Politechnika Białostocka w rankingu Perspektyw 2019

12-06-2019
Logo Rankingu Szkół Wyższych

Politechnika Białostocka utrzymała swoją pozycję w rankingu Perspektyw – wśród uczelni technicznych zajmuje, tak jak w roku ubiegłym, 13. miejsce (na 22 oceniane uczelnie). Natomiast w rankingu ogólnym szkół wyższych jesteśmy na 46. pozycji (w ubiegłym roku było to miejsce nieco wyższe – 42.)

Przez lata Politechnika Białostocka była klasyfikowana poza pierwszą pięćdziesiątką. Tegoroczne miejsce jest potwierdzeniem umacniania pozycji uczelni – mówi Rektor prof. Lech Dzienis.

Dzisiaj (12 czerwca) Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” ogłosiła wyniki tegorocznej edycji Rankingu Szkół Wyższych. Oceniono w nim ponad 90 uczelni akademickich. Autorzy rankingu podkreślają, że to narzędzie, które może posłużyć maturzystom i ich rodzicom w wyborach edukacyjnych, ale przede wszystkim to kompendium wiedzy o aktualnym stanie polskiego szkolnictwa wyższego.   

Ranking Perspektyw uwzględnia 29 wskaźników zgrupowanych w siedem kryteriów: Prestiż, Absolwenci na rynku pracy, Potencjał naukowy, Efektywność naukowa, Warunki Kształcenia, Innowacyjność i Umiędzynarodowienie. Jego metodologię opracowuje Kapituła pod przewodnictwem prof. Michała Kleibera, b. prezesa Polskiej Akademii Nauk.

W tym roku ponownie najwyżej w rankingu premiowana jest Efektywność naukowa (waga 23%). Duże znaczenie miały też takie kategorie jak: Absolwenci na rynku pracy, Potencjał naukowy oraz Umiędzynarodowienie (po 15%).

Politechnika Białostocka doceniona została za innowacyjność – tutaj uzyskaliśmy wysoką 26. pozycję. W tym kryterium brane pod uwagę były pozyskane środki z Unii Europejskiej oraz uzyskane patenty i prawa ochronne. Niestety to kryterium nie było wysoko punktowane w tegorocznym rankingu –  waga to jedynie 8%. Ważna informacja dla naszych studentów i kandydatów – ukończenie Politechniki Białostockiej zapewnia dobry start na rynku pracy – świadczy o tym pozycja w kategorii Ekonomiczne losy absolwentów (43 miejsce i punktacja znacznie wyższa niż u lidera rankingu) – podkreśla prof. Lech Dzienis.

Ekonomiczne losy absolwentów mierzone są wysokością zarobków absolwentów danej uczelni oraz wskaźnikami ich zatrudnienia według ogólnopolskiego badania Ekonomiczne Losy Absolwentów przeprowadzonego przez MNiSW z wykorzystaniem danych ZUS.

Nasza Uczelnia zajęła też 43. miejsce w kryterium Umiędzynarodowienie – tu oceniane były m.in. programy studiów w językach obcych, liczba studiujących w językach obcych, nauczycieli akademickich z zagranicy, liczba studentów wyjeżdżających w ramach wymiany zagranicznej, a także wielokulturowość środowiska studenckiego.

Efektywność naukowa Politechniki Białostockiej, czyli ocena rozwoju kadry, nadane stopnie naukowe oraz liczba cytowań uwzględnionych w bazie SCOPUS za lata 2014-18, została sklasyfikowana na pozycji 50.

Wraz z Rankingiem Szkół Wyższych Perspektywy przygotowały Ranking Kierunków Studiów. W zestawieniu znalazło się 68 najpopularniejszych kierunków studiów prowadzonych w polskich uczelniach akademickich. W zależności od specyfiki danego kierunku, na miejsce w zestawieniu wpływały noty uzyskane w sześciu kryteriach: prestiż (ocena przez kadrę akademicką), absolwenci na rynku pracy (tu m.in. ekonomiczne losy absolwentów), potencjał akademicki (ocena parametryczna, uprawnienia do nadawania stopni naukowych, nadane stopnie naukowe), potencjał dydaktyczny (dostępność kadr wysokokwalifikowanych dla studentów, akredytacje, jakość przyjętych na studia), efektywność naukowa (publikacje, cytowalność), umiędzynarodowienie (udział publikacji posiadających współautora z zagranicy, studenci zagraniczni), innowacyjność (patenty i prawa ochronne), kryteria dodatkowe (np. egzaminy zawodowe).

Po raz pierwszy w rankingu kierunków technicznych oceniona została logistyka, studia inżynierskie prowadzone na Wydziale Inżynierii Zarządzania PB. To był mocny debiut – kierunek został zaklasyfikowany na miejscu 6. Dobrze wypadły także dwa inne kierunki na tym wydziale: zarządzanie i inżynieria produkcji (awans z 27 na miejsce 20) oraz zarządzanie (awans z 30 na miejsce 28).

Spory awans zanotowało budownictwo (skok z 11 na 9 miejsce). Inne kierunki Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska znalazły się nieco niżej w rankingu: architektura krajobrazu z 8 spadła na pozycję 9, inżynieria środowiska – z miejsca 17 na 19.

Swoje pozycje w stosunku do zestawienia z poprzedniego roku utrzymały kierunki prowadzone na Wydziale Elektrycznym: elektrotechnika (miejsce 12, rok temu 13) i elektronika i telekomunikacja (pozycja 13 w 2019 i 2018 roku). O 4 miejsca awansowała informatyka na Wydziale Informatyki oraz mechanika i budowa maszyn na Wydziale Mechanicznym. 

Kierunki prowadzone na wydziałach Politechniki Białostockiej uwzględnione w Rankingu Kierunków Studiów 2019 i ich lokaty:

 • automatyka i robotyka – 23
 • architektura – 14
 • architektura krajobrazu – 9
 • budownictwo – 9 (awans, w 2018 roku miejsce 11)
 • elektronika i telekomunikacja – 13
 • elektrotechnika – 12
 • informatyka – 27 (awans z pozycji 31 w roku ubiegłym)
 • inżynieria biomedyczna – 12
 • inżynieria środowiska – 19
 • logistyka – 6
 • mechanika i budowa maszyn – 17 (awans, w 2018 roku miejsce 21)
 • zarządzanie – 28
 • zarządzanie i inżynieria produkcji – 20.

Więcej na stronie Perspektywy.pl


Na skróty
× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.