Zarządzenie Rektora Politechniki Białostockiej

21-05-2020

Zarządzenie nr 1122 w sprawie zasad postępowania w Politechnice Białostockiej w związku z zagrożeniem wystąpienia COVID-19 reguluje m.in. zasady powrotu pracowników do wykonywania pracy oraz badań naukowych na terenie uczelni od 25 maja 2020 r. Studenci, doktoranci oraz uczestnicy studiów podyplomowych prowadzonych w Uczelni nadal uczestniczą w zajęciach z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Planowanie imprez, wydarzeń o charakterze naukowym oraz innych przedsięwzięć, które miałyby się odbyć w drugiej połowie 2020 roku pozostaje wstrzymane do odwołania.

Traci też moc Zarządzenie Nr 1099 Rektora Politechniki Białostockiej z dnia 24 marca 2020 roku w sprawie zasad postępowania w Politechnice Białostockiej w związku z zagrożeniem wystąpienia COVID-19, z późniejszą zmianą.

Praca i badania na terenie Uczelni

Od dnia 25 maja 2020 r. pracownicy Politechniki Białostockiej świadczą pracę na terenie uczelni, z zastrzeżeniem, że na indywidualny wniosek pracownika rektor wyrazi zgodę na pracę zdalną.

Z infrastruktury dydaktycznej w siedzibie Uczelni mogą też w szczególnych przypadkach korzystać nauczyciele akademiccy podczas prowadzenia zajęć dydaktycznych online (które powinny być prowadzone spoza siedziby Uczelni).

Na terenie uczelni, z zachowaniem warunków bezpiecznych dla zdrowia, prowadzone również będą badania naukowe.

Zarządzenie podaje szereg zasad bezpieczeństwa, które należy zachować przy wykonywaniu pracy na terenie Uczelni. Wśród nich jest obowiązek noszenia rękawiczek jednorazowych i korzystania ze środków do dezynfekcji rąk oraz zachowania odpowiedniej odległości między stanowiskami pracy. Pracownicy, którzy bezpośrednio obsługują interesantów mają też obowiązek zakrywania ust i nosa przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki lub przyłbicy. Dopuszczalna liczba interesantów przebywających w tym samym czasie w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi, z wyłączeniem osób realizujących zadania w zakresie obsługi interesantów.

Biblioteka PB

Do odwołania, ograniczone jest korzystanie przez studentów i pracowników Uczelni z zasobów Biblioteki Politechniki Białostockiej. Biblioteka pracuje z zachowaniem wytycznych GIS (opublikowanych na stronie internetowej www.gov.pl/web/rozwoj/biblioteki) i realizuje zamówienia czytelników po wcześniejszych ustaleniach drogą mailową.

Mobilność studentów i pracowników oraz kwarantanna

Wyjazdy służbowe pracowników, doktorantów i studentów Uczelni oraz przyjazdy do Uczelni gości zagranicznych, w tym przyjeżdżających w ramach stałych umów o współpracy naukowej, dydaktycznej lub w ramach indywidualnych staży pozostają wstrzymane do odwołania.

Pracownicy, doktoranci i studenci Uczelni, odbywający kwarantannę, zobowiązani są do powiadomienia rektora o odbywaniu kwarantanny na adres skrzynki mailowej powiadomienia@pb.edu.pl.

Członkowie wspólnoty Uczelni, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni przychodzić do Uczelni, ale zostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem w celu uzyskania porady medycznej. W przypadku wystąpienia u osoby w trakcie wykonywania pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, należy niezwłocznie odsunąć go od pracy, powiadomić właściwą miejscowo stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.

Obowiązek śledzenia bieżących informacji

Członkowie wspólnoty Politechniki Białostockiej są zobowiązani do bieżącego zapoznawania się i stosowania zaleceń zawartych w komunikatach i wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w informacjach zamieszczanych na stronie internetowej Politechniki Białostockiej, dotyczących zagrożenia wystąpienia COVID-19.

 

Podstawy prawne:

Zarządzenie Nr 1122 Rektora Politechniki Białostockiej z dnia 21 maja 2020 roku w sprawie zasad postępowania w Politechnice Białostockiej w związku z zagrożeniem wystąpienia COVID-19


Na skróty
× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.