W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.

Święto Politechniki Białostockiej 2023 to okazja do wyróżnień i podsumowań

30-11-2023
2023.11.30 Święto Politechniki Białostockiej fot.Dariusz Piekut PB

Święto Politechniki Białostockiej w największej uczelni technicznej w Polsce północno-wschodniej to okazja do uhonorowania przedstawicieli całej społeczności akademickiej. 30 listopada 2023 roku gratulacje odebrał prof. Marcin Kochanowicz, pięcioro doktorów habilitowanych i aż 23 osoby uzyskały stopień doktora. 50 pracowników odebrało medale za długoletnią służbę. Wiktoria Frankowska-Ciupa, studentka architektury wnętrz w roku akademickim 2022/2023 miała średnią ocen 5.0! Nagrody odebrali też najlepsi doktoranci. Kapituła wręczyła statuetki trojgu Złotym Absolwentom Politechniki Białostockiej, swoje nagrody za prace dyplomowe podnoszące problemy przestrzenne Białegostoku przyznał też Prezydent Miasta Białegostoku. Studenci wyróżnili statuetkami Najlepszych Dydaktyków Uczelni.

Szczególne gratulacje z okazji uzyskania tytułu profesorskiego odebrał prof. dr hab. inż. Marcin Kochanowicz

To tytuł profesora nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne . Obszar zainteresowań naukowych prof. Marcina Kochanowicza obejmuje zagadnienia inżynierii fotonicznej, w szczególności nowych technologii i zastosowań szkieł i światłowodów aktywnych. Jego praca wpisuje się w światowe trendy badań, które dotyczą poszukiwania nowych rodzajów źródeł włóknowych o różnorodnych zastosowaniach przemysłowych. Jest współtwórcą dwóch patentów.

– Miniony rok w historii całej Uczelni był dla nas bardzo dobry, Politechnika Białostocka to marka rozpoznawalna w Polsce i na świecie – mówi dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk, prof. PB, Rektor Politechniki Białostockiej. – Świadczy o tym obecność naszej uczelni w światowych rankingach, intensywna wymiana międzynarodowa i wspólnie prowadzone projekty transgraniczne. Święto Politechniki jest okazją przede wszystkim do przypomnienia naszej historii, ale też do uhonorowania wszystkich osób, które w ostatnim roku akademickim, ale też całokształtem swoich dokonań na rzecz uczelni, przyczyniły się do jej rozwoju. Stąd podczas uroczystości pojawiło się mnóstwo nagrodzonych osób, promocje doktorskie, promocje doktorów habilitowanych, gratulacje dla profesorów. Czyli wszystko to, czym żyje nasza uczelnia. To co jest clou naszego rozwoju, a także konkretnym miernikiem tego, że Politechnika rozwija się i jest coraz silniejsza.  Naszą Politechnikę modernizujemy, rozbudowujemy i planujemy nowe inwestycje. Prowadząc tak różnorodne przedsięwzięcia wspólnie realizujemy Strategię Rozwoju Politechniki Białostockiej. To wszystko nie byłoby możliwe bez zaangażowania, pasji i codziennej rzetelnej pracy całej naszej wspólnoty. Serdecznie dziękuję za to wszystkim Państwu.

Podczas Święta Politechniki Białostockiej uroczyste roty ślubowania złożyli doktorzy habilitowani oraz doktorzy, którzy w 2023 roku zdobyli stopnie naukowe w Politechnice Białostockiej:

Senat Politechniki Białostockiej, na podstawie uchwał właściwych uczelnianych Rad Dyscyplin naukowych, postanowił o nadaniu stopnia doktora habilitowanego:

 • dr hab. inż. Grzegorzowi Mieczkowskiemu
 • dr hab. inż. Katarzynie Dołżyk-Szypcio
 • dr hab. inż. Joannie Kazimierowicz

Dr hab. inż. Grzegorz Mieczkowski jest pracownikiem Wydziału Mechanicznego. Przedmiotem postępowania habilitacyjnego był cykl 10 powiązanych tematycznie publikacji zatytułowany „Analityczno–numeryczne modele prognozowania wytrzymałości i charakterystyk funkcjonalnych przetworników piezoelektrycznych”. Uzyskana habilitacja dotyczyła dziedziny nauk inżynieryjno-technicznych, dyscyplina inżynieria mechaniczna.

