Politechnika Białostocka ubiega się o miano Uniwersytetu Europejskiego

06-02-2020
Logo projektu. Na białym tle cztery nakładające sie na siebie koła w kolorach niebieskim, zielonym, błękitnym i lazurowym. Pod nimi napis w kolorze niebieskim univers European Cross Border University

Jeden dyplom europejski, który będzie uznawany w całej Europie – m.in. taka idea przyświeca Uniwersytetowi Europejskiemu, o miano którego ubiega się Politechnika Białostocka w ramach konsorcjum UNIVERS.

Projekt łączy osiem uczelni z różnych części Europy i jest ukierunkowany na innowacje, rozwój, wymianę dobrych praktyk oraz mobilność.  Celem stworzonego konsorcjum jest złożenie wniosku w konkursie na Uniwersytet Europejski finansowany ze środków Unii Europejskiej. 6 lutego, w czwartek, na Politechnice Białostockiej odbyła się konferencja prasowa, w trakcie której wyjaśniono szczegóły projektu.

Celem tego projektu jest stworzenie modelu uniwersytetu pogranicznego. Jest to uczelnia nietypowa, która oprócz standardowych obowiązków, musi również zajmować się tym, co jest związane z jej geograficznym położeniem tłumaczył rektor Lech Dzienis. W skład konsorcjum weszło osiem uniwersytetów pod przewodnictwem University of Perpignan z Francji. Mamy łącznie 85 tys. studentów z siedmiu krajów i trzy główne obszary przygraniczne – dodał rektor Politechniki Białostockiej.

Uczelnie, które weszły w skład konsorcjum to: University of Perpignan (Francja), Université of Girona (Hiszpania),  University of Lleida (Hiszpania), Technische Universität Chemnitz (Niemcy), University of Ruse (Bułgaria), University of Craiova (Rumunia), Rezeknes Academy of Technology (Łotwa) oraz Politechnika Białostocka (Polska). Wszystkie uczelnie znajdują się na terenach przygranicznych, stąd nazwa konsorcjum „UNIVERS – European Cross Border University”.

Przedstawiciele partnerskich uczelni w poniedziałek, 3 lutego, w Brukseli podpisali porozumienie o utworzeniu konsorcjum. Politechnikę Białostocką reprezentowali: rektor prof. Lech Dzienis, prorektor ds. współpracy międzynarodowej dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk, prof. PB, prorektor ds. rozwoju dr hab inż. Joanna Ejdys, prof. PB oraz prorektor ds. kształcenia dr hab. inż. Iwona Skoczko, prof. PB.

Podczas czwartkowej konferencji Politechniki Białostockiej przybliżono główne założenia projektu. Uniwersytet Europejski w swoim założeniu będzie umożliwiał swobodny przepływ studentów i kadry. W grę wchodzi realna mobilność studentów, ale też wirtualna. Tę mobilność realną zamierzamy realizować poprzez wzmocnienie mobilności w ramach istniejących programów kształcenia. Wirtualną będziemy rozwijać, korzystając z nowoczesnych metod kształcenia, które będą rozwinięte w ramach tego projektu – wyjaśniła prorektor ds. współpracy międzynarodowej dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk, prof. PB.

Ma to być więc modelowy uniwersytet. UNIVERS zakłada opracowanie podstaw działania unikalnej, europejskiej uczelni, począwszy od statutu uniwersytetu poprzez nowe programy kształcenia i metody (efektywne metody kształcenia), kończąc na uwzględnieniu życia uniwersytetu w otoczeniu społeczno-gospodarczym. Jednym z elementów, który ma być efektem tego projektu, jest opracowanie warunków przygotowywania programów kształcenia w celu zdobycia europejskiego tytułu zawodowego: European Degree.

Projekt ma być odpowiedzią na problem rozdrobnionego kształcenia ogólnoeuropejskiego. W każdym kraju są inne systemy, zapewniona jest więc inna jakość kształcenia. Projekt zakłada zunifikowanie programów i utworzenie jednego, wspólnego systemu kształcenia. W tym miejscu niezwykle ważną rolę odgrywa Politechnika Białostocka.

