W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.

Zasady przeprowadzania zaliczeń i egzaminów na PB

25-01-2022
grafika

 
 

Zasady przeprowadzania zaliczeń i egzaminów w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022 w Politechnice Białostockiej:
 1. Zaliczenia oraz egzaminy w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022 powinny odbywać się stacjonarnie, z uwzględnieniem obostrzeń obowiązujących w Uczelni.
 2. Zaliczenia i egzaminy powinny się odbywać zgodnie z określoną w karcie przedmiotu formą, z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego, a to oznacza, że:
  • w przypadku zaliczeń/egzaminów przeprowadzanych w formie pisemnej studenci zajmują na sali co drugie miejsce w co drugim rzędzie;
  • w przypadku zaliczenia/egzaminu w formie ustnej należy zachować 1,5 m między egzaminatorem a studentem przystępującym do zaliczenia/egzaminu;
  • pomiędzy egzaminami sala, w której przeprowadza jest weryfikacja uzyskanych przez studentów efektów uczenia się, powinna być przewietrzona.
 3. W przypadku licznych grup studentów przystępujących do zaliczenia/egzaminu, należy rozważyć podział na mniejsze grupy.
 4. Studenci oraz egzaminatorzy przebywając w sali obowiązkowo zakrywają usta i nos maseczką.
 5. Zgody na odstępstwa od ogólnie obowiązujących, określonych w pkt. 1-3 zasad przeprowadzania zaliczeń/egzaminów w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022, na wniosek egzaminatora może udzielić dziekan, informując o tym prorektora ds. kształcenia.
 6. Egzaminy odbywają się zgodnie z harmonogramem sesji w terminach ustalonych przez prowadzących i uzgodnionych ze studentami.
 7. O ewentualnych zmianach w harmonogramie sesji wynikających z sytuacji epidemicznej w kraju studenci zostaną niezwłocznie powiadomieni za pośrednictwem systemu USOS oraz poprzez komunikat na stronie internetowej Politechniki Białostockiej i stronach poszczególnych wydziałów.

 

Prorektor ds. Kształcenia
dr hab. Agnieszka Dardzińska-Głębocka, prof. PB

Prorektor ds. Studenckich
dr hab. inż. Jarosław Szusta, prof. PB