W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.

Stypendium Ministra Edukacji i Nauki na rok akademicki 2023/2024

22-09-2023

W związku z ogłoszeniem Ministra Edukacji i Nauki informacji na temat stypendiów za znaczące osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2023/2024 uprzejmie prosimy o zapoznanie się z poniższą procedurą składania wniosków, obowiązującą w Politechnice Białostockiej.

 

W roku akademickim 2023/2024 wnioski o przyznanie stypendium za znaczące osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe są – wzorem lat ubiegłych – składane za pośrednictwem Zintegrowanego Systemu Usług dla Nauki Obsługa Strumieni Finansowania (system ZSUN/OSF). System zostanie udostępniony w dniu 1 października 2023 r.

PROCEDURA SKŁADANIA WNIOSKÓW O STYPENDIUM MINISTRA W ROKU AKADEMICKIM 2023/2024

 1. Student przedkłada Dziekanowi Wydziału swoją kandydaturę do przyznania stypendium poprzez dostarczenie do dziekanatu podpisanego oświadczenia o ubieganie się o stypendium wraz z załącznikami potwierdzającymi uzyskanie osiągnięć (oryginały do wglądu).
  Wzór oświadczenia stanowi załącznik do pisma
  Termin: do 6 października 2023 r.
 1. Dziekan Wydziału, za pośrednictwem Centrum Spraw Studenckich, Dydaktyki i Rekrutacji, przekazuje Rektorowi Politechniki Białostockiej dokument, o którym mowa w pkt. 1 wraz z pisemną opinią na temat kandydatury studenta. W przypadku opinii negatywnej konieczne jest jej uzasadnienie.
  Termin: do 11 października 2023 r.
 1. Pracownik Centrum Spraw Studenckich, Dydaktyki i Rekrutacji (koordynator i redaktor wniosków w systemie ZSUN/OSF) tworzy w systemie pojedyncze wnioski do uzupełnienia przez zainteresowanych studentów, tj. każdemu studentowi zakłada konto „redaktora pomocniczego” i, z zachowaniem zasad poufności, przekazuje login i hasło do logowania.
  Termin: do 13 października 2023 r.
 1. Student uzupełnia wniosek w systemie – wpisuje wymagane dane i zamieszcza załączniki do wniosku. Załącznikami są dokumenty potwierdzające uzyskanie znaczących osiągnięć oraz oświadczenia studenta, zgodnie z wzorami umieszczonymi na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki. Po wypełnieniu wniosku student informuje redaktora wniosków drogą mailową na adres: j.jurgiel@pb.edu.pl o zakończeniu edycji wniosku.
  Termin: do 18 października 2023 r.
 1. Koordynator sprawdza poprawność i kompletność danych we wniosku, a w razie potrzeby występuje do studenta z prośbą o skorygowanie bądź uzupełnienie danych.
 2. Po sprawdzeniu wniosków koordynator generuje każdy poszczególny wniosek i przedstawia JM Rektor do podpisu elektronicznego.
 3. Rektor podpisuje wnioski.
 4. W imieniu Rektora Koordynator składa za pośrednictwem ZSUN/OSF, wniosek o stypendium, zawierający wnioski poszczególnych studentów.
  Termin: do 21 października 2023 r.

 Szczegółowe informacje na temat stypendiów ministra za znaczące osiągnięcia dla studentów wraz ze wzorami pism znajdują się na stronie: cssdr/finanse-i-stypendia/

Informacja na temat stypendiów Ministra Edukacji i Nauki za znaczące osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2023/2024 (konkurs SST04) dostępna jest na stronie: www.gov.pl/edukacja-i-nauka

Kontakt:

Centrum Spraw Studenckich, Dydaktyki i Rekrutacji

Dział Spraw Studenckich

ul. Zwierzyniecka 16 (budynek Centrum Nowoczesnego Kształcenia), pokój P2/37

tel. 85 746-9039