To my jesteśmy odpowiedzialni za jeden z pakietów, dotyczący edukacji i kształcenia – mówiła prorektor ds. kształcenia dr hab. inż. Iwona Skoczko, prof. PB. W pierwszej kolejności naszym zadaniem będzie sprawdzenie ofert partnerów z wszystkich ośmiu uczelni i porównanie ich. W drugiej zaś kolejności zaproponowanie nowych, europejskich programów kształcenia w ramach tzw. European Degree. Jednocześnie duży nacisk kładziony będzie na tzw. aspekty transgraniczne, wzmocnienie synergii (cross border), a jednocześnie ustalenie nowych zasad dyplomowania, zarówno na poziomie licencjackim, jak i magisterskim oraz inżynierskim w przypadku uczelni technicznychkontynuowała prorektor Skoczko.

Jakie działania zamierza podjąć Politechnika Białostocka? W naszym przypadku będzie to ustalenie nowych zasad zintegrowanego systemu jakości kształcenia oraz ustalenie tzw. europejskiego dyplomu. Będziemy pracować nad nowymi narzędziami edukacyjnymi, do których należy wprowadzany do Polski lifelong learning, czyli uczenie się przez całe życie, oraz przygotowanie do wprowadzonej w Europie i Stanach Zjednoczonych idei tzw. Edukacji 4.0, która jest następstwem rozwoju zarówno edukacji, jak i Przemysłu 4.0wyjaśnia prorektor ds. kształcenia.

Ostatecznie wszyscy partnerzy ustalą wspólnie jeden program nauczania. Może być on podobny do tego, który aktualnie funkcjonuje, jeśli partnerzy ustalą, że wszyscy w podobny sposób nauczają np. automatyki. Może też być zupełnie nowy, jeśli okaże się, że programy kształcenia danego przedmiotu znacząco od siebie odbiegają.

Ważnym elementem Uniwersytetu Europejskiego jest stworzenie okazji do rozwoju badań naukowych w aspekcie międzynarodowym. Szerzej na ten temat mówiła prorektor ds. rozwoju
dr hab. inż. Joanna Ejdys, prof. PB: Zarówno nasi pracownicy, studenci, jak i doktoranci dostaną możliwość dostępu do infrastruktury naukowo-badawczej wszystkich siedmiu partnerów w Uniwersytecie Europejskim, co stwarza możliwość prowadzenia badań na poziomie europejskim. Również jednym z elementów projektu jest nadanie międzynarodowego charakteru dotychczas realizowanej współpracy w triadzie: nauka-biznes-administracja. W tym wypadku, nasze relacje w układzie regionalnym będą mogły być rozwinięte o współpracę z instytucjami biznesu, administracji, ale reprezentującymi zupełnie inne kraje o zróżnicowanych uwarunkowaniach kulturowych, organizacyjnych i prawnych. Jest to szansa dla studentów, doktorantów i pracowników Politechniki Białostockiej.

Z założenia dostęp do oferty Uniwersytetu Europejskiego będzie miało minimum 50 proc. studentów uczelni partycypującej. Będą oni mogli wziąć udział we wspólnym kształceniu, przy czym oferta będzie dotyczyć mobilności zarówno fizycznej, jak i wirtualnej. Szczególny nacisk zostanie położony na kształcenie wirtualne i nowe platformy, które będą wytworzone w ramach projektu. Co ważne, dostęp dla nauczycieli-badaczy będzie nieograniczony.

