II posiedzenie Senatu PB XVI kadencji

24-09-2020
logo Politechniki Białostockiej na zielonym tle
W czwartek (24 września) po raz drugi obradował Senat Politechniki Białostockiej XVI kadencji. Senatorowie m.in. przedłużyli rekrutację na pierwszy rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, zadecydowali o zmianach organizacyjnych na Wydziale Architektury, przyznali stopnie doktora oraz doktora habilitowanego.

Senat rozpoczął obrady od pozytywnego zaopiniowania zmian organizacyjnych na Wydziale Architektury. Dotychczasowy Instytut Sztuk Plastycznych i Konserwacji Dzieł zmienia więc nazwę na Instytut Sztuki, utworzone zostają w nim jednocześnie Katedra Grafiki oraz Katedra Sztuk Projektowych.

Senatorowie zajęli się także zmianą warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia na rok akademicki 2020/2021. Zmiany wynikają z konieczności umożliwienia ubiegania się o studia uczniom, którzy podchodzili do matury poprawkowej, a którzy w związku z sytuacją epidemiczną poznają jej wyniki dopiero 30 września. Zgodnie z podjętą uchwałą, rekrutacja ma zakończyć się nie później niż 5 października br.

Senatorowie dostosowali także uchwałę o realizacji kształcenia na odległość w PB do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z sierpnia br. Zmiany dotyczą liczby punktów ECTS, jaka może być uzyskana w ramach kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Wprowadzono także zmiany porządkujące w programie studiów podyplomowych Podstawy Budownictwa oraz w uchwale, która określa zasady przeprowadzania postępowania w sprawie nadana stopnia doktora i doktora habilitowanego.

Senat postanowił nadać stopień doktora:

  • mgr. inż. Danielowi Tokarskiemu w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, w dyscyplinie naukowej inżynieria lądowa i transport,
  • mgr. inż. Marcinowi Szkobodzińskiemu w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, w dyscyplinie naukowej inżynieria lądowa i transport,
  • mgr inż. Iwonie Kindze Piszczatowskiej w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, w dyscyplinie naukowej inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka.

Senat postanowił nadać stopień doktora habilitowanego:

  • dr. inż. Łukaszowi Derpeńskiemu w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, w dyscyplinie naukowej inżynieria mechaniczna.

Senatorowie podjęli także uchwały o wyróżnieniu rozpraw doktorskich: mgr. inż. Marcina Szkobodzińskiego pt. Zagadnienie przestrzenności i złożoności bryły w modelowaniu konstrukcji murowych obiektów zabytkowych oraz mgr inż. Iwony Kingi Piszczatowskiej pt. Modelowanie pracy reaktora biologicznego w miejskiej oczyszczalni ścieków na podstawie śladu azotowego.

Ostatnim punktem poddanym do głosowania była zmiana składu stałych komisji Senatu Politechniki Białostockiej:

  • do Komisji ds. Zarządzania dołączył mgr Adam Wasilewski,
  • do Komisji ds. Nauki i Rozwoju Kadr dołączył dr inż. Grzegorz Górski,
  • do Komisji ds. Studenckich i Kształcenia dołączyła dr inż. Justyna Tołstoj-Sienkiewicz,
  • do Komisji ds. Rozwoju i Współpracy inż. Czesław Kietliński,
  • do Komisji ds. Nagród i Odznaczeń dołączył inż. Stanisław Słowikowski.

JM Rektor Politechniki Białostockiej poruszyła temat kształcenia hybrydowego. Prof. Marta Kosior-Kazberuk podkreśliła, że nowa i trudna sytuacja wymaga od pracowników uczelni, szczególnie od Senatorów i osób pełniących funkcje na wydziałach, szczególnej czujności i elastyczności w mierzeniu się z bieżącymi problemami, wynikającymi z nowej formuły kształcenia.

JM Rektor przypomniała także o konieczności tworzenia dokumentów i treści dostępnych cyfrowo, w związku z wejściem 23 września w życie Ustawy o dostępności cyfrowej.

Kolejne posiedzenie Senatu Politechniki Białostockiej odbędzie się 22 października.

 


Na skróty
× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.