W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.

XXV posiedzenie Senatu Politechniki Białostockiej XVI kadencji

24-11-2022
logo Politechniki Białostockiej na zielonym tle
Podczas 25. posiedzenia Senatu Politechniki Białostockiej XVI kadencji uchwalono regulaminy oceny nauczycieli akademickich oraz pracowników uczelni spoza tej grupy zawodowej. Podjęto też szereg uchwał związanych z awansami naukowymi, w tym w sprawie nadania stopnia doktora mgr Joannie Kalejcie.
 

W pierwszej uchwale podjętej podczas dzisiejszego posiedzenia senatorowie zdecydowali o wprowadzeniu zmian do składu Senackiej Komisji ds. Nauki i Rozwoju Kadr. W miejsce odwołanej dr hab. inż. Izabeli Bartkowskiej, prof. PB, powołali na członka komisji prof. dr hab. inż. Katarzynę Ignatowicz. Zmiana wynikła powodu objęcia przez prof. Katarzynę Ignatowicz funkcji dyrektora Instytutu Inżynierii Środowiska i Energetyki, a także rezygnacji prof. Izabeli Bartnickiej z pracy w ww. komisji.

Senatorowie pozytywnie zaopiniowali wprowadzenie zmian organizacyjnych na Wydziale Elektrycznym Politechniki Białostockiej. Polegają one na utworzeniu Zakładu Energoelektroniki i Napędu Elektrycznego w ramach Katedry Elektrotechniki, Energoelektroniki i Elektroenergetyki w Instytucie Automatyki, Elektroniki i Elektrotechniki. Stosowna uchwała została podjęta po wysłuchaniu dr. hab. inż. Bogusława Butryło, prof. PB, dziekana Wydziału Elektrycznego oraz opinii senackiej Komisji ds. Zarządzania.

Kolejna uchwała podjęta przez senatorów dotyczyła pozytywnego zaopiniowania Regulaminu oceny nauczycieli akademickich Politechniki Białostockiej, który wejdzie w życie dnia 1 stycznia 2023 roku.

Ocena okresowa nauczycieli akademickich jest obowiązkiem ustawowym i powinna być ważnym narzędziem kształtowania relacji pomiędzy uczelnią – pracodawcą i nauczycielem akademickim – pracownikiem. Aktualnie obowiązujący Regulamin oceny został wykorzystany do przeprowadzenia oceny za okres 7.2019-12.2020. Przeprowadzona analiza wyników oceny nauczycieli przygotowana przez Centrum Danych i Analiz Strategicznych ukazała niedostatki regulaminu, jak i ich skuteczne wykorzystywanie przez niektórych pracowników. Z drugiej strony pracownicy zgłaszają różne niedogodności związane z samym procesem przeprowadzania oceny, a także oczekiwania związane z docenianiem ich aktywności – mówił we wprowadzeniu do sprawy prof. dr hab. inż. Marek Krętowski, prorektor ds. nauki.

Podstawowe cele związane ze zmianami w Regulaminie oceny nauczycieli akademickich to usprawnienie procesu przeprowadzania oceny poprzez jego uproszczenie i wyeliminowanie niejasności oraz kryteriów budzących wątpliwości, a także lepsze powiązanie oczekiwań wobec pracowników wyrażone w kryteriach i parametrach oceny, ze strategicznymi celami uczelni – dodawał prof. dr hab. inż. Marek Krętowski, prorektor ds. nauki.

Uchwalony Regulamin oceny nauczycieli akademickich Politechniki Białostockiej zyskał pozytywne opinie trzech komisji senackich: do spraw zarządzania, do spraw nauki i rozwoju kadr oraz do spraw nauki i odznaczeń. Pierwsza ocena nauczycieli akademickich Politechniki Białostockiej, przeprowadzana na podstawie tego Regulaminu, będzie obejmować lata 2023-2024.

Senatorowie podjęli również uchwałę o pozytywnym zaopiniowaniu Regulaminu oceny pracowników Politechniki Białostockiej niebędących nauczycielami akademickimi.

Kolejną uchwałą senatorowie wprowadzili zmiany w programie studiów podyplomowych „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi”, który jest realizowany na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej. 12. edycja tych studiów odbyła się w roku akademickim 2018/2019. Od tego czasu niezbędna była modernizacja i udoskonalenie planu studiów oraz dostosowywanie treści kształcenia do potrzeb i wymogów rynku pracy. Zmiany obowiązywać będą od 13. edycji studiów podyplomowych, której uruchomienie planowane jest w nowym roku akademickim.

W dalszej części obrad senatorowie z grupy członków Senatu posiadających tytuł profesora oraz zatrudnionych na stanowisku profesora uczelni, podjęli szereg uchwał w sprawie rozwoju kadry naukowej uczelni.

Podjęto uchwały w sprawach:

  • nadania mgr Joannie Kalejcie stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie naukowej nauki o zarządzaniu i jakości. Senatorowie podjęli tę uchwałę po zapoznaniu się z Uchwałą Komisji Doktorskiej oraz uchwałą Rady Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości. Doktor Joanna Kalejta realizowała rozprawę doktorską w trybie eksternistycznym na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej. Stopień doktora otrzymała na postawie rozprawy pod tytułem „Style przewodzenia a skuteczność realizacji celów turystycznych organizacji pozarządowych”. Promotorem pracy była dr hab. Elżbieta Szymańska, prof. PB;
  • powołaniu członków komisji habilitacyjnej w postępowaniu w sprawie o nadanie stopnia doktora habilitowanego dr inż. Katarzynie Dołżyk-Szypcio
  • powołaniu komisji doktorskiej, wyznaczeniu jej przewodniczącego oraz wyznaczeniu recenzentów rozprawy w postępowaniu o nadanie stopnia doktora mgr. inż. Daniela Reski
  • przeprowadzenia postępowania o nadanie stopnia doktora mgr. inż. Piotrowi Oziabło i powołaniu komisji doktorskiej w tym postępowaniu.

Dzisiejsze obrady zakończyły się zaproszeniem do udziału w Święcie Politechniki Białostockiej w dniu 1 grudnia 2022 roku oraz w Akademickich Dniach Dydaktyki, których tegoroczna edycja w dniach 28 listopada – 2 grudnia odbywa się w ramach projektu „Doskonałość dydaktyczna uczelni”. Następne robocze posiedzenie Senatu Politechniki Białostockiej zaplanowane jest na 15 grudnia.

(oprac. mr)