W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.

Znamy Strategów PB! Rozstrzygnięcie konkursu

14-01-2022

Pracujemy nad uzupełnieniem Strategii Rozwoju Politechniki Białostockiej na lata 2020-2024 z perspektywą przedłużenia do 2030. Jednym z etapów prac jest tworzenie scenariuszy rozwoju PB! Przeprowadziliśmy konkurs z nagrodami, w którym wzięli udział młodzi wizjonerzy. Zaproponowali nazwy do 4 scenariuszy rozwoju. To kreatorzy przyszłości naszej Uczelni! Wzięli udział w konkursie i wygrali! Poznajcie laureatów.

 

 
 
 
 
Oto zwycięzcy w konkursie „Zostań Strategiem PB”:

 

 • zadanie konkursowe 1:

I miejsce: Małgorzata Kiślak za hasło „Politechnika Białostocka – Centrum Nowoczesności i Postępu”

II miejsce: Grzesiek Cichoński: „Szerokie horyzonty”

III miejsce: Karolina Gordon: „Nowoczesność bez granic”

nagroda pocieszenia: Daniel Górski: „Politechnika Białostocka – przyszłość, rozwój, współpraca”

 • zadanie konkursowe 2:

I miejsce: Karolina Gordon: „Politechnika Białostocka – pewność w niepewnych czasach”

II miejsce: Michał Brzozowski: „Skuteczny rozwój w niestabilnym czasie”

III miejsce: Ewelina Rudowska: „Pewnym krokiem w niepewną przyszłość z Politechniką Białostocką”

nagroda pocieszenia: Valentina Yar: „Burzliwość otoczenia jako wyzwanie i napęd”

 • zadanie konkursowe 3:

I miejsce: Piotr Kownacki: „Początek końca”

II miejsce: Karolina Gordon: „Koniec nowym początkiem”

III miejsce: Valentina Yar: „Koniec marzeń”

nagroda pocieszenia: Kacper Korol: „Politechnika Białostocka w obliczu zagrożenia rozwoju”

 • zadanie konkursowe 4 :

I miejsce: Valentina Yar: „Kropla drąży skałę”

II miejsce: Grzesiek Cichoński: „W poszukiwaniu drogi rozwoju”

III miejsce: Łukasz Kowalczuk: „Wiatr w plecy a piach w oczy”

nagroda pocieszenia: Weronika Sak: „Powoli, ale do przodu!”

 

Laureatów w konkursie już znamy. Wielkie brawa dla Strategów PB!

A jak wyglądał sam konkurs? Co należało zrobić? Oto zadania konkursowe.

 

Konkurs „Zostań Strategiem PB” 
 
 • Scenariusze rozwoju PB – co to właściwie znaczy?

W pracach nad pogłębieniem Strategii Rozwoju Politechniki Białostockiej opracowaliśmy scenariusze rozwoju Uczelni w horyzoncie 10 lat. Są to różne obrazy przyszłości Politechniki Białostockiej. Jak może ona wyglądać? Różnie! Wszystko zależy od działań podjętych teraz, a także wielu czynników m.in. przemian społecznych, gospodarczych, środowiskowych, politycznych czy kulturowych.

 • Po co tworzymy scenariusze rozwoju PB?

Pomagają one zarządzać Uczelnią. Czynią przyszłość bardziej realną. Różne warianty przyszłości skłaniają nas do rozważania alternatywnych kierunków działania.  Pokazują konsekwencje pewnych działań lub ich zaniechania. Pozwalają nabrać dystansu i myśleć nieszablonowo.

 • Opracowaliśmy 4 scenariusze. Jak są zbudowane?