Panie dr hab. inż. Katarzyna Dołżyk-Szypcio i dr hab. inż. Joanna Kazimierowicz związane są z Wydziałem Budownictwa i Nauk o Środowisku. Przedmiotem postępowania habilitacyjnego dr hab. inż. Katarzyny Dołżyk-Szypcio była autorska monografia „Naturalny parametr stanu. Grunty niespoiste”. W przypadku dr hab. inż. Joanny Kazimierowicz – cykl publikacji zatytułowanych „Intensyfikacja i optymalizacja produkcji biogazu z osadów ściekowych w procesach ciemnej fermentacji” oraz „Innowacyjne rozwiązania technologiczne waloryzacji odpadów pochodzących z sektora spożywczego w procesie fermentacji metanowej”

Gratulacje z okazji uzyskania stopnia habilitowanego na mocy uchwał podjętych przez inne jednostki naukowe odebrali także: dr hab. inż. Izabela Barbara Zgłobicka, pełniąca na Wydziale Mechanicznym funkcję Pełnomocnika ds. Umiędzynarodowienia oraz dr hab. inż. Zbigniew Skibko.

W minionym roku Senat Politechniki Białostockiej, na podstawie uchwał właściwych uczelnianych Rad Dyscyplin naukowych, postanowił o nadaniu stopnia doktora 21 osobom. To:

dr inż. Wojciech Angielczyk (Wydział Mechaniczny PB)

dr inż. Joanna Borowska (Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku PB)

dr inż. Krzysztof Dmitruk (Wydział Elektryczny PB)

dr inż. Agata Godlewska (Wydział Elektryczny PB)

dr inż. Piotr Jakubowski (Wydział Elektryczny PB)

dr inż. Mateusz Kędzierski (Wydział Mechaniczny PB)

dr inż. Katarzyna Łukaszewicz (Wydział Informatyki PB)

dr Radosław Marlęga (Wydział Inżnierii Zarządzania PB)

dr inż. Piotr Oziabło (Wydział Informatyki PB)

dr inż. Roman Pacholak (Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku PB)

dr inż. Daniel Reska (Wydział Informatyki PB)

dr inż. Gabriela Stanisława Rafałko (Wydział Mechaniczny PB)

dr inż. Konrad Rojcewicz (Wydział Mechaniczny PB)

dr inż. Natalia Stocka (Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku PB)

dr inż. Magdalena Sielachowska (doktorantka WE PB)

dr inż. arch. Bartosz Śliwecki (Wydział Architektury PB)

dr inż. Kamil Świętochowski (Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku PB)

dr inż. Maria Tunkiewicz (Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku PB)

dr inż. Paulina Wójtowicz (Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku PB)

dr inż. Iwona Zaborowska (Wydział Mechaniczny PB)

dr inż. Monika Załuska (Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku PB).

– Pracuję na Wydziale Mechanicznym. Zajmuję się analizą obrazu i też prowadzę zajęcia dla studentów z analizy sygnałów i podstawowego programowania – mówi dr inż. Gabriela Stanisława Rafałko, nowa Pani doktor, która obroniła się z wyróżnieniem 20 września 2023 r. i uzyskała stopień doktora w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, dyscyplinie inżynieria mechaniczna. Praca pod tytułem „Zastosowanie analizy obrazu do identyfikacji struktur przepływu dwufazowego oraz badania ich dynamiki”. Promotor prof. dr hab. inż. Romuald Mosdorf; promotor pomocniczy dr inż. Paweł Dzienis.

– Studia magisterskie skończyłam na uczelni w Warszawie, a do Białegostoku wróciłam na studia doktoranckie. Mój doktorat to byłą przygoda z wieloma niespodziankami. Trwał 5 lat. Najpierw w formie studiów doktoranckich, potem w Szkole Doktorskiej Politechniki Białostockiej. Trzeba przyznać, że wiele się przez te lata nauczyłam i poznałam wiele aspektów dziedziny, którą się zajmuję. Wracam obecnie z urlopu macierzyńskiego, do prowadzenia zajęć na uczelni i do kolejnych projektów, które mam nadzieję na mnie czekają – opowiada dr inż. Rafałko.

