HARMONOGRAM REKRUTACJI
na studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia
prowadzone w języku polskim
rozpoczynające się od semestru letniego
roku akademickiego 2016/2017

 

REJESTRACJA I ZAPISY
07.12.2016 r. – 03.02.2017 r. rejestracja kandydatów i wnoszenie opłat rekrutacyjnych
07.12.2016 r. – 07.02.2017 r. wpisywanie do systemu IRK średniej ocen ze studiów oraz oceny
na dyplomie ukończenia studiów
KWALIFIKACJA NA STUDIA
09.02.2017 r. ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia
10.02.2017 r. – 14.02.2017 r.
(z wyłączeniem 12.02.2017 r.)
składanie kompletu dokumentów do Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych w celu potwierdzenia chęci studiowania
10.02.2017 r. – 15.02.2017 r.
(z wyłączeniem 12.02.2017 r.)
składanie podań o przyjęcie w ramach wolnych miejsc z kompletem dokumentów do Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych, przez kandydatów, którzy nie zostali zakwalifikowani do przyjęcia na studia
PRZYJĘCIE NA STUDIA
16.02.2017 r. ogłoszenie list osób przyjętych na I rok studiów

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia prowadzone w języku polskim na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich zobowiązani są dostarczyć komplet dokumentów do Centrum Rekrutacji, Studiów Podyplomowych i Szkoleń Politechniki Białostockiej w terminie od  07.12.2016 r. do 07.02.2017 r.

Wydrukuj tą stronę