Fabryka Młodego Inżyniera II

11-11-2020
Szanowni Państwo, Drodzy Studenci,

serdecznie dziękuję za wskazanie nieścisłości kryteriów oceny aplikacji z regulaminem przy organizacji naboru do Fabryki Młodego Inżyniera II, w ramach projektu „PB 2.0. – Zintegrowany Program Rozwoju”, finansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Z uwagi na dyskusję, która rozgorzała wokół dodatkowego punktu dla Pań ubiegających się o udział w projekcie, chciałbym wyjaśnić, że proponując takie rozwiązanie, kierowałem się dewizą Politechniki Białostockiej, która od kilku lat propaguje i stara się wcielać w życie hasło „Dziewczyny na politechniki”. Stąd przygotowując jeszcze w 2019 roku nabór do powyższego projektu, chcieliśmy wskazać, jak bardzo zależy nam na rozwoju zawodowym i intelektualnym Pań, które rozpoczęły studia na naszej Uczelni. Kryterium to zostało zaakceptowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju podczas oceny projektu. Odstępstwo od jakiegokolwiek zapisu wniosku o dofinansowanie mogło spowodować uznanie tych działań za niezgodne z zaakceptowanym wnioskiem i tym samy narazić Politechnikę Białostocką na kary finansowe.

Serdecznie przepraszamy wszystkie Studentki i Studentów, którzy poczuli się dotknięci zaistniałą sytuacją. Uwzględniając wszelkie uwagi, a także dostrzegając wagę Państwa argumentów, zwróciliśmy się do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju o zgodę na usunięcie spornego kryterium. Podjęte działania przyniosły skutek, w postaci zgody NCBR na proponowaną przez nas zmianę.

Umożliwiło to usunięcie spornego kryterium zarówno z Regulaminu projektu, jak również z aktualnie trwającego naboru do Fabryki Młodego Inżyniera II.

Jednocześnie deklarujemy pełną jawność przyznanej punktacji w procesie rekrutacji dla osób zainteresowanych.

Daniel Puch, kierownik projektu


 

Do 27 listopada 2020 r. potrwa nabór do Fabryki Młodego Inżyniera II, w ramach projektu PB 2.0. – Zintegrowany Program Rozwoju, finansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Do udziału w projekcie zapraszamy studentów 4 ostatnich semestrów I i II stopnia studiów stacjonarnych wszystkich kierunków i wydziałów realizujących kształcenie na PB.

W ramach Fabryki Młodego Inżyniera II przewidziano:

  • Kursy językowe z egzaminem Technical B2 (30h),
  • Certyfikowane kursy,
  • Grupy kreatywne – rozwiązywanie „case study” dla przedsiębiorców,
  • Warsztaty kształtujące kompetencje miękkie,
  • Wizyty studyjne.

Udział w projekcie jest w 100% bezpłatny, finansowany ze środków UE. Każdy uczestnik będzie zobowiązany do wzięcia udziału w minimum trzech formach wsparcia.

W szkoleniach i kursach w ramach Fabryki Młodego Inżyniera II udział weźmie 156 studentów PB. Zajęcia rozpoczną się najwcześniej od semestru letniego 2020/2021. W celu skorzystania ze wsparcia, przed rozpoczęciem każdego z nich, należy posiadać status studenta. Z tego powodu studenci z 7 semestru proszeni są o rejestrację tylko w przypadku kontynuacji studiów na II stopniu.

Osoby zakwalifikowane zobligowane będą do uczestnictwa w badaniu Bilansu Kompetencji, który wskaże ostateczną ścieżkę udzielanego wsparcia oraz Bilansu Kompetencji na zakończenie, wskazującego czy udzielone wsparcie podniosło wiedzę i umiejętności uczestników.

Podczas prowadzonej rekrutacji punkty będą przyznawane na podstawie wzoru: średnia ocen z toku studiów + pkt dodatkowe * 0,2

Punkty dodatkowe można uzyskać za:

  1. osiągnięcia w konkursach naukowych (+ 1 pkt za potwierdzone osiągnięcie),
  2. działalność w samorządzie studenckim (+ 1 pkt),
  3. wolontariat (+ 1 pkt),
  4. udział w projektach studenckich (+ 1 pkt za projekt),
  5. brak uczestnictwa w projektach: PB2020, ZIREG oraz 2WORK (+ 1 pkt).

O przyjęciu, w przypadku takiej samej liczby punktów, decyduje kolejność zgłoszeń.

Harmonogram i Regulamin projektu znajdują się na stronie: pb.edu.pl/pb2
Informacje udzielane są także przez pracowników Biura ds. Rozwoju i Programów Międzynarodowych: 797 994 888 (w dni robocze w godzinach 8-15) oraz pb2 [at] pb.edu.pl
 
 

Na skróty
× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.