Ponadto gratulacje z okazji uzyskania stopnia doktora otrzymali:

dr inż. arch. kraj. Kamil Rawski z Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku, który doktorat obronił przed Radą Naukową Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki oraz dr Ewelina Julita Tomaszewska z Wydziału Inżynierii Zarządzania, której stopień doktora nadała Rada Awansów Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Laureatami Konkursu na Najlepszego Studenta Politechniki Białostockiej w roku akademickim 2022/2023 zostali:

 • Wiktoria Frankowska-Ciupa, studentka kierunku architektura wnętrz na Wydziale Architektury (średnia ocen: 5,0),
 • Marta Bolińska, studentka kierunku inżynieria środowiska na Wydziale Budownictwa i Nauk o Środowisku (średnia ocen: 4,99)
 • Dawid Wawrzeniuk, student kierunku elektrotechnika-studia dualne na Wydziale Elektrycznym (osiągnięta średnia ocen to 4,79)
 • Łukasz Grzegorczyk, student kierunku informatyka na Wydziale Informatyki (osiągnięta średnia ocen to 4,98)
 • Angelika Remiszewska, studentka kierunku logistyka na Wydziale Inżynierii Zarządzania (średnia ocen wyniosła 4,97)
 • Jakub Piotrowski, student kierunku mechanika i budowa maszyn na Wydziale Mechanicznym (osiągnięta średnia ocen to 4,88).

– Przyznam, że nauka zawsze przychodziła mi dość naturalnie, ale gdybym miała wskazać cechy, dzięki którym można zdobyć tytuł najlepszego studenta, to na pewno byłaby to systematyczność i uczciwe podejście do własnej pracy – mówi Marta Iwona Bolińska. – Przyznam, że wybierając studia do końca widziałam siebie w jakiejś konkretnej pozycji, czy roli. W trakcie studiów jednak się odnalazłam. Okazało się, że inżynieria środowiska bardzo mi odpowiada. Mogę wykorzystać interdyscyplinarność tego kierunku, co też mi się podoba. Nie ogranicza mnie. A co szczególnie mnie interesuje w ramach inżynierii środowiska? Oczyszczanie wody i oczyszczanie ścieków, szczególnie pod względem nowych zanieczyszczeń, które pojawiają się w środowisku z roku na rok. Temat niby znany od dziesiątek lat, ale cały czas można tu wiele odkryć i szukać nowych sposobów na zabezpieczenie odpadów. I to jest piękne!

Laureaci Konkursu na Najlepszego Doktoranta Politechniki Białostockiej w roku akademickim 2022/2023 to:

 • Anita Gryko, reprezentantka dyscypliny: inżynierska biomedyczna
 • Sławomir Łazarski, reprezentujący dyscyplinę: inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka
 • Anna Matwiejczyk, reprezentantka dyscypliny: nauki o zarządzaniu i jakości
 • mgr inż. Jacek Maciej Stankiewicz, reprezentant dyscypliny: automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne
 • mgr inż. Maciej Wardach, dyscyplina: inżynieria lądowa, geodezja i transport
 • mgr inż. Przemysław Zamojski, dyscyplina: inżynieria mechaniczna

 

Rozstrzygnięty został również konkurs na najlepsze prace dyplomowe, które podnoszą problemy przestrzenne Białegostoku

Nagrody oraz wyróżniania Prezydenta Białegostoku w tegorocznej edycji konkursu otrzymali:

z Wydziału Architektury:

 • Natalia Maleńka za dyplom magisterski „Szkoła z drewna i betonu jako generator życia społecznego”, który powstał pod opieką promotorską dr inż. arch. Piotra Łodzińskiego
 • Kinga Wiśniewska za projekt „Budynek plombowy”; promotor dr inż. arch. Andrzej Tokajuk
 • Karolina Kowalczyk za projekt „Lotniska Krywlany”; promotor dr inż. arch. Piotr Łodziński