Konstruując scenariusze wybraliśmy 2 kluczowe czynniki:

 1. Poziom stabilności zewnętrznych i wewnętrznych regulacji prawnych
 2. Tempo przemian systemu nauki w kierunku modelu uniwersytetu przedsiębiorczego

Czynniki te stanowią tzw. osie scenariuszy, które są kanwą do budowania 4 możliwych wizji przyszłości PB. Są one zarówno ważne dla rozwoju Politechniki Białostockiej (mogą mieć decydujący wpływ na kierunek rozwoju Uczelni), jak i niepewne (trudno przewidzieć ich stan za 10 lat, dlatego należy rozpatrywać je w sposób wielowariantowy). 4 scenariusze uwzględniają różne kombinacje stanów czynników będących ich osiami i różnią się stopniem optymizmu co do przyszłości PB.

Nie oceniamy poszczególnych scenariuszy pod kątem prawdopodobieństwa ich zaistnienia. Celem tworzenia tych scenariuszy nie jest bowiem przewidywanie, co stanie się z Politechniką Białostocką za 10 lat, lecz nakłonienie do refleksji nad tym, co może  się stać.

ZADANIA KONKURSOWE – CO NALEŻY ZROBIĆ?
 • Startujemy 17 stycznia. Przez 4 kolejne dni będziemy na naszym profilu FB publikować poszczególne zadania konkursowe: https://www.facebook.com/politechnikabialostocka
 • Każde zadanie dotyczy innego scenariusza rozwoju PB.
 • Do każdego scenariusza należy zaproponować nazwę – tytuł scenariusza.
 • Zadanie zaprezentujemy w formie wideo. Nasi eksperci z Wydziału Inżynierii Zarządzania PB wyjaśnią o co chodzi w danym scenariuszu.
 • Twoim zadaniem będzie zaproponować nazwę scenariusza rozwoju PB, biorąc pod uwagę 2 czynniki, które również podamy w wideo.
 • Propozycję nazwy scenariusza należy wpisać w komentarzu pod postem konkursowym do godz. 23.59 (tego samego dnia).
 • W przypadku, gdy uczestnicy zaproponują takie same nazwy scenariuszy, liczy się kolejność wpisania ich w komentarzu pod postem konkursowym.

Dodatkowo, każde nowe zadanie w formie pisemnej będziemy również zamieszczać na stronie uczelnianej.

Chętny na nagrody? Czekaj na pierwsze zadanie! Wygrywaj w konkursie i zostań Strategiem PB!

 

Zapoznaj się z Regulaminem Konkursu: REGULAMIN KONKURSU „Zostań Strategiem PB” (PDF, wersja dostępna cyfrowo, 685 KB)

 

ZADANIE KONKURSOWE NR 1

SCENARIUSZ 1

 • Przeczytaj scenariusz 1.

Na kształt scenariusza 1 miały wpływ następujące 2 czynniki:

 1. Tempo przemian systemu nauki w kierunku modelu uniwersytetu przedsiębiorczego – WYSOKIE
 2. Poziom stabilności regulacji prawnych (zewnętrznych i wewnętrznych) – WYSOKI
 • Zaproponuj nazwę – tytuł scenariusza, który w sposób zwięzły opisuje wizję przyszłości PB.
 • Swoją propozycję wpisz w komentarzu pod postem konkursowym na profilu FB do godz. 23.59.

Scenariusz zakłada wysokie tempo przemian krajowego systemu nauki w kierunku modelu uniwersytetu przedsiębiorczego oraz wysoki poziom stabilności zewnętrznych i wewnętrznych regulacji prawnych między rokiem 2021 a 2030.

Mamy do czynienia z politycznym konsensusem co do pożądanego kierunku przemian systemu szkolnictwa wyższego i nauki w Polsce. Środowisko akademickie nie jest zaskakiwane wprowadzanymi chaotycznie i uznaniowo regulacjami, a wszelkie zmiany systemowe są zaplanowane i stanowią element całościowej strategii. Taki układ kluczowych czynników pozwala Politechnice Białostockiej skutecznie wykorzystywać swoje szanse rozwojowe, szczególnie biorąc pod uwagę systemowe uprzywilejowanie kształcenia i badań w obszarze nauk stosowanych. Jej system zarządczy cechuje się umiejętnością gromadzenia i przetwarzania danych o otoczeniu i sobie samej, odpowiedzialnością społeczną oraz zdolnością do szybkiej reakcji na zachodzące zmiany.

