W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.

Tytuł Doktora Honoris Causa dla profesora Janusza Kowala

12-04-2018

Wybitny naukowiec, autorytet w dziedzinie mechaniki, budowy i eksploatacji maszyn oraz automatyki i robotyki, twórca szkoły naukowej w zakresie sterowania w układach mechanicznych, profesor Janusz Krzysztof Kowal otrzymał tytuł Doktora Honoris Causa Politechniki Białostockiej. Uroczystość odbyła się 12 kwietnia 2018 roku.

Senat Politechniki Białostockiej nadał tytuł Doktora Honoris Causa PB profesorowi Kowalowi w uznaniu osiągnięć w pracy naukowej i kształceniu kadr oraz zasług dla rozwoju nauki i techniki.

Profesor Janusz Kowal jest zawodowo związany z Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie. W 2005 roku został wybrany przewodniczącym Kolegium  Dziekanów Wydziałów Mechanicznych Polskich Uczelni Technicznych. Funkcję tę pełnił do 2012 roku, a obecnie jest honorowym przewodniczącym Kolegium. Od 2012 roku pełni funkcję sekretarza Sekcji Nauk Technicznych Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów.  Przedmiotem zainteresowań naukowych prof. Kowala są: dynamika układów mechanicznych, wibroakustyka, automatyka oraz sterowanie układów i struktur mechanicznych. Wśród jego znakomitych osiągnięć należy wymienić pionierskie prace z zakresu metod aktywnych redukcji drgań, zakłócających prawidłowe funkcjonowanie urządzeń i przekazywanych do otaczającego środowiska. Prof. Kowal jest współautorem 14 patentów na oryginalne rozwiązania konstrukcyjne. Kierował też ponad 30 projektami badawczo-rozwojowymi, które zostały wdrożone w przemyśle. Prof. Kowal współpracował z takimi firmami przemysłowymi, jak: Huta Stalowa Wola, Bumar, WASKO, Mitsubishi, Simens, Viessmann, Zakłady Oponiarskie w Dębicy, ASTOR, Control Process S.A., ZPC Opoczno, PZL Mielec, HYDROMEGA Gdynia, MARVEL Łódź, STER Poznań, CAN-PAC General Line Sp. z o.o., dla których wykonał wiele prac naukowo-badawczych, projektowych i ekspertyz. Prof. J. Kowal uczestniczył także w realizacji kilkudziesięciu, a kierował 14 grantami KBN, MNiSW i NCN.

Na znakomity dorobek prof. Kowala składa się ponad 250 artykułów opublikowanych w wielu renomowanych czasopismach oraz autorstwo lub współautorstwo 11 monografii oraz książek. Prof. Kowal to autorytet uznawany w międzynarodowym gremium specjalistów w dziedzinie mechaniki. Na stale współpracuje z naukowcami z wielu uczelni zagranicznych w Wielkiej Brytanii, Czechach, Słowacji, Ukrainie, Argentynie, Chile, Meksyku czy też Australii.

Współpraca profesora z Wydziałem Mechanicznym Politechniki Białostockiej rozpoczęła się już w latach 90. i to właśnie ten Wydział wystąpił z wnioskiem o nadanie godności Doktora Honoris Causa PB. Wniosek uzyskał poparcie Senatów Politechniki Białostockiej, Politechniki Częstochowskiej, Politechniki Opolskiej i Politechniki Śląskiej.

Profesor Janusz Kowal to dziesiąty doktor Honoris Causa w historii Politechniki Białostockiej.

Za każdym razem to wyróżnienie trafia do osób szczególnie zasłużonych dla polskiej nauki, wybitnych naukowców, którzy przynoszą Politechnice Białostockiej dodatkową chwałę i zaszczyt, tym, że zgodzili się przyjąć ten tytuł – mówił Rektor prof. Lech Dzienis i dodawał: Prof. Janusz Kowal opatrzył swoją witrynę internetową maksymą Seneki „Non scholae sed vitae discimus”, czyli: „nie uczymy się dla szkoły, lecz dla życia”. Dotychczasowa działalność Profesora świadczy o tym, że stwierdzeniu temu pozostaje wierny przez całe życie. Wyznaje On zasadę, że najważniejszy w działalności naukowej jest człowiek i jego dążenie do prawdy, a nie sama nauka. Jeśli tę maksymę uzupełnić inną, bliską profesorowi sentencją: „Amicus Plato, sed magis amica veritas”, znaczącą  „Drogi mi Platon, ale jeszcze droższa mi prawda” – otrzymamy pełny, wspaniały wizerunek uczonego, którego dziś uhonorujemy tytułem Doktora Honoris Causa Politechniki Białostockiej.