 

z Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku:

 • Julia Roszkowska za pracę „Dziecko w parku – edukacja przez kontakt z przyrodą”, która powstała pod opieką promotorską dr Beaty Matowickiej
 • Alicja Antochów za „Analizę miejskiej wyspy ciepła w Białymstoku na podstawie danych satelitarnych Landsat”. Promotor: prof. dr hab. Piotr Banaszuk
 • Marta Sokół za „Wielokryterialne metody decyzyjne w ocenie zagospodarowania i funkcjonowania wybranej doliny rzecznej”. Promotor: dr hab. Grażyna Łaska, prof. PB (wyróżnienie).

Nagrodzono również laureatów drugiej edycji Konkursu na Najlepszego Dydaktyka. Celem inicjatywy przeprowadzonej przez Samorząd Studentów Politechniki Białostockiej była chęć wyróżnienia nauczycieli akademickich, których za zaangażowane w proces kształcenia najwyżej ocenili studenci.

Laureatami Konkursu na Najlepszego Dydaktyka w 2023 roku zostali:

 • dr inż. arch. Bartosz Śliwecki z Wydziału Architektury
 • dr Elżbieta Gołąbeska, prof. PB z Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku
 • dr hab. inż. Jacek Mariusz Żmojda, prof. z Wydziału Elektrycznego
 • mgr Wioleta Grzybowska z Wydziału Inżynierii Zarządzania
 • dr hab. Ryszard Mazurek, prof. PB z Wydziału Informatyki
 • dr hab. inż. Małgorzata Grądzka-Dahlke, prof. PB z Wydziału Mechanicznego
 • mgr Dawid Szczerbiński ze Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

Rozstrzygnięta została ósma edycja konkursu imienia profesora Mikołaja Busłowicza

W tym roku kapituła konkursu przyznała dwie nagrody. Laureatami zostali: dr inż. Krzysztof Dmitruk i dr inż. Piotr Jakubowski.

Stowarzyszenie Absolwentów Politechniki Białostockiej przyznało tytuły Złoty Absolwent Politechniki Białostockiej

Wyróżnienia te przyznane zostały w 3 kategoriach: Menadżer, Młody Inżynier oraz Sport, sztuka i inne osiągnięcia. W kategorii Menadżer tytuł Złotego Absolwenta otrzymał mgr inż. Ryszard Niedziółka. W kategorii Młody Inżynier została wyróżniona Anna Kobylińska. Natomiast w kategorii Sport, sztuka i inne wyróżniono mgr. inż. Arkadiusza Zabielskiego.

 

Laudacje Złotych Absolwentów Politechniki Białostockiej

W kategorii Menedżer tytuł Złotego Absolwenta otrzymał mgr inż. Ryszard Niedziółka

Jasnym jest, że o sile Uczelni świadczą jej absolwenci. Kiedy nasz absolwent dzięki ciężkiej pracy, każdego dnia z uporem walczy o sukces regionu i kraju za co otrzymuje z rąk Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Złoty Krzyż Zasługi to jest niesamowity honor. Dużym wyzwaniem jest łączenie biznesu, przemysłu z nauką, co w przypadku tego absolwenta zadziałało na bardzo wysokim poziomie. Jako Dyrektor Generalny ZSO „Polam – Farel” później Dyrektor Generalny, Szef Fabryki Philips Lighting Poland w Kętrzynie był odpowiedzialny za zatrudnienie i pracę ok. 900 osób. Wartość rocznych dostaw (sprzedaży) oscylowała w granicach 100 Miliona €. Co przyczyniło się do otrzymania Tytułu,,Polskiej Nagrody Jakości”, czy tytuł Zasłużony Dla Miasta Kętrzyna. Był również wybrany Najlepszym menedżerem regionu, a firma otrzymała tytuł Dobrej Firmy Warmińsko-Mazurskiej. Kolejnym krokiem w karierze było objecie Funkcji Prezesa Zarządu w Energa Elektrownie Ostrołęka SA gdzie równie z sukcesami prowadził firmę co potwierdza chociażby otrzymanie odznaki honorowej Za Zasługi Dla Energetyki oraz został ,,Pracodawcą Godnym Zaufania”. Były Starosta Kętrzyński i obecny Burmistrz Kętrzyna W wolnym czasie, gdy jest ciepło zajmuje się żeglarstwem, a jak jest już zimno to wtedy czas na narty. 