Długofalowe cele rozwojowe są akceptowane i wspieranie przez społeczność akademicką. Mądrze stanowione i stabilne prawo uczelniane jest podstawą do wszechstronnej aktywności i rozwoju pracowników.

W obszarze kształcenia, Politechnika konsekwentnie realizuje priorytet, jakim jest kształtowania wysokiej jakości, różnorodnej, obejmującej wszystkie formy kształcenia i uczenia się, oferty dydaktycznej, dopasowanej do potrzeb nowoczesnej gospodarki i imperatywu uczenia się przez całe życie.

Jako lider technologiczny, odważnie wdraża do nauczania najnowsze rozwiązania cyfrowej komunikacji i interakcji. W obliczu niekorzystnych zjawisk demograficznych w kraju, Politechnika rozwinęła dobrze funkcjonujące mechanizmy rekrutacji studentów zagranicznych na studia pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia. Język angielski jest w powszechnym użyciu na zajęciach, w pracach zespołów badawczych oraz w administracji.

Uczelnia może pochwalić się przynajmniej kilkoma obszarami badań, w których jest wiodącym ośrodkiem w kraju i rozpoznawalnym na arenie międzynarodowej. Jest to możliwe między innymi dzięki wsparciu dla tworzenia międzynarodowych, interdyscyplinarnych zespołów badawczych. Politechnika jest znana z tworzenia doskonałych warunków rozwoju dla ambitnych i kreatywnych studentów, którzy w toku nauki oraz po jej ukończeniu stają się entuzjastycznymi ambasadorami swojej uczelni.

Stabilność i ciekawe perspektywy to główne argumenty przy pozyskiwaniu najbardziej obiecujących kandydatów do rozpoczęcia kariery naukowej na Politechnice. Uczelnia konkuruje z Jagiellonią o miano najbardziej rozpoznawalnej marki miasta i regionu.

Działalność edukacyjna, badawcza i innowacyjna Uczelni przyczynia się do spowolnienia procesu drenażu mózgów z regionu, a jednocześnie sprawia, że studiami i pracą na Politechnice Białostockiej interesują się osoby również spoza województwa. Innowacyjne przedsiębiorstwa z jednej strony korzystają z potencjału absolwentów i naukowców Politechniki, a z drugiej chętnie przeznaczają swoje zasoby na wspólne przedsięwzięcia z Politechniką.

Uniwersytet Medyczny i Uniwersytet w Białymstoku upatrują w Politechnice Białostockiej lidera procesów integracyjnych białostockich uczelni, z ostatecznym celem utworzenia silnego i dynamicznego ośrodka akademickiego należącego do czołówki uniwersytetów w basenie Morza Bałtyckiego i w Europie Środkowo-Wschodniej.

 

ZADANIE KONKURSOWE NR 2

SCENARIUSZ 2

 1. Przeczytaj scenariusz 2.

Na kształt scenariusza 2 miały wpływ następujące 2 czynniki:

 1. Tempo przemian systemu nauki w kierunku modelu uniwersytetu przedsiębiorczego –  WYSOKIE
 2. Poziom stabilności regulacji prawnych (zewnętrznych i wewnętrznych) – NISKI
 • Zaproponuj nazwę – tytuł scenariusza, który w sposób zwięzły opisuje wizję przyszłości PB.
 • Swoją propozycję wpisz w komentarzu pod postem konkursowym na profilu FB do godz. 23.59.

W tym scenariuszu wysokiemu tempu przemian krajowego systemu nauki w kierunku modelu uniwersytetu przedsiębiorczego towarzyszy niski poziom stabilności zewnętrznych i wewnętrznych regulacji prawnych.

