Zarządzenie Rektora Politechniki Białostockiej

25-03-2020

Rektor Politechniki Białostockiej wydał zarządzenie w sprawie wydłużenia terminów wniesienia oraz zwolnienia z niektórych opłat pobieranych przez Politechnikę Białostocką od studentów, doktorantów i uczestników studiów podyplomowych. Zarządzenie Nr 1101 wejdzie w życie 26 marca 2020 roku.

To decyzje istotne przede wszystkim dla studentów:

  • kształcących się na studiach niestacjonarnych,
  • powtarzających określone zajęcia z powodu niezadowalających wyników w nauce (na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych),
  • kształcących się na studiach w języku obcym,
  • uczęszczających na zajęcia nieobjęte programem studiów,
  • cudzoziemców kształcących się na studiach stacjonarnych w języku polskim,
  • słuchaczy studiów podyplomowych.

Termin opłat za te usługi został odroczony do 30 czerwca 2020 r. Przeniesienie to dotyczy tylko płatności przypadających od 12 marca 2020 roku.

Z tytułu wydłużenia terminów wniesienia powyższych opłat, Politechnika Białostocka nie będzie naliczała odsetek ustawowych za opóźnienie. Nie jest także wymagane sporządzenie aneksów do umów zawartych ze studentami, doktorantami  oraz uczestnikami studiów podyplomowych.

Wydłużony termin opłat nie dotyczy opłat rekrutacyjnych, związanych z wydaniem dokumentów o przebiegu studiów oraz innych opłat niezwiązanych z procesem kształcenia.

Od 1 kwietnia 2020 roku zwalnia się studentów zakwaterowanych w Domach Studenta Politechniki Białostockiej z opłat za miejsce w akademiku. Warunkiem zwolnienia z opłaty jest jednak opuszczenie Domu Studenta na okres zawieszenia zajęć dydaktycznych oraz zgłoszenie tego faktu administracji Domu Studenta.

Zarządzenie nr 1101 Rektora Politechniki Białostockiej z dnia 24 marca 2020 roku w sprawie wydłużenia terminów wniesienia oraz zwolnienia z niektórych opłat pobieranych przez Politechnikę Białostocką od studentów, doktorantów i uczestników studiów podyplomowych

 


Na skróty
× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.