Dofinansowanie z NCBiR

20-10-2021
Rozwijamy-kompetencje-kadry-dydaktycznej, grafika
Znamy wyniki konkursu „Kadra dydaktyczna dla projektowania uniwersalnego”. Zgłoszony przez Politechnikę Białostocką projekt został pozytywnie oceniony i otrzyma dofinansowanie z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na kwotę 865 873,75 zł. Przewidywane formy wsparcia w ramach projektu to szkolenia, staże krajowe i staże zagraniczne.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zakończyło ocenę merytoryczną 19 wniosków, z czego 14 zostało rekomendowanych do dofinansowania, w tym projekt naszej uczelni: ZAPROJEKTOWANI.PB – projekt rozwoju kompetencji kadry dydaktycznej Politechniki Białostockiej.

Projekt ZAPROJEKTOWANI.PB będzie realizowany do października 2023 roku i zakłada podniesienie kompetencji przez min. 48 nauczycieli akademickich Politechniki Białostockiej. Na wsparcie może liczyć też min. 60 nauczycieli akademickich. Wszyscy, którzy otrzymają wsparcie w ramach projektu i podniosą swoje kompetencje w zakresie umiejętności stosowania zasad projektowania uniwersalnego w procesie kształcenia, będą zobligowani do przeprowadzenia zajęć ze studentami, czyli przełożenia zdobytej wiedzy na praktykę (w wymiarze co najmniej jednego semestru (zrealizowanego lub też rozpoczętego w trakcie projektu).

Realizacja projektu zaowocuje modyfikacją programów oraz wprowadzeniem do oferty kształcenia elementów związanych z Programowaniem Uniwersalnym (PU).

Cel projektu będzie wykonany poprzez realizację zadań, w tym organizację szkoleń, warsztatów, a także zindywidualizowane wsparcie, odpowiadające specyfice potrzeb uczestników pochodzących z poszczególnych wydziałów.

Projekt jest  realizowany z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego przez  Unię  Europejską  ze  środków Europejskiego  Funduszu  Społecznego  w  ramach  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.4 Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego.


Na skróty
× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.