Jakie działania zaplanowano w najbliższym czasie? Konsorcjum przygotowuje obecnie wniosek projektowy  w konkursie ogłoszonym przez Komisję Europejską w ramach Programu Erasmus+ „Cooperation for innovation and the exchange of good practices. Knowledge Alliances – European Universities”. Termin składania aplikacji mija 26 lutego 2020 r. Wyniki naboru konkursowego poznamy w lipcu br. W ramach ogłoszonego naboru zaplanowano utworzenie 24 europejskich uniwersytetów. Maksymalna wartość dofinansowania organizacji działalności uniwersytetu europejskiego wynosi 5 mln euro. Grant jest przeznaczony na rozwój współpracy m.in. w dziedzinie kształcenia, badań i wymiany akademickiej.

W ubiegłym roku w pierwszym konkursie European Universities powołanych zostało 17 sieci Uniwersytetów Europejskich reprezentowanych przez ponad 100 instytucji szkolnictwa wyższego. Wśród nich znalazło się 5 polskich uczelni: Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Opolski, Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Warszawski.

Przystąpienie Politechniki Białostockiej do konsorcjum UNIVERS stwarza niespotykane dotąd możliwości uczestniczenia w działalności Europejskiego Uniwersytetu, otwierającego studentom i pracownikom możliwości realizowania wspólnych badań, kształcenia w wymiarze międzynarodowym oraz dostępu do infrastruktury naukowo-badawczej i dydaktycznej innych partnerów. Celem Europejskiego Uniwersytetu UNIVERS będzie rozwój współpracy w wymiarze transgranicznym pomiędzy uczelniami oraz jednostkami otoczenia społeczno-gospodarczego (biznes, administracja, społeczeństwo).

Wypracowana koncepcja Europejskiego Uniwersytetu UNIVERS obejmuje realizację następujących zadań:

  • opracowanie założeń prawno-organizacyjnych Uniwersytetu Europejskiego,
  • umiędzynarodowienie oferty kształcenia poprzez dostosowanie obecnych programów kształcenia oraz opracowanie nowych programów, które docelowo umożliwią studentom uzyskanie dyplomów Uniwersytetu Europejskiego,
  • zwiększenie mobilności zarówno kadry, jak i studentów PB,
  • wypracowanie metod i narzędzi lifelong learning (kształcenie ustawiczne, uczenie się przez całe życie),
  • rozwój współpracy nauka-biznes-administracja.

Projekt UNIVERS jest kandydatem do programu Uniwersytetów Europejskich uruchomionego przez Unię Europejską w oparciu o wyniki Szczytu Społecznego w Göteborgu w 2017 roku. Uniwersytety Europejskie są ponadnarodowymi sojuszami powołanymi do tworzenia uniwersytetów przyszłości, promowania wartości europejskich i tożsamości, podczas gdy już teraz rewolucjonizują one jakość i konkurencyjność europejskiego szkolnictwa wyższego. Uniwersytety Europejskie staną się kampusami uniwersyteckimi, wśród których studenci, pracownicy i naukowcy będą mogli przemieszczać się zarówno fizycznie, jak i wirtualnie. Będą one również dzielić się swoją specjalistyczną wiedzą, platformami i zasobami w celu opracowania programów nauczania lub wspólnych modułów obejmujących różne dyscypliny.

Jednym z głównych celów strategii jest zwiększenie mobilności studentów wśród uczelni tworzących sieć, co pomnoży istniejące relacje. Z kolei program ma na celu stworzenie wspólnych studiów, tak aby student mógł uzyskać dyplom z działalności akademickiej na różnych uczelniach sieci. Ponadto, podkreślono, że „projekt ma na celu przyciągnięcie studentów z całego świata, zainteresowanych szkoleniem transgranicznym i międzykulturowym”. W ramach projektu proponuje się m.in. platformy wielojęzyczne, wspólne studia licencjackie, magisterskie i doktoranckie, innowacyjne systemy relacji ze społeczeństwem i gospodarką tych obszarów oraz wspólne projekty badawcze w zakresie wielkich wyzwań kontynentu.

 

Konferencja prasowa poświęcona projektowi UNIVERS na Politechnice Białostockiej w relacjach:

Naukowej Interaktywnej Telewizji Platon TV

TVP3 Białystok

 


Na skróty
× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.