W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.

Rozporządzenie w związku z wystąpieniem stanu epidemii

24-01-2022

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 października 2021 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2021 r. poz. 1878) informuję, że w Politechnice Białostockiej obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki, na zasadach określonych w obowiązującym Zarządzeniu Nr 1179 Rektora Politechniki Białostockiej z dnia 29 września 2020 roku w sprawie  zasad postępowania w Politechnice Białostockiej w związku z zagrożeniem wystąpienia COVID-19, z późniejszymi zmianami (tekst ujednolicony:  Zarządzenie nr 1179 Rektora Politechniki Białostockiej z dnia 29 września 2020 roku w sprawie zasad postępowania w Politechnice Białostockiej w związku z zagrożeniem wystąpienia COVID-19).

Dbajmy o siebie i innych.
Przestrzegajmy zasad bezpieczeństwa sanitarnego.

Pierwszy Zastępca Rektora Politechniki Białostockiej

dr hab. inż. Mirosław Świercz, prof. PB

 

#bezpiecznaPB – zasady postępowania w związku z zagrożeniem wystąpienia COVID-19

Zarządzenie Rektora Politechniki Białostockiej w sprawie zasad postępowania w Politechnice Białostockiej w związku z zagrożeniem wystąpienia COVID-19 w roku akademickim 2021/2022.

Instrukcja bezpieczeństwa, grafikaInstrukcja wynikająca z zarządzenia nr 116/2021
Dla Studentów i Doktorantów Politechniki Białostockiej

 1. Na zajęcia może przyjść wyłącznie osoba zdrowa.
 2. Należy chodzić na zajęcia do grup, do których jest się przypisanym.
 3. Przemieszczając się po korytarzach i w toaletach, należy zasłaniać maseczką usta i nos.
 4. Zaleca się dezynfekcję dłoni przy wejściu do budynku i sali dydaktycznej.
 5. Podczas zajęć wymagających bezpośredniego kontaktu z inną osobą należy zakładać maseczkę, jednorazowe rękawiczki lub dezynfekować dłonie oraz dostosowywać się do procedur danego przedmiotu.
 6. Studenci korzystają z własnych przyborów podczas zajęć.
 7. Na zajęcia można przynieść butelkę z napojem.
 8. Podczas przerwy w zajęciach należy nosić maseczkę i zachować dystans społeczny.
 9. Należy stosować się do wywieszonych instrukcji oraz poleceń pracowników.
 10. Osoby odbywające kwarantannę, zobowiązane są do powiadomienia o tym fakcie mailowo: powiadomienia@pb.edu.pl.
  Istnieje możliwość, by zgłosić fakt kwarantanny/izolacji/samoizolacji za pośrednictwem formularza anonimowego, dostępnego pod adresem:
  pb.edu.pl/covid-19/formularz-zgloszeniowy-dla-studentow/

 
Instrukcja bezpieczeństwa PBInstrukcja wynikająca z zarządzenia nr 116/2021
Dla Kadry akademickiej Politechniki Białostockiej

 1. Na zajęcia może przyjść wyłącznie osoba zdrowa.
 2. Przemieszczając się po korytarzach i w toaletach, należy zasłaniać maseczką usta i nos.
 3. Zaleca się dezynfekcję dłoni przy wejściu do budynku i sali dydaktycznej.
 4. Każda osoba korzysta z własnych przyborów niezbędnych do sprawnej realizacji zajęć.
 5. Podczas przerwy w zajęciach należy nosić maseczkę i zachować dystans społeczny.
 6. Podczas zajęć wymagających bezpośredniego kontaktu z inną osobą, nauczyciel pozostaje cały czas w pomieszczeniu, czuwając nad stosowaniem zasad bezpieczeństwa epidemicznego. Zachowuje dystans społeczny, a jeśli to niemożliwe – zakłada maseczkę.
 7. Należy stosować się do wywieszonych instrukcji oraz poleceń pracowników.
 8. Osoby odbywające kwarantannę, zobowiązane są do powiadomienia o tym fakcie mailowo: powiadomienia@pb.edu.pl.