 

W kategorii sport, sztuka i inne osiągnięcia tytuł Złotego Absolwenta otrzymał mgr inż. Arkadiusz Zabielski

Wizja, determinacja, systematyczność, upór i ciężka praca w dążeniu do celu często są jedyną drogą do osiągnięcia sukcesu. Charakteryzuje to silne osobowości i jest bardzo potrzebne w tak szybkich czasach w których żyjemy. Te cechy nie tylko pozwalają by osiągnąć sukces na Uczelni, jako bardzo dobry student, ale też pozwalają osiągać znakomite wyniki sportowe. W dobie internetu propagowanie sportu i wszelkich postaw związanych ze zdrowym trybem życia jest bardzo potrzebne. Tym bardziej, jeżeli chcesz utrzymywać formę na najwyższym poziomie i brać udział w rozgrywkach na szczeblu ogólnopolskim. A powiem Państwu, że nasz absolwent rozgrywa już 17 sezon w swoim życiu i przez cały ten czas jest podstawowym zawodnikiem. Od 7 lat, kapitan Drużyny Enea Żubry Chorten Białystok. W wolnym czasie nadal zajmuje się sportem, ale też lubi słychać dobrej muzyki i że tak to nazwę pobawić się na elektroniką na zaawansowanym poziomie. 

 

W kategorii młody inżynier tytuł Złotego Absolwenta otrzymała Anna Kobylińska

Praktyka wiedzy zdobytej na Politechnice Białostockiej to jeden z pierwszych testów naszych absolwentów. Ta absolwentka zdaje go do dziś najlepiej jak potrafi, poprzez prowadzenie firmy pod intrygującą nazwą „Fabryka Przyszłych Inżynierów”. Rozpoczeła od razu po studiach swoją działalność, a jej uczniowie już powoli zasilają szeregi Politechniki Białostockiej, na razie jako Uczniowie Akademickiego Liceum, ale być może za chwilę jako nasi studenci. Wykształciła już ponad 3000 młodych absolwentów, którzy uczyli się programowania i robotyki przy użyciu LEGO Mindstorms EV3 oraz LEGO WeDo 2.0. Rozbudzają w młodych ludziach chęć i pasję w stosunku do nauk technicznych. Pokazuje młodemu pokoleniu, że należy współpracować ze sobą, aby odnosić największe sukcesy. Powtarzając, że mimo że biologia, fizyka, matematyka i informatyka występują jako osobne przedmioty szkolne, to nie można sobie wyobrazić największych odkryć bez współpracy ze sobą tych wszystkich dziecin. Jest osobą, która widzi potrzeby innych i w sposób praktyczny włącza się w pomaganie, gdzie jeszcze niedawno będąc na studiach organizowała akcję charytatywną „Politechnika Dzieciom” zbierając rekordowe środki z przeznaczeniem na dom dziecka. Dziś z mężem Kamilem budują bardzo dobrze prosperującą firmę. Wolny czas spędza z rodziną, jako właśnie szczęśliwa żona i mama, a jej pasją jest analiza funkcjonowania umysłu człowiek

 

 

Święto Politechniki Białostockiej to okazja do wręczenia medali za długoletnią służbę. Odznaczenie to nadaje Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej na wniosek Ministra Edukacji i Nauki osobom, które wykazały się wzorowym i wyjątkowo sumiennym wykonywaniem obowiązków, wynikających z pracy zawodowej w służbie Państwa. W 2023 roku medale za długoletnią służbę przyznano w sumie 50 pracownikom Politechniki Białostockiej. Podczas Święta Politechniki Białostockiej wręczył je dr Tomasz Madras wicewojewoda podlaski.

