W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.

Stypendia pomocowe dla studentów z Ukrainy

23-11-2022
grafika - ogłoszenie naboru wniosków o stypendia dla studentów z Ukrainy
Politechnika Białostocka jest uczestnikiem projektów „Stypendia pomocowe Amazon-Perspektywy” oraz „Stypendia pomocowe NatWest-Perspektywy”, których celem jest wsparcie studentów, obywateli Ukrainy studiujących w polskich uczelniach technicznych wchodzących w skład Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych (KRPUT) w formie przyznania świadczeń finansowych. Wsparcie jest organizowane przez Fundację Edukacyjną Perspektywy i jest udzielane ze środków przekazanych przez firmy Amazon i NatWest.
🇺🇦 Допомога стипендій для студентів з України (переклад статтi нижче ⬇️⬇️⬇️)
 

Zgodnie z zasadami, z każdego projektu zostanie wytypowanych 10 studentów, obywateli Ukrainy studiujących w Politechnice Białostockiej, którym zostanie wypłacone jednorazowo świadczenie w wysokości 1000 zł brutto dla jednego studenta.

ZASADY PRZYZNAWANIA STYPENDIUM

 O przyznanie Zapomogi może się ubiegać student, będący obywatelem Ukrainy, który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej w związku z konfliktem zbrojnym toczącym się w Ukrainie.

Zapomoga przyznawana jest na wniosek studenta. Wniosek o przyznanie stypendium należy złożyć wraz z oświadczeniem studenta o jego potrzebie finansowej w terminie określonym w Regulaminie tj.:

  • „Stypendia pomocowe Amazon-Perspektywy” – 25 listopada 2022 r.

Regulamin – Stypendia pomocowe Amazon-Perspektywy (PDF, wersja dostępna cyfrowo, 72 KB)

Wniosek o przyznanie stypendium pomocowego Amazon-Perspektywy (DOCX, 24 KB)

 

  • „Stypendia pomocowe NatWest-Perspektywy” – 6 grudnia 2022 r.

Regulamin – Stypendia pomocowe NatWest – Perspektywy (PDF, wersja dostępna cyfrowo, 73 KB)

Wniosek o przyznanie stypendium pomocowego NatWest – Perspektywy (DOCX, 26 KB)

 

Wnioski należy składać w Centrum Spraw Studenckich, Dydaktyki i Rekrutacji Politechniki Białostockiej w Dziale Spraw Studenckich (CNK ul. Zwierzyniecka 16, II piętro, pokój P2/37, 15-333 Białystok).

Decyzja o przyznaniu, bądź nie przyznaniu stypendium jest ostateczna i nie służy od niej żaden środek odwoławczy.

Zapomoga wypłacana jest jednorazowo na rachunek bankowy studenta wskazany we wniosku. Student zobowiązany jest wskazać we wniosku rachunek bankowy prowadzony w polskich złotych (PLN) w banku działającym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Szczegółowe zasady przyznawania jednorazowego stypendium dla studentów, obywateli Ukrainy w naszej Uczelni określają Regulaminy.

 

🇺🇦 Допомога стипендій для студентів з України

 

Білостоцькій політехнічний університет є учасником проектів „Amazon-Perspektywy Aid Scholarships” та „NatWest-Perspektywy Aid Scholarships”, метою яких є підтримка студентів, громадян України, які навчаються у польських технічних університетах, які входять до Конференції Ректори польських технічних університетів (KRPUT) у формі надання фінансових пільг. Підтримку організовує Освітній фонд „Перспективи” за кошти Amazon та NatWest.

Згідно з правилами, з кожного проекту буде обрано 10 студентів, громадян України, які навчаються в Білостоцькому політехнічному університеті, яким буде виплачена одноразова допомога в розмірі 1000 злотих брутто на одного студента.

ПРИНЦИПИ НАДАННЯ СТИПЕНДІЇ

Подати заявку на отримання стипендії може студент, який є громадянином України та перебуває у скрутному матеріальному становищі через збройний конфлікт в Україні.

Допомога надається за бажанням студента. Заяву про призначення стипендії необхідно подати разом із заявою студента про його фінансову потребу в термін, визначений Положенням, а саме:

  • Стипендії Amazon-Perspektywy Aid” – 25 листопада 2022 р.

документів:

Regulamin – Stypendia pomocowe Amazon-Perspektywy (PDF, wersja dostępna cyfrowo, 72 KB)

Wniosek o przyznanie stypendium pomocowego Amazon-Perspektywy (DOCX, 24 KB)

  • „Стипендії допомоги NatWest-Perspektywy” – 6 грудня 2022 р.

Документів:

Regulamin – Stypendia pomocowe NatWest – Perspektywy (PDF, wersja dostępna cyfrowo, 73 KB)

Wniosek o przyznanie stypendium pomocowego NatWest – Perspektywy (DOCX, 26 KB)

 

Заяви слід подавати до Центру студентських справ, дидактики та рекрутингу Білостоцького технологічного університету у відділі студентських справ (CNK ul. Zwierzyniecka 16, 2 поверх, кімната P2/37, 15-333 Białystok).

Рішення про призначення чи не призначення стипендії є остаточним і оскарженню не підлягає.

Допомога виплачується одноразово на банківський рахунок студента, вказаний у заяві. Студент зобов’язаний вказати в заяві банківський рахунок у польських злотих (PLN) у банку, що діє на території Республіки Польща.

Детальні правила призначення одноразової стипендії студентам, громадянам України нашого Університету викладені в Положенні.