Na szczeblu krajowym, władze podjęły decyzję o transformacji polskich uczelni wyższych w uniwersytety przedsiębiorcze. Nie powstała jednak mapa drogowa przedstawiająca porządek i logikę planowanych zmian w kolejnych latach. W konsekwencji, w latach 2021-2030 uczelnie są zaskakiwane nowymi regulacjami i nie są w stanie racjonalnie planować swojego rozwoju.

Polskie szkolnictwo wyższe i nauka pozostają w stanie permanentnej reformy, w której systemowe przywileje co i raz uzyskują i tracą różne dyscypliny oraz ośrodki naukowe.

Społeczność Politechniki Białostockiej zrozumiała, że w obecnych realiach jedynym wyjściem jest ucieczka do przodu: dywersyfikacja źródeł finansowania, elastyczna struktura organizacyjna i „zwinny” system zarządzania pozwalający szybko wykorzystywać okazje zarówno na rynku edukacyjnym, jak i w badaniach naukowych.

Uczelnia postawiła na pozyskiwanie i promocję liderów naukowych zdolnych do prowadzenia badań na światowym poziomie, oferując im atrakcyjne warunki finansowe i laboratoryjne. W połączeniu z walorami miasta i regionu jako miejsca przyjaznego do życia, starania te zaczynają przynosić pierwsze owoce. Coraz większy nacisk kładziony jest na projektowy styl pracy.

Procesy demograficzne zaostrzają konkurencję o kandydatów na studia. Liczba studentów wyraźnie spada, co skutkuje wygaszeniem niektórych kierunków i trudnymi decyzjami kadrowymi.

Uczelnia stara się przyciągnąć kandydatów o jak największym potencjale intelektualnym. Pozycjonuje się na rynku edukacyjnym jako ośrodek wymagający, lecz gwarantujący najwyższej jakości, elitarne, wykształcenie. Politechnika nie szczędzi środków na próby budowania międzynarodowych konsorcjów projektowych oraz wspiera interdyscyplinarne zespoły badawcze.

Niestety, niestabilność regulacji ogranicza skuteczność tych działań, szczególnie w zakresie pozyskiwania studentów i naukowców z zagranicy.

 

ZADANIE KONKURSOWE NR 3

SCENARIUSZ 3

 1. Przeczytaj scenariusz 3.

Na kształt scenariusza 3 miały wpływ następujące 2 czynniki:

 1. Tempo przemian systemu nauki w kierunku modelu uniwersytetu przedsiębiorczego – NISKIE
 2. Poziom stabilności regulacji prawnych (zewnętrznych i wewnętrznych) – NISKI
 • Zaproponuj nazwę – tytuł scenariusza, który w sposób zwięzły opisuje wizję przyszłości PB.
 • Swoją propozycję wpisz w komentarzu pod postem konkursowym na profilu FB do godz. 23.59.

Według tego scenariusza, w latach 2021-2030 tempo przemian krajowego systemu nauki w kierunku modelu uniwersytetu przedsiębiorczego jest niskie. Niska jest też stabilność regulacji prawnych na poziomie państwa, co pociąga za sobą chaos w prawodawstwie uczelnianym.

Kolejnym falom epidemii koronawirusa towarzyszą częste i niezapowiedziane zmiany przepisów w wielu dziedzinach życia, również w szkolnictwie wyższym. Zmiany te, jednak, podyktowane są doraźnymi, krótkoterminowymi celami często zmieniających się u władzy grup interesu.

Niestety, skuteczność polityków z naszego regionu jest niska i Politechnika Białostocka nie otrzymuje takiego politycznego wsparcia, na które mogą liczyć uczelnie z innych części Polski. W warunkach kurczących się zasobów i konkurencji innych ośrodków, Politechnika Białostocka nie jest w stanie przekonać potencjalnych kandydatów o wartości jej dyplomu. Skutkuje to porzuceniem planów zdobycia wyższego wykształcenia na Politechnice przez część absolwentów szkół średnich. Spora część, natomiast, wybiera kształcenie zdalne oferowane przez wiodące ośrodki krajowe i zagraniczne.