Medal Złoty za Długoletnią Służbę przyznano 14 pracownikom:

mgr inż. Ewa Renata Chojnacka

dr Mirosława Czerniawska

dr inż. Lech Jarosław Grodzki

mgr inż. Marek Gruszewski

dr hab. inż. Zofia Kołoszko-Chomentowska, prof. PB

dr hab. inż. arch. Tatiana Misijuk, prof. PB

dr hab. Dorota Mozyrska, prof. PB

dr hab. inż. Zbigniew Oksiuta, prof. PB

dr hab. Joanna Olbryś, prof. PB

dr hab. inż. Szczepan Piszczatowski, prof. PB

dr inż. Helena Rusak

prof. dr hab. inż. Khalid Saeed

dr hab. inż. Mirosław Skorbiłowicz, prof. PB

dr inż. Andrzej Werner

 

Medal Srebrny za Długoletnią Służbę przyznano 18 pracownikom:

dr inż. Andrzej Andrzejewski

dr inż. Urszula Joanna Błaszczak

dr inż. Marcin Derlatka

dr hab. inż. Agnieszka Drużdżel, prof. PB

dr inż. Dorota Duda

dr hab. inż. Irena Fryc, prof. PB

dr hab. inż. Jacek Grekow, prof. PB

dr hab. inż. Adam Idźkowski, prof. PB

dr inż. arch. Agnieszka Januszkiewicz

dr hab. inż. Dariusz Jańczak

dr inż. Wojciech Kruszyński

dr hab. inż. Jacek Kusznier

dr inż. Andrzej Łukaszewicz

prof. dr hab. inż. Jolanta Pauk

dr hab. inż. Łukasz Sajewski, prof. PB

dr inż. Joanna Struk-Sokołowska

dr hab. inż. Tomasz Janusz Teleszewski

dr inż. arch. Piotr Robert Trojniel.

 

Medal Brązowy za Długoletnią Służbę przyznano 18 pracownikom:

dr inż. Piotr Borkowski

dr Wioletta Czemiel-Grzybowska

dr Urszula Gireń

dr inż. Jan Godlewski

dr inż. Karol Golak

dr inż. Grzegorz Górski

dr hab. inż. Piotr Grześ, prof. PB

dr Justyna Grześ-Bukłaho

dr inż. Joanna Kazimierowicz

dr inż. Maciej Kopczyński

dr inż. Anna Łupińska-Dubicka

mgr Izabela Niemyjska

dr Julia Siderska

dr inż. Marcin Skoczylas

dr Marcin Stocki

mgr inż. Joanna Tołstoj

dr inż. Anna Justyna Werner-Juszczuk

mgr Małgorzata Zdrodowska

 

Dziewięciorgu nauczycieli akademickich Politechniki Białostockiej przyznano medal Komisji Edukacji Narodowej.

Jest on nadawany jest za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania przez Ministra Edukacji Narodowej. To:

dr inż. Marta Borowska

dr inż. arch. Janusz Robert Grycel

dr hab. inż. Piotr Grześ, prof. PB

dr inż. Bogusław Hościło

dr inż. Mirosław Omieljanowicz

dr inż. Ewa Szatyłowicz

dr inż. Piotr Tarasiuk

dr Monika Walicka

dr Ewa Zapora

Rektor Politechniki Białostockiej wręczyła też podziękowania pracownikom, którzy w okresie od 1 stycznia tego roku do chwili obecnej, zakończyli pracę w Politechnice Białostockiej i przeszli na zasłużoną emeryturę. To:

dr hab. inż. arch. Aleksander Asanowicz, prof. PB

mgr inż. Jerzy Bołtruczuk

Anna Bukłaho

mgr Trevor Coldron

dr hab. inż.  Jakub Dawidziuk, prof. PB

dr hab. Małgorzata Dolistowska, prof. PB

Barbara Doroszczyk

Lucyna Dubicka

dr Anna Dyhdalewicz

prof. dr hab. inż. Lech Dzienis

dr Tomasz Dziubecki

Andrzej Filipowicz

Jan Fiłoc

Łucja Horodeńska

Wieńczysława Karkowska

Zbigniew Kitlarz

Olga Matejczuk

Stanisława Miller

dr hab. inż. Krzysztof Molski, prof. PB

mgr Magdalena Niedźwiedzka

dr inż. Maria Orzechowska

Adam Ostrowski

Barbara Pieczko

Lidia Pińczuk

Krystyna Polkowska

Krystyna Potocka

Barbara Puchalska

mgr Janusz Suchocki

Nadzieja Szymaniuk

mgr inż. Krzysztof Walentynowicz

Maria Wanczewska

dr Jan Waśkiewicz

mgr Wanda Załuska

Jan Zimnoch

 

