polski Herkules 2022 miesięcznika „Builder”.

W 2024 roku została wybrana Prezesem Zarządu Organizacji Środowiskowej Akademickiego Związku Sportowego Białystok.

Więcej: https://marta-kosior-kazberuk.pl/