IX posiedzenie Senatu

22-04-2021
logo Politechniki Białostockiej na zielonym tle
IX posiedzenie Senatu Politechniki Białostockiej XVI kadencji, które odbyło się w czwartek 22 kwietnia 2021 r., rozpoczęło się od podjęcia uchwały w sprawie ustalenia „Zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Politechniki Białostockiej”.

Wprowadzone do dokumentu zmiany, dotyczące reguł obowiązujących kandydatów Szkoły Doktorskiej PB, przedstawił jej dyrektor prof. dr hab. inż. Michał Kuciej. Nowe zapisy ocenili i porównali z przepisami ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce członkowie Komisji ds. Nauki i Rozwoju Kadr. Ich stanowisko przedstawił przewodniczący Komisji prof. dr hab. inż. Andrzej Sikorski Kolejne uchwały przyjęte przez senatorów PB również miały związek z kształceniem doktorantów na naszej uczelni. Zatwierdzone zostało nowe brzmienie „Regulaminu Szkoły Doktorskiej Politechniki Białostockiej”. Uchwalono także program kształcenia w Szkole Doktorskiej PB. Wszystkie trzy wymienione wyżej dokumenty były opiniowane przez Komisję ds. Nauki i Rozwoju Kadr, a zmiany w „Regulaminie Szkoły Doktorskiej PB” dodatkowo analizowała Komisja ds. Zarządzania, która obradowała pod kierunkiem dr hab. inż. arch. Aleksandra Asanowicza, prof. PB. Nowe dokumenty zostaną opublikowane na serwisie Szkoły Doktorskiej Politechniki Białostockiej.

W kolejnej części obrad senatorowie pozytywnie zaopiniowali wprowadzenie zmian w uchwałach dotyczących warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia na rok akademicki 2021/2022 oraz do „Regulaminu Studiów Politechniki Białostockiej”. O wprowadzonych do obu tych uchwał poprawkach informował prorektor ds. studenckich dr hab. inż. Jarosław Szusta, prof. PB. Poprawki były analizowane przez senackie komisje: Komisję ds. Studenckich i Kształcenia obradującej pod przewodnictwem dr hab. Jolanty Piekut, prof. PB oraz Komisję ds. Zarządzania. W dyskusji związanej ze stanowiskiem wyrażonym przez komisje udział wzięli m.in. prorektor ds. kształcenia dr hab. Agnieszka Dardzińska-Głębocka, prof. PB, dziekan Wydziału Architektury dr hab. inż. arch. Aleksander Asanowicz, prof. PB, dziekan Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku prof. dr hab. inż. Michał Bołtryk.

Dzięki kolejnej uchwale podjętej przez senatorów, na Politechnice Białostockiej zmienią się wzory dyplomów ukończenia studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich. Ma to związek z wdrażaniem przepisów ustawy o dokumentach publicznych oraz zaleceniami wydanymi przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Nowe wzory dyplomów będą zawierały szereg zabezpieczeń przez fałszerstwem.

Podjęte dziś uchwały dotyczyły również ustalenia programu studiów na kierunku zarządzanie studia drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim, rozpoczynających się od roku akademickiego 2021/2022, a także zaopiniowania Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Politechnice Białostockiej.

Na zakończenie obrad senatorowie pozytywnie zaopiniowali wprowadzenie zmian do uchwały Senatu Politechniki Białostockiej w sprawie powołania przewodniczących oraz członków stałych komisji Senatu Politechniki Białostockiej w szesnastej kadencji w latach 2020–2024. Uzupełnione zostały składy osobowe poszczególnych komisji senackich. W związku z wygaśnięciem mandatu senatorskiego Filipa Jarząbka podjęta została uchwała w sprawie wyborów uzupełniających do Senatu Politechniki Białostockiej.

Kolejne posiedzenie Senatu Politechniki Białostockiej zaplanowano na 20 maja 2021 r.

(mr)


Na skróty
× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.