XXX posiedzenie Senatu PB

07-02-2020
logo Politechniki Białostockiej na zielonym tle

Dzisiejsze (7 lutego) posiedzenie Senatu Politechniki Białostockiej rozpoczęło się od gratulacji i uroczystego wręczenia dyplomów dwóm stypendystom Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Piotr Tomaszuk oraz Jakub Czygier studiują na Wydziale Mechanicznym na kierunku automatyka i robotyka, angażują się w działalność Koła Naukowego Robotyków (Argo Team), konstruują analogi łazików marsjańskich. Studenci otrzymywali stypendia za znaczące osiągnięcia także w roku akademickim 2018/2019, a Piotr także na rok akademicki 2016/2017.

Senatorowie wysłuchali pierwszego sprawozdania z działalności Rady Uczelni Politechniki Białostockiej. Sprawozdanie przedstawił wiceprzewodniczący Rady Dariusz Bogdan, który podkreślił, że jej celem jest budowanie synergii pomiędzy Radą a Senatem i pomoc w budowaniu jeszcze większego znaczenia Politechniki Białostockiej jako jednej z najlepszych uczelni technicznych w Polsce. Do tego wiedzie droga nie tylko poprzez wysoką jakość kształcenia, którą Państwo bez wątpienia zapewniacie, wysokiej jakości badania i opracowania naukowe, ale również bardzo istotne jest jeszcze większe zaangażowanie we współpracę z biznesem. W ubiegłym roku Rada Uczelni odbyła 6 posiedzeń, na których m.in. zaopiniowała projekt Statutu Politechniki Białostockiej, przyjęła regulamin Rady PB, zapoznała się ze strategią uczelni, planami uczelni na rok akademicki 2019/2020, omawiała sytuację finansową PB. Rektor przedstawił Radzie strukturę organizacyjną uczelni oraz strukturę i zasady działania jej administracji. Rada zaopiniowała kandydatów do pełnienia funkcji kierowniczych: prorektorów, kanclerza i kwestora. Opiniowała plan rzeczowo-finansowy na rok 2019, zapoznała się z planem inwestycyjnym i sposobem jego finansowania.

Senat wybrał dzisiaj przewodniczącego Uczelnianej Komisji Wyborczej. Został nim prof. Roman Hejft – kandydat wskazany przez Komisję. Po dyskusji Senatorowie zaakceptowali Regulamin Wyborczy Politechniki Białostockiej.

Senat podjął uchwały w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego 6 osobom:

  • dr. inż. Rafałowi Dorozowi w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, w dyscyplinie naukowej informatyka techniczna i telekomunikacja,
  • dr inż. Małgorzacie Krętowskiej w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, w dyscyplinie naukowej informatyka techniczna i telekomunikacja,
  • dr. inż. Ireneuszowi Mrozkowi w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, w dyscyplinie naukowej informatyka techniczna i telekomunikacja,
  • dr. inż. Dariuszowi Jańczakowi w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, w dyscyplinie naukowej automatyka, elektronika i elektrotechnika,
  • dr. inż. Jackowi Kusznierowi w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, w dyscyplinie naukowej automatyka, elektronika i elektrotechnika,
  • dr. inż. Wojciechowi Walendziukowi w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, w dyscyplinie naukowej automatyka, elektronika i elektrotechnika.

Umorzone zostało postępowanie o nadanie tytułu profesora w dziedzinie nauk technicznych dr. hab. inż. Karolowi Aniserowiczowi, prof. PB.

Senat ustalił program studiów podyplomowych robotyzacja procesów przemysłowych, zmienił program studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku leśnictwo – studia pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim.

Wprowadzone zostały również zmiany organizacyjne na Wydziale Budownictwa i Nauk o Środowisku (utworzenie Zakładu Inżynierii Drogowej w Katedrze Budownictwa i Inżynierii Drogowej w ramach Instytutu Inżynierii Lądowej i Transportu). Natomiast na Wydziale Elektrycznym w Instytucie Automatyki, Elektroniki i Elektrotechniki  zlikwidowanych zostało 5 katedr – w to miejsce utworzono 3 jednostki: Katedrę Automatyki i Robotyki; Katedrę Fotoniki, Elektroniki i Techniki Świetlnej oraz Katedrę Elektrotechniki, Energoelektroniki i Elektroenergetyki.

 


Na skróty
× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.