Liczba studentów na Uczelni maleje z roku na rok. Brakuje środków na rozwojowe i odtworzeniowe inwestycje w infrastrukturę naukowo-badawczą. Światowy kryzys dotyka również gospodarkę regionu. Przedsiębiorstwa przechodzą w tryb przetrwania, tracą zainteresowanie absolwentami Politechniki Białostockiej oraz inwestycjami w działalność badawczo-rozwojową i innowacyjną.

Brak przyjaznych ram prawnych i systemowych zachęt sprawia, że uczelnia nie jest w stanie rozwijać relacji z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Rzeczywistość społeczna post-prawdy podkopuje autorytet wiedzy naukowej oraz powoduje dalszą erozję prestiżu zawodu naukowca i nauczyciela.

Władze uczelni upatrują ratunku przed dalszą degeneracją akademicką i ruiną finansową w silnej integracji z pozostałymi białostockimi uczelniami. Niestety, nie są one zainteresowane, widząc w Politechnice niepotrzebny balast, a nie źródło szans rozwojowych. Realna staje się perspektywa utrata uprawnień akademickich i przekształcenia Politechniki w uczelnię zawodową.

 

ZADANIE KONKURSOWE NR 4

SCENARIUSZ 4

  1. Przeczytaj scenariusz 4

  Na kształt scenariusza 4 miały wpływ następujące 2 czynniki:

  1. Tempo przemian systemu nauki w kierunku modelu uniwersytetu przedsiębiorczego – NISKIE
  2. Poziom stabilności regulacji prawnych (zewnętrznych i wewnętrznych) – WYSOKIE
  • Zaproponuj nazwę – tytuł scenariusza, który w sposób zwięzły opisuje wizję przyszłości PB.
  • Swoją propozycję wpisz w komentarzu pod postem konkursowym na profilu FB do godz. 23.59.

  Rozwój według tego scenariusza odbywa się w warunkach niskiego tempa przemian krajowego systemu nauki w kierunku modelu uniwersytetu przedsiębiorczego przy jednoczesnym wysokim poziomie stabilności zewnętrznych i wewnętrznych regulacji prawnych.

  Okres kilkunastu lat przed rokiem 2030 nie przynosi istotnych zmian w pozycji polskiej nauki na arenie międzynarodowej. Mimo to, najbardziej wpływowe krajowe podmioty sektora nauki i szkolnictwa wyższego popierają obowiązujące od prawie dekady reguły finansowania badań, zarządzania uczelniami oraz zasad awansu naukowego.

  Model uniwersytetu przedsiębiorczego nie jest pożądanych przez najważniejsze uczelnie i nie jest też propagowany przez władze. Politechnika Białostocka, jako uczelnia o randze regionalnej, będąca poza czołówką krajową, nie ma wpływu na kształt systemu oraz nie jest jego głównym beneficjentem. Niemniej jednak, Uczelnia stara się jak najlepiej przystosować do istniejących uwarunkowań, poszukuje korzyści w zastanym systemie.

  Mimo, że Politechnice nie grozi bankructwo, to dostępne środki nie pozwalają na istotny rozwój bazy materialnej, w tym infrastruktury naukowo-badawczej. Nie umożliwiają też oferowania rynkowo atrakcyjnych wynagrodzeń zachęcających osoby z największymi predyspozycjami do obrania naukowej ścieżki kariery.

  Pomimo ograniczonych zasobów, Politechnika podejmuje kreatywne starania w kierunku podwyższania jakości działalności naukowej i dydaktycznej. Największą wartością Uczelni są niezmiennie pracownicy, którzy utrzymują motywację i poczucie misji pomimo mało sprzyjających tendencji rozwojowych.

 1.  Politechnika podejmuje wysiłki na rzecz zacieśnienia związków z otoczeniem społeczno-gospodarczym, komercjalizacji wyników badań i realizacji zadań na rzecz rozwoju regionu, jednak przestarzałe rozwiązania organizacyjne i biurokratyczne oraz skomplikowane przepisy nie pozwalają w pełni wykorzystać potencjału tej współpracy.