Laudację na cześć Doktora Honoris Causa wygłosił promotor prof. Andrzej Seweryn, Dziekan Wydziału Mechanicznego PB, który przedstawiając w skrócie dokonania Profesora Kowala mówił: Dzisiejsza uroczystość jest wielkim wydarzeniem dla społeczności Politechniki Białostockiej. Nadanie tytułu Doktora Honoris Causa naszej Uczelni jest wyrazem hołdu składanego Panu Profesorowi Januszowi Kowalowi za Jego wybitne osiągnięcia naukowe, a także podziękowaniem za zasługi dla Politechniki Białostockiej, związane ze wspólnie prowadzonymi badaniami naukowymi, organizacją konferencji naukowych, działalnością wydawniczą, a przede wszystkim z awansem naukowym pracowników naszej Uczelni. Serdecznie dziękujemy Panie Profesorze za Pana pomoc i życzliwość oraz składamy życzenia zdrowia, wszelkiej pomyślności i dalszych sukcesów.

Recenzentami doktoratu honorowego byli prof. dr hab. inż. Tadeusz Łagoda z Politechniki Opolskiej, prof. dr hab. inż. Eugeniusz Świtoński z Politechniki Śląskiej, prof. dr hab. inż. Norbert Sczygiol z Politechniki Częstochowskiej.

Podczas uroczystości specjalne gratulacje profesorowi Kowalowi złożyli reprezentanci świata nauki. W imieniu recenzentów, wystąpił Rektor Politechniki Częstochowskiej prof. Sczygiol: Panie Profesorze, jest Pan wzorem do naśladowania dla nas wszystkich i dla młodych pokoleń naukowców. Chciałem życzyć Panu Profesorowi długich lat życia w zdrowiu i zadowolenia z osiągnięć, które już za Panem oraz zadań, które postawi Pan przed sobą w przyszłości. Życzę tego, aby rozwiązywał je Pan z tym samym entuzjazmem, z którym pracuje Pan do tej pory.  

W imieniu Kolegium Dziekanów Wydziałów Mechanicznych Polskich Uczelni Technicznych gratulacje i życzenia profesorowi Kowalowi złożył prof. Tomasz Kubiak Dziekan Wydziału Mechanicznego Politechniki Łódzkiej, wiceprzewodniczący Kolegium.

Profesor Kowal, który już trzykrotnie otrzymał tytuł Doktora Honoris Causa decyzją Senatów Politechniki Śląskiej, Politechniki Lubelskiej i Politechniki Świętokrzyskiej, dziękował za wyróżnienie ze skromnością: Po wysłuchaniu tych wszystkich pochwał, które dotyczyły moich dokonań, mam wrażenie, że mówili Państwo o tym, jaki powinienem być, a nie o tym jaki jestem. Doktor Honoris Causa Politechniki Białostockiej dziękował wszystkim, którzy przyczynili się do przyznania mu tej godności, w tym swojej rodzinie, która uczestniczyła w uroczystości.

Z okazji otrzymania tytułu Doktora Honoris Causa PB prof. Janusz Kowal wygłosił wykład „Aktywne sterowanie drganiami konstrukcji”, w którym przybliżył tematykę swoich najaktualniejszych zainteresowań naukowych: dynamikę układów mechanicznych oraz sterowanie drganiami konstrukcji budowlanych. Tuż po wykładzie, z krótkim koncertem dedykowanym profesorowi wystąpił Chór Politechniki Białostockiej pod dyrekcją prof. Wioletty Miłkowskiej.

Po oficjalnej części uroczystości wyrazy szacunku, uznania oraz serdeczne życzenia składali profesorowi Kowalowi pracownicy PB, studenci i jego wychowankowie.