Dr hab. inż. Jarosław Szusta, prof. PB, Prorektor ds. Studenckich Politechniki Białostockiej podziękował osobom, które wspierały i czynnie zaangażowały się w realizację projektu edukacyjnego Politechniki Białostockiej „Podlaski Uniwersytet Dziecięcy”. To:

dr Marzena Filipowicz-Chomko

dr Ewa Girejko

dr inż. Grzegorz Górski

mgr Julitta Grzywa

dr hab. Monika Kalinowska, prof. PB 

mgr Katarzyna Karp

dr Piotr Klimowicz

mgr inż. Anna Kondracka

dr Piotr Kondratiuk

dr Katarzyna Anna  Kuźmicz

mgr Bogumiła Matys

dr Łukasz Nazarko

mgr Paweł  Nowik

dr hab. Renata Świsłocka, prof. PB 

mgr inż. Konrad Wilamowski

mgr Małgorzata Zdrodowska

dr inż. Romuald Ziółkowski.

 

Święto Politechniki Białostockiej jest ważną częścią akademickiej tradycji największej w Polsce północno-wschodniej uczelni technicznej i okazją do znakomitych osiągnięć pracowników, studentów i absolwentów.

Politechnika Białostocka powstała w 1949 roku. Uczelnia jest kontynuatorką bogatych tradycji szkolnictwa wyższego w Białymstoku. Powstała na bazie infrastruktury, kadry akademickiej i dorobku naukowego kolejnych białostockich szkół wyższych: Prywatnej Wieczorowej Szkoły Inżynierskiej NOT, Wieczorowej Szkoły Inżynierskiej i Wyższej Szkoły Inżynierskiej.

Obecnie Politechnika Białostocka jest największą uczelnią techniczną północno-wschodniej Polski. Naszą misją jest wysokiej jakości kształcenie studentów i młodych naukowców, prowadzenie badań naukowych na najwyższym poziomie międzynarodowym oraz komercjalizacja rezultatów prac badawczych. We współpracy z otoczeniem gospodarczym wdrażamy innowacyjne rozwiązania techniczne, które wpływają na innowacyjność gospodarki. Podejmujemy też działania stanowiące odpowiedź na potrzeby społeczne.

Na 6 wydziałach Politechniki Białostockiej uczy się obecnie blisko 7 tysięcy studentów. Nasi wykładowcy to praktycy i eksperci w swoich dziedzinach. Absolwenci Politechniki Białostockiej są poszukiwani na rynkach pracy w kraju i za granicą. Swoimi sukcesami dzielą się w ramach prężnie działającego Stowarzyszenia Absolwentów PB.

 

Dziękujemy za listy z życzeniami, które napłynęły z okazji Święta Politechniki Białostockiej:

List Krzysztofa Jurgiela, Posła do Parlamentu Europejskiego

List Marszałka Sejmu RP Szymona Hołowni

List Pana Artura Kosickiego – Marszałka Województwa Podlaskiego

List prof. Gertrudy Uścińskiej, Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

List dr inż. Roberta Geryło, dyrektora Instytutu Techniki Budowlanej

List prof Roberta Ciborowskiego, JM Rektora Uniwersytetu w Białymstoku

List prof Piotra Koszelnika, JM Rektora Politechniki Rzeszowskiej

List prof Krzysztofa Wilde, JM Rektora Politechniki Gdańskiej

List prof Teofila Jesionowskiego, JM Rektora Politechniki Poznańskiej

List prof Arkadiusza Mężyka, JM Rektora Politechniki Śląskiej

List prof Jerzego Lisa, JM Rektora AGH w Krakowie

List płk Jarosława Kowalewskiego, szefa Ośrodka Zamiejscowego w Białymstoku CWCR